ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Astazi — 4 February 2023Ultimele Stiri

În timp ce Occidentul abundă în stațiuni balneare, Orientul nu are decât o singură glorie și o singură frumusețe: Slănicul Moldovei !

4 February 2023 at 09:16

Continuăm prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slănicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din România care a oglindit viața unei stațiuni balneare.

În fapt, un  jurnal al stațiunii Slănic-Moldova care acoperă o perioadă istorică mai puțin cunoscută publicului larg, cea din perioada ,,La Belle Époque”; un model peste timp de promovare a turismului balnear al „Perlei Moldovei”, așa cum a fost denumită stațiunea pentru prima dată, chiar de către acest ziar.

Mențiune: Adaptarea, adnotările și completările la toate numerele din colecția acestui unic și inedit ziar sunt menite să întregească și să lămurească multe informații și aspecte din viața cotidiană, ca și a a personalităților vremii, care nu au fost în totalitate prezentate în paginile ziarului, tocmai pentru faptul că acestea erau cunoscute de lumea de atunci, în speță de cei din zona Moldovei, de unde veneau și cei mai mulți dintre vizitatorii stațiunii.

În acest episod: ,,Curierul Slănicului Moldovei”, Nr. 4, Anul V, Marți, 24 iulie 1907.

Din sumarul acestui număr: Slănicul Moldovei, un ,,cuib de frumuseți tămăduitoare”, supranumit și ,,Gloria Orientului”; laudatio în onoarea domnilor C. B. Pennescu și dr. A. Brăescu, două nume legate de istoria Slănicului și de realizările sale; o nouă șosea care leagă localitatea Târgu-Ocna de Slănic-Moldova, ,,o nouă cucerire” a Epitropiei ,,Sf. Spiridon”; întâmplare cutremurătoare petrecută la Hârja, satul vecin de peste munte.

Ca de fiecare dată, ziarul nu contenește în a lăuda și promova (pe drept cuvânt) Băile Slănic-Moldova, un așezământ balnear aflat pe o treaptă superioară a dezvoltării și modernizării sale și care, așa cum ni se prezintă, atrage tot mai mulți turiști străini, din Austria, Rusia, Franța, Germania, Bulgaria. Deși, privind la modul general, străinii nu prea găsesc nimic interesant în România, decât ,,doar atunci când avem de dat vreo concesie rentabilă sau de făcut vreo comandă grasă”, bijuterii ale naturii și sănătății precum Slănicul Moldovei sunt adevărate puncte de atracție și de admirație: ,,Acum poate înțelege oricine cât de măgulită trebuie să fie mândria noastră națională și câtă satisfacție simt străduințele noastre neadormite, când într-o direcție, putem fi, în întregul, un punct de atracție și de admirație. Și mândria noastră trebuie să fie înzecită, pentru că, Slănicul, mai mult decât orice, este darul pe care natura l-a hărăzit țării noastre românești, iar organizarea și sistematizarea lui este opera muncii și a priceperii noastre naționale. Apusul abundă în stațiuni balneare și climaterice; apusul plutește în glorie și în frumuseți extravagante. Orientul nu are decât o singură glorie și o singură frumusețe: Slănicul Moldovei”.  Mai mult, în articolul ,,Românii la băile din Ungaria”, câteva dintre stațiunile românești devenite parte a străinătății în timpul Austro-Ungariei de la acea vreme, precum Előpatak (astăzi comuna Vâlcele din județul Covasna, fostă stațiune balneară), Tușnad, Mehadia (astăzi stațiune de interes local în județul Caraș-Severin) sunt aspru criticate pentru mai multe neajunsuri pe care le îndură oaspeții din România: ,,astfel, cântecele românești nu sunt permise, li se fac mizerii la sosirea ziarelor românești, nu le este permis să poarte măcar un buton sau o panglicuță tricoloră românească, toate sub amenințarea că vor fi arestați. Va fi oare aceasta o lecție pentru acei care desconsiderând frumusețea și superioritatea stațiunilor noastre balneare, duc sutele de mii de lei peste hotare, pierzându-și timpul și de multe ori sănătatea, în stațiuni balneare de valoare îndoielnică?”

În articolele ,,Domnul Pennescu și Slănicul” și ,,Dr. Al. Brăescu” sunt elogiate personalitățile celor două importante nume care vor fi legate de istoria Slănicului. Primul, în calitatea sa de efor al Epitropiei Iași și de administrator al stațiunii este văzut ca ,,un om de energie și de muncă, un spirit de organizator, de administrator și de conducător, care știe să asigure întotdeauna fericirea și prosperitatea instituțiilor care au norocul să-l aibă în fruntea lor”. Acesta mai are o calitate care îl face irezistibil: ,,Este de o amabilitate și simpatie care învinge întotdeauna. Dl Pennescu completează armonia și farmecul Slănicului: gentil cu toată lumea, îndatoritor cu cei mari ca și cu cei mici, neadormit în supravegherea mecanismului unei vieți atât de condensate și de agitate, ca acea a Slănicului, el este `sufletul` Slănicului, este artera de viață, de voie bună și de bucurie a Slănicului. Așa cum am mai spus, acestea nu sunt vorbe bune și drepte, ci icoana unei realități pe care oricine o poate constata”. Cel de-al doilea, dr. Alexandru Brăescu, medic-șef al stabilimentului de hidroterapie și medic inspector al stațiunii este unul ,,en vogue” (în vogă, la modă, foarte cunoscut și apreciat): ,,Într-un interval relativ scurt, simpaticul doctor și-a câștigat această mare reputație și dacă datorește Slănicului o bună parte din ea, negreșit că și Slănicul datorește excelentului medic specialist, care cu atâta pricepere, talent și bunătate supraveghează, sau mai bine zis, asigură starea de sănătate a miilor de vizitatori ce sosesc aici. Hidroterapia, această ramură modernă a medicinei care cucerește din zi în zi mai mult teren și mai mulți lauri, organizată și sistematizată în prima stațiune balneară românească este una din gloriile doctorului Brăescu. Cine pleacă la Slănic să recurgă la minunile hidroterapiei are neapărat toată speranța, toată încrederea în abilitatea și reputația excelentului specialist, unicul mare medic al Iașului, care și-a ales cu adevărat și a aprofundat această specialitate a prezentului și a viitorului”.

Și tot domnul C. B. Pennescu este evidențiat din nou, în articolul ,,O nouă cucerire”, pentru faptul de a fi reușit să obțină sprijinul statului pentru a se construi ,,o șosea definitivă și sitematică între Târgu-Ocna și Băile Slănic”. Și aici sunt inserate și documentele care dovedesc această mare reușită, unul trimis de către minsitrul Lucrărilor Publice, Vasile. G. Morțun Vasile, iar celălalt, de către Epitropia ,,Sf. Spiridon” din Iași, în calitate de administrator al stațiunii.

În primul dintre ele (prin adresa nr. 16009 din 5 iulie 1907), ministrul are onoarea de a comunica hotărârea organului de resort de a construi o nouă șosea și poate cu timpul, chiar și o cale ferată care să lege cele două localități. De asemenea, domnia sa solicită concursul Epitropiei având în vedere importanța circulației pe această șosea, suma foarte însemnată care se va cheltui cu executarea șoselei definitive în cele mai bune condiții, dar și marile avantaje care vor rezulta din aceasta și de care vor beneficia Epitropia și Slănicul, deopotrivă. Pentru toate acestea, ministrul roagă să li se cedeze gratuit terenul pentru construcția șoselei sau cedarea la un preț minim, scutirea de taxe pentru piatra, nisipul și pietrișul care vor fi extrase din zonă, ca și plata la prețuri accesibile a lemnului care va fi exploatat din pădurile Slănicului, proprietatea de drept a Epiropiei. În final se mai solicită și asigurarea de locuințe pentru personalul însărcinat cu executarea lucrărilor. În răspunsul Epitropiei la adresa sus menționată se arată satisfacția de a primi un răspuns favorabil din partea ministerului, în urma demersurilor întreprinse de ceva vreme pentru această dornică realizare, atât de importantă pentru stațiune. Iar solicitările ministerului sunt aprobate de Epitropie fără echivoc, respectiv cedarea gratuită a terenului necesar pentru construirea șoselei, procurarea materiilor prime existente în zonă fără perceperea de taxe, livrarea lemnului din pădurile Epitropiei cu prețurile nominale (la valoarea curentă), precum și punerea la dispoziție serviciului tehnic a locuințelor necesare personalului executant.

  1. Morțun (1860-1919) a fost un publicist și om politic român, primul deputat socialist în Parlamentul României – ulterior devenit liberal, dar și unul dintre cei care l-au avut profesor de limbă germană. pe Mihai Eminescu.

În ,,Foița ziarului Curierul Slănicului”, ne sunt înfățișate amintiri ,,Din chioșcul Hârjei”, satul aflat în vecinătatea Slănicului, peste munte, pe Valea Oituzului, pe druml ce duce spre Brașov.

Pornind de la poalele muntelui ,,Dobru” spre Hârja, călătorul și naratorul nostru ajunge pe un mic platou unde a întâlnit un chioșc, ,,cu un perete de lețuri de fag în partea dinspre cărare și cu unul din scânduri învechite, căptușite cu coji de copaci, în partea dinspre munte; iar în chioșc, doar câteva mese înconjurate de bănci”. După un scurt popas, zărește în față muntele ,,Dobru”, pe vârful căruia se-nalță câțiva brazi trăsniți, ,,ce par niște negre schelete cu brațele ridicate spre cer, căci sunt așa de sus, încât ramurile lor uscate parcă ar fi niște degete lungi și subțiri înfipte în albastrul cerului”. Și uitându-se așa spre brazi, drumețul nostru își aduce aminte de legenda acelor brazi răzleți răsăriți pe unul dintre piscurile muntelui. Și legenda spune, că mai jos, de partea cealaltă a muntelui, în satul Hârja, trăia în liniște și fericire o tânără familie. Până într-o zi, când spre nenorocirea lor, un ciocoi tânăr se rătăci pe acolo, din pricina unei furtuni și își găsi sălașul chiar în casa tinerilor însurăței. Se zice că mai că spre seară, o cucuvea se așeză undeva în apropierea casei, de unde, până noaptea târziu boci într-una. Între timp, bărbatul casei se porni până la crâșmă pentru a târgui câte ceva pentru ospățul musafirului nepoftit. De la o masă, o babă îl întrebă deodată pe tânărul bărbat ,,dacă și-a prins tovarăș la nevastă” și chicotind de râs se îndepărtă schiopătând. Luat prin suprindere, el nu spuse nimic, pentru că nici nu-i trecuse așa ceva prin cap, dar ca să nu se facă de rușine, mai zăbovi ceva timp, la un șpriț. Când se făcu noapte de-a binelea și oamenii plecară să se culce, un flăcău veni în fuga mare să-l vestească pe Ion (căci așa îl chema pe bărbatul proaspăt însurat), că trecând pe lângă casa lui, auzise țipete de femeie. La început acesta crezuse că cei doi ineri se ceartă și își căută de drum, dar mai apoi auzi că Ion este la crâșmă. Aducându-și aminte de vorbele ironice ale babei, Ion înșfăcă o secure a crâșmarului și țâșni spre casă răcnind din ușă: ,,De-o fi un urs pe-acolo o să vă dăruiesc pielea lui”. Fiind obișnuiți cu astfel de arătări, sătenii nu-și făcură griji prea mari, dar după câteva zile în care nimeni din casa tinerilor nu mai fu zărit, câțiva oameni o luară spre locuința lui Ion, unde au avut parte de o groaznică priveliște: casa răvășită și pustie, ferestre sparte, ușa scoasă din țâțâni, tinda și prispa mânjite cu sânge negru și închegat. În dosul casei îl găsiră pe Bursuc, câinele lui Ion, cu botul plin de sânge. Urlând înfiorător acesta se pierdu în desișul pădurii. Oamenii se luară după el și tocmai când ajunseră în vârful muntelui rămaseră încremeniți:

,,Nu știau, să-și facă cruce, să se bată peste gură, ori să înceapă să răcnească. De cei trei brazi, atârnau spânzurate cele trei cadavre, îngrozitor de schingiuite: în mijloc, Ion, sub picioarele căruia era un buștean răsturnat, de-a dreapta lui, nevastă-sa și de-a stânga, oaspetele. Era într-amurg și pe bolta aurie a cerului, cei trei brazi legănau la suflarea vântului, trei forme negre, trei trupuri omenești. A doua zi i-au îngropat tot acolo, pe tustrei, într-o groapă… Cum s-a petrecut acest îngrozitor măcel, nimeni n-a știut  și nu știe nimeni nici până în ziua de astăzi. Singur, Bursuc, martorul mut al acestei înfiorătoare tregedii, de-ar fi avut el vorbe, ce înspăimântătoare mărturisiri ar fi făcut oamenilor”.

Trista poveste se sfârși cu imaginea unui cocostârc rotindu-se maiestuos pe deasupra acelor locuri singuratice, în timp ce povestitorul își adună ultima frază într-o adâncă reflecție: ,,O, cum aș vrea să zbor și eu ca dânsul, departe, departe, spre acele locuri în care zbor toți cei nenorociți în lumea aceasta, ca înspre un liman fericit, spre acele orizonturi veșnic senine, în care nu este durere, nici întristare…”.

 

Pentru că până acum nu am prea exemplificat din epigramele publicate, iată două dintre ele scrise de poetul, epigramistul și publicistul evreu român, Berman Goldner, care se semnează cu pseudonimul Giordano (vezi în episodul „Curierul Slănicului”: Cum prin stațiune trecea frontiera cu Austro-Ungaria, vara puteai vizita chiar și ,,țări străine”, precum Ardealul!”): ,,Dante și Slănicul – A visat Slănicul poate / Dante cel nemuritor, / Doar găsim aici de toate: Paradis și Purgator; Slănicul slobod – Ici nu-s Curți, nu-s Tribunale, / La prevenție trimis / N-a fost nimeni, Nu-i posibil / La Slănic să fii închis”.

Despre reprezentația celor mai mari nume ale teatrului românesc la Slănic, ca și despre excursiile lui Cezar Petrescu, în episodul următor.

Text adaptat, adnotat și completat de Romulus-Dan BUSNEA

Proiect inițiat și derulat de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (SPJPTCAS), cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași (BCU Iași), Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga” din Cluj (BCU Cluj) și cotidianului ,,Deșteptarea”.

Sursa: BCU Iași, BCU Cluj; Foto imagini vechi Slănic-Moldova: Colecția ing. Mihai Ceucă, Bacău. Grație domniei sale, o mare parte dintre fotografiile publicate în numerele acestei publicații se regăsesc și în episoadele prezentate, la care se adaugă și multe altele.

Mulțumiri pe această cale și slăniceanului Valeriu Meșterca, pentru sprijinul acordat continuării serialului și întregirii colecției ziarului.

Mențiune: Drepturile de autor pentru publicarea acestor texte sunt deținute de SPJPTCAS Bacău, prin persoana lui Romulus-Dan Busnea, cu acordul BCU Iași și BCU Cluj.

În conformitate cu ,,Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe”, niciun material conținut în acest serial nu poate fi reprodus integral sau parțial fără acordul scris prealabil.

(Va urma)

 

articolul original.

Un bărbat a murit în urma unui accident rutier la Moinești

4 February 2023 at 08:55
image

O femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, în timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinești a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 74 de ani, din localitate care ar fi inițiat manevra de întoarcere de pe o bandă pe cealaltă.

Din impact a rezultat decesul conducătorului auto. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.

De urgență, la locul solicitării s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

În urma coliziunii dintre două autoturisme, a rezultat o victimă încarcerată, extrasă de forțele de intervenție, în stare inconștientă.

Din nefericire, s-a declarat decesul victimei.

articolul original.

SJU: Medici băcăuani și ieșeni au colaborat pentru a salva unicul picior al unui pacient

4 February 2023 at 06:19
image

La Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau , pe data de 31 ianuarie 2023, a avut loc un eveniment chirurgical deosebit.

S-a constituit o echipa mixta formata din medicii chirurgi vasculari ai spitalului (dr. Bogdan Manole Szasz, dr. Manole Ghenadie , dr. Bud George si medic anestezist dr. Tutunaru Valentin ) care a fost completata cu doi medici chirurgi din Iasi: Seful sectiei de Chirurgie Vasculara a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, Conf. dr. Radu Florin Popa si medicul specialist de chirurgie vasculara , dr. Cosmin Marian.

„Operatia efectuata este o interventie de anvergura – By pass aortofemural profund, folosindu-se un grefon sintetic, special fabricat, care a fost inserat prin anastomoza (sutura pe aorta abdominala) si trecut mai apoi in regiunea inghinala pentru a fi descarcat in membrul inferior unic al pacientului. Pacientul suferea de boala arteriala periferica, asa numita „arterita” si fara aceasta procedura si-ar fi pierdut si membrul unic pe care il mai avea. Echipa de medici anestezisti a fost la inaltime si , in ansamblu, m-am simtit ca intr-o sala de chirurgie a Spitalului Judetean din Iasi ” declara Conf. dr. Radu Florin Popa.

„Judetul Bacau este un judet cu capacitate economica mare si trebuie sa aiba in orasul resedinta de judet un serviciu integrat de chirurgie vasculara. Este o chirurgie scumpa, presupune efort financiar important pentru organizare, dar odata echipa formata si pornita pe un drum ascendent nu mai vad nici o piedica pentru rezolvarea acestei patologii care este pe primul loc sau umar la umar cu cancerul , in Romania si nu numai.

Felicit echipa manageriala a Spitalului Judetean Bacau, felicit echipa de chirurgi vasculari nou inchegata si va asigur ca voi face tot efortul necesar pentru a pune umarul si a contura un serviciu de chirurgie vasculara care poate deveni functional pe deplin in scurt timp si va reusi sa rezolve pentru judet aceasta problema care va plasa judetul pe un loc binemeritat pe harta chirurgiei vasculare.

Judetele Moldovei sunt deficitare in personal specializat in acest domeniu iar efortul nostru este de a popula cu specialisti fiecare judet al acestei regiuni pentru a creste astfel speranta de viata si calitatea vietii pacientilor cu arterita care ni se adreseaza .” mai afirma Conf.dr. Radu Florin Popa .

articolul original.
Ieri — 3 February 2023Ultimele Stiri

Ce se ascunde în spatele violenței din școli. Monstrul pe care nimeni nu vrea să-l vadă

3 February 2023 at 14:13
image

Anul a început destul de violent în unitățile de învățământ din Bacau. Două eleve de la Şcoala Generală Mircea Cancicov Bacău, s-au luat la bătaie chiar pe holul şcolii. A mai fost fetița care s-a aruncat de la etajul 10, apoi cea care și-a dat foc în curtea casei. A fost, apoi, incidentul de la Liceul Mangeron. S-a aflat, apoi, că, înainte de incidentul filmat și făcut public pe rețelele de socializare, a mai fost un episod, cu mușcături și soldat cu scăderea notei la Purtare. Între acestea, petrecerea de la Școala Miron Costin pare o nimica toată, deși s-a soldat cu demiterea directorului și proteste ale părinților.

Problema nu este că au existat aceste incidente. Ci că, așa cum a spus și Consiliul Judetean al Elevilor, astfel de incidente sunt mult mai dese, aproape ceva obișnuit, dar sunt ascunse de conducerea unităților de învățământ. Cum nu se vorbește aproape nimic despre consumul de droguri din școlile și liceele Bacăului. Consum, care deși nu-l vedem expus, există și aflăm despre el în mod indirect din poveștile psihologilor, de exemplu.

Ceea ce se întâmplă, astăzi, nu a apărut din senin. Violența, bullyingul, consumul de droguri sunt consecințele modului în care evoluează societatea. A dezinteresului părinților față de copii sau, din contra, a unui interes care se manifestă, însă, prin tragerea la răspundere exclusiv a profesorilor pentru toate cele care li se întâmplă elevilor. Profesorul a ajuns să răspundă daca un elev bate alt elev, dacă își rupe oasele în timp ce dă cu piciorul într-o ușă, dacă elevul ia note proaste, dacă nu învață sau dacă răspunde urât. În același timp, ferească Domnul ca un profesor să facă observație unui elev, că dacă îl trage de mânecă se lasă cu dosar penal…

La vinovăția colectiva participă și modul în care managementul unităților școlare înțelege să trateze acest gen de evenimente: se ascund ca să nu fie afectat „prestigiul școlii”. De fapt, se pune batista pe țambal pentru ca părinții să nu afle și să decidă să-și mute copilul la altă școală. Într-o societate în care populația școlară scade de la an la an, pierderea unor elevi devine problematică deoarece poate lăsa profesorii fără catedră.

Componenta psihologica joacă și ea un rol important; dupa cei doi ani de „pandemie” în care societatea a fost injectata masiv cu frici care au generat traume, cu lockdownuri, învățământ de acasă, cu izolete, ambulanțe, poliție și Armată pe străzi, nu este de mirare că înregistrăm astfel de reacții. Și iar, nimeni nu vrea să vorbească despre acest gen de traume care se adâncesc și declanșeaza, acolo unde mecanismele de protecție sunt slăbite, explozii de violență.

Toate acestea, plus alte elemente particulare, se adună. Apar consecințe. Dar nu se discută niciodată cauzele și solutiile. Se pune batista pe țambal sau se găsesc explicatii facile, bune să mai acopere puțin scandalul. Pentru că societatea, în esenta ei, este o societate bolnavă, incapabilă să gasească o soluție. Nu cu procese televizate, camere video, politiști pe holul școlilor se va rezolva această problemă.

articolul original.

Bătaia de la Mangeron și petrecerea de la Miron Costin devin piesă de teatru

3 February 2023 at 10:20
image

Cazul elevilor bătuți în toaleta Liceului Dumitru Mangeron din Bacău și petrecerea cu animatoare și solistă de la Școala Miron Costin vor fi subiectul unei piese de teatru care va fi scrisă de Valentin Braniste, care conduce proiectul „Teatru de Kartier”, și care are experiența scrierii unor piese bazate pe evenimente recente internaționale sau locale.

Piesa se va numi ,,Bulliyng”.

„În fiecare liceu din tara există Bulliyng și în fiecare există un tătic bombardier și un minor bombardier. Victimele colaterale pot prezenta efecte secundare în funcție de apartenența la politic sau cluburile de MMA”, expune autorul problema.

„Profesorii trebuie sa fie plătiți suplimentar pentru cursurile de full contact și să doarmă în școli cu camere web in toalete. Totul devine conspirație atunci când ancheta avansează. Ce găsim? Nu există vinovați, copiii sunt de vina. Părinții sunt ocupați cu emigratul sau cu Netflix-ul. Statul e ocupat cu alegerile. Profesorii, ah, profesorii ăștia sunt butonul de panică care se blochează în pauza mare. Orele de Dirigenție sunt placebo”, spune Valentin Braniște.

Piesa va avea a avea 3 sau 4 personaje și va fi jucată în școli ca și piesa „O familie de nota zece”.

articolul original.

Consiliul Elevilor spune ca există o mulțime de „cazuri Mangeron”, dar sunt ascunse

3 February 2023 at 08:57
image

Miercuri, 1.02.2023, Consiliul Județean al Elevilor Bacău s-a sesizat cu privire la cazul de violență de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău, unde un elev a lovit, în repetate rânduri, un copil cu cerințe educaționale speciale, după ce a încercat să îl bage cu capul într-unul dintre WC-urile din toaleta școlii.

Suntem martori ai unui fenomen îngrijorător, violența în mediul școlar, cazurile înmulțindu-se rapid. Incidentul de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” este unul dintre cele care au ieșit la suprafață, multe licee și școli preferând să mușamalizeze astfel de evenimente neplăcute, pentru a nu fi pus la îndoială „prestigiul” unităților de învățământ.

Consiliul Județean al Elevilor Bacău este aici pentru elevii care au fost victime ale acestor acte de violență și monitorizează neîncetat modul în care decurge ancheta ce se desfășoară la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”. De asemenea, suntem în permanentă legătură cu substructura din această unitate de învățământ, pentru a fi la curent cu noile informații ce apar.

Principala structură de reprezentare a elevilor din județul Bacău își va asuma, la solicitarea autorităților, rolul de partener, în vederea elaborării unui plan care să aibă drept obiectiv reducerea numărului de cazuri de violență și bullying din școli. Între timp, cu forțe proprii, Consiliul Județean al Elevilor Bacău va continua să furnizeze către autoritățile din județ informații care ar putea ajuta în procesul de soluționare a anchetei desfășurate la nivelul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău.

,,Suntem aproape de fiecare elev din județul Bacău. Acesta a fost, este și va fi obiectivul Consiliului Județean al Elevilor Bacău. Evenimentul nefericit de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău este un semnal de alarmă, care ne arată o ascensiune rapidă a numărului de cazuri de violență în școli. Suntem siguri că acesta nu este un caz izolat, multe școli și licee preferând să mușamalizeze astfel de incidente. Este nevoie, mai mult ca niciodată, de un plan concret pentru a diminua numărul cazurilor de violență și bullying din școli. Suntem deschiși la orice solicitare din partea autorităților și continuăm să găsim metode prin care să obținem informații despre modul în care se desfășoară ancheta. De asemenea, Consiliul Județean al Elevilor Bacău se va asigura că victimele acestui caz de violență în școală vor beneficia de consiliere psihologică.”

– președintele Consiliului Județean al Elevilor Bacău, Șraer Tudor-Daniel

articolul original.

Articole militare de pe Dealurile Coșna și Cireșoaia expuse la Iași

3 February 2023 at 08:51

Sala mare de expoziții „Armata Română și Marea Unire” a Cercului Militar din Iași va găzdui, marți, 7 februarie, expoziția temporară „Dealul Cireșoaia și Dealul Coșna – ultimele redute ale înaintării adversarilor în Moldova. Arme albe, decorații, documente”.

Exponatele prezentate sunt din colecția personală a președintelui Asociației „Regimentul 15 Infanterie”, din Iași, Ion Luncanu, și vor fi prezentate de colecționar și de col. (r.) dr. Dan Prisăcaru, coordonatorul Muzeului Militar „Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”.

Expoziția va fi deschisă cu prilejul prezentării cărții „Un seconde chance. Jurnal de război” (Editura PIM, Iași, 2023), scrisă de Ion Luncanu.

Asociația „Regimentul 15 Infanterie” și Muzeul Militar „Ștefan cel Mare” au fost reprezentate în fiecare an la manifestările organizate pentru comemorarea eroilor care au căzut în luptele de pe Dealul Coșna și de pe Dealul Cireșoaia, din județul Bacău, în Primul Război Mondial.

articolul original.

Printre câinii și hingherii Bacăului

2 February 2023 at 22:11

Cazul recent în care o femeie a fost ucisă de câinii maidanezi în Capitală a creat adevărate ecouri și în Bacău, în sensul că, dintrodată, toată lumea sesizează că a crescut numărul patrupedelor fără stăpân pe raza orașului. Și nu că nu ar fi adevărat, dar nimeni nu se obosește să vadă exact realitatea din teren. Așa că ne-am propus să însoțim echipa Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân și să luăm pulsul la fața locului.

Înainte de deplasarea în teritoriu, am stat de vorbă cu Dinu Păncescu, cel care conduce acest serviciu din Primăria Municipiului Bacău. Acesta ne-a spus din capul locului că sunt probleme, mai ales în cartierele de la periferia, acolo unde orașul se învecinează cu alte localități cum ar fi de exemplu zona Selgros, la granița dintre Bacău și Mărgineni. În aceste zone, de cele mai multe ori câinii migrează dinspre localitățile rurale spre oraș în căutare de hrană. Sunt și situații în care oamenii de la sat abandonează puii nou născuți, în cutii de carton, șanse în care aceștia să supraviețuiască sunt reduse. „Dar, la momentul acesta, în urma isteriei care s-a declanșat după încidentul din București, lumea este foarte agitată, stresată și înnebunită. Dar trebuie să înțeleagă că sunt aceiași câini care au fost și până acum. Noi încercăm să capturăm, dar soluția asta de a lucra la efect și nu la cauză nu duce la rezolvarea problemei”, a precizat Dinu Păncescu care spune că ar trebui aplicată Legea care spune foarte clar că orice câine care nu are valoare chinologică, trebuie obligatoriu sterilizat. Din păcate, există un refuz al proprietarilor, în special al celor din zonele de case, care nu doresc asta pentru animalele lor, unii crezând că dacă un câine este sterilizat își pierde din agresivitate și nu mai face pază, lucruri care nu sunt dovedite științific.

Nici nou înființata Poliție a Animalelor, nici ANSVSA-ul, nu au posibilitatea să intre pe domeniul privat și să verifice dacă un câine este sau nu sterilizat, și ulterior să dea un termen pentru sterilizare, sau dacă cetățeanul refuză, să dea niște sancțiuni. „Atât noi, cât și celelalte instituții ne oprim la poarta proprietarului, nu poți să faci nimic. Dar oamenii au așteptări de la noi. Spun că au sunat la Primărie și așteaptă să se rezolve”, a mai spus Păncescu care a prezentat și situația apelurilor telefonice înregistrate în această speță. Astfel, în 2016 când serviciul a fost preluat de Dinu Păncescu erau aproximativ 40 de sesizări pe lună. Acestea au scăzut până la 10 pe lună iar de la momentul incidentului din București numărul sesizărilor a crescut la 10 pe zi. „Ne sună și oameni din comune, oameni care nu înțeleg că Serviciul de Gestionare al Câinilor fără Stăpân din Primăria Municipiului Bacău se ocupă doar de câinii de pe raza municipului. Aceștia ar trebui să se adreseze primăriilor acolo unde își plătesc taxele”, a explicat Dinu Păncescu.

Polul sesizărilor

Dacă ar fi să facem o hartă a numărului de sesizări, cele mai multe sunt în zonele ANL Letea, acolo unde după desființarea fabricii tot acel spațiu a devenit o proprietate privată unde sunt în continuare foarte mulți câini, loc în care echipele de hingheri nu au acces. Chiar dacă un patruped iese din perimetru și poate deveni țintă, nu este atât de ușor de capturat. Mergem cu pușca cu tranchilizant. Dar asta nu înseamnă că atunci când câinele este lovit a și căzut. Este ca la durerea de măsea când te duci la dentist și îți face anestezi, și nu amorțește pe loc. Exact așa e și aici. Ai împușcat câinele și el fuge încă 10 minute și este posibil să îl scapi. Și dacă animalul în timpul ăsta intră pe un domeniu privat noi nu mai avem ce-i face. Și mai pierdem și substanța, și seringa, tot. Sunt mai multe situații…”, a povestit Păncescu. Serviciul de Gestionare al Câinilor fără Stăpân deține o pușcă specială, de ultimă generație, și un trăgător, care este tehnician veterinar și care este vânător, are permis de port-armă, este anual examinat psihologic. De altfel, pușca este ținută în condiții speciale la sediul Poliției Locale. Revenind la zonele cu cele mai multe sesizări dar și cu un număr crescut de maidanezi, pe lângă zona ANL Letea mai este zona Selgros, pe câmpul dintre Bacău și Mărgineni.

Câte servicii de gestionare câini sunt în județ

Este foarte important și trebuie știut că, în jurul Bacăului, nici o comună nu are un astfel de serviciu. Cel mai apropiat serviciu de gestionare este la Onești. Mai este un serviciu la Moinești iar dacă ar fi să ne orientăm geografic, servicii similare mai sunt la Roman, Bârlad și Adjud. Între toate aceste localități, câinii sunt „în stradă”, trăiesc printre dealuri și păduri, sunt liberi, se înmulțesc și migrează către orașe în căutare de hrană. De aceea, toți câinii din zonele din jurul Bacăului, Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Sărata, tind să migreze spre Bacău. „Am discutat aceste probleme. Nu se fac nici campanii de sterilizare în comune, să luăm casă cu casă…”, a spus Dinu Păncesu care a estimat și un număr de câini liberi pe străzile orașului, aceștia fiind între 80 și 100 de exemplare în momentul de față. „Dacă discutăm de societăți comerciale care își țin niște câini acolo, pe care îi hrănesc, acest număr nu pot să îl spun…”, a completat Păncescu care a dat exemplul unei societăți din zona fostelor unități militare unde a văzut peste 20 de câini, animale care cu ușurință ar putea migra către oraș.

Situația din Adăpostul Bacău

Dacă astăzi, ipotetic vorbind, cei 100 de câini care își fac veacul pe străzile orașului ar fi capturați, ar avea loc cu toții în Adăpostul Bacău, acolo unde sunt 26 de boxe goale din totalul de peste 200. Într-o boxă, conform legii, pot sta și 4 câini. Așadar loc este, dar problema este alta, potrivit lui Păncescu: „Nu avem personal suficient. Dacă am umple cele 26 de boxe, ne-ar mai trebui încă un om. Nu avem acest om care ar trebui să facă curățenie, hrănire, ș.a.m.d. și ar trebui să le împărțim cele 26 personalului existent.” În acest moment, schema de personal este compusă din 7 îngrijitori – cei care fac curat și hrănesc fac și capturare, un tehnician veterinar și șeful de Serviciu. „Există la momentul actual pe masa primarului un referat în care am mai cerut 3 îngrijitori”, a precizat Dinu Păncescu.

Metode de capturare

Dacă am pomenit de faptul că Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân are în dotare o pușcă de tranchilizare de ultimă generație, trebuie spus că metodele vechi, de capturare cu laț – crosa de contenție, încă sunt practicate, iar anul trecut au fost achiziționate și niște cuști capcană autorizate care sunt destul de eficiente în zonele aglomerate unde nu poate fi folosită pușca. Mai există și varianta cu „cuțu-cuțu”, în care animalele blânde sunt capturate cu mâna goală. Chiar dacă în primă fază oamenii ar crede că hingherii sunt oameni fără suflet, în realitate sunt iubitori de animale și care înțeleg foarte bine fenomenul. Echipele de capturare acționează în aceste zile pe unele zone cunoscute cu probleme la care se adaugă locurile din care vin reclamațiile zilnice și care nu de fiecare dată se dovedesc a fi reale. „Sunt situații în care sunt reclamate zone cu zeci de câini și găsim o câțea cu cinci pui, dar și zone cu mulți câini cum ar fi spre Mărgineni, acolo unde animalele se ascund prin pădure și sunt greu de prins”, a explicat Dinu Păncescu care a mai explicat că e dificil să faci o medie zilnică a capturilor, fiind zile în care au fost prinși 9 câini, în altele 7… „Lumea trebuie să înțeleagă. Când mergi țintit pe un anume exemplar, sau pe o anumită zonă, prinzi mai puțini decât dacă mergi aleator și este posibil să găsești câni mai blânzi… Când ai reclamație pe un câine agresiv, trebuie să îl cauți. Și până dai de el este posibil să pierzi mult timp și s-ar putea ca în ziua respectivă să prinzi doar acel câine”, a mai spus Păncescu.

La vânătoare de maidanezi

Între timp am ajuns în zona străzii Tazlăului acolo de unde au venit sesizări că sunt mulți câini, unii chiar agresivi. Doi câini au fost reperați, li s-a dat „momeală” hrană și în foarte scurt timp un câine a considerat că e momentul să îți pună burta la cale. Cred că și-a ales prost momentul pentru prânz pentru că o săgeată cu tranchilizant l-a lovit puternic. După zgomot este posibil să îl fi lovit în os. Cu scherlăituri maidanezul negru a luat-o la goană printre mașini, urmăritorului fiindu-i imposibil să îl repereze. Cel mai probabil maidanezul a servit un pui de somn printr-o parcare printre mașini. Pe un câmp din imediata vecinătate, care aparține de Mărgineni, își făceau veacul o haită de vreo șase câini. La prima vedere bine hraniți, au fugit la vederea mașinilor. Un alt câine, foarte blând, stătea cu botul pe labe pe un loc de parcare. O fi un câine de pază… O doamnă strigă de la etaj că sunt mulți câini, dar să nu-i i-a pe ăia doi de la gunoi, unul alb și unl negru, că sunt ai lor… Exact ca la alba neagra… Asta are, asta n-are! Pe care să-l iei???

 

articolul original.
Before yesterdayUltimele Stiri

Tânărul de 15 ani, care și-a umilit colegii de la Mangeron, arestat preventiv pentru 20 de zile

2 February 2023 at 19:58
image

La data de 02 februarie a.c, polițiștii băcăuani au continuat administrarea probatoriului în cazul tânărului de 15 ani, reținut pentru loviri sau alte violențe, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

Astfel, s-a dispus extinderea urmăririi penale față de acesta, sub aspectul comiterii a două infracțiuni de lipsire de libertate.

Ulterior, minorul a fost prezentat instanței care, la propunerea unității de parchet, a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 20 de zile.

Poliţiştii băcăuani s-au autosesizat şi au demarat o anchetă la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, după ce pe reţelele de socializare a apărut un filmuleţ în care un elev agresează şi umileşte doi colegi, forţându-i să bage capul în vasul de toaletă a şcolii.

articolul original.

,,La Trei Fagi”, punct de atracție al stațiunii, dar și locul unui duel cu pistoale dintr-o poveste

2 February 2023 at 13:31

Continuăm prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slănicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din România care a oglindit viața unei stațiuni balneare.

În fapt, un  jurnal al stațiunii Slănic-Moldova care acoperă o perioadă istorică mai puțin cunoscută publicului larg, cea din perioada ,,La Belle Époque”; un model peste timp de promovare a turismului balnear al „Perlei Moldovei”, așa cum a fost denumită stațiunea pentru prima dată, chiar de către acest ziar.

Mențiune: Adaptarea, adnotările și completările la toate numerele din colecția acestui unic și inedit ziar sunt menite să întregească și să lămurească multe informații și aspecte din viața cotidiană, ca și a a personalităților vremii, care nu au fost în totalitate prezentate în paginile ziarului, tocmai pentru faptul că acestea erau cunoscute de lumea de atunci, în speță de cei din zona Moldovei, de unde veneau și cei mai mulți dintre vizitatorii stațiunii.

 

În acest episod: ,,Curierul Slănicului Moldovei”, Nr. 3, Anul V, Marți, 10 iulie 1907.

Din sumarul acestui număr: Reputat bacteriolog și histolog la cârma administrației stațiunii Slănic-Moldova; românii, străinii și ,,moldovenismul balnear”, trei articole în care se continuă demersul de creștere a sezonalității balneare și de atragere a vizitatorilor către stațiunile românești; în ,,Reportajul Slănicului”, cu titlul ,,O viață de dureri” este prezentat un caz ,,sfâșietor de trist” care are legătură cu Slănicul; despre cum se efectuează consultul medical, în ,,Slănicul Medical”; primul duel cu pistoale din istoria Slănicului, între onoare și femei, pe platoul ,,La Trei Fagi” din stațiune, o nouă premieră literară semnată de N. A. Bogdan.

În galeria eforilor Epitropiei Casei Spitalelor ,,Sf. Spiridon” din Iași este prezentată personalitatea profesorului, medicului și cercetătorului de talie mondială, Emil Pușcariu (1859 – 1928), verișor cu academicianul, filologul, lingvistul și istoricul literar, Sextil Pușcariu.

Din biografia acestuia aflăm că a studiat medicina la Universitatea din Budapesta, obținând doctoratul în medicină și chirurgie în 1886. Ulterior, devine asistent la Institutul de Anatomie Patologică și Bacteriologie al Universității din București și, din 1887 a fost numit profesor la Catedra de Histologie a Facultății de Medicină din Iași. Interesat de bacteriologie și, în special, de vaccinarea antirabică, publică o serie de lucrări ca ,,Dare de seamă despre vaccinațiunea contra turbării” (1927) sau ,,Despre accidente paralitice” (1927). În 1891, Emil Pușcariu înființează la Iași cel de al patrulea Institut Antirabic din lume, după cele înființate de Louis Pasteur la Paris, M. N. Gamaleia la Odessa și Victor Babeș la București. Aici pune la punct și aplică, începând din 1896, o nouă metodă de vaccinare antirabică denumită ulterior „Metoda Babeș-Pușcariu”, una dintre cele mai bune metode la timpul ei, pentru care a primit medalia de aur la un congres internațional în 1904, la Atena. Se căsătorește cu Elena Densușianu-Pușcariu, descendentă a binecunoscutei familii Densușianu, cea care este cunoscută ca fiind prima femeie doctor în medicină din România şi prima femeie profesor de oftalmologie din lume!

Cu o întrerupere de doi ani (1899 – 1901), cât a ocupat funcţia de secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Emil Puşcariu şi-a dedicat energia activităţii didactice şi de cercetare. A susţinut primul curs complet de histologie descriptivă, a reorganizat disciplina, dotând-o cu aparatură, a sporit fondul de carte şi a închegat o echipă, împreună cu care a abordat histologia, teoretic şi practic, la un înalt grad de professionalism (Sursa: https://www.viata-medicala.ro/istoria-medicinei/reputat-bacteriolog-si-histolog-8687 și Wikipedia).

Redacția își continuă, aproape număr de număr, campania de promovare a imaginii Slănicului, dar și de sensibilizare a instituțiilor și opiniei publice, cu privire la adaptarea modelului occidental al stagiunii balneare, care de regulă, se situează între 1 mai și 15 septembrie, de multe ori chiar 15 octombrie, ceea ce înseamnă mai mulți turiști și implicit, venituri mai mari, ca urmare a încasărilor obținute din cazare, masă, tratament și agrement: ,,La Slănic-Moldova, ca și în alte stațiuni românești, limitarea aceasta așa de nerațională a stagiunii balneare la o lună sau la o lună și jumătate, trebuie numaidecât îndepărtată, dacă voim înt-adevăr că frumoasele noastre stațiuni să nu degenereze, să nu se piardă”. Se mai menționează aici și necesitatea schimbării obiceiului ,,de a acorda majoritatea concediilor numai pentru luna iulie, când, foarte bine, acestea ar putea fi repartizate pe trei luni: iulie, august și septembrie”. Și o pledoarie pentru a vizita Sănicul, așa cum arăta pe la 1907:  ,,Dacă frumușeța vrăjită a Slănicului, dacă puterea  dumnezeiască și mântuitoare a izvoarelor lui, dacă conforlul necesar al acestor admirabilebăi, nu sunt încă un titlu satisfăcător pentru pretențioşii mai mult sau nai puţin cuvioși, le recomandă cu satisfacție registrele de la cele mai însemnate hoteluri ale Slănicului, unde vor găsi printre acei care vizitează în toți anii localitatea noastră și personalităţi însemnate din Austro-Ungaria, Rusia, Bulgaria etc. Ca întotdeauna, străinii ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi înşine”.

În ,,Reportajul Slănicului”, cu titlul ,,O viață de dureri” este prezentat un caz cu final tragic, într-o oarecare legătură cu Slănicul: În urmă cu vreo doi ani a sosit în stațiune, un evreu român, originar din București, unde pe vremuri fusese un comerciant de vază, dar care, în urma unui incendiu care i-a distrus magazinul și casele, a rămas pe drumuri. Bietul om a căzut greu bolnav de nervi și medicul i-a recomandat să facă hidroterapie la Slănic-Moldova, acolo unde reușește să ajungă cu ajutorul amicilor. Dar nici nu a apucat bine să se instaleze în camera de hotel, când primește o telegramă în care este anunțat de moartea subită a soției sale, Marieta!

După vreo doi ani, în care boala nervoasă a evoluat, din cauza repetatelor crize de care era cuprins dar și mizeriei în care se afla, acesta a fost internat într-un ospiciu, fiind considerat un real pericol pentru liniștea și ordinea publică. După un timp boala i s-a ameliorat, așa că a fost eliberat, astfel că medicul i-a prescris din nou terapie la Slănic. A plecat spre stațiune condus de fiul său și de bunii lui prietni. Dar în noaptea de 4 spre 5 iunie, pe când acesta se afla în tren, aproape de Tecuci, fatalitatea îl lovește implacabil și cade din vagon zdobindu-și craniul. Iar moartea i-a fost instantanee… Reportajul se încheie într-o notă de amărăciune: ,,Iată epilogul trist al unei vieți zbuciumate, sfârșitul unui lanț de nenorociri sfâșietoare, un roman de lacrimi și durere care a format și distrus viața unui om”.

Vizitatorii care doresc să înceapă tratamentul în stațiune sunt îndrumați ca întâi să consulte pe unul dintre medicii curanți ai stațiunii, pe baza avizului primit de la medicul din localitatea de domiciliu și nu altfel: ,,Tratamentul ce va urma însă pacientul, va fi acela ordonat de medicul băilor, singurul care este în stare să cunoască mai bine și natura apelor și modul cel mai salutar al aplicaţiei lor, după diferitele circumstanţe. De asemenea, nu e suficientă numai prima consultaţie oricât de scrupuloasă s-ar fi făcut examinarea bolnavului; acesta trebuie ca în tot timpul curei, din când în când să se prezinte medicului pentru a-i comunica efectele simţite în timpul curei. Mai multe persoane se arată rebele tratamentului, arată chiar o aversiune, și în unele cazuri, stomacul lor se arată intolerant la apele minerale. Din aceste împrejurări, rareori cura se face din prima zi în tot completul său și cu toată rigoarea sa. În cursul curei la Slănic pot surveni diverite accidente, dintre care, cele mai multe sunt cauzate de imprudența pacienților. Medicul singur este în stare să remedieze și să conducă pe bolnav la completa însănătoșare”.

Iar la final, ,,Foița ziarului Curierul Slănicului” ne prezintă o nouă premieră literară semnată de N. A. Bogdan și intitulată ,,La Trei Fagi”, povestea adevărată a unui duel cu pistoale între onoare și femei, care s-a petrecut în decorul mirific al platoului cu același nume de lângă Cascada Slănicului, unul dintre punctele de atracție ale stațiunii.

Așadar, în zorii unei frumoase și liniștie zile de vară, care nu părea să anunțe întâmplări nefericite, istoricul și scriitorul N. A. Bogdan, împreună cu alți trei prieteni se îndreptau alene către unul dintre principalele puncte de atracție și agrement ale Slănicului, platoul ,,La Trei Fagi”. Copleșiți de frumusețea naturii înconjurătoare păreau ,,beți ca indienii fumători de opium”, cu toate că nu luaseră nimic altceva în gură, decât două-trei pahare de la Izvorul Nr. 1 sau Izvorul Nr. 3. Admirația lor fu întreruptă la un moment dat de o melodie șuierată de cineva prin pădure, din aria ,,La donna e mobile”, piesa centrală a operei ,,Rigoletto”, de Giuseppe Verdi și care, nu părea deloc în acord cu peisajul din jur. După o serie de comentarii pro și contra asupra acestui aspect și după o pauză în care au gustat fiecare câte o cană cu lapte luată direct de la un cioban care mâna vreo șase capre, brusc se aud câteva detunături, care îi făcură să tresară speriați. Ba se mai auziră și țipete, iar ceva mai jos, cei patru drumeți dădură peste câțiva bărbați, ,,din care doi, aplecați în jos, dădeau îngrijiri unuia întins pe pământ”. Din convorbirea cu cei aflați la fața locului au aflat că a avut loc un duel cu pistoale, în care ,,s-au schimbat două rânduri de focuri, cel dintâi fără rezultat, între maiorul Căpreanu și sublocotenentul Binescu”, cel dintâi fiind rănit în umărul drept, dar nu foarte grav. După alte schimburi de replici, mirări și închinări lui Dumnezeu, aflară și motivul acestui duel, primul din istoria Slănicului: ,,nevasta maiorului nu găsi nimic mai bun de făcut decât a părăsi sala de teatru a Cazinoului, pe când bărbatul său își încerca norocul la jocul de căișori”. Plictisită și sătulă să aștepte după soțul său, aceasta îl invită pe sublocotenent să o conducă până la camera de hotel, unde acesta zăbovi mai mult decât ar fi trebuit… Între timp, maiorul, care dădu și ultimul bănuț la jocul de noroc ,,se repezi până la hotel să mai ia câteva hârtii albastre, iar restul se înțelege de la sine”. Concluzia de final o trage unul dintre prietenii scriitorului, Costică: ,,dar dacă femeia e schimbătoare, cum cântă `Regele care petrece`, bărbatul nu mai puţin este, în cele mai multe cazuri, un mare mişel, – căci mulţumită lui, numai, în marea majoritate a întâmplărilor, ideea nenorocită a schimbării pătrunde în creierul puţin conștient şi rezistent al  femeii, care cu ceva mai multă bagare de samă ar fi totdeauna o fiinţă vrednică de cinste şi de adorare”. Povestea are și umor și tâlc, tocmai bună pentru însușirea de învățăminte de către cei care se pot împotmoli în propriile vicii și orgolii.

  1. A. Bogdan rămâne unul dintre colaboratorii statornici ai Curierului, cel care, fost elev al inegalabilului povestitor Ion Creangă, l-a însoțit pe acesta în două vizite la Slănic-Moldova (în 1884 și 1885) și l-a imortalizat în cronica intitulată ,,Băile de la Slănic”, publicată la 16 iulie 1885, în ziarul ieșean ,,Liberalul”. În timpul vizitei din 1885, N. A. Bogdan apare într-o fotografie (în dreapta), alături de A. C. Cuza (stânga) și Ion Creangă (în mijloc).

Text adaptat, adnotat și completat de Romulus-Dan BUSNEA

Proiect inițiat și derulat de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (SPJPTCAS), cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași (BCU Iași), Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga” din Cluj (BCU Cluj) și cotidianului ,,Deșteptarea”.

Sursa: BCU Iași, BCU Cluj; Foto imagini vechi Slănic-Moldova: Colecția ing. Mihai Ceucă, Bacău. Grație domniei sale, o mare parte dintre fotografiile publicate în numerele acestei publicații se regăsesc și în episoadele prezentate, la care se adaugă și multe altele.

Sursa foto Emil Pușcariu (în partea de jos apare o însemnare în franceză tradusă ca ,,mare celebritate mondială!”): Adrian Popovici, Iași.

Sursa foto Creangă la Slănic, alături de A. C. Cuza și N. A. Bogdan: Muzeul Literaturii din Iași.

Mulțumiri pe această cale și slăniceanului Valeriu Meșterca, pentru sprijinul acordat continuării serialului și întregirii colecției ziarului.

Mențiune: Drepturile de autor pentru publicarea acestor texte sunt deținute de SPJPTCAS Bacău, prin persoana lui Romulus-Dan Busnea, cu acordul BCU Iași și BCU Cluj.

În conformitate cu ,,Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe”, niciun material conținut în acest serial nu poate fi reprodus integral sau parțial fără acordul scris prealabil.

(Va urma)

 

articolul original.

A fugit de acasă după o ceartă cu părinții. Dacă o vedeți sunați la 112

2 February 2023 at 12:52

O adolescentă din comuna Orbeni a fugit de acasă si este căutată de polițiști. Cine o vede este rugat să sune la 112.

Semnalmente

Inaltime:164 cm,

Greutate:50 kg,

Culoare par:SATEN,

Natura par:DREPT,

Lungime par:MIJLOCIE,

Culoare ochi:CAPRUI

Detalii

La data de 02.02.2023 minora a plecat, in mod voluntar, de la domiciliul sau, dupa ce, in prealabil, a avut o discutie, in contradictoriu, cu parintii pe tema situatiei scolare. Semnalmente: 1,64 metri, 50 kg, par saten, drept, de lungime mijlocie, ochi caprui. Articole vestimentare: geaca de culoare neagra, blugi de culoare albastru, pantofi sport de culoare albă.

Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt

rugaţi să contacteze Poliția Municipiului Bacău, tel. 0234.202056, Dispeceratul IPJ

Bacău, tel.0234202000 sau să apeleze 112.

articolul original.

Amenzi de aproape 3 milioane lei, pentru încălcarea legislației muncii

2 February 2023 at 08:00
image

În anul 2022 peste 10 la sută dintre angajatorii supuși controlului de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bacău au fost amendați. Dar adevăratul record îl constituie faptul că valoarea totală a amenzilor aplicate în 2022 de către inspectorii ITM-ului se apropie de 3 milioane lei!

Mai exact, potrivit informațiilor transmise de către Dan Cristian Petrea, inspectorul-șef al ITM Bacău, anul trecut, pentru încălcarea legislației muncii, constatată în urma verificărilor întreprinse de către inspectorii acestei instituții, la un număr de 2.540 agenți economici, au fost date 297 amenzi care totalizează 2.975.900 lei.

Cum era de așteptat, ponderea în această sumă o au amenzile dispuse pentru încălcarea actelor normative care reglementează relațiile de muncă. În acest sens, au fost desfășurate 1.553 controale, din care 1.050 au fost de fond, 211 au fost efectuate în cadrul campaniilor naționale dispuse de către Inspecția Muncii, iar 292 s-au derulat ca urmare a sesizărilor înregistrate la instituția județeană.

În urma acestor acțiuni, 282 operatori economici au fost sancționați contravențional, 153 dintre ei primind amendă, iar 129, avertisment. Din suma de aproape 3 milioane lei, 1.860.400 lei reprezintă amenzile motivate de abateri de la reglementările în domeniul relațiilor de muncă. Ca în fiecare an, și în 2022, controalele întreprinse de către 3 dintre inspectorii specializați pe acest domeniu au vizat depistarea cazurilor de muncă nedeclarată. Acțiunile (467) desfășurate în acest scop au scos la iveală că 53 de angajatori practicau munca ”la negru”. La aceștia au fost identificate 58 persoane care lucrau fără forme legale.

Concret, 50 dintre ele nu aveau încheiat contract individual de muncă, pentru patru, angajatorii nu au transmis datele din acest document la REGES (registrul general de evidență a salariaților), iar alte 4 au fost puse de către patron să desfășoare activitate în afara programului de lucru. Aceste cazuri au atras sancționarea angajatorilor cu amenzi în valoare totală de 1.178.800 lei. În plus, inspectorii ITM-ului au dat și 48 avertismente.

Dar nu numai angajatorii respectivi au fost sancționați. Și patru dintre persoanele care au fost găsite lucrând fără contract de muncă au fost amendate, în total, cu 2.000 lei, pentru că au acceptat să lucreze astfel. Alți patru lucrători au primit avertisment.

articolul original.

Noi donații ale Protoieriei Onești la Spitalul „Sf. Ierarh Luca”

2 February 2023 at 07:00
image

Protoieria Onești a adus, marți, 31 ianuarie, la Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca”, noi dotări pentru Secția de Neonatologie a Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Doctor Luca”. Darurile sunt oferite de IPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și sunt un fotoliu pentru consultații ale pacienților în Secția Neonatologie, în valoare de 6.000 de lei, și două concentratoare portabile de oxigen, în valoare de 7.000 de lei. De asemenea Spitalului i-au fost donate și două televizoare.

La prezentarea donațiilor au fost prezenți protopopul de Onești, dr. Ioan Bârgăoanu, preoți din protopopiat și Mihaela Chircu – asistent social în protoierie, managerul Spitalului –  ec. Gelu Nicolcea, dr. Ianișevskaia Olesea – medic primar neonatolog și Consultant de lactație certificat de  International Board Certified Lactation Consultant, șefa Secției Neonatologie, alături de echipa sa de medici și asistente medicale din Secția de Neonatologie.

Protoieria Onești a donat mai multe dotări pentru Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca”, iar valoarea sprijinului este de 17.000 de lei.

Fondurile pentru aceste dotări au fost strânse prin trei colecte.

Primele două colecte s-au realizat în cadrul celor două concerte caritabile de Crăciun, organizate de Asociația Patmos a protoieriei, unul susținut de Corala „Armonia” din Constanța la Catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt” din Onești, iar celălalt susținut de Grupul Psaltic „Cuviosul Daniil Sihastru” al protopopiatul.

La a treia colectă au contribuit nouă parohii din Onești, care au strâns 4.000 de lei și au cumpărat draperii pentru 12 dintre saloanele secției de Pediatrie a Spitalului Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca”. Acestea erau necesare pentru a asigura confortul micilor pacienți, mai ales pe timp de vară, când temperatura creștea mult în saloane.

Aceste dotări completează seria altor donații oferite de Protopopiat Spitalului din Onești în ultimii ani, dispozitive medicale de ultimă generație și alte dotări necesare confortului pacienților, precum un dispozitiv medical Sinoptofor 23 B și un aparat de tip Blender Air-Oxigen. În anul 2020, în plină pandemie de Coronavirus, Înalți slujitorii ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au donat salariile lor pe o lună, iar suma totală donată a ajuns la 11.000 de lei.

De la acest eveniment vom reveni cu noi informații.

articolul original.

Paradoxul salarial: Leafa crește dar scade

2 February 2023 at 05:15

Datele statistice indică un fenomen îngrijorător care se petrece atât la nivel național,cât și la nivel local: salariile cresc nominal față de lunile anterioare dar, în termeni reali, ele scad față de perioadele similare ale anilor trecuți.

Paradoxul este dat, fără îndoială de inflație. Rata de creștere a salariilor nu acoperă nici pe departe devalorizarea leului. Ne întoarcem într-o perioadă de care speram să fi scăpat, cea a anilor ’90, când inflatia a măcinat economiile populației și puterea de cumpărare, cănd, deși salariile creșteau nominal de la luna la lună, populatia putea cumpăra tot mai puține produse.

La nivel național

Conform Direcției Județene de Statistică Bacău, la nivelul economiei naţionale, câştigul salarial mediu brut în luna noiembrie 2022 a fost de 6.679 lei, cu 3,4% mai mare în termeni nominali față de luna anterioara și cu 12,4 la sută mai mare față de luna noiembrie 2021. În realitate, însă, când se introduce în calcul și rata inflației, creșterea față de luna anterioară a fost de doar 2,1 la sută iar față de luna noiembrie 2021, cele 12 procente de creștere se transformă într-o scădere de 3,8 la sută. Adică, deși salariul mediu a crecut nominal cu 12,4 la sută într-un an, în realitate, cu acești bani se poate cumpăra mai puțin cu 3,8 procente. Adică, prețurile au crescut mult mai rapid decât salariul. Același lucru se întâmpla si când ne raportăm la salariul net. Câştigul salarial mediu net la nivelul economiei naţionale a fost în luna noiembrie 2022 de: 4.141 lei, cu 3,3 la suta mai mare față de luna anterioară și cu 13,6 % mai mare față de noiembrie 2021. în termeni reali, însă, creșterea a fost de 2,0% față de luna anterioară iar față de noiembrie 2021, a scăzut cu 2,7%

Pe plan local e mult mai rău

Dacă la nivel național, salariul mediu a scăzut în termeni reali față de 2021, pe plan local situația este mai gravă întrucât salariul mediu la nivelul județului este mai mic. Dar, ca și cum lucrurile nu ar fi suficiente, la nivelul județului Bacău se înregistrează o scădere mai mare în termeni reali a salariului mediu decât la nivel de țară. Cu alte cuvinte, ori, în Bacău, creșterea prețurilor e mai mare decât la nivel național, ori salariile la nivelul județului cresc mai greu. Ori, după cum vom vedea, amândoua ipotezele sunt adevărate, Așadar, în luna noiembrie 2022 câştigul salarial mediu brut a fost în judeţul Bacău de 6.050 lei /persoană, cu 629 lei/persoană mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei naţionale (-9,4%). Deși salariul mediu brut la nivelul județului a crescut cu 6,2 la sută față de luna anterioară, și cu 10,98% față de noiembrie 2011, în realitate, dacă-l ajustăm cu rata inflație, a scăzut cu 4,9% față de acceași perioadă a lui 2021. Dacă dăm la o parte taxele și impozitele, salariul mediu net a fost, în judeţul Bacău, de 3.812 lei/persoană, cu 329 lei/persoană mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei naţionale (-7,9%). Salariul mediu net a crescut cu 5,9% față de octombrie 2022 și cu 12,01% față de noiembrie 2021, dar a scăzut, în termeni reali, cu 4,1 la sută față de perioada similară a anului anterior.

Concluzie

Ce se poate spune din aceste cifre, în afară de faptul că salariile își pierd încetul cu încetul din puterea de cumpărare? Există o diferență de dinamică între evoluția pe plan local și cea pe plan național. Salariile la nivel județean cresc mai lent (10,98% față de 12,4% brut sau 12,01% față de 13,6% net) în termeni nominali dar puterea de cumpărare scade mai accentuat la nivelul judetului Bacău decât media pe țară: 4,9% față de 3,8% brut sau 4,1 față de 2,7% net. Adică, în vreme ce angajatorii, care, oricum, plătesc sub media natională, cresc mai greu salariile față de nivelul national, prețurile, în județul Bacău, cresc mai repede decât la nivelul țării.

În mod oficial, prețul alimentelor a crescut cu 21,55% într-un an (nov 2022/nov.2023). Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la ouă, margarină, zahăr sau unt, produse la care pretul a crescut peste medie. Cu toate acestea, statistica înregistrează un fenomen interesant: în piețele țărănești, prețul produselor nu prea a crescut, în unele cazuri chiar a scăzut. Prețul la cartofi, conopidă, varză, morcovi ceapă, usturoi, nuci sau oua a scăzut în piețele din Bacău. La Moinești, Onești sau Buhuși, situația este alta. În aceste orașe, de exemplu, prețul ouălor a crescut cu pâna la o treime (Moinești), în vreme ce în Bacău a scăzut cu 10%.

articolul original.

Ce au făcut pompierii băcăuani în 2022

1 February 2023 at 17:49
image

În anul 2022, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al judeţului Bacău a desfăşurat la nivelul zonei de competenţă acţiuni în domeniul apărării vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi al realizării măsurilor de protecţie civilă, prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Concomitent cu eforturile depuse pentru creşterea eficienţei funcţionale şi aplicarea legalităţii, o atenţie deosebită s-a acordat monitorizării evoluţiei situaţiei operative, planificării, pregătirii, organizării, desfășurării, conducerii și analizei acțiunilor de intervenție.

Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate la nivelul instituţiei în anul 2022, cuprins în Strategia de consolidare și dezvoltare a I.G.S.U. pentru perioada 2016-2025, a fost consolidarea și dezvoltarea instituțională în vederea creșterii capacității operaționale și de răspuns, reducerii impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației.

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

1. În domeniul activității preventive

Activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu. 

În anul 2022, s-au desfășurat următoarele activități de prevenire:

864 de controale de specialitate pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile faţă de 586 în anul 2021, la:

422 (317) operatori economici, din care 98 (100) funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu;

300 (216) instituţii, din care 42 (70) funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu);

11 (14) inspecţii la obiective care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

18 (14) obiective de investiţii;

30 (8) construcții hidrotehnice;

12 (9) localități;

68 (8) audituri la persoane autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

182 adăposturi de protecție civilă și 2 puncte de comandă de protecție civilă;

68 stații de distribuție a carburanților la autovehicule;

21 operatori economici care desfășoară activități de colectare, reciclare, prelucrare, valorificare și/sau depozitare deșeuri, împreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău;

19 cluburi, baruri, discoteci din județul Bacău pe durata activităților cu public numeros, în urma cărora au fost aplicate 24 avertismente și 24 amenzi în cuantum de 282000 lei și a fost stabilită măsura complementară de oprire a funcționării la două obiective din județ;

18 centrele rezidenţiale pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, împreună cu reprezentanți ai instituţiilor cu atribuții de control din județul Bacău;

47 unităţi administrativ teritoriale pentru prevenirea incendiilor de vegetaţie uscată şi fond forestier împreună cu reprezentanți ai instituţiilor cu atribuții de control din județul Bacău.

Suplimentar față de controale de fond, la unitățile sanitare cu spitalizare continuă și spitalizare de zi s-au executat 13 controale inopinate care au debutat cu executarea exercițiilor de intervenție și evacuare în caz de situații de urgență la care au participat 318 cadre sanitare.

În urma controalelor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, au fost constatate 1582 deficienţe faţă de 976 deficiențe constatate în anul 2021, dintre acestea 327 (185) fiind soluţionate pe timpul controalelor.

Au fost aplicate un număr de 1582 sancţiuni contravenţionale, faţă de 976 în anul 2021, din care 1153 (729) avertismente şi 429 (247) amenzi în cuantum de 1.478.901 lei faţă de 1.002.100 în anul 2021.

Privind activitatea de pregătire a populaţiei în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, au fost desfăşurate 480 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă în caz de incendiu cu 9245 participanţi, 17 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă în caz de protecție civilă cu 8890 participanţi, 91 exerciții desfășurate cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, 21 exerciții desfășurate cu serviciile private pentru situații de urgență și un exercițiu desfășurat cu serviciile private pentru situații de urgență constituite ca societăți comerciale.

2. În domeniul operativ

În anul 2022, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău au avut loc 12.418 evenimente, cu o rată de 34,02 pe zi, faţă de 13.780 evenimente în anul 2021, cu o rată de 37,75 pe zi, astfel:

7523 (9551) asistență medicală de urgență;

1406 (829) incendii;

658 (157) arderi necontrolate; Se observa astfel o creștere semnificativă a acestor tipuri de incendii;

864 (474) recunoașteri;

559 (571) intervenții pentru asistenţa persoanelor (transport persoană supraponderală / imobilizată / cu probleme locomotorii, deblocare uşă de acces, degajare persoane din diferite medii ostile vieţii, căutare persoană înecată ş.a.);

573 (571) alte intervenții (degajare elemente de construcţie / autoturisme, asigurare măsuri P.S.I. ş.a.);

295 (262) alertă falsă/întors din drum;

280 (674) alte situații de urgenţă;

166 (325) misiuni de asigurare/supraveghere;

100 (90) misiuni de asanare a muniţiei rămasă nexplodată/distrugere muniție asanată;

67(311) intervenţii CBRN;

50 (28) salvări de animale;

30 (27) exerciții;

14 (13) descarcerare.

 

Cele mai frecvente împrejurări în care s-au produs incendiile au fost următoarele:

instalaţii electrice defecte – 184 cazuri;

coş, burlan de fum defect sau necurăţat – 162 cazuri;

focul deschis în spaţii deschise – 141 cazuri;

cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzire – 30 cazuri;

acţiune intenționată – 18 cazuri;

fumatul – 11 cazuri. 

În continuare se observă că ponderea cea mai mare a incendiilor produse la gospodării se datorează coșurilor de fum defecte sau necurățate și a instalațiilor electrice defecte, deși la nivel național se desfășoară campanii de informare a populației cu privire la riscul pe care îl prezintă astfel de mijloace.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT 

Echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău au intervenit în 7523 cazuri, faţă de 9551 de cazuri în anul 2021.

Motivele solicitărilor SMURD, în această perioadă, au fost:

alte motive – 3838 (5965);

căderi de la acelaşi nivel sau de la înălţime – 1989 (1852);

persoană inconștientă sau cu stare de conștientă alterată – 558 (628);

agresiune, înjunghiere, împușcare – 599 (572);

intervenţie la incendiu/explozie – 47 (31);

arsuri – 45 (30);

intoxicații cu fum, gaze, substanțe chimice sau medicamente – 17 (19).

PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

În anul 2022, au fost organizate și desfăşurate activităţi care au vizat în principal pregătirea personalului operativ, a membrilor serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă, a personalului cu funcții de conducere și de specialitate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență de la nivelul autorităţilor administrației locale, instituțiilor publice și operatorilor economici, a populației și salariaților, precum și coordonarea activității de voluntariat la nivelul unităţii.

1. Pregătirea personalului operativ

Pregătirea personalului operativ s-a desfăşurat atât la nivelul subunităţilor fără scoatere de la locul de muncă, cât și prin centrele de antrenament şi pregătire de specialitate din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Un număr de 90 (72) cadre militare din cadrul subunităților de intervenție au participat la stagii de formare profesională în sistem modular în cadrul centrelor de antrenament şi pregătire de specialitate.

2. Pregătirea şi formarea autorităţilor/populaţiei

În anul 2022, s-au executat 16 sesiuni de instruire cu personalul responsabil pe linia managementului situațiilor de urgență de la nivelul localităților, operatorilor economici și instituțiilor publice, fiind instruite peste 483 persoane. Totodată, cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău, s-au desfăşurat 21 serii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la care au participat 42 de persoane cu funcții de conducere și atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală și au fost specializate un număr de 7 persoane în ocupația șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență și 4 persoane în ocupația inspector protecție civilă.

De asemenea, au fost desfășurate un număr de 47 activități de instruire în domeniul situațiilor de urgență care au vizat în principal pregătirea copiilor, cât și pregătirea salariaților. Activitățile s-au desfășurat în cadrul școlilor de vară organizate de biserici, unităților de învățământ și unităților sanitare. Cei 13845 de participanți s-au familiarizat cu tipurile de riscuri existente la nivelul județului, modul corect de comportare și intervenție în diferite situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu, muniție rămasă neexplodată), precum și măsurile de prevenire împotriva acestora.

Pentru anul 2023, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău îşi propune următoarele obiective specifice:

exercitarea şi consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă;

asigurarea şi consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, precum şi instituţiilor şi operatorilor privaţi, în special a celor care gestionează infrastructura critică;

asigurarea, consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

asigurarea suportului necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice, consolidarea capacităţii umane, logistice şi administrative.

CONCLUZII

Eforturile depuse de comanda şi efectivele unităţii în anul 2022 au dus la aprecierea de care se bucură instituţia noastră în rândul cetăţenilor şi factorilor responsabili locali. Această reprezentare este rodul seriozităţii şi al competenţei cu care, personalul inspectoratului se implică în protecţia vieţii şi bunurilor în situaţii de urgenţă.

Prin măsurile stabilite pentru anul 2023, prin ridicarea calităţii climatului psihosocial în unitate, prin folosirea la maximum a întregului potenţial al resurselor umane pe care le avem la dispoziţie, în condiţiile financiare şi materiale cunoscute, vă asigurăm că personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău îşi va îndeplini, în integralitatea sa, sarcinile şi misiunile încredinţate în zona de competenţă. 

articolul original.

Poștașii au livrat primele carduri de energie

1 February 2023 at 14:52
image

Compania Națională Poșta Română a dat startul, în această dimineață, distribuirii cardurilor de energie pe care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) le oferă românilor vulnerabili ca sprijin pentru plata facturilor la energie. Cardurile vor fi împărțite etapizat, în toate județele țării, până la finalul lunii februarie.

Peste 10.000 de poștași vor ajunge, în cursul lunii februarie, la 2,8 milioane de locuințe pentru distribuirea ajutoarelor de încălzire. Astăzi au început livrarea în București și în 6 județe: Alba (37.000), Argeș (53.000), Bacău (52.000), Bihor (58.000), Ilfov (29.000) și Teleorman (27.000), respectiv în peste 360.000 de locuințe. În Capitală sunt distribuite 106.000 de carduri.

Startul a fost dat la Oficiul Poștal Buftea, județul Ilfov, în prezența ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, precum și a directorului general al Poștei Române, Valentin Ștefan.

„Sunt aproape 4 milioane de beneficiari care vor intra în posesia acestor carduri până la finalul lunii februarie, însă distribuirea se va face treptat. Până la data de 20 februarie, când vom avea posibilitatea de a plăti ajutorul de încălzire, cât mai mulți români urmează să intre deja în posesia cardurilor. Îi îndemn pe toți beneficiarii să aibă răbdare și încredere că vor primi aceste carduri în intervalul de timp anunțat, după cum sunt identificați pe liste, fiecare, conform graficului de distribuire”, a declarat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Odată intrați în posesia cardurilor, beneficiarii vor putea utiliza ajutorul pentru plata facturilor la energie prin următoarele modalități:
direct la poștaș;
la orice oficiu poștal din mediul urban sau la oficiul poștal pe raza căruia își are domiciliul beneficiarul, în mediul rural;
online, prin intermediul aplicației informatice pe care Poșta Română o va pune la dispoziție.

„Venim în sprijinul românilor și le oferim posibilitatea să achite și online facturile la utilități, prin intermediul unei aplicații informatice pusă la dispoziție de Poșta Română. În acest sens, vom avea un meniu special pe site-ul Poștei, unde beneficiarii cardurilor vor putea completa datele personale, vor încărca documentele necesare (buletinul de identitate, cardul de energie și factura la utilități) și vor trimite, apoi, informațiile către noi. Prin sistemele noastre informatice, vom procesa, apoi, plata”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poștei Române.

Pentru orice întrebări punctuale legate de plata ajutorului la încălzire, Poșta Română a deschis un call center specializat pe această problemă. Numărul de telefon la care beneficiarii pot obține informații de la angajații Companiei este: 031 9966, de luni până vineri, între orele 08:00-20:00.

articolul original.

Anchetă la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău dupa apariția imaginilor cu elevii bătuți

1 February 2023 at 11:12

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău a fost informată, dimineață, despre un incident de violență între elevi.

Imediat au început cercetările la nivelul unității de învățământ, unde s-a deplasat inspectorul școlar general, o echipă de inspectori școlari și directorul Centrului Județean de Asistență și Orientare Școlară Bacău.

Au fost anunțate și organele competente, fiind vorba despre acte de violență petrecute în școală, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bacău.

Cercetările preliminare arată că incidentul s-ar fi petrecut joi, 26 ianuarie. Din păcate, acesta survine altor momente – unul care a a avut loc în noiembrie 2022 si altul cu o săptămână în urmă – în care elevul agresor a șicanat, respectiv a mușcat un coleg de clasă, motiv pentru care a fost sancționat cu scăderea cu 2 puncte a notei la purtare și cu ,,avertisment”.

De asemenea, se purtaseră discuții cu elevul agresor, legate de comportamentul inadecvat, dar, iată, în mod nefericit, acum a reacționat și mai violent, lovindu-i pe 2 colegi cu CES (cerințe educaționale speciale).

„Precizăm faptul că cercetăm și analizăm detaliat acest eveniment dureros, mai ales pentru că elevii agresați sunt copii cu CES, necesitând măsuri de incluziune în clasă. Analizăm atent și modul în care școala a înțeles să le ofere protecție întrucât, s-a constatat că, la nivelul unității de învățământ, nu există planuri de serviciu individualizat, conform prevederilor metodologice”, se arată într-un comunicat al ISJ Bacău.

Comisia de anchetă a ISJ Bacău a purtat discuții și cu părinții elevilor implicați înțelegând că manifestările de tip bullying au existat și în trecut, fiind semnalate școlii.

Măsurile imediate au fost de a oferi consiliere psihologică și protecție copiilor agresați, urmând a se interveni aplicat în vederea lămuririi totale a contextului care a permis aceste agresiuni și a aplicării de măsuri disciplinare.

articolul original.

UPU SMURD Bacău își redeschide serviciul prespital

1 February 2023 at 10:33
image

Începând de astăzi, 01.02.2023, UPU SMURD Bacău își redeschide serviciul prespital (SMURD ) avându-l coordonator pe medicul Franț Cosmin Viorel. Această activitate a fost suspendată în timpul pandemiei de Covid 19 datorită necesarului crescut de medici în Unitatea de Primiri Urgențe.

„În acest moment, cu sprijinul echipei medicale din UPU Bacău, la care s-au alăturat medici din CPU Onești și medici rezidenți de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, demarăm din nou programul SMURD care va veni în sprijinul pacienților din județul Bacău, asigurând asistență medicală în cazurile grave : accidente rutiere soldate cu victime, pacienți aflați în stop cardio – respirator, persoane innecate sau incendii soldate cu victime etc.

Ne dorim , că în timp, echipa SMURD să se lărgească , astfel încât să asigurăm continuitatea acestui serviciu ” a declarat medicul șef UPU Bacău – doctor Marian Gherghelescu.

articolul original.

Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online începând de astăzi

1 February 2023 at 10:15
image

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au operaționalizat proiectul pilot privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar în sistem electronic. Începând de astăzi, 1 februarie, versiunea pilot a aplicației permite eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice, de cetățenie română, care nu sunt înscrise în evidențele Sistemului Național de Evidență a Cazierului Judiciar Român – ROCRIS.

Cetățenii au la dispoziție două mecanisme de acces pentru obținerea certificatului de cazier: direct prin autentificarea în portalul hub.mai.gov.ro sau prin accesarea GHISEUL.ro, cele două platforme fiind interconectate.

“Digitalizarea fluxului de eliberare a certificatului de cazier judiciar permite cetățenilor obținerea documentului pe loc, indiferent de locația din care solicită eliberarea. Acest proiect reprezintă un pas important pentru simplificarea relației dintre Ministerul Afacerilor Interne și cetățeni, în beneficiul cetățenilor. Prin implementarea serviciului public electronic de obținere a certificatului de cazier judiciar, Guvernul României pune nevoile reale ale cetățenilor în centrul procesului de digitalizare”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode.

Proiectul pilot va fi extins, aplicația pentru eliberarea electronică a certificatului de cazier judiciar urmând a fi disponibilă atât pentru persoanele fizice care au înscrise mențiuni în cazier, cât și pentru persoanele juridice din România, până la finalul lunii iulie 2023.

„Continuăm procesul de digitalizare a serviciilor publice și lansăm, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și MAI, cazierul judiciar online, așa cum am promis public anterior. Practic, oferim celor aproape 2 milioane de români care merg anual la secția de poliție pentru a obține acest document posibilitatea de a îl accesa la câteva click-uri distanță. Serviciul devine disponibil 24/24, 7 zile din 7, fără a mai fi condiționat de programul de lucru cu publicul, facilitând interconectarea serviciilor instituțiilor publice. Le mulțumesc echipelor tehnice din MCID, ADR și MAI care au lucrat intens la operaționalizarea acestui serviciu, în ultimele luni, și au realizat interconectarea ghișeul.ro cu hub-ul de servicii al MAI. Le mulțumesc, de asemenea, colegilor parlamentari care au susținut și votat legea nr. 3/2023, în special deputatului George Tuță, alături de care am inițiat acest proiect legislativ adoptat și promulgat recent”, a declarat ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja.

Potrivit Legii nr. 3/ 03.01.2023, pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Mecanismele de obținere a certificatului de cazier judiciar electronic:

prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, pentru utilizatorii care sunt înregistrați sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționati către platforma HUB.MAI.GOV.RO, pentru completarea online a cererii tip.
prin platforma HUB.MAI.GOV.RO, pentru utilizatorii care nu sunt înregistrați în GHISEUL.RO sau nu dețin un card bancar emis de o instituție bancară din Romania. Solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al MAI care oferă servicii publice.
În prima fază, certificarea identității va fi realizată prin prezentarea la unitățile de poliție care eliberează certificate de cazier, urmând ca în cursul acestui an certificarea identității să poată fi făcută la toate instituțiile MAI care oferă servicii publice (e.g.: Serviciile publice comunitare pentru eliberarea permiselor de conducere, pașapoartelor, cărților de identitate).

După validarea contului, pentru eliberarea certificatului de cazier, cetățenii vor accesa secțiunea „servicii”, vor selecta motivul solicitării dintr-o listă disponibilă, vor trimite cererea precompletată deja cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera automat certificatul de cazier judiciar, semnat electronic. Valabilitatea certificatului emis este de 6 luni de la data eliberării.

Sistemul oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului, pe baza numărului de înregistrare a certificatului de cazier și al CNP-ului persoanei.

Prin implementarea etapizată a acestui proiect se asigură timpul necesar optimizării tehnice și funcționale a serviciului, dar și adoptarea măsurilor administrative în vederea asigurării disponibilității și suportului necesar oricăror servicii publice electronice.

Astfel, asigurarea suportului vizează, pe de o parte, componenta tehnică (echipamente, soluții tehnice) și resurse umane specializate (personal tehnic), și, pe de altă parte, asistență acordată utilizatorilor prin asigurarea de personal pentru suport permanent ce va fi disponibil telefonic, prin web sau e-mail.

articolul original.
❌