ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Campanie de recrutare de asistenți maternali profesioniști la DGASPC Gorj

26 September 2022 at 02:12
image

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a demarat o campanie de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Campania se va desfășura până pe 21 octombrie. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exerciţiu; prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare (bucătărie și baie funcționale, număr de camere suficiente pentru asigurarea intimității tuturor celor care locuiesc în ea, inclusiv pentru copiii care vor fi primiți în plasament); au studii medii (12 clase absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat); urmează cursurile de formare profesională organizate la sediul instituției de către specialiștii Serviciului pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist din cadrul DGASPC Gorj.

DGASPC Gorj cere minimum doi copii în plasament

Având în vedere că recrutarea asistenților maternali profesioniști trebuie realizată astfel încât serviciul de asistență maternală să răspundă nevoilor identificate și tuturor particularităților copiilor care au nevoie de o măsură de protecție specială, DGASPC Gorj selectează persoane disponibile pentru a primi în plasament minimum 2 copii, sex femeiesc/bărbătesc, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, clinic sănătoși/cu nevoi speciale, infectați HIV sau bolnavi SIDA.

„Nu poate fi asistent maternal profesionist: a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; b) părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; c) persoana sau un alt membru al familiei care suferă de boli cronice transmisibile sau care suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănatăte a copilului. Persoana care desfășoară o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizată”, conform DGASPC Gorj.

Cerere de evaluare

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști vor adresa o cerere tip de evaluare a capacității lor către DGASPC Gorj și o vor depune la sediul instituției, la Serviciul pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist – camera 42, până pe 21 octombrie.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente: curriculum vitae, copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie) şi de pe actele de studii ale solicitantului; o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul precum și copii de pe actele de stare civilă, de pe actele de studii și adeverințe de venit ale acestora; certificate medicale eliberate de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte; aviz psihologic.

Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist, persoanele interesate se vor adresa Serviciului pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist din cadrul DGASPC Gorj cu sediul situat în Târgu g-Jiu, jud. Gorj, strada Siretului, nr. 24, camera 42, telefon/fax: 0353805766, e-mail: [email protected]

articolul original.

Record de cereri de azil, peste jumătate sunt depuse de cetățeni ucraineni

23 September 2022 at 16:23
image

Record de cereri de azil, în prima parte a anului 2022: din 7.525 de cereri, peste jumătate sunt depuse de cetățeni ucraineni. Salvați Copiii România derulează proiectul Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților sociale.

România s-a confruntat în prima jumătate a anului 2022 cu un record de cereri de azil; astfel, s-au depus 7.525 de cereri de azil[1], dintre care 4.359 de cereri au fost depuse de cetățeni ucraineni. Dintre toate cererile de azil depuse în prima jumătate a anului 2022, 1.997 au fost depuse de minori – 1.504 copii cu vârsta între 0-13 ani și 493 de copii cu vârsta între 14-17 ani. În acest context, Organizația Salvați Copiii România a derulat proiectul Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților locale, pentru a răspunde celei mai importante probleme cu care se confruntă solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională, și anume excluziunea socială ridicată, în condițiile în care, la nivel general[2], peste 44% dintre români au o opinie negativă despre imigranți, deși trendul este descrescător. De la începutul crizei umanitare din Ucraina și până în prezent, peste 70.000 de ucraineni au primit protecție temporară.

Pentru a răspunde acestor nevoi, specialiștii Salvați Copiii România au desfășurat o serie de activități la nivelul principalelor cinci centre pentru refugiați de pe teritoriul țării (București, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timișoara), centrate pe consultarea solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională și pe facilitarea colaborării dintre instituțiile publice și ONG-uri pentru o integrare socială mai sigură și mai facilă a migranților:

 1. a) ateliere de informare privind drepturile omului și drepturile economice și sociale ale refugiaților și solicitanților de azil;
 2. b) consultarea refugiaților și solicitanților de azil privind problemele cu care se confruntă prin organizarea de interviuri și focus grupuri;
 3. c) servicii de sprijin pentru integrarea socială a adulților și copiilor refugiați și solicitanți de azil;
 4. d) realizarea de rețele locale pentru integrarea socială a migranților, rețele care se întâlnesc regulat.

„În fața acestei creșteri a numărului de solicitanți de azil, este nevoie să răspundem mai repede și mai eficient la problemele cu care se confruntă migranții – atât problemele noi, generate de războiul declanșat de Rusia în  Ucraina, cât și problemele mai vechi, deja cronicizate, cu care solicitanții de azil și refugiații se confruntă de ceva vreme”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

În cadrul proiectului,  a fost acordată asistență umanitară și juridică pentru  peste 2.070 de persoane, solicitanți de azil și beneficiari de protecție internațională, care au fost consiliate, cărora li s-au explicat drepturile și obligațiile și care au fost ajutate în accesarea de servicii care să le faciliteze  un trai  mai bun. De asemenea, pentru o mai bună colaborare și coordonare a acțiunilor de sprijin a solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională, au fost create 5 rețele la nivel local, formate din autorități publice și instituții private implicate în sprijinul și integrarea migranților.

Salvați Copiii România a organizat pe 22 septembrie 2022 o conferință privind principalele provocări generate de această creștere a numărului de cereri de azil și bunele practici din domeniu, în cadrul căreia a fost încheiat proiectul Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților locale, derulat de Salvați Copiii România, în parteneriat cu Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este dezvoltarea unui cadru sustenabil și favorabil derulării de acțiuni de advocacy la nivel local și național, pentru a realiza justiția socială, incluziunea și creșterea capacității refugiaților și solicitanților de azil de a-și cunoaște și cere drepturile.

NEVOI/PROBLEME ÎNTÂMPINATE DE SOLICITANȚII DE AZIL

 • Un aspect important evidențiat în cadrul proiectului în urma discuțiilor purtate cu migranții este caracterul de țară de tranzit al României – potrivit Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA)[3], România a devenit în 2021 o rută de tranzit majoră pentru migranții care caută acces în Uniunea Europeană.

Cu toate că solicitantul de azil are obligația de a nu părăsi localitatea de reședință fără înștiințarea IGI[4]; totuși, în practică s-a constatat că de multe ori aceștia pleacă din România înainte de finalizarea procedurii de azil. De asemenea, chiar dacă rămân în țară îndeajuns de mult încât să primească protecție internațională, migranții pleacă adeseori din țara noastră, principalul motiv invocat de ei fiind veniturile mai mari din Vestul Europei, posibilitatea de a se reuni cu rudele din alte țări, oportunități mai numeroase pentru un trai decent.

 • O altă dificultate întâlnită în practică este legată de durata prea mare pentru soluționarea cererii de azil. Teoretic, ofițerul de decizie din partea IGI are un termen de 30 de zile de la preluarea cazului pentru soluționarea acestuia[5] – totuși, se pot adăuga la acest termen o serie de termene suplimentare, în cascadă, – care reprezintă excepția de la regulă. În practică, din cauza supraîncărcării autorităților publice, termenele pot fi mai extinse. De asemenea, în practică procedura de colectare a informațiilor relevante pentru soluționarea cererii de azil poate dura o perioadă mai lungă de timp, dat fiind accesul greoi la informații despre țara de origine a migrantului.
 • Atât în cadrul procedurii de obținere a protecției temporare, cât și în faza de integrare socială, după obținerea unei forme de protecție, problema integrării lingvistice este una din cele mai complexe. Aceasta are două componente:
 1. a) problema găsirii unor interpreți, mai ales pentru limbile rare, care să îi sprijine pe migranți în procesul de obținere a unei forme de protecție;
 2. b) problema accesării unor beneficii sau drepturi sociale atât în faza de obținere a azilului, cât și în faza de integrare, după obținerea statutului de refugiat.
 • Cu privire la interviurile pe care solicitanții de azil trebuie să le ofere în cadrul procedurii de acordare de protecție internațională, migranții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sistemul de înregistrare a declarațiilor acestora. Procedura în acest sens este foarte clară, dar din cauza barierei lingvistice solicitanții de azil nu pot transmite exact toate detaliile situației care i-a determinat să își părăsească țara de origine.
 • A fost observată o lipsă a serviciilor de medicină dentară pentru solicitanții de azil, lipsă care se acoperă de cele mai multe ori prin intervenția ONG-urilor. Este important să spunem totuși că dacă este vorba de o afecțiune acută, există unele spitale din localitățile unde se regăsesc CRPCSA-uri care oferă servicii medicale în regim de urgență. Cel mai eficient serviciu la care pot apela solicitanții de azil în caz de pericol rămâne totuși numărul de urgență 112.
 • Este nevoie de servicii psihologice, necesare în special pentru solicitanții care necesită garanții procedurale speciale. În cadrul proiectului Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților locale, s-a făcut propunerea din partea mediului ONG ca la interviurile pentru determinarea formei de protecție să fie prezent un psiholog, deoarece faptele relatate de către solicitanți pot avea de multe ori un impact psihic extrem de mare.
 • S-a identificat nevoia de a informa solicitanții de protecție internațională cu privire la traficul de persoane și cum pot evita migranții să devină victime ale acestuia. În concret, informațiile cele mai utile pentru solicitanți au fost formele de trafic de persoane (exploatare sexuală, muncă forțată), metodele de recrutare, anunțurile false și discuțiile online cu risc, ce trebuie să facă în cazul în care ori ei ori persoane apropiate se confruntă cu o astfel de situație și către ce autorități trebuie să se îndrepte în aceste cazuri.

Studiu de caz: Un solicitant de azil a fost diagnosticat cu o boală cronică, suferind și o intervenție chirurgicală de urgență la puțin timp de la intrarea în România. A parcurs procedura de azil și a primit protecție subsidiară, intrând în Programul de integrare al IGI (beneficiind de 3 luni de cazare gratuită în CRCPSA și de 540 lei de la AJPIS dacă participă la cursurile de limba română).  Și-a găsit un loc de muncă și i s-a încheiat și contract. Lucrează pe salariul minim pe economie ca manipulant, negăsind alt loc de muncă din cauza lipsei studiilor și a cunoștințelor de limba română. El trebuie să achite chirie pentru faptul că încă stă în centru, să își asigure hrana și să respecte regimul impus de medicul specialist. Programul de muncă nu îi permite să fie prezent la cursurile de limba română, riscând să fie exclus din programul de integrare. Singur nu ar reuși să își acopere toate cheltuielile, de aceea ajutorul de care beneficiază din partea ONG-urilor este vital.

CUM A MODIFICAT RĂZBOIUL DIN UCRAINA INTEGRAREA MIGRANȚILOR

Războiul din Ucraina, declanșat în 22 februarie 2022, a generat o uriașă criză umanitară:  aproape o treime dintre ucraineni au fost forțați să-și părăsească casele.  Aceasta reprezintă una dintre cele mai mari crize de strămutare de populație din timpurile noastre. În Ucraina, peste 6,6 milioane de persoane rămân strămutate forțat. Până la data de 12 august 2022, UNHCR estimează că există peste 6,3 milioane de refugiați prezenți în Europa. Peste 3,8 milioane de refugiați din Ucraina s-au înregistrat pentru protecție temporară sau scheme naționale similare de protecție.

Peste 12,6 milioane de deplasări individuale din Ucraina au fost înregistrate începând cu 24 februarie 2022, cu peste 4,5 milioane de întoarceri în țară. În interiorul Ucrainei, foarte mulți dintre cei care nu au părăsit țara nu își pot satisface nevoile de bază, inclusiv pentru hrană, apă și medicamente. Furnizarea ajutorului de salvare rămâne o provocare, cu o lipsă de acces umanitar sigur în zonele în care lupte intense sunt în desfășurare.[6] În România, de la declanșarea acestei crize (25 februarie), la nivel național, au intrat 2.367.371 de cetățeni ucraineni. Pe teritoriul României sunt, în acest moment aproximativ 87.000 de cetățeni ucraineni. Dintre cei care au ales să rămână pe teritoriul României, 4.387 au solicitat azil și 69.807 au permise de ședere temporară.

Organizația Salvați Copiii evaluează constant nevoile refugiaților ucraineni și oferă asistență umanitară la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova, în Centrele de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări, precum și în taberele de refugiați coordonate de IGSU și în punctele de staționare. Oferim servicii în cele 5 CRPCSA ale Inspectoratului General pentru Imigrări (Rădăuți, jud. Suceava, Galați, Șomcuta Mare, jud. Maramureș, Timișoara și București) și în două tabere de refugiați IGSU și un punct de staționare unde acordăm asistență directă, consiliere informațională și derulăm activități pentru copii.

De la declanșarea acestei crize până în prezent, Salvați Copiii a oferit pentru 180.727 de persoane, dintre care 101.121 de copii ucraineni și 79.606 de adulți (femei, vârstnici, bărbați cu derogare medicală, familii extinse) alimente de bază, produse de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, pampers, suzete, biberoane, cărucioare, port-bebe-uri, termosuri cu apă caldă, jucării, pături și alte produse de imediat ajutor, cartele telefonice oferite gratuit de companiile de telefonie mobilă, suport emoțional, traducere și consiliere informațională – materiale de informare în limba ucraineană (informații despre procedura de azil, mijloace de călătorie, spitale, harta și adresele centrelor pentru solicitanții de azil etc.).

RECOMANDĂRI

– Prezența unui psiholog la interviul pentru acordarea unei forme de protecție realizat cu solicitanții de azil care au nevoie de garanții procedurale speciale (datorate printre altele, vârstei, sexului, orientării sexuale, identității de gen, unei dizabilități, unei boli grave, unor afecțiuni sau tulburări mentale sau ca urmare a torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală etc.).

– Îmbunătățirea informării solicitanților de azil, atât în momentul inițial al depunerii cererii și al primirii în centru, cât și ulterior, inclusiv în etapa judiciară a procedurii.

– Recunoașterea rolului vital al organizațiilor neguvernamentale în domeniul migrației și asigurarea sprijinului instituțional și financiar din partea autorităților publice.

– Îmbunătățirea formării continue pentru avocații care reprezintă solicitanții de azil pe parcursul procedurii de acordare a protecției internaționale.

– Încurajarea dezvoltării rețelelor locale pentru integrarea refugiaților și a solicitanților de azil.

– Dezvoltarea de cursuri de limbă română realizate în colaborare cu instituții publice și ONG-uri pentru depășirea barierei lingvistice.

– Diseminarea de informații despre protecția împotriva traficului de persoane (inclusiv prin workshop-uri) pentru o mai bună protejare a migranților.

– Încurajarea schimburilor de experiență între principalii actori implicați în fenomenul migrației din România și omologii din alte țări, pentru a identifica noi bune practici și soluții la problemele cu care se confruntă solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională.

____________________________________________________

[1] https://data.gov.ro/dataset/date-deschise-semestrul-i.

[2] https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-23650432-imigrantii-din-romania-statistici-contexte-dispute-publice-doi-srilankezi-ditrau.htm.

[3] European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Migration: Key Fundamental Rights Concerns, Quarterly Bulletin, 01.01.2021→30.06.2021, p. 10.

[4] Art. 19 lit. g) din Legea nr. 122/2006.

[5] Art. 52 alin. (1) din Lege.

[6] UKRAINE SITUATION, FLASH UPDATE #25, UNHCR https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-flash-update-25-12-august-2022

articolul original.

Vești proaste pentru liderul de la Kremlin! Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht: ‘Pentru a sprijini în continuare Ucraina în lupta sa curajoasă împotriva brutalului atac rusesc, Germania va onora această cerere’

19 September 2022 at 19:15
image

Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht, a declarat că Berlinul va livra Kievului încă patru obuziere autopropulsate de tip Panzerhaubitze 2000 şi un pachet suplimentar de muniţie, relatează The Guardian.

Christine Lambrecht a mai spus că cele 10 obuziere deja furnizate de Germania şi opt din Ţările de Jos ”şi-au dovedit eficienţa în luptă”.

”Ucraina are numai laude la adresa sistemului şi şi-a exprimat dorinţa pentru livrarea mai multor obuziere”, a mai subliniat ea.

De asemenea, Lambrecht a mai precizat că ”pentru a sprijini în continuare Ucraina în lupta sa curajoasă împotriva brutalului atac rusesc, Germania va onora această cerere”.

Lambrecht a menţionat că obuzierele de tip Panzerhaubitze 2000 au fost recent modernizate, conform news.ro

articolul original.

Previziune Goldman Sachs: Prețurile la gaze vor scădea puternic în Europa, în această iarnă

14 September 2022 at 04:29
image

Eforturile depuse de țările UE pentru a evita penuria de gaz ar putea „rezolva cu succes” criza gazelor din Rusia, potrivit Goldman Sachs, anunță The Guardian.

Eforturile depuse de țările UE’ pentru a evita penuria din această iarnă se vor dovedi eficiente

Țările europene pot suporta reducerile de gaze ale Rusiei în această iarnă, durerile de cap legate de aprovizionare ar putea fi „rezolvate cu succes”, potrivit analizei băncii.

Goldman Sachs a declarat că prețul gazelor ar putea să se reducă la mai mult de jumătate în această iarnă, pe măsură ce eforturile depuse de țările UE’ pentru a evita penuria din această iarnă se vor dovedi eficiente.

Goldman a declarat marți că se așteaptă ca prețurile europene angro la gazele naturale să scadă de la aproximativ 215 euro pe megawatt oră la sub 100 de euro pe MWh până la sfârșitul primului trimestru al anului viitor, presupunând condiții meteorologice tipice de iarnă. Această cifră este cu mult sub cei 213 euro preconizați anterior.

Țările europene s-au grăbit să își umple instalațiile de stocare a gazelor înainte de iarnă, după ce Gazprom din Rusia a redus livrările, inclusiv prin intermediul importantei conducte Nord Stream 1. Cursa frenetică pentru aprovizionare a dus la creșterea prețului cu ridicata al gazelor.

În această lună, Gazprom a prelungit oprirea fluxurilor de gaze prin gazoduct, fără a oferi un termen de redeschidere.

S-au făcut acumulări de stocuri peste medie

Analiștii de la Goldman Sachs au declarat: „Reducerea pe termen nedefinit a exporturilor la zero lasă nord-vestul Europei fără gaz rusesc în viitor.

Și, deși auzim adesea întrebarea ce va face acest lucru în ceea ce privește depozitarea, credem că o abordare mai bună este să ne întrebăm ce va face acest lucru cu prețurile, astfel încât depozitarea să continue să se formeze în funcție de necesități.

Acesta este puzzle-ul pe care Europa l-a rezolvat cu succes în ultimul an, cu o combinație de distrugere a cererii de gaze în Europa și în rândul cumpărătorilor [de gaze naturale lichefiate] din alte părți ale lumii, ceea ce a dus la acumulări de stocuri peste medie.”

Analiștii de la Goldman au declarat că se așteaptă ca instalațiile de depozitare să fie pline în medie cu 90% până la sfârșitul lunii octombrie, înainte de atingerea unui obiectiv de 80% la nivelul UE până la 1 noiembrie.

Sentimentul de urgență pentru cerere să fie înlocuit treptat de un sentiment de ușurare a pieței

Guvernele speră să creeze o rezervă de gaze în cazul în care livrările din Rusia vor fi întrerupte pe parcursul iernii. Întreprinderilor și consumatorilor li se cere, de asemenea, să utilizeze mai puțină energie.

Goldman a declarat că se așteaptă ca instalațiile de stocare să rămână pline în proporție de peste 20% până la sfârșitul lunii martie a anului viitor.

„Acest lucru, în opinia noastră, va pregăti terenul pentru ca sentimentul de urgență pentru cerere pe care îl vedem în prezent să fie înlocuit treptat de un sentiment de ușurare a pieței pentru că a trecut iarna”, au spus analiștii săi.

articolul original.

Atenție! 2 septembrie 2022, termenul limită pentru a solicita ajutorul de 875 lei/ha

29 August 2022 at 10:16

33 de elevi de la Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” din Târgoviște au participat, în perioada 21-25 august 2022 la o Tabără de educație montană” organizată de Asociația Chindia Jurasic Park, în parteneriat cu Asociația Ecologică Floare de Colț, cu sprijin financiar din partea Primăriei Târgoviște. Copii au fost coordonați de trei cadre didactice și patru monitori din cadrul celor două asociații.

Scopul principal al taberei a fost stimularea participării elevilor şi profesorilor la activităţi de educaţie montană, iar organizatorii taberei au ales ca „sală de curs” chiar Parcul Natural Bucegi, structurând programul în funcție de vârsta copiilor, de înclinația lor spre mișcare, dar și de prognoza meteo – ne informează Nicolae Posta, președintele Asociației Chindia Jurasic Park.

„Încă din prima zi (duminică, 21 august 2022), elevii au fost împărțiți pe grupe, au fost repartizați la monitori și au fost implicați în primele activități. După-amiaza sosirii la munte a fost alocată studierii fenomenelor carstice, stabilindu-se două ateliere de lucru: vizitarea Peșterii Ialomiței, un monument natural reprezentativ pentru zona dâmbovițeană a Bucegilor, dar și mai puțin cunoscuta Peșteră a Pustnicului, o mică grotă neamenajată, aflată la doi pași de monumentul modernizat cu finanțare de la Consiliul Județean Dâmbovița. Câteva scurte reprize de ploaie au grăbit revenirea la primitoarea pensiune Gură de Rai, gazda majorității taberelor montane.

Ziua a doua (luni, 22 august 2022) a debutat cu parcurgerea circuitului din rezervația Turbăria Lăptici, un circuit interesant care a captat atenția tinerilor montaniarzi. Apoi au fost parcurse celebrele Chei ale Tătarului, loc unde legendele s-au îmbinat cu informații detaliate legate de geologia, de fauna și flora zonei sau despre traseele de alpinism amenajate, pe înalții pereți ai cheilor. Lecția de speologie a fost completată odată cu parcurgerea unui tunel, săpat de oameni, prin anii 70, pentru studierea compactității rocilor din această zonă. Greul etapei a început abia la urcarea, pe marcaj „triunghi galben”, pe spectaculoasa Vale a Tătarului, în pereții căreia se găsește adevărata Peșteră a Ursului, cel mai înalt (ca altitudine) loc din România, cu urme de locuire, încă din Paleolitic. Pajiștile cu floră termofilă (iubitoare de căldură) au încântat ochii viitorilor montaniarzi, iar explicațiile despre exocarstul zonei (chei, lapiezuri) sau despre endocarst (peșteri sau avene) au răsplătit efortul depus la urcare. În condițiile în care prognozata ploaie ne-a lăsat în pace, după-amiaza a fost alocată activităților strict tehnice, adică atelierelor de cățărare (asigurată!) și de rapel, desfășurate pe o mică stâncă din apropierea pensiunii. Au fost probe frumoase, pline de adrenalină, iar copiii s-au sprijinit, prin aplauze, unii pe alții.

În ziua a treia (marți, 23 august) am primit vizita rangerilor Parcului Natural Bucegi, iar Valentin Bălan, însoțit de Răzvan Pință, ne-a prezentat, cu ajutorul unui aspectomat, multe informații și imagini despre PNB, despre rezervațiile sale, despre monumentele naturii, dar și recomandări pentru protejarea acestora. După această lecție teoretică, ne-am îndreptat spre o potecă tematică, deschisă de compania finlandeză Tornator, în zona Padina-Peștera, aproape de valea Lăptici. Poteca, botezată „The Flying Dragon” (Dragonul zburător), are o lungime de aproape 1 kilometru și include 10 panouri, cu informații, în limba română și engleză, despre floră, faună, soluri, oamenii din munte. Pe baza unui QR code se pot obține informații mai multe sau se pot vedea imagini din masivul Bucegi. După amiază a intervenit o repriză mai lungă de ploaie, prilej de a rămâne la adăpost și de a vorbi despre pericole din munți, despre marcaje turistice, dar și despre orientarea turistică, cu sau fără busolă. După liniștirea norilor, teoria a fost aplicată în cadrul unui concurs de orientare sportivă, cu zece posturi de control, derulat în zona pensiunii.

După studierea prognozei meteo, „ziua cea mai lungă”, a ascensiunii spre vârful Omu, a fost aleasă ca fiind ziua de miercuri, iar obiectivul a fost „atacat” pe o variantă care a ținut cont de vârsta și de echipamentul tinerilor: s-a urcat cu telecabina în zona Babele, prilej de a vedea cele două monumente ale naturii, Babele și Sfinxul şi de a asculta explicații științifice legate de fenomene de eroziune eoliană sau legende legate de tuneluri şi trasee energetice. Traseul a continuat pe Platoul Bucegi, iar parcurgerea lui a permis frumoase tururi de orizont atât spre crestele Bucegilor, cât și spre vecinii acestuia, spre Leaota, Piatra Craiului, Piatra Mare sau munții Baiului. Deși vremea a fost relativ înnorată, razele soarelui au bronzat corpul micilor montaniarzi. La vârful Omu (2507 m), cea mai înaltă cotă naturală din Bucegi, s-a făcut un popas mai lung, pentru un ceai sau o ciorbă fierbinte sau pentru a mânca pachețelul primit de la pensiune.

După un lung șir de fotografii în fața cabanei (o bună parte din copii ajunseseră aici pentru prima dată, iar momentul trebuia imortalizat!), a urmat coborârea pe marcaj „bandă albastră”, cu trecere pe la Mecetul turcesc și Cascada Obârșiei. Pe acest traseu se află și un relict glaciar, un conifer mai rar (Zâmbrul – pinus cembra), iar informațiile primite despre el, ca și despre jnepeni, scoruși, ienuperi, conglomerate, calcare, morene glaciare etc. au încântat micii drumeți. La sosirea la pensiune, s-au refăcut forțele cu o delicioasă ciorbă, urmată de o friptură consistentă.

Fiind ultima zi plină în tanără, gazdele s-au ocupat de amenajarea clasicului foc de tabără. După ora 21, au aprins o piramidă de lemne, iar tinerii, după ce „au devorat” cele 3-4 platouri cu gogoși calde, cu dulceață de afine, aduse de personalul pensiunii, au dansat pe melodii de top, fie pe ritmuri populare, fie pe ritmuri moderne. O seară lungă, frumoasă, care a rămas în memoria lor afectivă.

După cinci zile pline, de vizitare a principalelor rezervaţii şi monumente din Parcul Natural Bucegi, cinci zile de „Școală altfel”, elevii au confirmat că reprezintă o nouă „promoție” de montaniarzi, adăugându-se altor 4-5 mii de tineri care au beneficiat, de-a lungul timpului, de lecții nonformale, în mijlocul naturii. Imaginile anexate ni-i arată în multitudinea de activităţi la care au participat”, se precizează într-un comunicat remis către mass-media.

articolul original.

Victor Opaschi, out

24 August 2022 at 18:41
By: (C.C.)

Victor Opaschi a fost eliberat, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciucă.

Decizia a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial.

Până la numirea conducătorului instituţiei publice, Florinel-Irinel Frunză, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, exercită atribuţiile secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte, conform altei decizii a premierului.

Marius Oprea: Opaschi de la Culte l-a învăţat pe Ion Iliescu să-şi facă cruce

Incompetența de la Culte

De la Opaschi la Dan Diaconescu-Istoria unei case

articolul original.

Anca Dinicu a refuzat cererea în căsătorie / Care este motivul

23 August 2022 at 16:45
image

Actrița Anca Dinicu este o persoană căreia nu îi place să iasă în evidență în spațiul media sau să vorbească despre problemele sale personale. Chiar și așa, bruneta a povestit în cadrul podcast-ului „Funny și Simplu”, al lui Mihai Morar, despre un moment dificil, care a avut loc recent, atunci când a fost cerută în căsătorie și a refuzat, notează cancan.ro.

Anca Dinicu a refuzat cererea în căsătorie

Actrița a dezvăluit că recent a fost cerută în căsătorie de fostul ei partener, dar a refuzat, întrucât băiatul a pregătit o întreagă regie pentru momentul așteptat, detaliu care nu a fost însă pe placul Ancăi.

„Nu s-a pus în genunchi! A făcut o întreagă regie. S-a făcut că îi este rău, că în fine. Nu m-a surprins, nu mi se părea contextul de așa natură”, a declarat Anca Dinicu.

Portretul bărbatului perfect în viziunea Ancăi

Anca Dinicu a dezvăluit în cadrul interviului că bărbatul perfect în viziunea acesteia trebuie să fie unul care să aibă simțul umorului, responsabil de a o face mereu să râdă.

„Nu știu, trebuie să mă facă să râd. Trebuie să râd, nu să zâmbesc. Am avut un iubit și i-am zis: mie nu-mi place că tu nu mă faci pe mine să râd”, a spus Anca Dinicu, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

articolul original.

CANCAN.RO a aflat cât valorează bijuteria cu care Cazacu a cerut-o de nevastă pe Ramona Olaru: Inelul de logodnă costă…

19 August 2022 at 20:40

Cuminteee s-a făcut Cazacu, iar, drept dovadă, dorința Ramonei Olaru a fost îndeplinită în Mykonos. Inel cu diamante d-alea scumpe voia vecina de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, iar motociclistul a făcut magia. A scos bijuteria și a cerut-o. Ea a spus „DA”, iar inelul cu rubin roșu i s-a potrivit perfect. Însă, deși se vehiculează că prețul bijuteriei ar fi unul de ordinul zecilor de mii de euro, Cătălin Cazacu ar fi plătit, în realitate,  aproximativ 2.000 € pentru „fericire”. CANCAN.RO are detaliile exclusive.

Faptul că Ramona Olaru făcea „incantații” pentru a fi cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu nu mai este un secret. Ba chiar, înainte cu trei luni ca blonda să spună „DA”, și-a ales singură bijuteria pe care o voia pe degetul inelar și și-a înștiințat, în prealabil, partenerul.

Pentru a nu exista discuții, „iubi” s-a conformat și nu i-a ieșit din cuvânt. Ce a vrut, a primit, însă, deși multă lume spune că bijuteria ar fi costat nu mai puțin de 18.000 de euro, realitatea este alta. Inelul cumpărat de Cătălin Cazacu nu i-a golit cu mult buzunarul motociclistului.

”Doar” 9.000 de lei ar fi achitat. Spunem ”doar” pentru că este totuși o sumă importantă, pentru un inel cu pietre prețioase. Vorbim de aproape 2.000 de euro.

Enigma inelului supraestimat

Perioada în care Cătălin Cazacu se va mai bucura de „libertate” se preconizează a fi una scurtă. Pasul a fost făcut, aerul tras în piept și propunerea acceptată.

Chiar dacă s-au despărțit și împăcat de-a lungul timpului de mai multe ori, se pare că iubirea e mare, iar cei doi vor să ajungă cât mai curând în fața altarului. Nu se putea altfel, decât cu un mega-inel pe degetul Ramonei.

Cu un rubin roșu și cu diamante roind în jurul pietrei, Cazacu a dat-o gata pe vecina de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, care a acceptat imediat. Totuși, deși în spațiul public au apărut informații conform cărora Cătălin Cazacu ar fi achitat nu mai puțin de 18.000 € pentru a-i face pe plac Ramonei Olaru, CANCAN.RO a analizat atent piața de diamante.

Astfel, pe site-ul Kara Diamond, bijuteria care pare a fi aceeași cu cea de pe degetul inelar al vecinei de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” valorează fix 9.375 de lei, adică aproximativ 2.000 €. 

Inel similar cu cel al Ramonei Olaru / (Sursa: Kara Diamond)

Ramona Olaru l-a cumințit de tot pe Cazacu?

„Don Juan de Centru Vechi”, așa cum era considerat pe vremuri Cătălin Cazacu, a rămas tot un „Don Juan”, doar că unul fără gagici. Adică are una, nu mai multe… dar una bună de tot. Și geloasă. Din cale-afară. Vă prezentam asta săptămânile trecute, când Ramonica s-a „activat” și a pornit val-vârtej către plaja unde Cazacu filma o emisiune TV alături de Natalia Mateuț. (Vezi aici întreaga poveste)

Poate și pentru a-i „calma” gelozia, după ce a scăpat de filmări, motociclistul a pornit direct către Mykonos cu a lui parteneră, într-o vacanță de vis, acolo unde și-a făcut curaj și i-a „făcut” o întrebare.

Next level, căci blonda de la Antene nici nu s-a gândit și a și acceptat… poate, poate îi schimbă năravul lupului.

Cazacu a cerut-o pe Ramona în Mykonos / (Sursa: Instagram)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

articolul original.

Românii amendați că nu au completat PLF-ul la intrarea în țară pot depune cererile pentru a recupera sumele achitate

17 August 2022 at 08:59
image

Persoanele amendate pentru că nu au completat formularul digital de intrare în România pot depune începând de miercuri cereri de restituire a sumelor achitate. A fost publicat ordinul care stabileşte procedura de restituire a sumelor. Formularul de cerere poate fi descărcat de AICI.

Persoanele care au achitat amenda pentru ca nu au completat formularul PLF au termen 90 de zile pentru a depune la direcţia de taxe şi impozite din cadrul primăriei de domiciliu o cerere de restituire a sumei plătite.

Termenul de soluţionare este de maximum 45 de zile. Pentru ca cererea sa fie procesata rapid, trebuie sa  fie însoţita de procesul verbal de constatare a contravenţiei şi documentul de plată.

Cererile pot fi depuse în format fizic, electronic, adică prin e-mail sau pe Spaţiu Virtual Privat, sau prin împuternicit.

Sumele pot fi restituite în cont, în numerar la casieriile organelor fiscale locale, sau vor fi scăzute din impozitele pe care le are de achitat persoana respectivă.

Amenzile care nu au fost achitate se anulează fără a fi nevoie de depunerea unei cereri.

Din 20 decembrie 2021 a fost instituită obligativitatea completării formularului digital de intrare în România.

Dacă formularul nu era completat în cele 24 de ore de la intrarea în ţară, amenda era între 2.000 şi 3.000 de lei.

Ulterior, în 11 martie 2022, guvernul a eliminat printr-o ordonanță de urgență această obligativitate.

Citește și: Rechizitoriul din Dosarul Revoluţiei, dat publicității. Militarii români s-au luptat între ei, iar populația a fost manipulată

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

articolul original.

PENSII 2022: Când se depune cererea de pensionare pentru limită de vârstă?

13 August 2022 at 11:05

PENSII 2022: Când se depune cererea de pensionare pentru limită de vârstă?

Casa Naţională de Pensii Publice face precizări pentru cetățeni și răspunde la întrebarea: Când se depune cererea de pensionare pentru limită de vârstă?

„Pensia pentru limita de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiului minim de cotizare. Cererea de pensionare se depune începând cu data indeplinirii condițiilor de pensionare și nu înaintea acestei date”, este răspunsul oferit de către Casa de Pensii.

Fiecare român poate afla dacă are sau nu datorii la sitemul public de pensii fără a fi nevoie de cereri, solicitări, de deplasări la sediul vreunei case de pensii, de stat la cozi, nervi și așa mai departe.

O astfel de informație poate fi aflată online. Singura condiție este ca persoanele care doresc să știe care este situația lor, dacă au sau nu datorii către sistemul public de pensii, să își facă un cont pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Mai departe, trebuie efectuați patru pași

Conform instrucțiunilor de pe site-ului CNPP, pentru a activa un cont, se completează un formular online care apoi trebuie tipărit și prezentat, împreună cu actul de identitate (original și copie), la orice casă locală de pensii. Ulterior, vei primi un e-mail prin care vei putea seta parola contului, după care vei putea accesa efectiv contul tău din site-ul CNPP pentru a verifica dacă figurezi cu datorii la sistemul public de pensii.

1. Autentificarea în contul de utilizator se face apăsând butonul „Autentificare” din colțul din dreapta-sus al site-ului www.cnpp.ro. Pe pagina care se deschide se va introduce adresa e-mail anunțată anterior și parola comunicată de CNPP, după care se apasă „Autentificare”

2. Odată intrat în cont, din meniul ce apare în partea stângă a paginii se selectează „Datele mele din sistemul public de pensii”.

3. În această secțiune, se intră pe „debite executare silită” și se activează secțiunea „Generează raport actualizat”.

4. Când raportul este gata, solicitantul primește un e-mail de notificare, după care documentul poate fi descărcat, în format PDF, din contul de pe site-ul CNPP (din aceeași pagină în care s-a cerut generarea raportului). Dacă nu există datorii, aproape imediat se va genera un fișier în care scrie că asemenea informații sunt inexistente în sistem. Dacă sunt datorii, ele vor fi detaliate în fișier (și s-ar putea să dureze mai mult până este generat de sistem).

articolul original.

Exporturile din China cresc deși cererea globală este în scădere

8 August 2022 at 11:00
image

Creșterea exporturilor chinezești a accelerat în mod neașteptat în luna iulie, oferind un impuls încurajator economiei, care se străduiește să se redreseze după o cădere bruscă, provocată de COVID, deși importurile au rămas slabe.

Expedierile au crescut cu 18,0% în iulie față de anul precedent, cel mai rapid ritm din acest an, au arătat duminică datele vamale oficiale, comparativ cu o creștere de 17,9% în iunie și depășind așteptările analiștilor, care se așteptau la 15,0%.

Analiștii se așteptau ca exporturile să se diminueze pe fondul semnelor tot mai mari de reducere a consumului global, scrie Reuters.

Ce se întâmplă cu exporturile din China?

Un sondaj global publicat săptămâna trecută a arătat că cererea a slăbit în iulie, indicii comenzilor și producției scăzând la cele mai slabe niveluri de la debutul pandemiei COVID-19 la începutul anului 2020.

Sondajul oficial al industriei prelucrătoare din China a indicat că activitatea s-a contractat luna trecută, ceea ce a ridicat temerile că redresarea economiei după blocajele generalizate din primăvară va fi mai lentă și mai accidentată decât se aștepta.

Calculele analiștilor, date peste cap

Dar au existat semne că întreruperile din lanțul de transport și de aprovizionare cauzate de blocaje au continuat să se atenueze, exact la timp pentru expeditorii care se pregătesc pentru vârful cererii de cumpărături de sfârșit de an.

Importurile au crescut cu 2,3% față de anul precedent, față de creșterea de 1% din iunie și de creștere de 3,7%.

Analiștii s-au așteptat ca dinamica importurilor să se intensifice modest în a doua jumătate a anului, susținută de echipamentele și produsele de bază legate de construcții, pe măsură ce guvernul își intensifică cheltuielile de infrastructură.

Luna trecută, China a înregistrat un excedent comercial record de 101,26 miliarde de dolari, ca urmare a valorii scăzute a importurilor, dar a creșterii solide a exporturilor. Analiștii prognozaseră un excedent comercial de 90,0 miliarde de dolari.

articolul original.

S-au cunoscut pe TikTok, a cerut-o în căsătorie în trafic, după doar patru luni – VIDEO

7 August 2022 at 13:40

S-au cunoscut pe internet, de Paște. După doar patru luni, a cerut-o în căsătorie, când ea se aștepta cel mai puțin.

Paul este un șofer de TIR din Gherla. Paula-Nicoleta e din Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Rețelele sociale le-au unit cărările într-un mod spectaculos. El a postat un clip video pe TikTok, ea a lăsat un comentariu. Paul a fost incitat și a contactat-o. A început o iubire fulgerătoare, care l-a făcut pe tânăr să o caute cât mai repede cu putință. La prima întâlnire, Paul a știut că are în față viitoarea sa soție.

Duminică, cu ajutorul unor complici, a pus la cala cererea în căsătorie. Nu oricum: în trafic, folosind mașina care îi asigură traiul. „Vrei să fii soția mea?”, a fost întrebarea care i-a apărut Nicoletei în față, cu litere mari, pe mașina care o depășea, în timp ce conducea spre Fizeșu Gherlii. Ea fusese rugată anterior să meargă până la Țaga, „după niște pește”.

La popasul Roșia, pregătit cu un impresionant buchet de flori, Paul a îngenuncheat, cu inelul în mână, și cu vocea ușor tremurată, a rostit cea mai grea întrebare din viața sa. „Da!”, a răspuns, fără să ezite, Nicoleta, copleșită de emoție. Au urmat îmbrățișări și sărutări, în aplauzele complicilor.

video gherla info

Pentru cei doi, a început numărătoarea inversă. În toamnă e programată vizita la starea civilă, iar apoi urmează nunta. Vestea cea bună: cei doi vor fi părinți!

Casă de piatră!

casatorie cerere gherla

flori inel casatorie

articolul original.

Important! Românii își pot recupera banii plătiți pentru aceste amenzi

6 August 2022 at 19:45
image

Printr-un proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), se are în vedere stabilirea procedurii ce va fi urmată pentru restabilirea contravalorii amenzilor plătite de români pentru necompletarea Formularului digital de intrare în România (PLF), introdus la sfârșitul anului trecut și destinat tuturor celor care veneau din alte țări.

Acum câteva zile, prin Legea 257/2022, s-a stabilit că amenzile pentru necompletarea formularului PLF și neplătite încă se anulează și se scad din evidențele organelor de executare, iar sumele deja plătite pentru aceste amenzi vor putea fi recuperate de către cei sancționați.

Prin proiectul de ordin pus joi în dezbatere, autoritățile stabilesc procedura ce va trebui urmată pentru recuperarea amenzile plătite deja în legătură cu formularul PLF.

În primul rând, potrivit viitorului ordin, se vor putea recupera amenzile plătite până la intrarea în vigoare a Legii 257/2022, adică până în data de 30 iulie 2022.

Pentru a putea recupera banii plătiți, cei interesați vor trebui să transmită organului fiscal local, în cel mult 90 zile de la data intrării în vigoare a acestei proceduri, o cerere de restituire. Cererea se va putea depune direct la Fisc, în format tipărit, sau va putea fi transmis prin mijloace electronice.

Cererea de restituire va trebui să fie însoţită atât de copii ale documentelor de plată, cât și o copie a actului de identitate ale plătitorului/ solicitantului şi va trebui să cuprindă următoarele informații:

 • numele și prenumele solicitantului;
 • codul numeric personal;
 • domiciliul solicitantului;
 • suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
 • codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
 • banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
 • motivul pentru care se solicită restituirea sumei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative.

Dacă autoritățile vor fi mulțumite de informațiile și documentele primite, soluţionarea cererii de restituire se va face în cel mult 45 de zile. Dacă Fiscul consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, va cere, în scris, solicitantului prezentarea acestora, iar termenul de restituire se va prelungi.

După primirea documentaţiei complete, Fiscul va verifica dacă solicitantul are restanțe la plata taxelor și impozitelor, sumele solicitate urmând să fie restituite doar după efectuarea compensării acestor obligaţii bugetare restante.

În cazul în care suma ce trebuie restituită este mai mică decât obligaţiile restante ale solicitantului, se vor acoperi integral restanțele și, practic, solicitantul nu va mai primi niciun ban.

Formularul PLF s-a aplicat în țara noastră între decembrie 2021 și martie 2022, iar amenzile pentru necompletarea lui la intrarea în țară erau de până la 3.000 de lei.

Atenție! Pentru a se putea aplica, proiectul de ordin de la Ministerul Dezvoltării trebuie să primească semnătura ministrului de resort și să fie publicat în Monitorul oficial, informează avocatnet.ro

articolul original.

Maria Constantin a fost cerută în căsătorie. Ce nu vrea artista să facă la nunta ei

5 August 2022 at 18:26

Maria Constantin a fost căsătorită în trecut de două ori, dar cu toate acestea nu se teme să facă din nou pasul cel mare. Recent, frumoasa blondină a fost cerută de actualul său partener,  iar marele eveniment va avea loc în curând. Cântăreaţa a vorbit despre viitoarea nuntă şi a dezvăluit ce nu vrea să facă sub nicio formă în seara respectivă.

Chiar dacă fostele sale căsnicii nu au avut un final fericit, Maria Constantin nu şi-a pierdut speranţa, iar în prezent se pregăteşte să ajungă din nou în faţa altarului.

Artista a declarat, într-un interviu pentru Ego.ro, că a primit inelul de logodnă, iar fericitul eveniment va avea loc anul viitor.

Blondina îşi doreşte ca alături de ea să fie doar persoane apropiate cu care să se distreze până în zori.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul.

Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a dezvăluit Maria Constantin.

Maria Constantin a fost cerută în căsătorie

Ce nu vrea artista să facă la nunta ei

Deşi nu este o persoană superstiţioasă, Maria Constantin a mărturisit că de această dată nu va mai cânta la nunta sa, pentru că în trecut a făcut acest lucru, iar lucrurile nu au mers deloc bine.

„Nu, nu o să cânt. O să am atât de mulți colegi de breaslă, încât nu o să mai fie nevoie să cânt eu. Am cântat la cele două nunți și nu prea mi-a mers bine, deși nu sunt superstițioasă, dar nu mai vreau să încerc varianta aceasta. A treia oară este cu noroc!”, a mai spus artista.

articolul original.

Cererea de mașini a scăzut în Europa și America de Nord

4 August 2022 at 16:42

Analiștii au ajuns la concluzia că prețurile mai mari ale autovehiculelor sunt respinse de consumatorii din Europa și America de Nord. Din informaţiile producătorilor auto, a fost înregistrată o cerere scăzută în cele două regiuni.

Consumatorii resping prețurile crescute

În această perioadă, producătorii de mașini raportează o cerere mai scăzută în Europa şi America de Nord, în timp ce consumatorii preferă să îşi păstreze banii pentru alte nevoi.

Chiar dacă unele mărci de lux precum Ferrari şi Mercedes au crescut previziunile de vânzări datorită cererii continue ridicate pentru modele de top, perspectivele pentru cea mai mare parte a industriei sunt mai sumbre, conform informațiilor transmise de reuters.com

Noile comenzi primite sunt în scădere

În contextul scăderii cererilor, timpul de așteptare pentru noile comenzi devine mai scurt, pe măsură ce registrele de comenzi se subţiază. Asta chiar şi cu producţia mai lentă decât de obicei şi livrările cu mult sub anul trecut, au spus directorii.

Astfel, „Noile comenzi primite sunt în scădere”, a declarat directorul general al BMW, Oliver Zipse, într-o telefonică cu analiştii referitoare la venituri, referindu-se în special la Europa, potrivit sursei menționate.

Producătorii de maşini au protejat până acum marjele prin creşterea preţurilor

De altfel, producătorii de maşini au protejat până acum marjele prin creşterea preţurilor, dar accelerarea puternică a inflaţiei în America de Nord şi Europa ar putea face mai dificilă transferarea costurilor în creştere.

În opinia sa, „Cererea este în scădere. Semnele de avertizare sunt pentru Europa şi America de Nord, mai puţin pentru regiunea chineză”, a declarat săptămâna trecută directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz.

Totuși, directorul financiar al Volkswagen a spus că registrele de comenzi sunt încă pline pentru lunile următoare.

Inflaţia din Europa şi SUA a accelerat vertiginos în ultimele luni, băncile centrale avertizând că un vârf ar putea fi la câteva luni distanţă, ducând la scăderea încrederii consumatorilor şi a companiilor.

Datele de la reprezentanţele de maşini online şi platformele de licitaţie au arătat o încetinire a cererii din luna martie a acestui an, a declarat Philip Nothard, director de informaţii pentru Europa la Cox Automotive.

„Consumatorii sunt în prezent foarte precauţi”, a declarat Philip Nothard.

Românii nu își mai cumpără mașini

Aşadar, înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în iulie 2022 cu 21,91% față de iulie 2021, arată date oficiale publicate de constructorii de vehicule.

Astfel, înmatriculările la nivel național au ajuns la 12.099 unități, anunță marți, Asociația constructorilor ACAROM și DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor).

În contextul auto, în primele șapte luni din 2022, înmatriculările de autoturisme noi au atins 70.811 unități, în creștere cu 12,06% față de perioada similară din 2021, respectiv 63.191 unități. De asemenea, și în ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în iulie 28.741 unități, o scădere de 19,34% față de iulie 2021.

articolul original.

Colliers: Livrările de locuințe nu au ținut pasul cu cererea ridicată. Dinamica preţurilor rezidenţiale din ultimii doi ani este rezultatul creşterii cererii

4 August 2022 at 02:01

București, 3 august  2022: Piața rezidențială din România se îndreaptă către un nou record de livrări și în acest an, însă ritmul dezvoltărilor nu a ținut pasul cu evoluția cererii din ultimii doi ani. În plus, și prețul locuințelor noi continuă să crească, pe măsură ce noile proiecte înglobează creșterea prețurilor materialelor de construcție, subliniază consultanții Colliers. În ultimii doi ani, locuinţele au înregistrat scumpiri considerabile, iar principalul motiv din spatele evoluției fiind creșterea puternică a cererii, pe fondul unui cumul de factori precum accesibilitatea creditării, creșterea salariilor, dar și creșterea importanței spațiului de locuit.

Piața tranzacțiilor de apartamente a înregistrat anul trecut noi recorduri atât din punct de vedere al vânzărilor, cât și al livrărilor. În total, în 2021 au fost livrate 71.405 locuințe la nivel național, în creștere cu 5% față de anul precedent. Cum suprafața totală autorizată de către dezvoltatori în 2021 a crescut cu peste 15% față de 2020, la peste 12 milioane de metri pătrați, sectorul rezidențial se îndreaptă spre noi maxime în ceea ce privește livrările anul acesta. În primul trimestru al anului am avut o creștere a numarului de locuințe livrate cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar volumul investițiilor în locuințe noi s-a majorat cu 21% în aceeași perioadă. Valoarea investițiilor în construcția de noi locuințe a ajuns în primul trimestru la 4,6 miliarde lei, în creștere cu peste 50%, avans ce subliniază creșterea semnificativă a prețurilor materialelor de construcții.

„Indiciile recente din zona cererii sugerează că nu ar trebui să fie probleme ca aceste suprafețe să fie absorbite. Prețul de vânzare este întotdeauna rezultatul dintre cerere și ofertă, cererea de pe piața rezidențială fiind impulsionată pozitiv de către creditare, atât prin dobânzile scăzute, cât și prin accesibilitatea creditului și programele de susținere a creditului ipotecar. Asistăm însă acum la o întărire a politicii monetare, care ar putea să încetinească din viteza de creștere a creditării. Rămâne de văzut până unde vor merge dobânzile în încercarea de a domoli inflația, și care va fi impactul acestei tendințe în numărul de credite ipotecare acordate”, precizează Gabriel Blăniță, Associate Director Valuation & Advisory Services la Colliers România. Altfel, după cum a avertizat chiar guvernatorul BNR, există riscul unei recesiuni în perioada următoare, aspect ce ar mai ajuta cu reducerea presiunilor inflaționiste, dar nu ar ajuta prea mult cererea pe piața rezidențială în condițiile în care ar afecta apetitul oamenilor să cumpere locuințe, subliniază expertul Colliers.

În București, diferența între numărul de tranzacții și livrările de locuințe a crescut cu peste 50% în ultimul an, comparativ cu 2019. Izbucnirea pandemiei a prăbușit cererea pentru locuințe în trimestrul 2 din 2020, când piața a înghețat și am înregistrat o scurtă perioadă de scăderi de prețuri după 7 ani de creșteri succesive. În prezent, ecartul dintre cerere și ofertă se menține semnificativ, însă vedem semnale că acest coridor începe să se îngusteze, pe măsură ce livrările vor crește, iar cererea va înregistra un recul.

În restul țării, această evoluție a fost și mai pregnantă, diferența între numărul de tranzacții și livrări crescând de aproape trei ori în ultima perioadă, față de anul 2019. Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Brașov sunt principalii poli în care se concentrează cererea pentru locuințe din țară, aici înregistrându-se în total circa o treime din tranzacțiile la nivel național. Zona metropolitană a capitalei este responsabilă de o altă treime, iar celelalte 35 de județe formează împreună ultima treime.

Peste 21.000 de unități se află acum în construcție în București și în împrejurimi, circa 7.000 unități în Iași și peste 5.000 în Cluj Napoca. În lipsa materializării unor factori majori de risc macroeconomic în 2022, consultanții Colliers se așteaptă ca piața să atingă un nou record de tranzacții și livrări în acest an.

„Pentru prima dată din 2015 încoace, nivelul salariilor din România a crescut cu o rată atât sub cea a inflației, cât și sub cea a creșterii prețurilor rezidențiale. Dacă la începutul anului 2021 era nevoie de cca 7,5 ani de salariu mediu pentru a cumpăra apartamentul mediu, acum vorbim de o perioadă de cel puțin 8 ani. Prin urmare, ne așteptăm ca în următorii doi ani, o perioadă caracterizată de o inflație ridicată și de o creștere a dobânzilor față de minimele istorice din 2020, această evoluție să continue și să avem locuințe mai puțin accesibile din punct de vedere al prețului”, precizează Gabriel Blăniță.

Cu toate acestea, în multe orașe occidentale și chiar capitale din regiune, raportul de accesibilitate a locuințelor este considerabil mai nefavorabil consumatorilor, ceea ce sugerează că și în cazul unui scenariu economic  negativ, România nu ar trebui să sufere o corecție semnificativă a prețurilor.

Despre Colliers

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI este unul dintre liderii globali în servicii de consultanță imobiliară și de management al investițiilor. Cu operațiuni în 62 de țări, cei 17.000 de specialiști lucrează împreună pentru a oferi consultanță de specialitate pentru clienți. Timp de peste 27 de ani, echipa noastră experimentată de management a oferit acționarilor profituri investiționale anuale de 20%. Cu venituri anuale de 4,3 miliarde de dolari și active gestionate de 77 de miliarde de dolari, Colliers maximizează potențialul proprietăților și activelor imobiliare și accelerează succesul clienților, investitorilor și al angajaților. Pentru mai multe detalii despre Colliers accesați corporate.colliers.com, Twitter @Colliers sau LinkedIn.

articolul original.

Vin banii de la Comisia Europeană! Marcel Boloș: România va depune în toamnă cea de-a doua cerere de plată pe PNRR

2 August 2022 at 20:15
image

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a transmis marți seară într-o postare pe pagina oficială de facebook că România va depune în toamnă cea de-a doua cerere de plată pe PNRR. De asemenea, MIPE a precizat că cererea de plată nr. 1 depusă de România își urmează parcursul procedural, conform Regulamentului.

România este printre primele 10 state membre care au depus cererea de plată nr. 1. Din cele 25 de state membre care au depus planuri de redresare si reziliență, doar 13, printre care și România, au aprobate metodologiile de validare a îndeplinirii jaloanelor, respectiv aranjamentele operaționale.

Marți a avut loc, la Guvern, întâlnirea săptămânală a Comitetului interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului în implementarea investițiilor și reformelor, a cărui coordonare este asigurată de prim-ministru (președinte), împreună cu ministrul investițiilor și proiectelor europene (vicepreședinte).

În cadrul întâlnirii de marți, la care au participat din partea MIPE ministrul Marcel Ioan Boloș și secretarul de stat Carmen Moraru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat celor 16 ministere cu rol în îndeplinirea reformelor și investițiilor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliențăo analiză care să permită identificarea și soluționarea, la timp, a oricăror eventuale deficiențe în îndeplinirea parcursului asumat până la sfârșitul lunii septembrie. Conform cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, MIPE îndeplinește rolul de coordonator național și punct unic de contact în relația cu CE, responsabil cu monitorizarea și punerea în aplicare a PNRR.

Pentru sfârșitul trimestrului 3 al acestui an, ministerele de linie au de îndeplinit 24 de ținte și jaloane și obiectivul nostru comun, la nivel de Guvern, este să ne asigurăm că România își îndeplinește toate angajamentele asumate prin PNRR. Până în acest moment, toate jaloanele au fost îndeplinite în calendarul asumat, atât cele cu termen sfârșitul anului 2021, cât și cele cu termen de finalizare 31 martie și 30 iunie 2022 și vreau să le mulțumesc colegilor mei din Guvern pentru acest efort.

După cum știți, ieri am demonstrat că platforma informatică PNRR asigură transparența în ceea ce privește beneficiarii reali ai finanțărilor. Până la data efectuării primei plăți, CE poate solicita clarificări și suntem gata să le răspundem la fel de prompt ca până acum. Este un proces în derulare cu mecanisme în premieră pentru România, dar rezultatele arată că le putem gestiona eficient. Cererea de plată nr. 1 își va urma parcursul procedural și ne pregătim pentru a doua, în această toamnă”, a precizat ministrul Marcel Boloș.

articolul original.

Separatiștii din Transnistria vor alipirea la Rusia și invocă referendumul ilegal din 2006

22 July 2022 at 08:48
image

Așa-zisul ministru de Externe al Transnistriei, Vitali Ignatiev, spune că regiunea separatistă a Republicii Moldova își continuă parcursul cu scopul alipirii la Rusia.

Publicitate

„Vectorii de politică externă ai Transnistriei rămân neschimbați: independența și integrarea în Federația Rusă, lucru aprobat la referendumul din 2006”, a spus Ignatiev, într-o conferință de presă, potrivit agenției ruse TASS.

Referendumul de care vorbește el, organizat pe 17 septembrie 2006, a avut două întrebări: dacă locuitorii vor să renunțe la independență și să fie parte din Republica Moldova și dacă își doresc independența și sunt de acord cu o posibilă integrare viitoare în Federația Rusă.

Publicitate

96,6% s-au opus primei variante și 98,07% au răspuns Da la a doua. UE, România (la acel moment încă nu eram membru UE), SUA, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Croația și Norvegia au refuzat să accepte rezultatele referendumului, catalogându-l drept ilegal. Serghei Lavrov, și atunci ministru de Externe al Rusiei, a spus că referendumul a fost „democratic și deschis”.

Autoritățile separatiste își redeclaraseră intenția de a face din regiune teritoriu rus și în martie, după ce președintele Republicii Moldova Maia Sandu a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană.

Mai recent, la jumătatea lunii iunie, Ignatiev amenința chiar cu războiul, în cazul în care Chișinăul va primi arme din partea NATO.

Ziua 149: Rușii își pierd din forță, dar Putin plănuiește o nouă ofensivă la scară mare în 2023

articolul original.

Povești vechi din Alba: Cum cereau românii săraci în scris, la primărie, voie să-şi cumpere pantofi

4 July 2022 at 16:46

Povești vechi din Alba: Cum cereau românii săraci în scris, la primărie, voie să-şi cumpere pantofi

Documentele păstrate în arhive ne reamintesc vremurile grele trăite de mulţi români în trecut. Un astfel de document, aflat la Arhivele Naţionale Alba, surprinde o cerere mai puţin obişnuită a unei femei din comuna Zlatna.

Ana Zaharie avea 18 ani, era servitoare şi a adresat Primăriei Zlatna, în 1944, o cerere pentru a-şi cumpăra o pereche de pingele. Femeia susţinea că nu îşi mai cumpărase încălţăminte din 1938, de 6 ani.

Cererea era adresată preşedintelui comisiei pentru reparare şi cumpărare de încălţăminte de pe lângă primăria comunei Zlatna. Documentul arată că românii aflaţi în categoria servitorilor nu aveau dreptul să îşi cumpere încălţăminte decât cu acceptul comisiei menţionate.

„Cu onoare vă rog să binevoiţi a-mi aproba ca să cumpăr una pereche pingele tălpi întregi, încălţăminte după comandă, încălţăminte gata fabricată. Numărul încălţămintei ce port este 42. Bonul doresc să îl prezint la magazinul de pielărie. Ultima dată am cumpărat încălţăminte în anul 1938”, susţinea femeia în cererea tip completată şi adresată primăriei.

Trecerea unor date nereale putea să aducă răspunderea penală a persoanelor, o formulare în acest sens fiind, de asemenea, trecută, în document. Semnatarul cererii susţinea că, pentru constatarea realităţii, era gata să se supună la orice cercetare domiciliară.

Cererea servitoarei Ana Zaharie, din 2 mai 1944, a fost aprobată abia în data de 27 iunie 1944. Pingelele erau în trecut cea mai simplă şi mai ieftină variantă de încălţăminte. Românii săraci îşi permiteau cu greu să îşi cumpere chiar şi pingele.

În acea perioadă, România era în plin Război Mondial, la puterea fiind al treilea guvern condus de Ion Antonescu, ce avea să cadă în 23 august 1944. Majoritatea achiziţiilor de bunuri erau strict reglementate, pentru a evita, spuneau autorităţile, risipa şi compromiterea efortului logistic aferent războiului.

articolul original.
❌