ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Important! Sute de români pot beneficia de această pensie: Care sunt cerințele

22 September 2022 at 19:52
image

Vești importante! Sute de români pot beneficia de această pensie specială. Pensiiile I.O.V.R. reprezintă un drept care se acordă invalizilor şi accidentaţilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentaţi de război.

Conform reglementărilor legale în vigoare, prezentate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) beneficiază de pensii de tip I.O.V.R. mai multe categorii de persoane. Principalii beneficiari ai acestei legi sunt invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate.

De asemenea, de astfel de drepturi, reglementate prin Legea nr. 49/1999 mai beneficiază și văduvele de război, dar și copiii militarilor morți sau dispăruți în acțiune, pe front, precum și accidentații de război în afara serviciului ordonat, potrivit portalului lege5.ro.

Ce drepturi au pensionarii de tip I.O.V.R.

Legea prevede că fiecare dintre aceste categorii de pensionari au dreptul la pensie de tip I.O.V.R. În cazul invalizilor și a accidentaților de război în afara serviciului ordonat, aceste drepturi sunt stabilite în funcție de gradul de invalididate în care sunt încadrați. Cuantumul acestor drepturi sunt stabilite prin lege.

Trebuie spus că invalizii și accidentații de război, marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire. Cuantumul acesteia este stabilită prin lege.

Acidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război. Drepturile bănești se acordă diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați.

Încadrarea în gradul de invaliditate se face de către comisiile de expertiză medicală și de recuperare a capacității de muncă.

Văduvele de război beneficiază de pensie I.O.V.R. în cuantumul stabilit prin lege, la fel ca și copiii militarilor morți sau dispăruți în acțiune.

Cum se acordă drepturile I.O.V.R.

Pe lângă indemnizația pe care o încasează lunar, conform legii, beneficiarii de pensii I.O.V.R. au și alte drepturi stabilite prin actul normativ. Ei beneficiază, în mod gratuit, de asistență medicală în spitale și în ambulatoriu, de întreținere și medicamente pe timpul internări. De asemenea, beneficiază, tot potrivit legii, de bilete pentru tratament în stațiunile balneoclimaterice.

Pentru a beneficia de drepturile I.O.V.R., solicitanții trebuie să se adreseze cu o cerere și documentele justificative, din care să reiasă calitatea pe care o au sau gradul de invaliditate, către casele județene de pensii din raza de domiciliu. Cererile sunt procesate, la acest nivel, iar casele de pensii emit o decizie de încadrare și, ulterior, efectuează plățile către beneficiari, conform Gândul.ro.

Vezi și:

Lovitură dură pentru sute de mii de români! Aceste mașini nu vor mai putea circula în București pe timp de noapte

Vești importante pentru milioane de români! Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut anunțul: Când vor fi majorate pensiile

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii: ‘Nu este vorba de a elimina categoria de pensie anticipată, ci încercăm să evităm pensionările mai devreme din sistemul public de pensii’

articolul original.

Ajutor suplimentar în cazul decesului personalului medical care a participat la acțiuni anti-COVID

30 August 2022 at 09:33

Ajutorul, egal cu „de două ori câștigul salarial mediu brut” din anul în care a survenit decesul, va fi acordat de Ministerul Sănătății, urmașilor personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19. 

La doi ani după adoptarea Legii privind recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, publicată în Monitorul Oficial din 15 mai 2020, prin care urmaşii personalului medical decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva COVID-19 (copiii acestuia şi soţul supravieţuitor) primesc pensie de urmaș, iar „Ministerul Sănătăţii acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum de două salarii medii pe economie”, Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională Ordinul prin care stabilește modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit actului normativ, soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de decesul unui cadru medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, beneficiază de un ajutor suplimentar de deces „egal cu de două ori cȃştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care a survenit decesul”.

Proiectul de Ordin publicat în transparență decizională:

Art.1 În urma decesului unei persoane din cadrul personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19 prevăzut la art.2 alin (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, beneficiază de ajutor suplimentar de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care prezintă unităţii angajatoare documentele justificative, prevăzute la art.3 alin.(3) din Legea nr. 56/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2  – Ajutorul suplimentar de deces se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în buget.

Art.3 – Unitatea angajatoare acordă ajutorul suplimentar de deces care este egal cu de două ori cȃştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care a survenit decesul.

Art.4 – Conducerea instituţiei angajatoare completează situaţia centralizatoare, prevăzută în anexa 1 la prezentul ordin, anexȃnd documentele prevăzute la art.3 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa 2 la prezentul ordin.

Art.5 – Anexele 1 şi 2, fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6 – Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art.7 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prin personal medical care participă la acţiuni medicale împotriva COVID-19 se înţelege personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, farmacii comunitare, cabinete de medicină de familie, cabinete de medicină dentară, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19.

Din această categorie mai fac parte cadrele militare – paramedici şi personal medical – din structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operaţională a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi.


articolul original.
  • There are no more articles
❌