ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Aparat de 120.000 euro oferit Spitalului de Copii de părinţii unui copil care a murit de cancer

23 September 2022 at 05:30
By: Geo
image

Alexandra şi Dragoş Chihaia, părinţii unui copil care s-a stins din viaţă în urma unei forme agresive de cancer, au donat fondurile strânse pentru tratamentul acestuia pentru ca alţi copii să aibă şansa unui tratament potrivit.

Împreună cu Organizaţia Salvaţi Copiii, familia Chihaia a donat Spitalului de Copii „Sf. Maria” un aparat pentru mixarea citostaticelor în valoare de 120.000 de euro, fiind primul aparat de acest gen din ţară, scrie ziaruldeiasi.ro.

Fondurile necesare achiziţionării acestui aparat provin integral din donaţiile făcute de oameni simpli, cât şi de antreprenori locali sau naţionali, pentru salvarea lui Călin Mihai.

„Echipamentul mixează soluţiile citostatice şi toate soluţiile perfuzabile, are o capacitate de 260 de pungi, vor fi pungi asociate unui tratament care va fi introdus şi ales computerizat. Tot procesul va fi sub mediu steril, deci siguranţa concentraţiei este de 100%”, a precizat Alina Belu, managerul Spitalului de Copii „Sf. Maria”.

Aceasta a mai explicat că prin intermediul acestui aparat va fi uşurată munca personalului în pregătirea diluţiilor pentru citostatice şi pentru soluţiile perfuzabile, fiind o singură persoană care se va ocupa de acest proces.

„Putem spune că din acest punct de vedere suntem norocoşi că am fost dotaţi cu un astfel de echipament, pentru că ne ajută în tot efortul nostru de a asigura un tratament pacienţilor cu patologie oncologică”, a completat Alina Belu.

Diagnosticat cu cancer de gradul IV la doar 10 luni

Călin Mihai s-a născut pe 27 noiembrie 2017, iar atunci când a fost diagnosticat cu această boală cumplită se pregătea deja să facă primii paşi, la vârsta de 10 luni. În urma unei anemii severe, medicii au pus diagnosticul de neuroblastom de gradul IV, cancer la glanda suprarenală. „A urmat un drum lung şi anevoios, prin spitale. Drum cu chimioterapie, injecţii, plânsete şi multă durere. Tratamentul cu chimioterapie a început de urgenţă, dar pentru a avea o şansă la viaţă tratamentul de specialitate trebuia continuat la o clinică de oncologie din Franţa sau Belgia, cu terapie imunologică şi transplant. În urma campaniei umanitare, suma necesară a fost strânsă, dar deşi doctorii de la Institutul Gustave Roussy din Paris au făcut tot posibilul, cancerul a fost nemilos”, au precizat reprezentanţii Salvaţi Copiii. Astfel, Călin Mihai s-a stins pe 17 mai 2019.

Un aparat unic în România şi o asociaţie înfiinţată pentru copiii care suferă de cancer

„Pentru că Dumnezeu a fost bun şi ne-a ajutat să adunăm fondurile care erau necesare pentru Călin Mihai, am decis să sponsorizăm achiziţionarea echipamentului de mixare a citostaticelor, iar cu restul 98.129 euro rămaşi am format Asociaţia Conventus Mirabilis”, au explicat părinţii. Această asociaţie a fost înfiinţată de părinţi pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii actului medical în domeniul oncologiei pediatrice din România: atât prin achiziţionarea aparaturii medicale performante, cât şi prin desfăşurarea unor evenimente recreative de care părinţii şi copiii au nevoie, mai scrie ziaruldeiasi.ro.

„Ne-am întors acasă săraci şi bogaţi în acelaşi timp: săraci pentru că am pierdut copilul, bogaţi că am rămas cu 200.000 de euro, care erau şi nu erau ai noştri”, îşi aminteşte Alexandra, mama lui Călin.

Văzând lipsurile din sistemul medical din Iaşi, părinţii s-au gândit să dea o şansă altor copii şi au încercat să afle de ce ar avea nevoie spitalul. „Am aflat că tratamentul se face manual, adică asistenta pregăteşte soluţiile, astfel şi cadrul medical este expus toxicităţii pentru că nu există un mediu bine controlat şi nici nu există o siguranţă a tratamentului. De asta foarte mulţi părinţi care vor să meargă în străinătate au ideea că tratamentul care li se dă în România nu este acelaşi. Este aceeaşi, doar că acolo ştim sigur că are concentraţia necesară, la noi nu putem şti încă”, a mai precizat Dragoş Chihaia, tatăl lui Călin.

articolul original.

„Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine”

14 August 2022 at 22:00

Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ. Căci Arhanghelul Gavriil, venind la dânsa, a zis: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare”.

Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat cu bucurie mare…

…și cu dorul ce avea ca să se mute la Fiul său, s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor ca să se roage, căci avea obicei de se suia adesea acolo ca să se roage. Și s-a întâmplat atunci un lucru minunat. Când s-a suit acolo Născătoarea de Dumnezeu, atunci de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte, și au dat cinstea și închinăciunea ce se cădea către Stăpână, ca și cum ar fi fost niște slugi însuflețite.

După rugăciune s-a întors acasă și, îndată, s-a cutremurat casa cu totul, iar ea, aprinzând multe lumânări și mulțumind lui Dumnezeu și chemând rudeniile și vecinii, și-a grijit toată casa, și-a gătit patul și toate cele ce se cădea de îngroparea ei. Și a spus cele ce i-a zis îngerul, despre a sa mutare la cer. Iar spre încredințarea celor zise, a arătat și darul ce i se dăduse: o stâlpare de finic. Iar femeile chemate, dacă au auzit acestea, au plâns cu tânguire și cu lacrimi și au suspinat cu jale. Deci potolindu-se ele din tânguire, s-au rugat să nu rămână sărace de dânsa. Iar Preacurata le-a făgăduit că, mutându-se la ceruri, nu numai pe dânsele, ci și pe toată lumea o va cerceta și o va umbri. Și așa alina întristarea cea mare cu cuvinte mângâietoare. Apoi a arătat despre cele două veșminte ale sale ca să le ia două văduve sărace, fiecare din ele câte unul, care-i erau ei prietene și cunoscute și de la dânsa le era hrana.

Bucură-te Maica Vieții!

Și vorbind ea acestea și învățând, s-a făcut fără de veste sunet de grabnic tunet, și arătare de mulți nori, care aduceau de la marginile lumii, pe toți ucenicii lui Hristos la casa Maicii lui Dumnezeu. Între care erau și de Dumnezeu înțelepții ierarhi: Dionisie Areopagitul, Ierotei și Timotei.

Aceștia, dacă au aflat pricina venirii lor, așa adunați fiind, au zis aceste cuvine către dânsa: „Noi, o, Stăpână, știindu-te în lume, ca și cu singur Stăpânul nostru și Dascălul ne mângâiam; dar acum cum vom putea să suferim greul acesta? Însă de vreme ce cu voia Fiului și Dumnezeului tău te muți spre cele ce sunt mai presus de lume, pentru aceasta plângem, precum vezi și lăcrimăm, cu toate că într-alt chip ne bucurăm despre cele ce sunt asupra ta rânduite”. Acestea au zis și vărsau lacrimi, iar ea a zis către dânșii: „Prietenii mei și ucenicii Fiului și Dumnezeului meu, nu faceți bucuria mea plângere, ci-mi îngrijiți trupul, precum eu îl voi închipui pe pat”.

Când s-au săvârșit cuvintele acestea, iată a sosit și minunatul Pavel, vasul cel ales, care căzând la picioarele Maicii lui Dumnezeu, s-a închinat și deschizându-și gura a lăudat-o cu multe cuvinte, zicând: „Bucură-te Maica Vieții, împlinirea și încheierea propovăduirii mele; că deși pe Hristos Fiul tău trupește pe pământ nu L-am văzut, însă pe tine văzându-te, mi se părea că pe Dânsul Îl văd”.

2,2 milioane de români își sărbătoresc onomastica, dintre care peste 1,8 milioane de femei și 400.000 de bărbați. Aproape 1,4 milioane de românce poartă numele Maria și peste 300.000 de români au numele Marian.

Au vrut să răstoarne patul Preasfintei

După aceasta, luând Fecioara iertăciune cu toți, s-a culcat pe pat și și-a închipuit preacuratul său trup precum a vrut; și a făcut rugăciune pentru întărirea lumii și pașnica ei petrecere, și i-a umplut și pe dânșii de binecuvântarea ei. Și așa în mâinile Fiului și Dumnezeului său și-a dat sufletul.

Și îndată ochii orbilor s-au luminat și auzul surzilor s-a deschis, ologii s-au îndreptat și tot felul de patimă și de boală lesne se tămăduia. După aceea a început Petru cântarea cea de ieșire și ceilalți Apostoli; unii au ridicat patul, alții mergeau înainte cu făclii și cu cântări, petrecând spre mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu. Atunci s-au auzit și îngerii cântând și văzduhul era plin de glasurile cetelor celor mai presus de firea omenească.

Pentru aceste lucruri, mai-marii iudeilor, chemând pe unii din popor, i-au înduplecat să răstoarne patul în care era așezat trupul cel de viață începător. Dar dreptatea lui Dumnezeu ajungând pe îndrăzneții și obraznicii aceia; le-a făcut pedeapsă tuturor prin orbirea ochilor. Iar pe unul dintr-înșii, care mai nebunește se pornise de apucase acel sfânt pat, l-a lipsit și de amândouă mâinile, care au rămas spânzurate de pat, tăiate de dreapta judecata a lui Dumnezeu. Iar acela, crezând din tot sufletul, a aflat tămăduire, și s-a făcut sănătos ca și mai-nainte. În același chip și cei ce orbiseră, crezând și punând asupra lor o parte din poala patului, au dobândit vindecare.

Toma întârzie din nou

Iar Apostolii, sosind la satul Ghetsimani, au așezat acel de viață începător trup în mormânt, și au stat trei zile lângă dânsul, auzind neîncetat glasuri îngerești.

Și de vreme ce, după dumnezeiasca rânduiala, a lipsit unul din Apostoli, adică Toma, care nu s-a aflat la preamărita îngropare, ci sosind cu trei zile mai pe urma, era mâhnit foarte și întristat, că nu se învrednicise să vadă și el ca și ceilalți Apostoli trupul; și au deschis cu socoteală mormântul pentru dânsul ca să se închine și el acelui preasfânt și preacurat lăcaș, adică trupului Născătoarei de Dumnezeu.

Și dacă a văzut s-a minunat că a aflat mormântul fără de sfântul trup, și era numai giulgiul, care rămăsese mângâiere Apostolilor și tuturor credincioșilor, și mărturie nemincinoasa a mutării Născătoarei de Dumnezeu. Că și până astăzi mormântul cel cioplit în piatră așa se vede lipsit de trup și este cinstit cu închinăciune, întru mărirea și cinstea preabinecuvântatei măritei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria.

Fecioara Maria a dat răspunsul întregii umanități

Într-o omilie rostită în 2019, la 15 august, Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul o numea pe Maica Domnului „cea mai mare ambasadoare a creștinilor”.

Acest fapt reiese din promisiunea Fecioarei Maria „că nu ne va lăsa după înălțarea la cer, așa cum a fost dintru început alături de Biserica primelor veacuri”.

„Dacă Hristos recapitulează în Sine întreaga umanitate, Fecioara Maria a dat răspunsul întregii umanități pentru a accepta lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu”.

Răspunsul acesta, a menționat Episcopul vicar patriarhal, „are cea mai mare greutate din istorie întrucât este un răspuns dat pentru tot neamul omenesc”.

„Ea a plecat de la noi ca o mesageră a Bisericii, fiind cea mai mare rugătoare către Hristos”.
A fost înălțată la Cer alături de Fiul ei, deoarece Maica Domnului a participat „la taina Cuvântului lui Dumnezeu”. Preasfinția Sa spunea despre Fecioara Mariacă este o „Maică a luminii și a vieții” care după moarte s-a mutat la „Cel ce este lumină și viață”.

Maica Domnului „a excelat în virtute, iar virtutea cea mai de seamă a fost smerenia”. „Ea depășește în sfințenie pe toți sfinții pentru că a fost cea mai curată făptură care a trăit vreodată pe pământ”, spunea cândva Episcopul Sinaitul.

Când o pomenim pe Maica Domnului

Maica Domnului are în calendarul ortodox 9 zile de pomenire, începând cu Buna Vestire din martie și terminând cu „Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana”, la final de decembrie.

Mănăstirea Sihăstria Foto Mihail Oprescu, Q Magazine

Două zile dintre aceste nouă sunt cele mai cunoscute, fiind situate la „hotarul” dintre finalul verii și începutul toamnei.

La 15 august creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului (numită popular Sântămăria Mare), iar pe 8 septembrie este Nașterea Maicii Domnului (Sântamăria Mică).

Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarea mutării sale la cer cu trupul. Biserica Ortodoxă vorbește despre Adormirea Maicii Domnului ca fiind o „mutare” la cele netrecătoare. Este folosit termenul „mutare” și nu înviere sau înălțare, pentru că Maica Domnului nu s-a ridicat la cer prin propriile puteri, ci cu puterea dumnezeiască a Fiului Său.

Nașterea Maicii Domnului este prăznuită de Biserică pe 8 septembrie, fiind prima mare sărbătoare din anul bisericesc (an care începe la 1 septembrie). A fost fixată în a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit 

articolul original.

Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului?

14 August 2022 at 07:14
By: M.Ex.

​Este o „dilemă” pornind de la care s-au scris o mulțime de articole în ultimii ani, întrebarea fiind: este păcat să le urăm „La mulți ani!” pe 15 august oamenilor cu numele Maria sau Marian, dat fiind că vorbim de o moarte, de o comemorare și deci nu avem motive de bucurie? Întrebarea, care care a încercat să dea un răspuns hotnews.ro, este: când spunem „La mulți ani” de Sf Maria? Întrebarea apare în fiecare an în această perioadă și este una importantă, fiindcă peste 2,2 milioane de români își sărbătoresc onomastica, dintre care peste 1,8 milioane de femei și 400.000 de bărbați. Aproape 1,4 milioane de românce poartă numele Maria și peste 300.000 de români au în buletin numele Marian.

Sărbători dedicate Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului

Maica Domnului are în calendarul ortodox 9 zile de pomenire, începând cu Buna Vestire din martie și terminând cu ”Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana”, la final de decembrie.
Două zile dintre aceste nouă sunt cele mai cunoscute, fiind situate la „hotarul” dintre finalul verii și începutul toamnei.

Pe 15 august creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului (numită popular Sântămăria Mare), iar pe 8 septembrie este Nașterea Maicii Domnului (Sântamăria Mică).

Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarea mutării sale la cer cu trupul. Biserica Ortodoxă vorbește despre Adormirea Maicii Domnului ca fiind o „mutare” la cele netrecătoare. Este folosit termenul „mutare” și nu înviere sau înălțare, pentru că Maica Domnului nu s-a ridicat la cer prin propriile puteri, ci cu puterea dumnezeiască a Fiului Său.

Nașterea Maicii Domnului este prăznuită de Biserică pe 8 septembrie, fiind prima mare sărbătoare din anul bisericesc (an care începe la 1 septembrie). A fost fixată în a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit (sursa crestinortodox.ro).

Așadar, spunem sau nu „La mulți ani?” Putem greși?

Un răspuns definitiv este imposibil de oferit, iar subiectul a stârnit controverse și certuri, fiindcă sunt oameni care consideră că pe 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, se pomenesc doar morții, iar ziua onomastică poate fi sărbătorită doar pe 8 septembrie, când este Nașterea Maicii Domnului.

Sunt preoți care au ieșit public și au spus că „Adormirea Maicii Domnului” înseamnă mutarea ei cu trupul la ceruri, adică învierea ei, deci o mutare la viață, astfel că avem motive de bucurie și putem spune liniștiți „La mulți ani” și pe 15 august, nu doar pe 8 septembrie.

Oamenii care nu sunt foarte preocupați de religie nu se vor supăra dacă spunem „La mulți ani” pe 15 august fiindcă, neștiind contextul teologic și interpretările, nu au de ce să fie deranjați.

O parte dintre credincioșii practicanți ar putea primi cu rezervă urarea, considerând-o nepotrivită, însă în cele mai multe cazuri nu ar trebui să fie nicio problemă în a-i spune Mariei, Marianei sau lui Marian, „La mulți ani!” chiar și la mijloc de august.

articolul original.

1.500 de pelerini deja la Mănăstirea Nicula, forțe de ordine mărite, cum va fi vremea de Sf. Maria – VIDEO

13 August 2022 at 13:18

Până sâmbătă la amiază s-au adunat în jur de 1.500 de credincioși în incinta mănăstirii de la Nicula, iar afluxul de oameni continuă, în pragul marii sărbători.

Credincioșii vor avea parte până luni de vreme bună și caldă, arată prognozele meteo. Sâmbătă, duminică și luni, la orele după-amiezii, soarele va fi înconjurat de nori și se vor atinge temperaturi de 27-28 de grade la umbră.

Nopțile vor fi calde, cu 16-17 grade la primele ore ale dimineții.

Ploi ar putea cădea, dar în cantități mici, duminică și luni după-amiază.

nicula manastire

Programul slujbelor

nicula hram 2022 program slujbe

Forțe de ordine suplimentare pentru o sărbătoare în liniște

Aproximativ 52 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca sunt prezenți pentru buna desfășurare a manifestărilor religioase prilejuite de prăznuirea “Adormirii Maicii Domnului” la hramul Mănăstirii.

Pentru evitarea incidentelor nedorite și a oricăror situații de natură să tulbure ordinea publică, jandarmii recomandă persoanelor care participă la acestă manifestare:
– să respecte măsurile stabilite de organizatori precum și indicațiile și îndrumările jandarmilor;
– să evite implicarea în conflicte de orice natură;
– să acorde o atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale (genți, poșete, bagaje etc.);
– totodată, părinții sunt rugați să supravegheze cu atenție sporită copiii;

În cazul în care sunteți martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, solicitați ajutorul forțelor de ordine sau apelați numărul unic de urgență 112.

În scopul asigurării măsurilor de ordine publică şi rutieră pe raza municipiului Gherla şi în localitatea Nicula, aproximativ 100 de polițisti sunt la datorie, pentru ca toți credincioșii care se vor afla la Mănăstirea Nicula să celebreze în siguranţă această importantă manifestare religioasă.

Poliţiştii rutieri vor monitoriza în această perioadă principalele căi de acces spre mănăstire, pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere, asigurarea fluenţei, precum şi pentru respectarea de către conducătorii auto a restricţiilor de circulaţie.

Polițiștii structurilor de ordine publică vor fi prezenți în zona dată în responsabilitate pentru prevenirea faptelor de furt (din/de auto, bagaje, din buzunare, poşete), combaterea comerţului stradal ilicit şi pentru menţinerea ordinii publice.

RECOMANDĂRI

Pentru a preveni furturile de/din buzunare, poşete sau genţi:
– Țineţi pe cât posibil bagajul aşezat în faţa dumneavoastră;
– Asigurați-vă că poşeta este închisă şi că se află în câmpul vizual şi în partea din faţă a corpului.
– Portofelul trebuie păstrat într-un buzunar interior al vestimentaţiei, în partea din faţă, cât mai aproape de corp.
– Fiţi vigilenţi tot timpul deoarece cei care comit astfel de fapte sunt bine îmbrăcaţi şi încearcă să inspire încredere.

Pentru a preveni furturile din autoturisme:
– Atunci când părăsiți autoturismul, nu lăsați la vedere, în interiorul acestora, obiecte de valoare care atrag interesul din partea hoţilor din autoturisme, exemplificând în acest sens: genţi de voiaj, poşete, borsete, genţi tip „Diplomat”, aparatură electronică, etc
– Nu lăsaţi autoturismul deschis, chiar dacă îl părăsiţi doar pentru câteva momente;
– Folosiţi sistemele tehnice de alarmă şi siguranţă antifurt, care sunt o piedică în calea infractorilor.

De asemenea, pentru prevenirea unor evenimente rutiere, în proximitatea lăcașurilor de cult se recomandă deplasarea cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor concrete din trafic, în special când se circulă în coloană;
– În condiţiile unor valori de trafic crescute, trafic aglomerat sau a apariţiei blocajelor rutiere, păstraţi-vă calmul, nu blocaţi intersecţiile şi nu vă angajaţi în depăşirea unei coloane de autovehicule;
– Pietonilor le recomandăm să traverseze numai prin locurile marcate corespunzător, după o temeinică asigurare și să evite deplasarea pe partea carosabilă.

În zona manifestărilor religioase sunt prezente forţe de ordine, poliţişti şi jandarmi. Ei se află acolo pentru a asigura liniştea şi, de aceea, oamenii sunt rugați să urmze recomandările acestora.

De asemenea, 19 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj sunt prezenți la fața locului cu un punct medical avansat pentru a asigura, la nevoie, măsuri specifice pentru siguranța participanților. Pompierii deservesc două autospeciale de stingere a incendiilor și o ambulanță SMURD.
Până sâmbvătă la amiază nu s-au raportat cazuri medicale.

Echipe mixte de pompieri și paramedici SMURD vor patrula în perimetrul mănăstirii pentru a întâmpina și gestiona potențialele situații de urgență.

Cetățenii sunt îndemnați să asculte îndeaproape sfaturile primite de la organizatori și autorități, iar dacă cineva sesizează că o persoană are nevoie de ajutor, este rugată să se adreseze imediat echipajelor de ordine.

video gherla info

articolul original.

Peste 250 de pompieri pregătiți să intervină pe durata minivacanței de Sfânta Maria

13 August 2022 at 10:26
image

Peste 250 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al județului Constanța, cu peste 120 mijloace tehnice, sunt pregătiți să intervină, zilnic, pe durata weekendului prelungit de Sfânta Maria.

Ca măsură operațională suplimentară, având în vedere că, în această perioadă, pe litoral se va înregistra un număr mare de turiști, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ Dobrogea“ al județului Constanța a fost operaționalizat punctul temporar de lucru din localitatea Agigea, cu un echipaj de stingere dotat cu modul de prim ajutor și descarcerare. Punctul temporar de stingere este operațional în perioada 12-15 august, în intervalul orar 08.00-20.00, scopul fiind eficientizarea timpului de răspuns în cazul producerii unor situații de urgență pe rutele care converg spre sudul litoralului cât și pe principale artere rutiere spre municipiul Constanța.n perioada 12-15 august, pompierii militari vor asigura măsuri de prevenire și stingerea incendiilor precum și de prim ajutor medical pe timpul evenimentelor din acest weekend prelungit. În Portul Turistic Tomis, la Festivalul Muzicii Românești – Kimaro, în permanență, în proximitatea evenimentului, se vor afla o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

În data de 13.08.2022 pe timpul evenimentului Ziua porților deschise, organizat de Ministerul Apărării Naționale, în Portul Militar Constanța, va fi prezent un echipaj ce încadrează ambulanța SMURD.
În data de 14 august, pe faleza Cazinoului, va fi prezent un echipaj ce încadrează ambulanța SMURD, pe durata ceremonialului de depunere a coroanelor de flori la Crucea Marinarilor, cu ocazia comemorării eroilor căzuți la datorie.

În data de 15 august, ehipajele ISU Dobrogea vor fi prezente pe toata perioada desfășurării ceremonialului dedicat Zilei Marinei Române cu două ambulanțe SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială CBRN.

articolul original.

Programul de lucru al Poştei Române în ziua de 15 august

11 August 2022 at 06:46

Compania Naţională Poşta Română le aduce la cunoştinţă clienţilor săi că luni, 15 august, toate subunităţile poştale din mediul rural şi urban vor fi închise.

Programul anunţat este în conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit cărora ziua de 15 august este declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Pentru data de 13 august, programul subunităţilor poştale este unul normal de lucru aferent zilei de sâmbătă.

Ca urmare a programului anunţat, este posibil ca trimiterile poştale prezentate, în această perioadă, să înregistreze timpi mai mari de circulaţie.

articolul original.

Medicii ieșeni au reușit să salveze mâna fetiței din Onești. Copilul va putea reveni la viața normală

30 July 2022 at 08:46

Echipa de medici de la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a reușit să salveze mâna fetiței, în vârstă de 4 ani, din Onești, care vineri a fost transportată de urgență cu un elicopter SMURD la Iași, cu mâna prinsă într-un tocător de carne.

Operația a fost una foarte dificilă, însă s-a reușit restabilirea vascularizației degetelor și, după perioada de recuperare, copilul va putea reveni la viața normală.

„În prezent fetița este detubată, stabilă hemodinamic, relativ confortabil în ceea ce privește durerile la nivelul mâinii traumatizate. Urmează tratament cu antibiotic pentru prevenirea infecțiilor și de stimulare a regenerării tisulare. În general leziunile provocate prin strivire și smulgere sunt leziuni au indicații reduse de replantare și revascularizare, dar având în vedere vârsta pacientei și șansele foarte mari ale copiilor de a-și recupera segmentele de membrele amputate, s-a realizat revascularizarea degetelor 2, 3, 4. Noi sperăm într-o evoluție favorabilă cu menținerea a cel puțin 90% din segmentele amputate. Deocamdată astăzi pacienta va staționa în serviciul de terapie intensivă, mâine va urma o re-evaluarea a leziunilor în blocul operator, după care vom decide dacă are nevoie de proceduri suplimentare”, a declarat vineri Dr. Sidonia Susanu, coordonator al secției de Microchirurgie Plastică și Reparatorie din cadrul Spitalului de Copii “Sf. Maria” din Iași, conform portalului 24iasi.ro.

articolul original.
  • There are no more articles
❌