ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Ieri — 24 June 2022Ultimele Stiri

Primăria Cernavodă, anunț despre acordarea tichetelor sociale

24 June 2022 at 11:02
image

Primăria orașului Cernavodă îi așteaptă pe cei care se încadrează în prevederile OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane vulnerabile să depună documentele necesare la sediul Direcției de Asistență Socială din orașul Cernavodă, strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 14.00.

“În conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, persoanele fără adăpost, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere și familiile monoparentale (care nu sunt beneficiare de alocație pentru susținerea familiei) ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea tichetelor sociale pe suport electronic.

Celelalte categorii de beneficiari (pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei precum și familiile beneficiare de ajutor social și /sau alocație pentru susținerea familiei) vor primi tichetele sociale pe suport electronic la domiciliu, prin Poșta Română, fără a fi nevoiți să facă nici un demers în acest sens.

Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 250 lei și se acordă o dată la 2 luni, în perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022

Cererea și declarația pe proprie răspundere se depune de către reprezentantul familiei la sediul Direcției de Asistență Socială din orașul Cernavodă, strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 14.00.

Cererile vor fi însoțite de acte privind componența familiei (copie CI, certificate naștere copii, certificat de căsătorie, certificat de deces dacă este cazul, documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal dacă este cazul) și documente care dovedesc veniturile realizate, după caz”, se arată în anunțul Primăriei.

articolul original.
Before yesterdayUltimele Stiri

Primăria Cerna acordă finanțări nerambursabile pentru activități de interes local

23 June 2022 at 16:29
image

Primăria comunei Cerna, județul Tulcea, a lansat în luna iunie anunțul de participare la programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul local al comunei Cerna pentru activități non-profit de interes local, sesiunea de selecție 2022.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local sunt: cultură și educație civică (28.000 de lei) și social, tineret și sport (35.000 de lei).

Propunerile se pot trimit pe adresa Primăriei Cerna, Compartimentul de Relații cu Publicul, strada Școlii numărul 2.

Data limită pentru depunerea proiectelor este 1 iulie 2022, ora 14.00.

Astfel de finanțări au ca obiective stabilite:

 • creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural;
 • formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
 • sprijinirea tinerelor talente;
 • organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative;
 • promovarea cooperării culturale la nivel local;
 • păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale;
 • menţinerea caracterului multicultural specific oraşului Târgu Frumos;
 • dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;
 • promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi internaţional;
 • creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare;
 • creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice;
 • creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale.

Acordarea de către o unitate administrativ-teritorială de fonduri de la bugetul local pentru finanțarea unor proiecte depuse de diferite organizații nonprofit este prevăzută de Legea nr. 350/2005 – privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (publicată în Monitorul Oficial, partea I nr.1128/14.12.2005), cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

articolul original.
 • There are no more articles
❌