ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Consfătuirea anuală a directorilor de școli ținută la Muzeu

9 November 2022 at 06:53

Sala „Arta” a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui a găzduit Consfătuirea anuală a directorilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din județul Vaslui.

Organizată de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, întâlnirea de lucru a fost coordonată de echipa managerială, reprezentată de inspectorul școlar general, profesor Ana-Cristiana Botan, inspector școlar general adjunct, profesor Mariana- Elisabeta Cătănescu, și inspector școlar general adjunct, profesor Andrei-Teodor Huiban.

Totodată, au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice și ai instituțiilor partenere: vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian- Ionuț Trifan, subprefectul Mircea Gologan, Ramona- Maria Mocanu, directorul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Petronel- Marius Baciu, directorul Casei Corpului Didactic Vaslui, comisar de poliție Oana Butnaru și subcomisar de poliție Alina Tăbăcaru, de la Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, colonel Veronica Ursachi, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, colonel Gheorghiță Păvăloaiea, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, Valerica Cobzaru, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui.

„Scopul întregului demers a fost acela de a prezenta, într-o formă sintetică, exemplele de bună practică din școlile vasluiene, colaborarea echipelor manageriale din unitățile de învățământ cu autoritățile publice locale, în vederea implementării unor proiecte privind modernizarea bazei materiale a școlilor, aspecte pozitive din implementarea proiectelor cu finanțare europeană, repere pentru optimizarea activității manageriale”, se precizează într-o informare postată pe pagina de facebook a ISJ Vaslui.

În cadrul dezbaterilor a avut loc premierea elevilor care, în anul școlar 2021-2022, au obținut media 10 la examenele naționale. Este vorba despre Canțur Daria-Teodora, Dumitriu Beatrice-Andreea, Ilașcu Beatrice-Georgiana, Luca Roberta-Andreea și Muntenașu Irina-Maria.

articolul original.

Dascălii pensionari și cu rezultate la concursurile școlare, premiați de Ziua Educației

5 October 2022 at 17:15
image

De Ziua Educației, conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui a ținut să îi evidențieze și să le mulțumească dascălilor ieșiți la pensie și celor cu rezultate la concursurile și olimpiadele naționale.

Evenimentul a fost unul de înaltă ținută, în care s-au rostit cuvinte frumoase la adresa dascălilor, care și-au pus sufletele pentru performanță în educație.

Și nu sunt puțini cei care performează prin elevi la concursurile și olimpiadele școlare.

„În pofida tuturor dificultăților inerente timpurilor pe care le străbatem, vocația și excelența nu au dispărut, ci au căutat metode individuale și locale de supraviețuire și multiplicare, găsind căi proprii de a se menține vizibile și influente într-un context complicat. Laureații concursurilor sau ai olimpiadelor și – poate mult mai discret – coordonatorii lor au devenit repere luminoase despre elevi de excepție și despre dascăli înzestrați, despre reușite care ne fac pe toți mândri.La mulți ani, dragi elevi și stimați colegi!”, a declarat Cristiana Botan, inspector general al ISJ Vaslui.

Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prin vocea consilierului Vasile Mariciuc, i-a felicitat pe dascăli pentru performanţele obţinute la concursurile şcolare şi a subliniat importanţa muncii dascălilor vasluieni.

„Evenimentul organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui reprezintă un gest simbolic de recunoştinţă pentru anii de muncă ai dascălilor, pentru anii de dăruire. Îi felicit pe toţi profesorii pentru toate aceste rezultate şi cu siguranţă acestea se vor înmulţi. Consiliul Județean Vaslui va susține întotdeauna educația și învățământul vasluian”, a declarat Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.

Evenimentul a cuprins și o serie de momente artistice oferite cercurile Palatului Copiilor Vaslui.

articolul original.

Tabără pentru elevii capabili de performanţă în matematică, organizată la Huşi

19 August 2022 at 12:14
image

O tabără pentru elevii capabili de performanţă în matematică se desfăşoară în perioada 19-26 august, la Huşi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui.

“Activităţile propuse în timpul taberei sunt inovative, îmbinându-se aspectele teoretice ale matematicii cu dezvoltarea personală, competiţiile matematice şi activităţile sportive. Organizatorii aleg şi altfel de activităţi pe lângă cele de pregătire specifică la matematică pentru că se doreşte ca zilele petrecute în tabără să se transforme în amintiri minunate pentru cei care dovedesc în această perioadă potenţialul de olimpici naţionali şi internaţionali. În acelaşi timp, un elev fericit este acela care ştie să jongleze atât cu rigoarea matematică, cât şi cu inspiraţia specifică domeniului ludicului uman. În acest sens, în prima parte a zilei, gazda activităţilor va fi Colegiul Naţional ‘Cuza Vodă’, urmând ca după-amiezile să fie petrecute la Cantoanele Silvice Şişcani-Hoceni şi Tătărăni, unde se vor descoperi frumuseţile matematice din natură şi unde va avea loc şi competiţia ‘Matematica în iarbă’. Tabăra este gratuită pentru elevi şi pentru cadrele didactice prezente, toate costurile fiind acoperite de Societatea Radical Grup Vaslui”, precizează un comunicat de presă transmis de IŞJ Vaslui.

Tabăra este organizată de preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, prof. Adrian Talaşman, şi directorul Colegiului Naţional “Cuza Vodă”, prof. Manuela Iacob, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

articolul original.

Rată de promovare 70,66 % la bacalaureat în judeţ. Trei elevi au obţinut media 10!

27 June 2022 at 14:18
image

Rata de promovare a examenului de bacalaureat este 70,6% pentru promoţiile înscrise în sesiunea de vară şi de 74,6% pentru candidaţii din promoţia curentă, au informat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui.

Potrivit sursei citate, în judeţul Vaslui trei elevi au obţinut media 10 la examen.

‘În ceea ce priveşte situaţia notelor pe discipline de examen, cinci candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă la Limba şi literatura română, 88 de candidaţi au obţinut nota maximă la proba obligatorie a profilului, dintre care 39 la Istorie şi 49 la Matematică, iar 62 de candidaţi au primit nota 10 la proba la alegere a profilului şi a specializării. Din totalul candidaţilor înscrişi, 1.707 au promovat examenul de bacalaureat, 133 au obţinut medii cuprinse între 5 şi 5,99, în timp ce 710 au avut medii mai mici de 5’, precizează un comunicat de presă transmis de IŞJ Vaslui.

Rezultatele finale vor fi afişate după soluţionarea contestaţiilor, pe data de 1 iulie, pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi la avizierul fiecărui centru de examen.

articolul original.

Comunicat de presă

27 June 2022 at 05:27
image

În perioada iunie-octombrie 2022, se desfășoară concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cf. O.M.E. nr. 4098/ 23.06.2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobată prin O.M.E. nr. 4597/2021. Pentru corecta informare a candidaților, ISJ Vaslui afișează la sediul instituției metodologia de concurs, anexele, conținutul dosarului pentru concurs, calendarul și bibliografia aferentă.

Supunem atenției documentele dosarului de înscriere, calendarul concursului și bibliografia, cf. anexelor la Metodologia de concurs.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 1. curriculum vitae Europass;
 2. cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
 3. cartea de identitate;
 4. certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
 5. hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
 6. actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 7. ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
 8. adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, pe baza eventualelor documente depuse de candidat, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor «Foarte bine» în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră și/sau în funcții de conducere, îndrumare și control, după caz, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nici în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului;
 9. cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
 10. certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
 11. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
 12. declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate;
 13. declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

Calendarul de concurs (Anexa 2 la O.M.E. nr. 4098/2022)

DATAACTIVITATEA
27 iunieAnunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul). Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
28 iunie—17 iulieDepunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă
18—21 iulieEvaluarea dosarelor de înscriere
22 iulieAfișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
25 iulieDepunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
26—27 iulieRemedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
28 iulieAfișarea listei finale a candidaților admiși la evaluarea dosarelor
29 iulieStabilirea centrelor   speciale   de   desfășurare   a   probei   scrise.   Repartizarea candidaților pe centre
1 august—6 septembrieTransmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autoritățile locale și companii/universități, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu
8 septembrieDesfășurarea probei scrise
8 septembrieAfișarea rezultatelor la proba scrisă
8—9 septembrieDepunerea contestațiilor la proba scrisă
12—13 septembrieSoluționarea contestațiilor la proba scrisă
13 septembrieAfișarea rezultatelor finale la proba scrisă
14—18 septembrieÎnregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare
19—20 septembrieConstituirea comisiilor pentru proba de interviu
21 septembriePublicarea graficului de desfășurare a interviurilor
22—29 septembrieDesfășurarea probei de interviu
23—30 septembrieDepunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
30 septembrieAfișarea rezultatelor finale ale concursului
3 octombrieExprimarea   opțiunilor   candidaților   declarați   admiși   pentru   mai    multe funcții/unități de învățământ
4 octombrieValidarea rezultatelor finale
5 octombrieEmiterea deciziilor de numire
 1. Bush, T. (2015), Leadership şi management educaţional. Teorii şipractici actuale, Iaşi, Editura Polirom – capitolele 1, 2, 3, 4, 8.
 2. Hattie, J. (2014), Învăţarea vizibilă, Bucureşti, Editura Trei – capitolul 9.
 3. Senge, P. (coord) 2016, Şcoli care învaţă. A cincea disciplină aplicată în educaţie, Bucureşti, Editura Trei – capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1.
 4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs – titlurile I, II, IV (capitolul I), VI, VII.
 5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.

4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs.

 • Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completărileulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs.
 • Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional, document aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional – partea 1, capitolele 2, 4, partea a 2-a, capitolele 6, 7, 10.

BIROUL DE PRESĂ AL ISJ VASLUI

articolul original.

Două medii de 10 la Evaluarea Națională

23 June 2022 at 19:55
image

Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 14-17 iunie 2022.

În județul Vaslui, s-au înscris la examen 3422 de elevi, din care au fost prezenți la ambele probe 3261. Dintre aceștia, 77,09% au obținut medii peste sau egale cu 5 (cinci), iar 2 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Cei doi elevi sunt de la Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui și de la Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad.

La proba de Limba și literatura română, 86,56 dintre candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 19 candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 69,86% dintre candidați au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 14 candidați au obținut nota 10 (zece).

Niciun elev nu a fost eliminat din cauza unor tentative de fraudă.

Precizăm faptul că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 23-24 iunie. Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau prin descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 30 iunie.

articolul original.

De luni încep probele scrise la bacalaureat

18 June 2022 at 09:54
image

Examenul național de bacalaureat – 2022, sesiunea iunie – iulie 2022, va continua luni, 20 iunie 2022, cu proba scrisă la Limba și literatura română- proba E.a).

Marți, 21 iunie 2022, se va desfășura proba obligatorie a profilului- proba E.c), iar miercuri, 22 iunie 2022, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării- proba E.d). Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă- proba E.b), este programată joi, 23 iunie 2022. La nivelul județului, examenul național de bacalaureat este organizat în 9 centre.

Pentru susținerea probelor scrise, în județul Vaslui s-au înscris 2495 de candidați, dintre care 2333 de candidați susțin proba E.a),  2396- proba E.c) și 2398- proba E.d).

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru 27 iunie 2022 (până la ora 12:00). Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizare, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care vor fi distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă scrisă susţinută.

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, iar soluționarea acestora se va face în perioada 28 – 30 iunie 2022. Nota acordată ca urmare a rezolvării contestației poate modifica nota inițială, după caz, prin creștere sau descreștere, reprezintând nota finală obţinută de candidat la proba respectivă.

Rezultatele finale vor fi afișate  pe 1 iulie 2022, pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Fiecare probă scrisă începe la ora 9:00, iar accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate. De asemenea,  reamintim faptul că timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru elevii pentru care s-a aprobat această solicitare, conform Procedurii nr. 25464/11.02.2022, cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022.

articolul original.
 • There are no more articles
❌