ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Ajutor suplimentar în cazul decesului personalului medical care a participat la acțiuni anti-COVID

30 August 2022 at 09:33

Ajutorul, egal cu „de două ori câștigul salarial mediu brut” din anul în care a survenit decesul, va fi acordat de Ministerul Sănătății, urmașilor personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19. 

La doi ani după adoptarea Legii privind recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, publicată în Monitorul Oficial din 15 mai 2020, prin care urmaşii personalului medical decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva COVID-19 (copiii acestuia şi soţul supravieţuitor) primesc pensie de urmaș, iar „Ministerul Sănătăţii acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum de două salarii medii pe economie”, Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională Ordinul prin care stabilește modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit actului normativ, soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de decesul unui cadru medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, beneficiază de un ajutor suplimentar de deces „egal cu de două ori cȃştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care a survenit decesul”.

Proiectul de Ordin publicat în transparență decizională:

Art.1 În urma decesului unei persoane din cadrul personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19 prevăzut la art.2 alin (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, beneficiază de ajutor suplimentar de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care prezintă unităţii angajatoare documentele justificative, prevăzute la art.3 alin.(3) din Legea nr. 56/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2  – Ajutorul suplimentar de deces se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în buget.

Art.3 – Unitatea angajatoare acordă ajutorul suplimentar de deces care este egal cu de două ori cȃştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care a survenit decesul.

Art.4 – Conducerea instituţiei angajatoare completează situaţia centralizatoare, prevăzută în anexa 1 la prezentul ordin, anexȃnd documentele prevăzute la art.3 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa 2 la prezentul ordin.

Art.5 – Anexele 1 şi 2, fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6 – Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art.7 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prin personal medical care participă la acţiuni medicale împotriva COVID-19 se înţelege personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, farmacii comunitare, cabinete de medicină de familie, cabinete de medicină dentară, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19.

Din această categorie mai fac parte cadrele militare – paramedici şi personal medical – din structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operaţională a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi.


articolul original.
  • There are no more articles
❌