ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Burse școlare pentru elevii comunei Tuzla

23 June 2022 at 17:48
image

Reșit Taner, primarul comunei Tuzla, anunță că, în conformitate cu prevederile legale, Consiliile Locale pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Acesta este motivul pentru care edilul a propus consilierilor locali, în ședință de Consiliu Local,  să aprobe un Proiect de Hotărâre privind cuantumul și numărul burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Tuzla în semestrul II al anului școlar 2021-2022 pentru fiecare categorie de bursă.

Conform primarului, aceste burse sunt:

  • Burse de performanță: 0 beneficiari;
  • Burse de merit: 102 beneficiari;
  • Burse sociale: 86 beneficiari;
  • Burse de studiu: 21 beneficiari.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1094/06.10.2021 cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, este de:

  • Bursa de performanță: 500 lei;
  • Bursa de merit: 200 lei;
  • Bursa de studiu: 150 lei;
  • Bursa pentru ajutor social: 200 lei.

Rețeaua școlară a comunei Tuzla cuprinde Școala gimnazială numărul 1 Tuzla care are în subordine Grădinița cu program normal.

Reamintim că Primăria Tuzla a venit în sprijinul școlii și în contextul creat de pandemia de coronavirus, implementând un proiect finanțat cu fonduri europene – „achiziționarea de Hardware TIC și tablete pentru uz școlar cu acces la internet, pentru Școala Gimnazială numărul 1 Tuzla”. Proiectul, în valoare de peste 850.000 de lei, a fost depus anul trecut spre finanțare prin „Programul Operațional Competitivitate”, axa prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, prioritatea de investiții 2C – consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

articolul original.

Consiliul Local al comunei Ceamurlia de Jos a aprobat acordarea burselor școlare pe semestrul al doilea

23 June 2022 at 16:28

Aleșii locali ai comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, au adoptat o Hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru semestrul al doilea al anului școlar 2021/2022. Reprezentanții primăriei spun că, în total, anul acesta școlar au avut alocat un buget de 85.000 de lei pentru acordarea acestor burse.

De suma menționată au beneficiat elevii domiciliați în comună care au îndeplinit criteriile de acordare a burselor, criterii stabilite de lege. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

Astfel, în semestrul al doilea al anului școlar 2021/2002, în comuna Ceamurlia de Jos se vor acorda patru burse de studii, 10 burse de merit și 27 de burse ajutor social.

Prin HG nr. 1.094/2021 s-a stabilit un nou cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor în anul școlar 2021-2022, diferențiat, pentru prima dată, în funcție de categoria de burse, astfel: 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 lei pentru bursele de merit și cele de ajutor social și 150 de lei pentru bursele de studiu.

Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 9,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional; au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS; au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural -artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Pot păstra bursa elevii promovați şi cu nota 10 la purtare.

 Se încadrează la această categorie de burse elevii orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infectaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.

articolul original.
  • There are no more articles
❌