ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Astazi — 1 February 2023Ultimele Stiri

ASTĂZI| A început distribuirea spre beneficiari a cardurilor de energie. Care este numărul de telefon unde poți suna pentru informațiii

1 February 2023 at 08:53

ASTĂZI| A început distribuirea spre beneficiari a cardurilor de energie. Care este numărul de telefon unde poți suna pentru informațiii

Astăzi, 1 februarie, începe distribuirea cardurilor de energie spre beneficiari.

Guvernul României a adoptat în cadrul ședinței de marţi o ordonanță care prevede posibilitatea ca beneficiarii cardurilor de energie să transmită documentele necesare efectuării plăților prin intermediul unei aplicații informatice, pusă la dispoziție de Compania Naţională Poşta Română.

Poşta Română va asigura funcționarea aplicației electronice, respectiv preluarea documentelor, prelucrarea acestora, efectuarea plăților către furnizorii de energie și apoi informarea beneficiarilor de sprijin.

„Deși avem încă pași importanți de făcut în ceea ce privește digitalizarea, datele arată că în anul 2021, circa 8 din 10 dintre gospodăriile din România aveau acces la reţeaua de internet de acasă. În mediul urban, 86,9% dintre gospodării sunt conectate la internet, iar în mediul rural doar 73,1% dintre gospodarii. Prin prevederile adoptate astăzi și tot cu sprijinul Poștei Române, simplificăm mecanismul de efectuare a plăților de către beneficiarii acestui tip de sprijin. Va fi o aplicație prin care se vor putea încărca și transmite electronic documentele necesare plății: cartea de identitate, cardul de energie și factura doveditoare a datoriei față de furnizorul de energie. Măsura asigură accesul nediferențiat și șanse egale pentru toate persoanele vulnerabile care beneficiază de sprijin pentru cheltuielile cu energia. Cei care nu se vor descurca să plătească online și au probleme în ceea ce privește deplasarea vor putea să apeleze direct la poștași, care vor avea în permanență cititoare optice și plata sa va efectua pe loc”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Termenul de soluționare al unei cereri va fi de 5 zile, iar comunicarea informațiilor privind validarea documentelor și transmiterea documentelor doveditoare ale efectuării plații se vă face pe adresa de e-mail a beneficiarului.

Așadar, beneficiarii de sprijin pot utiliza ajutorul pentru plata facturilor la energie prin următoarele modalități:

a) Direct la poștaș;

b) La orice oficiu poștal din mediul urban sau la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul, în mediul rural;

c) Online, prin intermediul aplicației informatice pe care Poșta Română o pune la dispoziție.

Cardurile de energie ajung la beneficiari începând cu 1 februarie

Distribuția cardurilor de energie va începe miercuri, 1 februarie 2023, acestea urmând a fi livrate la domiciliul beneficiarilor prin Poșta Română. Prin această măsură vor fi sprijinite 2,8 milioane de locuințe din România (aproximativ 4 milioane de persoane) în contextul creșterii prețurilor pentru utilități și pentru toate produsele de consum.

Beneficiază de sprijin pentru plata facturilor la energie:

– pensionarii cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

– persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

– familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;

– familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei.

Ajutorul pentru plata facturilor se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare. Prin intermediul acestor vouchere se vor putea achita facturile pentru electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie în perioada 1-28 februarie 2023. Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie.

Potențialii beneficiari vor fi înștiințați dacă s-au descoperit situații care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul creat de Poștă, unde vor primi informații suplimentare și vor fi îndrumați, dacă situația poate fi corectată.

articolul original.
Before yesterdayUltimele Stiri

Peste 2.500 de botoșăneni au beneficiat de servicii de asistență medicală comunitară

30 January 2023 at 16:40

Peste 2.500 de botoșăneni au beneficiat, anul trecut, de servicii de asistență medicală comunitară.

Datele centralizate de conducerea Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Botoșani arată că este vorba despre persoane vulnerabile. Astfel, dintre cei 2.528 de beneficiari, 693 de persoane au un nivel economic sub pragul sărăciei, 266 – nivel educațional scăzut, diferite dizabilități – 123; boli cronice – 461; boli în faze terminale care necesită tratament paleativ – 11; graviditate – 40; lehuzie – 38; copii cu vârsta până la un an – 104; vârsta sub 16 ani – 126; vârsta a treia – 189; copii din familii  monoparentale – 310; și 36 de beneficiari cu risc de excluziune socială.

Asistenţa medicală comunitară face parte din ansamblul de atribuţii şi competenţe transferate de către Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale prin care se urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educaţie, amplasarea acesteia sau de distanţa faţă de furnizorul de servicii medicale.

Potrivit celor precizate de viceprimarul Liviu Toma, beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară sunt membrii comunităţii, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social. “Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt identificați prin înregistrarea populației locale și prin actualizarea lunară a acesteia în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro”, a adăugat Liviu Toma.

Consilierii municipali au înființat prin vot Centrul Comunitar Integrat

Din decembrie 2022, a fost înființat, prin votul consilierilor municipali botoșăneni, Centrul Comunitar Integrat. Centrul nou înființat funcționează ca entitate fără personalitate juridică, cu administrare unică în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoșani și a preluat activitatea asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari.

Centrul Comunitar Integrat furnizează persoanelor vulnerabile servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale şi educaţionale. Centrul Comunitar Integrat are sediul temporar (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, prin intermediul proiectului POR ”Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, a fostei Grădinițe nr.10), pe Aleea Nucului nr.8, în spațiile alocate în Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente – SENIOR.

Finanţarea Centrului Comunitar Integrat se asigură din: transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari, moaşele şi mediatorii sanitari; venituri proprii ale unităţii administrativ-teritoriale Botoșani; fonduri externe nerambursabile şi, după caz, alte fonduri legal constituite.

Actele necesare 

Pentru a beneficia de serviciile acordate de Centrul Comunitar Integrat, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente: cerere tip, copie după actul de identitate valabil, documente care atestă veniturile, acte medicale vizând starea de sănătate a acestora, certificat de încadrare într-un grad de handicap, după caz. Reprezentanții Centrului Comunitar Integrat pot solicita și alte documente, dacă este cazul. Acordarea serviciului se realizează în baza evaluării nevoilor individuale ale beneficiarilor.

Evaluarea nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află este realizată de personal de specialitate (asistent social, psiholog, asistent medical, mediator sanitar etc).

În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, la evaluarea acestuia se va ţine cont de orice altă evaluare realizată de serviciile publice de asistenţă socială, de structurile cu atribuţii în evaluare complexă prevăzute de lege, precum şi de recomandările formulate de alte instituţii/organizaţii publice sau private (cabinete medicale, unităţi de învăţământ, agenţii de ocupare etc).

image
Articolul precedent
Articolul următor
articolul original.

MEDGIDIA: Beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței chemați la primărie cu documentele doveditoare

27 January 2023 at 21:14
image

Primăria Medgdia informează cetățenii municipiului că, începând de joi, 26 ianuarie și până pe data de 10 februarie 2023, toți beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne și combustibili petrolieri, energie electrică și gaze naturale și a suplimentului pentru energie, conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, ale căror venituri s-au modificat începând cu luna ianuarie 2023, sunt rugați să se prezinte cu dovada veniturilor.

Documentul doveditor este o copie a cuponului de pensie sau o adeverință de salariu pe care sunt rugați să o prezinte la biroul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia (curtea interioară), strada Decebal nr. 35, număr de telefon 0241 812 300 interior 129 sau 131.

În caz de neprezentare, beneficiarii ale căror venituri s-au modificat începând cu luna ianuarie 2023, vor suporta consecințele prevăzute de art. 36 din Legea nr.226/2021.

articolul original.

Cardul de energie 2023: Ce sume primesc beneficiarii și cum vor fi distribuiți banii

25 January 2023 at 06:02

Cardul de energie 2023: Ce sume primesc beneficiarii și cum vor fi distribuiți banii

În anul 2023, persoanele cu venituri mici vor primi un ajutor din partea statului, care se ridică la suma de 1.400 de lei, care va fi acordat pentru plata facturilor la energie.

Cu acești bani se pot plăti atât facturile curente cât și cele restante.

Cum se primește ajutorul de 1.400 de lei pentru energie

Ajutorul vine sub forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti, integral sau parțial, facturi de energie.
Banii se acordă în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023. În cazul lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023, sumele se pot încasa în numerar, la oficiile poștale.

Condiții de acordare

Cardul ajunge la domiciliul beneficiarului prin Poșta Română, cu confirmare de primire.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de un singur sprijin.

Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.

Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

Cine sunt beneficiarii sprijinului

 • Pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani, inclusiv, și cu venituri sub 2.000 de lei, inclusiv
 • Pensionarii de invaliditate, indiferent de vârstă, și cu venituri sub 2.000 de lei, inclusiv
 • Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, indiferent de vârstă și cu venituri sub 2.000 de lei, inclusiv
 • Familiile cu alocații de susținere, indiferent de vârstă și venituri
 • Familiile sau persoanele cu ajutoare sociale, indiferent de vârstă sau venituri

Cine poate primi ajutorul bănesc

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei. Dacă sunt situații care îi fac neeligibili, potențialii beneficiari vor fi înștiințați. Cei ce se găsesc în astfel de situații sunt sfătuiți să sune la numărul de telefon 0319966.

În ce mod se pot folosi banii

Cu acești bani se pot plăti facturi curente sau restante, dar doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la terminarea banilor.

Plățile se fac, de principiu, prin mandat poștal. Nu se pot efectua mai mult de opt plăți pe un loc de consum pe durata programului de sprijin. Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când se distribuie cardurile pentru energie

Beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie începând cu luna februarie 2023. Se vor putea efectua plăți începând cu 1 martie (sau chiar mai devreme, după cum anunța recent Marcel Boloș, ministrul investițiilor).

Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie.

Cei care vin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II-a în septembrie.

Important de reținut este faptul că sumele alocate celor două tranșe nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi folosite pentru plăți prin mandat poștal către alte destinații decât plata facturilor de energie. De asemenea, nu există posibilitatea retragerii de numerar de pe carduri sau vânzarea ori donarea cardurilor. Încercarea de vânzare a cardului primit duce la anularea lui și la aplicarea unei amenzi de până la 60.000 de lei.

Acte necesare pentru plată

cardul de energie (primit prin Poșta Română);

actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului);

factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/ locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare).

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, din care să rezulte că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei

Este un document emis de asociația de proprietari/ locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/ locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui document de către asociația de proprietari.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/ oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/ locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Cum se poate face plata?

Plata se va putea face la orice agenție a Poștei Române sau la poștaș (la domiciliul beneficiarului). Apoi, se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/ locatari).

În fine, se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/ plăților efectuate și furnizorul/ furnizorii către care s‑a efectuat plata.

Ce este și când e necesară declarația pe proprie răspundere

Declarația pe propria răspundere trebuie completată de potențialul beneficiar în situația în care nu se poate stabili câți oameni stau la același punct de consum.

Sunt situații în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal (denumirea străzii și numărul administrativ) trecut în cartea de identitate (figurează mai mulți la aceeași adresă). În această situație, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care spun câți locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poșta distribuie declarațiile pentru toate aceste situații identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari și să le preia în maximum trei zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor și să se actualizeze listele.

În ce caz se face ancheta socială

În cazul în care, la un loc de consum, sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează așa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potențialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poșta Română, iar ulterior se actualizează lista.

articolul original.

Anunțul momentului pentru mii de elevi! Aceștia vor beneficia de sume importante de bani

14 January 2023 at 07:30
image

Vești bune pentru elevii români! Conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), elevii defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial vor primi tichete în valoare de 500 de lei, ca să-și cumpere rechizite și îmbrăcăminte.

Concret, așa cum a anunțat în această săpămână, MIPE “va continua să ofere ajutorul de 500 de lei pentru îmbrăcăminte și rechizite, după ce, în anul școlar 2022–2023 au beneficiat 405.000 preșcolari și elevi, față de 245.000 beneficiari în anul școlar precedent”.

Ajutorul de 500 de lei, ce a fost acordat pentru prima oară în anul școlar 2021-2022, ajunge la beneficiari pe suport electronic, respectiv pe card.

Când vine vorba despre beneficiari, OUG 133/2020, actul normativ prin care a fost introdus ajutorul, stabilește că aceștia sunt:

 • copiii preșcolari înscriși în învățământul de stat care provin din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;
 • copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, adică, pentru acest an, 1.500 de lei (salariul minim brut pe țară este 3.000 de lei).

Ajutorul aferent unui an școlar poate fi folosit timp de un an de la primirea lui, numai pe baza actului de identitate al titularului sau al părinților acestuia.

Tichetele pentru achiziționarea rechizitelor și hainelor pot fi folosite doar în anumite magazine, respectiv în cele care comercializează materiale școlare și care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Beneficiarii afla mai multe detalii privind această listă atunci când primesc cardul.

Materiale școlare sunt considerate rechizitele necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe -, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Atenție! Distribuția acestor ajutoare va începe, cel mai probabil, odată cu începerea anului școlar 2023-2024, conform avocatnet.ro

articolul original.

A început distribuirea pachetelor cu alimente de la Uniunea Europeană

10 January 2023 at 11:10
image

Începând de luni, 9 ianuarie, la Zalău se împart ajutoarele de la Uniunea Europeană. Persoanele eligibile pentru a primi pachetele cu produse alimentare sunt cele care încasează alocație de susținere a familiei şi beneficiari ai venitului minim garantat.

Primăria Municipiului Zalău prin Direcția de Asistență Socială Zalău, informează că de luni, 9 ianuarie 2023 a început distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare prin proiectul finanțat în cadrul Programului POAD , din fondul de ajutor european.

Persoanele eligibile pentru aceste ajutoare sunt beneficiari de alocație de susținere a familiei (ASF) și de venit minim garantat (VMG), care sunt în evidența Direcției de Asistență Socială Zalău.
Pachetele conțin următoarele alimente: făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve carne de vită, porc, pateu de ficat de porc, compot de fructe, gem de fructe, gem de fructe dietetic.

Beneficiarii sunt așteptate să ridice pachetele de luni până vineri, între orele 09:00-14:00, în locația – Punctul Termic nr. 38, situat pe strada Avram Iancu nr. 16, cartierul Brădet, până în data de 7 februarie 2023.Actele necesare solicitate sunt buletinul sau cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor, în original.
Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii la sediul Direcției de Asistență Socială Zalău, Piaţa Iuliu Maniu  la numărul de telefon 0790 008 062.

articolul original.

Programul MOL pentru sănătatea copiilor, ediția a XIV-a: Finanțare pentru 18 noi proiecte de terapie emoțională și intervenții psihosociale și peste 1000 de copii și adolescenți beneficiari  

29 December 2022 at 16:08

 

 • MOL România și Fundația Pentru Comunitate anunță rezultatele concursului de proiecte derulat anul acesta în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor;
 • Prin finanțarea acordată, în valoare de 400.000 de lei, vor fi sprijinite 18 noi proiecte, în beneficiul a 1.116 de copii;
 • De la lansare și până în prezent, prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor au fost derulate 263 de proiecte, iar aproximativ 14.000 de copii și adolescenți au beneficiat de asistentă, valoare totală a finanțării alocate fiind de 4,9 milioane de lei.

 

 

 

29 decembrie 2022, CLUJ-NAPOCA – MOL România și Fundația Pentru Comunitate anunță rezultatele concursului de proiecte derulat anul acesta din cadrul celei de-a XIV-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor. Prin cele 18 noi proiecte de terapie emoțională, terapie prin artă și intervenții psihosociale, va fi îmbunătățită calitatea vieții pentru 1.116 de copii cu dizabilități, boli cronice sau care se află în curs de recuperare după afecțiuni grave.

 

„Fiecare ediție a Programul MOL pentru sănătatea copiilor, pe lângă emoția și speranța pe care le aduce, întărește și mai mult angajamentul MOL față de comunitățile aflate în nevoie. Vom continua să investim pe mai departe în proiecte de responsabilitate socială adresate sănătății, educației, sportului și mediului,” a declarat Camelia Ene, Country Chairman & CEO MOL România.

La această ediție, lansată în data de 22 septembrie 2022, s-au înscris 64 de organizații neguvernamentale din 25 de județe, care desfășoară proiecte de terapie emoțională, terapie prin artă și intervenții psihosociale pentru copii și tineri cu deficiențe, cu boli cronice sau aflați în curs de recuperare după afecțiuni grave. Dintre organizațiile înscrise, 39 au mai participat și la edițiile precedente ale Programului. Dintre cele 18 organizații câștigătoare, șapte obțin finanțare pentru prima dată. Proiectele selectate pentru finanțare vor fi implementate în perioada decembrie 2022 – august 2023.

Organizațiile care au obținut finanțare sunt din București și din județele Bacău, Bihor, Cluj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ilfov, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș. Metodele utilizate în implementarea proiectelor vor fi terapie prin artă (muzică, desen, pictură, modelaj, dans și mișcare); terapie emoțională (jocuri de rol, jocuri dramatice și cu marionete, povești terapeutice); terapie ocupațională; terapie prin joc; stimulare senzorială și jocuri senzoriale; terapie asistată de animale; terapie recreativă și de aventură.

„Ne onorează și ne bucură colaborarea cu cele mai bune ONG-uri și cu cei mai buni specialiști din domeniul în cadrul Programului MOL pentru sănătatea copiilor. Referindu-mă doar la partea de terapii asistate de animale, aș vrea să amintesc faptul că în 2015 am organizat prima și singura conferință națională de hipoterapie. De șase ani susținem primul și singurul concurs național de călărie terapeutică și de un deceniu suntem alături de cei care în acest an au reușit introducerea ocupației de terapeut în terapia asistată de animale în Clasificarea Ocupațiilor din România,” a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Lista proiectelor finanțate poate fi accesată pe www.molromania.ro și www.pentrucomunitate.ro.

***

Despre Programul MOL pentru sănătatea copiilor

Programul MOL Pentru sănătatea copiilor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Programul a fost lansat în 2009 și este destinat organizațiilor non-profit, respectiv organizațiilor nonguvernamentale (fundații, asociații, federații) și organizațiilor religioase care derulează proiecte de terapie emoțională și de intervenții psihosociale pentru copii cu deficiențe, boli cronice sau în curs de recuperare după afecțiuni grave. În cei 14 ani de existență, prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor au fost finanțate cu peste 4,9 milioane de lei un număr de 263 de proiecte de care au beneficiat aproape 14.000 de copii și adolescenți. Programul MOL pentru sănătatea copiilor a fost premiat în 2013, 2015 și 2018 la Gala Societății Civile și la Romanian CSR Awards.

Juriul ediției 2022 a fost format din: Violeta Stan, medic primar de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului, Coordonator național al Academiei Europene pentru Dizabilitățile Copilului, Mugur Ciumăgeanu, membru în Comisia de psihologie clinică și psihoterapie al Colegiului Psihologilor din România, Magda Cernea, psiholog-audiolog, Sorin Predescu, Lector universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul Științele Educației și Ionescu Enikő, reprezentanta Asociației de Mișcare de Tabără Yuppi Tábormozgalom Egyesület, câștigătoarea Premiului MOL pentru sănătatea copiilor, ediția 2021.

 

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de peste 25 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 253 de stații de servicii la nivel național, două depozite de carburanți la Giurgiu și Tileagd și un terminal GPL la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de peste 260 de angajați proprii. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, care în prezent oferă și o variantă digitală prin aplicația MOL Go. Începând cu anul 2018, MOL România este parte a proiectului NEXT-E, care vizează instalarea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților din care face parte și nu numai, printr-o platformă extinsă de programe de responsabilitate socială adresate educației, sportului, sănătății și mediului.

 

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie internațională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie și retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 30 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 24.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproape 2.000 de stații de servicii în 9 țări din Europa Centrală și de Sud-Est. Activitățile de explorare și producție ale Grupului MOL sunt susținute de o experiență de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor și 30 de ani în injecția de CO2. În prezent, activitățile de producție se desfășoară în 8 țări, iar cele de explorare în 6 țări. MOL se angajează să își transforme operațiunile tradiționale bazate pe combustibili fosili într-un model de afaceri sustenabil, cu emisii scăzute de carbon, și aspiră să devină neutră din punctul de vedere la emisiilor de carbon nete până în 2050, contribuind totodată la formarea economiei circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală și de Est.

 

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și reabilitarea lor.

articolul original.

Peste 648 milioane de euro autorizate la plata finală în cadrul Campaniei 2022

29 December 2022 at 07:29
image

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunţat informează că, în perioada 5 – 23 decembrie, a autorizat la plata finală pentru anul de cerere 2022 peste 92,35% din totalul beneficiarilor eligibili.

723.574 de fermieri au primit suma totală de 648.774.044 euro, din care:

 • 592.578.795 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
 • 46.819.646 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 • 9.375.603 euro cofinanțare de la Bugetul Național (BN1).
  Plăţile pentru schemele finanțate din FEGA și FEADR se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9490 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  Asigurăm fermierii că vom continua efectuarea plăților aferente Campaniei 2022 în același ritm susținut, astfel încât toți beneficiarii să primească în timp util banii cuveniți.
articolul original.

Ministerul Proiectelor Europene: 1.18 milioane de români au primit o nouă tranșă de ajutoare alimentare și 360.000 de elevi au primit 500 de lei pentru rechizite și haine

27 December 2022 at 18:45
image
 

Pentru contracararea scăderii generale a standardului de viaţă și a apariţiei unor grupuri sociale vulnerabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continuă să implementeze măsuri care să să preîntâmpine şi să compenseze efectele sociale destructive, cauzate de contextul macroeconomic, asupra grupurilor aflate în situație de risc.

În acest sens, noutățile lunii decembrie sunt că aproximativ 360.000 de preșcolari și elevi eligibili au primit ajutorul de 500 de lei pentru rechizite și îmbrăcăminte și că a fost finalizată distribuția unei noi tranșe de pachete cu produse alimentare de bază pentru aproximativ 1,18 milioane de beneficiari.

„Este evident că, pe fondul majorării acute a cheltuielilor lunare cu care românii se confruntă, s‑a cristalizat necesitate unei protecţii sociale speciale pentru această perioadă. În acest sens, mă bucur că am reușit să transformăm banii europeni ce erau în risc de decomitere în sprijin imediat pentru persoanele vulnerabile. Noutățile acestei luni sunt că am reușit să distribuim toate pachelete de 24 de kg aferente tranșei V ce conțin alimente de bază, produse românești, către beneficiarii eligibili. De asemenea, deși ne-am confruntat cu o creștere importantă a numărului beneficiarilor eligibili, am reușit alimentarea cardurilor cu 500 de lei pentru rechizite și îmbrăcăminte, pe care îl acordăm din fonduri europene prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 360.000 de preșcolari și elevi au primit ajutorul. Prin acest pachet agregat de măsuri vrem să ajungem în punctul în care copiii din România să nu se mai lovească de nicio formă de excluziune în ceea ce privește educația”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Alți 200.000 de preșcolari și elevi au primit 500 de lei pentru rechizite și îmbrăcăminte

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat ajutorul de 500 de lei pentru îmbrăcăminte și rechizite pentru alți aproximativ 200.000 de beneficiari, astfel că, până la 23 decembrie aproximativ 360.000 de carduri au fost încărcate, sumele totale virate din fonduri europene depășind 1,8 milioane de lei.

Este important de precizat că pentru anul școlar 2022–2023 primesc ajutor pentru rechizite și îmbrăcăminte 405.000 preșcolari și elevi, față de 245.000 beneficiari în anul școlar precedent.

Beneficiază de sprijinul în valoare de 500 de lei:

 • Copiii din învățământul de stat preșcolar, cu condiția ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei);
 • Elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1.275 lei).

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate numai la unitățile cu care emitenții cardurilor au contracte de afiliere.

O nouă tranșă de pachete alimentare a ajuns către beneficiari, pe tot teritoriul țării

La începutul lunii noiembrie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene informa că a început distribuția celei de‑a V‑a tranșe de pachete cu alimente în cadrul proiectului „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.

Vă informăm că, până la acest moment, toți cei 1.188.852 beneficiari au primit pachetul de 24 kg, care conține produse alimentare de bază.

Pachetele conțin 12 alimente de bază (38 de unități) și provin de la producători din România:

făină albă de grâu (5 pungi de 1 kg);

mălai (4 pungi de 1 kg);

paste făinoase (2 pungi de 400 g);

ulei (4 sticle de 1 l);

zahăr (2 pungi de 1 kg);

orez (4 pungi de 1 kg);

conserve din carne de vită (5 cutii de 300 g);

conserve din carne de porc (3 cutii de 300 g);

conserve pate de ficat de porc (5 cutii de 200 g);

borcane de compot de fructe (2 borcane de 720 ml);

gem de fructe (1 borcan de 360 g);

gem de fructe dietetic (1 borcan de 360 g).

Proiectul finanțat prin POAD, cu un buget total de 235 milioane euro, presupune livrarea a 7.133.112 de pachete (170.000 tone de alimente) în șase tranșe, prima dintre acestea fiind acordată în perioada iunie – august 2020.  În anul 2021 au fost livrate alte două tranșe de alimente, în lunile februarie – martie și august 2021 – ianuarie 2022, cea de‑a patra tranșă fiind distribuită în perioada martie – septembrie 2022.

Cele șase tranșe cuprind în total:

– 35.000 de tone de făină;

– 28.000 de tone de mălai;

– 28.000 de tone de orez;

– 14.000 de tone de zahăr;

– 28.000.000 de litri de ulei;

– 28.500.0000 de borcane de gem și compot.

Ultima tranșă aferentă acestui proiect se va livra în primăvara anului 2023.

Voucherele sociale de 250 de lei, oferite și în 2023

Aproximativ 2,5 milioane de români, aflați în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie, au primit IV tranșe de vouchere sociale prin programul „Sprijin pentru România”, în valoare totală de 1.000 de lei. La 19 decembrie, tuturor beneficiarilor care aveau card le-au fost virați alți 250 de lei.

Măsura va continua pe tot parcursul anului 2023, când vor fi livrate alte VI tranșe, a câte 250 de lei, o dată la două luni. Detalii aici – https://bit.ly/3Vsk3Hh.

articolul original.

AUR Neamț vine în sprijinul beneficiarilor de facturi plafonate la energie

17 December 2022 at 06:59
image

Într-o conferință de presă susținută vineri, 16 decembrie, deputatul AUR de Neamț Dumitrina Mitrea a venit cu precizări în legătură cu modalitatea de aplicare a plafonării la prețurile energiei electrice și gazului metan.

„Cetățenii români care vor consuma sub 100 kw pe lună vor beneficia de un preț plafonat la 0,68 lei/kw. Aici se încadrează și persoanele care utilizează dispozitive medicale și avem foarte multe astfel de persoane în Neamț, e posibil ca aceștia să consume mai mult. Sunt mai multe categorii de români care beneficiază de plafonări ale prețurilor, însă pentru a beneficia de aceste prețuri ei trebuie să intre pe site-ul ANRE și să descarce de acolo cererea tip care trebuie completată și trimisă. Partidul AUR vine cu inițiativa de a-i ajuta pe acești oameni în completarea acestor cereri. Ei se pot adresa nouă și, în comunele în care avem organizații, membrii noștri îi vor ajuta, iar acolo unde nu avem organizații, ne pot contacta și vom trimite pe cineva care să ia legătura cu ei și să-i ajute”, a declarat deputatul Dumitrina Mitrea.

Inițiativa AUR este binevenită, mai ales pentru nemțenii din mediul rural care nu au calculatoare și nu știu să intre pe pagina de internet corectă de pe telefonul mobil.

Detalii despre categoriile de beneficiari ai acestor plafonări și despre tarifele care au intrat deja în aplicare găsiți aici.

Modelul cererii și a declarației pe propria răspundere pentru beneficiary poate fi accesat pe site-ul ANRE în dreapta, fereastra Cerere și Declarație pe proprie răspundere conform Legii nr. 557/2022 aici.

Angela Croitoru

articolul original.

Card de energie de 1.400 de lei pe an, amenzi de până la 60.000 de lei!

14 December 2022 at 10:52
image

Pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap şi beneficiarii de ajutor social vor primi anul viitor un ajutor financiar de 1.400 de lei, prin intermediul unui card de energie. Sumele vor fi virate în două tranşe egale semestriale, de câte 700 de lei, în lunile februarie şi septembrie 2023.

Însă, cei care nu vor respecta regulile din OUG nr. 166/2022 riscă amenzi copleşitoare de până la 60.000 de lei. Acest ajutor financiar va putea fi folosit exclusiv pentru a compensa preţul la energie (energie electrică, gaze naturale, lemne de foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire).

Beneficiarii ajutorului de 1.400 de lei vor putea fi:

-pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/ casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

-persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

-familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;

-familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.

Persoanele ce se încadrează la mai multe categorii de beneficiari vor putea primi sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Beneficiarii vor primi automat cardul de energie, prin corespondență cu confirmare de primire, iar plata datoriilor curente sau restante către furnizorii de energie se va face prin serviciul de mandat poștal, fie la oficiile poștale, fie direct la factorul poștal, la adresa de domiciliu.

Sancţiunile stabilite de acelaşi act normativ se aplică atât pentru încălcarea regulilor stabilite, cât şi pentru comercializarea sau tentative de a vinde aceste carduri: “utilizarea de către beneficiarii cardului de energie în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență” sau “solicitarea de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul cardurilor de energie/ certificatelor de validare a datoriilor sau pentru fracțiuni din acestea” pot aduce amenzi cuprinse între 4.500 și 6.000 de lei de la 1,5 la două puncte-amendă.

Un punct amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară, care în 2023 va avea valoarea de 3.000 de lei. Pentru comercializarea de către beneficiari ai acestor carduri amenzile sunt
cuprinse între 42.000 și 60.000 de lei -de la 14 la 20 de puncte-amendă.

Textul integral al ordonanţei poate fi accesat aici .

Angela Croitoru

articolul original.

Vești bune pentru agricultorii sălăjeni

6 December 2022 at 13:25
image

La propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Guvernul a decis în ultima ședință să suplimenteze bugetul alocat producției de usturoi, fapt care vine în sprijinul agricultorilor sălăjeni, recunoscuți pentru ustutoiul de calitate pe care îl produc.

Guvernul a decis să suplimenteze bugetul alocat pentru programul de susținere a producției de usturoi, în condițiile în care datele preliminare arată că în program s-au înscris 1.445 potențiali beneficiari, cu o suprafață estimată de 1.750 hectare, peste suprafața cultivată estimată inițial. Astfel, în ședinţa Guvernului din 29 noiembrie 2022, a fost aprobată Hotărârea privind modificarea art.8 din HG 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control ale acesteia în anul 2022”.

Prin actul normativ aprobat se suplimentează bugetul alocat initial cu suma de 3.800.000 lei , reprezentând echivalentul a 750.000 euro, rezultând un total de 26.063.750 lei, ceea ce înseamnă echivalentul a maxim 5.268.064 euro, pentru implementarea acestei scheme de ajutor de minimis.

Bugetul alocat inițial acestui Program, de 22.263.750 lei, asigura efectuarea plăților pentru 1.500 hectare. Având în vedere că suprafața de 1750 hectare solicitată la plată este mai mare cu 250 hectare decât cea estimată (1.500 ha), a fost necesară suplimentarea resurselor financiare cu suma de 3.800.000 lei, reprezentând echivalentul a 750.000 euro, astfel încât să se asigure plata întregii suprafețe eligibile plantată cu usturoi în cadrul programului.

articolul original.

Vouchere de 500 de lei pentru îmbrăcăminte și rechizite: Au fost emise peste 200.000 de carduri pentru noi beneficiari. Condiții de acordare

25 November 2022 at 15:57

Aproape 160.000 de persoane eligibile, care dețineau carduri, au primit deja sprijinul de 500 de lei, în această toamnă. Au fost emise peste 200.000 de carduri pentru noi beneficiari, urmând să fie livrate inspectoratelor școlare județene.

După ce în cursul lunii septembrie Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat sumele reprezentând ajutorul pentru îmbrăcăminte și rechizite pentru 97.888 de beneficiari, preșcolari și elevi din familii defavorizate, în cursul zilei de ieri au fost încărcate restul cardurilor existente. Astfel, au fost încărcate în total, în această toamnă, ajutoarele pentru aproximativ 160.000 elevi.

– Copiii din învățământul de stat preșcolar, cu condiția ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei);

– Elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1.275 lei).

„Continuăm să acționăm concret pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscului de sărăcie.
Am reușit ieri alimentarea tuturor cardurilor existente pentru beneficiarii ajutoarelor de 500 de lei pentru rechizite și îmbrăcăminte, pe care îl acordăm din fonduri europene prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

160.000 de preșcolari și elevi au, în acest moment, cardurile încărcate. Prima cerinţă a educaţiei incluzive este să diminuăm până la a elimina toate formele de excluziune. Ea asigură accesul, participarea şi succesul şcolar pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care provin”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Anul acesta, prin Schema naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați prevăzută de OUG nr. 133/2020 vor primi ajutor pentru rechizite și îmbrăcăminte 405.000 preșcolari și elevi, față de 245.000 beneficiari în anul școlar precedent.

Pentru copiii deveniți eligibili anul acesta au fost emise deja peste 200.000 de carduri, care vor fi livrate în perioada următoare către inspectoratele școlare județene.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate numai la unitățile cu care emitenții cardurilor au contracte de afiliere.

articolul original.

Granturi pentru fabricarea hranei

18 November 2022 at 10:32
image

Granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă .

În ședința de Guvern din 16 noiembrie 2022 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.
”Sprijinul destinat producției românești, de maximum 500.000 euro per întreprindere, pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor, fabricarea uleiurilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă este parte a răspunsului guvernamental la dificultățile înregistrate de procesatorii din industria alimentară, ca urmare a declanșării războiului din Ucraina. Alocăm o sumă totală de 200 milioane de euro sub formă de granturi, pentru a compensa parțial creșterea costurilor suportate legate de constituirea stocurilor de materie primă și a costurilor legate de transport, depozitare și procesare”, a declarat ministrul agriculturii, Petre Daea

Beneficiarii schemei sunt operatorii economici care desfășoară activități încadrate în următoarele clase de clasificare: Cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit, Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Grantul financiar reprezintă suma maximă care se acordă per operator pentru asigurarea unor cantități minime de faină de grâu, mălai, ulei de floarea soarelui, lapte consum și produse lactate și furaje combinate pentru hrana animalelor.

Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și /sau rapiță.

Dacă stocurile constituite sunt mai mici decât cele prevăzute, nivelul grantului financiar se diminuează procentual, în mod corespunzător.
Dacă stocurile constituite de beneficiar sunt mai mari decât cele prevăzute, se acordă nivelul maxim al grantului financiar.

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor de stat sunt de 985.740.000 lei și reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200.000.000 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, astfel:
-creditele de angajament necesare înscrierii în program și depunerii cererilor se asigură în cadrul prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.
-creditele bugetare necesare efectuării plăților beneficiarilor ajutorului de stat se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023, în cadrul limitelor de cheltuieli aprobate.

Actul normativ este fundamentat pe Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit Comunicării Comisiei Europene din data de 28.10.2022, Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și-a prelungit aplicabilitatea până la data de 31 decembrie 2023.

articolul original.

Furnizorul de apă și canal Aquabis dă peste 35% din cifra de afaceri pentru 12 luni de curent electric  

12 November 2022 at 07:17

Furnizorul de apă și canal, Aquabis dă peste 35% din cifra sa de afaceri dintr-un an pentru a-și asigura curentul pentru 12 luni. 22,5 milioane de lei a pus la bătaie compania pentru achiziționarea, prin licitație, a curentului electric.

Aquabis, furnizorul de apă și canal din Bistrița-Năsăud se pregătește să cumpere curent pentru anul 2023. Compania ar avea nevoie de 7.540 de MWh de energie electrică, pentru care este dispusă să scoată din vistierie 22,5 milioane de lei, cu tot cu TVA.

Pentru ce are nevoie de atâta curent Aquabis? Acesta va alimenta stațiile de tratare apă potabilă și stațiile de canalizare ape uzate și pluviale, dar și stațiile de pompare apă brută și apă potabilă, stațiile de pompare ape uzate și pluviale sau puncte de măsură parametri tehnologici.

 „Compania Aquabis Bistrița are în operare în acest moment un număr de 245 de locuri de consum: mici și mari consumatori, nivele de tensiune în punctele de delimitare: 20 Kv, 0,4 Kv, și 0,230 KV. Numărul locurilor de consum este în continuă creștere, datorită preluării în concesiune a unor noi sisteme de alimentare cu apă potabilă și canalizare, respectiv a finalizării unor programe fazate de investiții pe termen mediu. (…) După finlizarea/receționarea lucrărilor de investiții Program POS Mediu, preconizate pentru anul 2023, numărul locurilor de consum cu punct de delimitare pe 20 KV, 0,4 KV va crește”, se arată în caietul de sarcini al licitației. 

35% din cifra de afaceri de pe un an merge pe curent

Activitatea de furnizare a energiei va cuprinde: citire, facturare, încasare a energiei electrice conform contractului de furnizare, intermedierea relației beneficiar – operator de rețea, investigarea și soluționarea la termen a sesizărilor și reclamațiilor primite de la beneficiar, informarea în scris a consumatorului în cazul unor modificări a cadrului legislativ aplicabil și a tarifelor reglementate de ANRE. 

De asemenea, câștigătorul licitației va fi responsabil de furnizarea de informații privind istoricul de consum, la cererea consumatorului sau de furnizarea de energie electrică în cadrul contractului semnat, fără modificarea prețului de bază, pentru locurile de consum preluate în concesiune în perioada derulării contractului de furnizare a energiei electrice.

Pentru anul 2021, Aquabis a raportat o cifră de afaceri de 58,5 milioane de lei, un profit de 4,8 milioane de lei și datorii de 42,8 milioane de lei. În 2021, compania avea 452 de angajați. La un calcul simplu, realizăm că doar curentul pe care îl achiziționează Aquabis reprezintă peste 35% din cifra de afaceri raportată anul trecut.

În 2020, Aquabis a raportat o cifră de afaceri de 54 de milioane de lei și un profit de 3,4 milioane de lei. Datoriile treceau însă de 57 de milioane de lei. În 2019, cifra de afaceri trecea de pragul de 50 de milioane de lei, ajungând la 51,5 milioane de lei. Culmea, în 2019 profitul ajungea la 6,9 milioane de lei, cel mai mare înregistrat în ultimii ani.

Aquabis are în derulare un proiect gigant de 265 de mil euro

Proiectul gigant la care lucrează furnizorul de apă Aquabis are o valoare de 265 de milioane de euro și este finanțat din fonduri europene. Acesta include nu mai puțin de 134 de localități, care aparțin de 54 de unități administrativ teritoriale. Este inclus și municipiul Bistrița, dar și celelalte trei orașe. Prin proiect vor fi prelungite rețelele de apă și canalizare și vor fi reabilitate cele vechi.

Aquabis îi are pe cap, în acest proiect, pe cei de la JASPERS (Joint Assistance to Support Projects în European Regions), un organism care oferă suport la proiectele mari finanțate din fonduri europene. Organismul nu doar că oferă suport, ci propune și modificări.

Pentru a putea face licitațiile și a putea derula proiectele, Aquabis a ales să se apuce de proiectele la care  JASPERS nu a cerut clarificări. Printre proiectele întârziate se numără și cel care vizează extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Bistrița.

Probleme sunt și la Colibița, unde Aquabis face eforturi susținute să asigure alimentarea cu apă și canalizarea. La finalul anului trecut, furnizorul de apă și canal a scos la licitație extinderea alimentării cu apă la Colibița, un contract în valoare de 4,7 milioane de lei. Câștigătorul acestuia a fost Aqua Flow Construct, în asociere cu SC Global Ports`s Services SRL.

Lucrările presupun o captare nouă de suprafață, conductă nouă de aducțiune în lungime de 559 de metri, o gospodărie nouă de apă formată din două rezervoare de înmagazinare, o stație de tratare dimensionată pentru un debit de 4,83 l /secundă și o stație de pompare echipată cu două pompe active și una de rezervă. De asemenea, lucrările presupun și extinderea rețelei de distribuție în lungime de 3.639 de metri, 55 de cămine de brașamente, 3 stații de pompare apă potabilă noi pe rețeaua de distribuție și 10 cămine vane.

Proprietarii de la Colibița pun bețe în roată

Aquabis baga și 8 milioane de lei în rețeaua de canalizare din zonă. Operatorul a organizat în luna mai o licitație publică pentru contractul respectiv. Proiectul presupune extinderea rețelei de canalizare din Colibița, pe malul drept, cu 2.333 metri.  În total, pentru prelungirea rețelelor de apă și canal, Aquabis cheltuiește peste 12 milioane de lei.

Stația de epurare inclusă în acest proiect va deversa apa tratată în râu. Este vorba despre o stație de epurare modernă, de ultimă generație, care va funcționa automat și va fi urmărită 24 din 24 de ore.

Toate investițiile vizează partea dreaptă a lacului și localitatea Mița. Asta în timp ce cea mai văduvită zonă când vine vorba despre utilități este malul stâng. Culmea, Aquabis a avut disponibilitatea să investească și acolo dar s-a bătut de refuzul proprietarilor din zonă, care refuză să lase furnizorul să lucreze pe terenul lor. De asemenea, cei care mai vând teren în zonă nu vor să îl dea celor de la Aquabis, pe motiv că se va devaloriza dacă acolo apare o stație de tratare.

„Rămâne partea mal stâng și asta nu din cauza noastră și nici a Consiliului Județean care inițial alocase fonduri și pentru malul stâng. Ne-am plimbat cu Primăria de la Bistrița-Bârgăului și Tiha Bârgăului prin pădure pe acolo, pe malul stâng ca să găsim locații pentru stația de epurare. Ca și sursă de apă am găsit, dar n-a vrut nimeni să vândă teren în apropiere de lac sau coada lacului să amplasăm stația de apurare, pe motiv că pe urmă scade valoare terenului în zonă.  A fost multe promisiuni, multe negocieri, multe întârzieri, d-asta s-a întârziat atât de mult cu licitațiile pentru că a trebuit să mergem cu amândouă odată”, a explicat directorul Aquabis, Ion Șandru, într-o conferință de presă.

Printre cei care au pus bețe în roate operatorului s-ar număra inclusiv Uniunea Comunelor Grănicerești. Se pare că Uniunea revendică un drum pe malul stâng, iar reprezentanții acesteia n-au vrut nici în ruptul capului să permită lucrările acolo.

Scris de ANDREEA MOLDOVAN

articolul original.

Persoane reținute de Serviciul de Investigații Criminale Sălaj

8 September 2022 at 11:23
By: Regie
image

Marți, 7 septembrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au reținut, pentru 24 de ore, două persoane bănuite că au spart 10 autoturisme în municipiul Zalău, în noaptea de 2 spre 3 septembrie a.c.

Sâmbătă, 3 septembrie a.c., 10 persoane au sesizat polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj cu privire la faptul că, în noaptea de 2 spre 3 septembrie a.c., persoane necunoscute le-au spart geamurile autoturismelor de unde au sustras diverse sume de bani și bunuri. Prejudiciul total cauzat a fost de aproximativ 9.000 de lei.

În urma investigațiiilor de specialitate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au identificat persoanele bănuite de comiterea faptelor.

Este vorba de trei tineri, doi de 16 ani (un băiat și o fată) și unul de 20 de ani, toți din municipiul Zalău. Dintr-un autoturism au fost sustrase mai multe scule, care au fost recuperate și predate persoanei prejudiciate.

În baza probatoriului administrat polițiștii au dispus marți, 7 septembrie 2022, reținerea,pentru 24 de ore, față de cele două persoane de sex masculin, care au fost introduse în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Sălaj, urmând ca, în cursul zilei de miercuri, să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea administrării întregului probatoriu și dispunerii măsurilor legale. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

articolul original.

Clarificări importante pentru beneficiarii de Microgranturi în domeniul agroalimentar

8 September 2022 at 09:33
image

Având în vedere prevederile art. 9, litera g) din OUG 61/2022 potrivit căruia “beneficiarul ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, împreună cu documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MADR/APIA să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, …}”, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce următoarele clarificări beneficiarilor Măsurii M1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar:

Toate documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor și care urmează a fi încărcate în IMM Recover de către aplicanții eligibili ai Măsurii M1, vor purta sintagma „decontat din microgrant”, asumată prin semnătură beneficiarului (facturi/ordine de plată/extras de cont/etc.)

Conform Ghidului solicitantului, cheltuielile cu achizițiile de terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel precum și TVA-ul deductibil, nu sunt considerate cheltuieli eligibile prin Măsura 1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar.

Reamintim lista cheltuieilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

ATENȚIE! Cheltuielile efectuate din micrograntruri trebuie să fie în legătură cuactivităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

APIA, mereu alături de fermieri!

articolul original.

Programul ”Tomata” revitalizat de Daea

8 September 2022 at 06:54
By: Regie
image

În ședința Guvernului din 07 septembrie 2022 a fost aprobată o Hotărâre ce modifică HG nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Astfel, prin actul normativ adoptat , se completează sumele pentru asigurarea resurselor financiare necesare plăților beneficiarilor schemei de ajutor de minimis înscriși în Program, în Ciclul I de producție.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că își dorește  să dea posibilitatea legumicultorilor noștri să continue să producă roșii în spații protejate, astfel încât românii să beneficieze de produse de calitate cât mai mult timp pe parcursul anului.

În acest sens, în ședința Guvernului din 07 septembrie 2022 a fost aprobată o Hotărâre ce modifică HG nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Astfel, prin actul normativ adoptat  se completează sumele pentru asigurarea resurselor financiare necesare plăților beneficiarilor schemei de ajutor de minimis înscriși în Program, în Ciclul I de producție. Suma de 225.000.000 lei, alocată inițial pentru Ciclul I de producție, se suplimentează cu valoarea de 40.283.000 lei pentru a putea asigura resursele financiare necesare achitării obligațiilor de plată către beneficiarii schemei de ajutor de minimis înscriși în Program, în Ciclul I de producție.

„Suplimentarea acestor fonduri a avut ca scop păstrarea cuantumului de 3.000 euro/cultură tomate/1000 mp, din Ciclul I de producție al Programului pentru toți beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Ne dorim să le dăm posibilitatea legumicultorilor noștri să continue să producă roșii în spații protejate, astfel încât românii să beneficieze de produse de calitate cât mai mult timp pe parcursul anului”, a declarat ministrul Petre Daea.

Numărul estimat al beneficiarilor a fost depășit de cei care au depus cereri, astfel încât MADR a luat toate măsurile pentru ca toți cei eligibili în Ciclul I de producție să primească sumele cuvenite. În urma documentelor depuse la Direcțiile Agricole Județene, după verificarea dosarelor și stabilirea conformității acestora, se va realiza efectuarea plăților.

În 2022, Ministerul Agriculturii a alocat 225 de milioane de lei pentru a susține producția de tomate și legume în spații protejate, mai exact ardei gras, ardei kapia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac şi ceapă verde.

Programul ”Tomata” este împărţit în două cicluri de producţie, iar tomatele pot fi cultivate în ambele cicluri. Valoarea sprijinului total este de 4.000 de euro pentru fiecare beneficiar, iar producţiile minime necesare trebuie să fie de 3.000 de kilograme pe 1.000 de metri pătraţi.

articolul original.

Clarificări importante pentru beneficiarii de Microgranturi în domeniul alimentar

19 August 2022 at 07:18
image

Beneficiarii Măsurii 1 – ”Microgranturi în domeniul alimentar”, implementată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), NU sunt obligați să publice anunţuri de presă.

Având în vedere că Măsura 1,,Microgranturi în domeniul alimentar” este un sprijin care se acordă sub formă de sumă forfetară, alocat din fonduri externe nerambursabile, cofinanţat din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului, obligațiile beneficiarului prevăzute în capitolul 10 – Informare și publicitate, punctul 10.4 din Ghidul solicitantului pentru măsura “Microgranturi în domeniul agroalimentar” NU se aplică în acest caz.
Mai multe detalii găsiți aici: https://apia.org.ro/noutate/clarificare-masura-1-microgranturi-in-domeniul-agroalimentar.

APIA, mereu alături de fermieri!

articolul original.
❌