ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Astazi — 8 February 2023Ultimele Stiri

Premieră medicală: Proceduri complexe de plasare în inimă, pe cale percutană, a unor pompe de suport mecanic circulator

3 February 2023 at 10:19

Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Târgu Mureş a realizat primele proceduri complexe de plasare în inimă, pe cale percutană, a unor pompe de suport mecanic circulator (iVAC 2L System).

Cardiologia intervențională devine din ce în ce mai accesibilă pacienților români, iar tot mai mulți medici se supraspecializează în tehnici și proceduri complexe minim invazive prin care realizează intervențiile chirurgicale. Medicii Clinicii de Cardiologie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Târgu Mureş au realizat, zilele acestea, o nouă premieră națională, odată cu demararea, joi, 2 februarie, a Programului de asistare mecanică circulatorie a tratamentului intervenţional complex, la pacienţii cardiovasculari cu risc foarte înalt.

Unitatea medicală este prima din România care asigură tratamentul intervenţional al pacienţilor cu risc foarte ridicat, printr-o pompă cardiacă percutană de nouă generaţie”, a transmis, vineri, printr-un comunicat, prof. dr. Theodora Benedek, şefa clinicii.

Primele două astfel de proceduri complexe au constat în „plasarea în inimă, pe cale percutană, a unor pompe de suport mecanic circulator (iVAC 2L System), cu rolul de a facilita procedurile cu risc foarte înalt. Acestea pompează sângele din ventricul în aortă, în sincron cu ritmul natural al pacientului, permiţând desfăşurarea intervenţiei cu un back-up circulator, care asigură stabilitatea hemodinamică în cursul intervenţiei de revascularizare complexă”, a explicat prof. dr. Theodora Benedek.

Întreaga procedură s-a desfăşurat pe cale intervenţională, prin abord femural, fără a fi necesară anestezie generală. Cei doi pacienţi care au beneficiat de aceste intervenții sufereau de afectare tricoronariană severă şi de trunchi principal, cu multiple comorbidităţi, și erau consideraţi până acum inoperabili. „Practic, prin introducerea acestei acestei tehnici în premieră, pacienţii au primit o a doua şansă la viaţă. Ambele intervenţii au decurs bine, iar pacienţii se simt bine şi vor fi externaţi în circa 3 zile”, a mai spus Theodora Benedek, care a mulțumit întregii echipe de medici și cadre medii care au asigurat desfșurarea în condiții optime a intervențiilor.

Prof. dr. Benedek Imre a coordonat echipele medicale care au realizat cele două intervenţii, acesta fiind și preşedinte al grupului de lucru al acţiunii prioritare pentru Infarct Miocardic Acut al Ministerului Sănătăţii, şi cel care a introdus această metodologie în România, prin modificarea legislaţiei AP-IMA, ce a permis achiziţionarea dispozitivelor amintite, care ajută la salvarea unor cazuri extrem de complexe. „Prin introducerea acestei metodologii, Clinica de Cardiologie se înscrie în rândul unităţilor de elită pe plan european în tratamentul pacientului cardiovascular”, se menționează în comunicat.

Costurile unei proceduri se ridică la peste 10.000 euro și sunt decontate de Ministerul Sănătăţii.

Clinica de Cardiologie din SCJU Târgu Mureş este centru terţiar la care se trimit toate urgenţele majore şi cazurile complexe din 6 judeţe învecinate, pentru care asigură toată gama de intervenţii complexe care se efectuează în centrele de excelenţă europene”, a concluzionat prof. univ. dr. Theodora Benedek.

Sursă foto: SCJU Tg. Mures


articolul original.
Before yesterdayUltimele Stiri

Fundamentarea planului de școlarizare al județului Neamț pentru anul școlar 2023-2024

3 February 2023 at 11:11
image

Fundamentarea planului de școlarizare al județului Neamț pentru anul şcolar 2023-2024 s-a realizat conform prevederilor Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 6217/09.11.2022.

Proiectul planului de școlarizare al județului Neamț pentru anul şcolar 2023-2024 a fost aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț și înaintat spre aprobare Ministerului Educației, în data de 20 ianuarie 2023.

Criteriile aplicate  pe parcursul realizării proiectului planului de școlarizare sunt: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic și criteriul relevanței.

În cadrul criteriului legislativ s-a urmărit:

 1. respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar;
 2. încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educației, corelarea, la nivelul unităților de învățământ, a numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari/antepreșcolari și încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar;
 3. respectarea standardelor naționale și europene din domeniul educației privind resursele umane calificate necesare desfășurării unui proces educațional eficient;
 4. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare prin învățământul profesional și tehnic, respectiv: Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI), Planul de acțiune al școlii (PAS).

În cadrul criteriului economic s-au luat în considerare următoarele aspecte:

 1. situația claselor paralele despre care se estimează că la sfârșitul anului școlar au efective sub limita minimă stabilită prin lege;
 2. situația claselor din unitățile de învățământ din mediul urban, astfel încât acestea să funcționeze cel puțin cu efectivele medii prevăzute la 63 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul criteriului demografic s-a ţinut seama de:

 1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică privind evoluția demografică a populației cu vârsta cuprinsă în intervalul 0—18 ani, a densității acesteia, a componenței etnice;
 2. analiza fenomenului de migrare internă și externă a populației de vârstă școlară, preșcolară și antepreșcolară;
 3. asigurarea cuprinderii populației de vârstă preșcolară și școlară, în raport cu opțiunile exprimate, într-o formă organizată de învățământ.

Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul criteriului geografic s-a urmărit:

 1. 1. promovarea unor măsuri dinamice pentru accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor, care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban și din mediul rural; prezentarea ofertei de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic;
 2. 2. dezvoltarea calificărilor profesionale care valorifică tradiția locală și potențialul de dezvoltare socioeconomică, corelate cu posibilitățile de inserție socioprofesională.

În cadrul criteriului relevanței – conform căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică, s-a urmărit:

 1. investigarea necesarului de specializări solicitat pentru școlarizare în învățământul liceal, filiera teoretică, care să ofere acces pe piața muncii sau în învățământul superior;
 2. analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici pentru școlarizarea în învățământul profesional și dual;
 3. satisfacerea integrală a solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizarea în învățământul profesional și dual;
 4. includerea cu prioritate în proiectul planului de școlarizare a solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizarea în învățământul dual.

Planul de școlarizare, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, s-a realizat pe baza criteriilor specifice obligatorii și având în vedere dinamica populației școlare a județului nostru, astfel:

Învățământul antepreșcolar

În anul 2023-2024 vor funcționa cu finanțare de la Ministerul Educației următoarele unități:

 • Creșa Mărceni, Oraș Bicaz – 3 grupe cu 44 locuri;
 • Creșa, Piatra Neamț cu structurile:
  • Creșa, Piatra Neamț – 2 grupe cu 35 locuri;
  • Creșa Nr. 1 „Prichindel” Piatra Neamț – 4 grupe cu 70 locuri;
  • Creșa Nr. 3 „Voinicel” Piatra Neamț – 2 grupe cu 35 locuri;
  • Creșa Nr. 4 „Micul Prinț” Piatra Neamț – 2 grupe cu 35 locuri;
 • Liceul “Vasile Conta”, Oraș Târgu Neamț – Creșa Nr.1 Târgu Neamț – 4 grupe cu 90

Învățământ preșcolar

 • La învățământul preșcolar cu program normal vor funcționa 354 de grupe cu 7051 de preșcolari. S-au înființat două grupe noi la Școala Gimnazială, Comuna Boghicea și Școala Gimnazială, Comuna Răucești.
 • La învățământul preșcolar cu program prelungit vor funcționa 146 de grupe cu 3478 de preșcolari. S-au înființat două grupe noi la Școala Gimnazială, Comuna  Boghicea și Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Răucești. S-a înființat o grupă nouă la Școala Gimnazială “Ioan Grigore Teodorescu”, Sat Ruseni, Comuna Borlești, iar două grupe cu program normal de la Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț, repectiv, Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț s-au transformat din grupe cu program normal în grupe cu program prelungit.

Învățământ primar

La nivelul județului Neamț, în anul școlar 2023-2024,  s-a propus organizarea unui număr de 970 de clase cu 19654 de elevi, cu 10 clase în plus față de anul școlar curent, evoluția pe clase fiind următoarea:

 • numărul de clase pregătitoare a crescut cu 3;
 • numărul de clase I a scăzut cu 9;
 • numărul de clase a II-a a crescut cu 3;
 • numărul de clase a III-a a crescut cu 9;
 • numărul de clase a IV-a a crescut cu 3.

Învățământ gimnazial

Pentru anul școlar 2023 – 2024 sunt propuse la nivelul întregului ciclu un număr de 771 de clase cu 16048 de locuri, numărul de clase fiind mai mic cu 17.

Pentru fiecare an de studiu situația este următoarea:

 • numărul de clase a V-a a crescut cu 3,5;
 • numărul de clase a VI-a a scăzut cu 15;
 • numărul de clase a VII-a a crescut cu 6;
 • numărul de clase a VIII-a a scăzut cu 11,5.

În școlile în care numărul de clase/ formațiuni de studiu este mai mic față de anul trecut, nu s-a impus comasarea unor clase, acest fapt fiind determinat de numărul scăzut de elevi cu vârsta corespunzătoare clasei respective.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu au finalizat învățământul gimnazial, la nivelul județului nostru au fost propuse 7 clase de nivel primar la programul “A doua șansă” și 11 clase de nivel secundar.

La învățământul de artă, pentru nivelurile primar și gimnazial s-au propus 20 de clase de învățământ integrat și 4 clase de învățământ suplimentar, având în total 483 de locuri.

Pentru învățământul sportiv, la nivelul gimnazial, s-au propus în planul de școlarizare 12 clase cu 288 locuri.

Învățământul liceal

Planul de școlarizare se realizează anual pentru clasa a IX-a zi/ seral/ frecvență redusă, și pentru clasa a XI-a seral – clasă de început.

La nivelul județului Neamț, au fost propuse un număr de 130 clase a IX-a nivel liceal cu 3242 de locuri, cu 5 mai multe decât în anul școlar anterior. Creșterea numărului de clase are în vedere faptul că numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a este într-o ușoară creștere față de anul precedent, iar în anul școlar curent, ca urmare a includerii locurilor pentru candidații de etnie romă, a celor cu cerințe speciale, a tinerilor de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă, dar și a elevilor repetenți, în unele școli numărul de elevi cuprinși în clasa a IX-a a depășit limita maximă admisă de legea 1/2011.

Cele 5 clase suplimentare au fost distribuite astfel:

 • liceal teoretic 1,5 clase: o clasă de matematică – informatică la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț și 0,5 clase de științe sociale la Liceul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Francisc de Assisi”, Roman;
 • liceal vocațional 1,5 clase: o clasă de pedagogic la Liceul “Vasile Conta”, Târgu-Neamț și 0,5 clase de teologie la Liceul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Francisc de Assisi”, Roman;
 • liceal tehnologic 2 clase: o clasă de turism și alimentație la Liceul Economic “Alexandru Ioan Cuza” Piatra-Neamț și o clasă de agricultură la Liceul Tehnologic “Ion Ionescu de la Brad”, Comuna Horia.

Propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasa a IX-a, cu frecvență, zi, învățământ liceal, corespunzătoare filierei/profilului/specializării/calificării profesionale/programului de studii pentru care s-a obținut autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea, s-au făcut numai de către unitățile de învățământ în care, în sesiunile cumulate din anul 2022 ale examenului de bacalaureat, nu s-a înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de un singur absolvent.

Colegiul Național Pedagogic “Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț și Liceul “Vasile Conta”, Târgu-Neamț au propus clase pentru calificarea profesională educator-puericultor, conform prevederilor metodologiei.

La nivelul județului Neamț s-au propus 10 clase a XI-a liceal seral – clasă de început, cu 280 de locuri.

Învățământul profesional

Au fost propuse 49 de clase, din care o clasă de învățământ dual. La nivel județean numărul de clase, la învățământul profesional, a crescut cu o clasă, după cum urmează:

  • o clasă în plus la Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț;
  • o clasă în plus la Liceul Tehnologic “Vasile Sav”, Roman;
  • o clasă mai puțin la Liceul Economic “Alexandru Ioan Cuza” Piatra-Neamț – transformată în clasă de nivel liceal.

Pentru învăţământul liceal și profesional, de stat și particular, proiectul planului de şcolarizare a fost avizat de CLDPS, în ședința din 19.01.2023.

Învățământul postliceal

Au fost propuse, la buget, 15 de clase cu 420 de locuri, din care o clasă de maiștri, iar la taxă, o clasă.

Învățământul special

Proiectul planului de școlarizare cuprinde 4 grupe de educație timpurie, 47 de clase de nivel primar și gimnazial (o clasă în plus la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă “Alexandru Roșca” Piatra-Neamț) și 3 clase de nivel profesional.

Propunerile privind numărul de locuri pentru palat și cluburile copiilor sunt cele din anul școlar anterior, iar la cluburile sportive școlare vom avea 85 de formațiuni cu 1462 de elevi.

Învățământul particular

La nivelul județului Neamț au fost propuse:

 • la învățământul preșcolar 30 de grupe, din care 14 grupe cu program normal și 16 grupe cu program prelungit.
 • pentru învățământul primar 16 clase cu 255 de locuri;
 • pentru învățământul gimnazial 4 clase cu 60 de locuri;
 • la învățământul liceal 7 clase a IX-a zi și o clasă a IX-a frecvență redusă;
 • la învățământul postliceal 19 clase cu 532 de locuri.

Inspector Şcolar General,

Prof. Florentina LUCA-MOISE

articolul original.

Comunicat de presă. George Lazăr, președinte PNL Neamț: ”Domnilor Harpa şi Arsene, tovarăşi PSDişti, să vă fie rușine pentru că nu vreți un nou pod la Luțca!”

3 February 2023 at 10:25
image

Proiectul de buget pentru anul 2023 al Consiliului Județean a consemnat un nou episod al indiferenței PSD Neamț față de reconstrucția podului din zona Luțca, prăbușit acum mai bine de opt luni. Din nou, speranțele celor circa 20.000 de nemțeni afectați de acest dezastru s-au risipit în urma votului consilierilor PSD, care au acționat la comanda binomului dezastruos Harpa-Arsene.

Un amendament explicit al PNL Neamț, prin care sume importante de la capitolele ”asistență socială” și ”cheltuieli de funcționare” ale CJ Neamț – peste 7 milioane de euro – se redirecționau către reconstrucția podului de la Luțca, a fost respins, la ordinul explicit al conducerii PSD Neamț.

În urma proiectului de buget aprobat, șansele ca lucrările pentru construcția unui nou pod în zona Luțca să înceapă în acest an sunt aproape nule. Asta în condițiile în care, la inițiativa parlamentarilor PNL Neamț, Eugen Țapu-Nazare și Laurențiu Leoreanu, s-au alocat județului Neamț 3,5 milioane lei pentru demararea procedurilor premergătoare lucrărilor de construcție (Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic). În afara acestor alocări la inițiativa PNL, Consiliul Județean Neamț nu a prevăzut nicio sumă care să permită organizarea unei licitații și desemnarea unui constructor serios și capabil.

Diferența dintre PSD și PNL este cât se poate de evidentă. În vreme ce binomul PSDist Harpa-Arsene alocă sume considerabile pentru asistență socială, PNL Neamț militează pentru investiții, dezvoltare și rezolvarea unor probleme urgente ale județului. Acesta este și motivul pentru care, în aceeași ședință de Consiliu Județean, consilierii PNL Neamț au fost de acord cu alocarea sumei de 11 milioane de lei pentru curățarea albiei de resturile podului prăbușit din vina Consiliului Județean. Totul pentru ca lucrările la un nou pod să înceapă cât mai repede.

Tovarăşi PSDişti, județul Neamț nu înseamnă doar asistență socială, sărăcie şi mâini întinse ale oamenilor disperați, județul Neamț înseamnă proiecte, investiții, programe de dezvoltare, creşterea nivelului de trai şi al bunăstării nemțenilor.

Domnilor Harpa şi Arsene,  cine vă dă dreptul să vă jucați cu soarta a 20.000 de nemțeni din comunele Boghicea, Bâra, Stănița, Sagna și Doljești? Când oare veți înțelege că acești oameni au nevoie de un pod nou, de o cale de acces care să-i scutească de rute ocolitoare care presupun bani, timp și nervi?

Să nu uităm că acest pod pe care îl garantați 50 de ani, s-a prăbuşit la câteva luni de când tot dumneavoastră l-aţi dat în folosință. Această tragedie nu e din vina oamenilor, ci a dumneavoastră,  a PSD şi a firmelor dumneavoastră de casă.

Domnule Harpa, aceste localități: Boghicea, Bâra, Stănița, Sagna și Doljești sunt parte a județului Neamț. Aici locuiesc tot nemțeni, care au dreptul de a fi tratați cu decență. Aceleaşi drepturi, de fapt, ca şi nemțenii de la Târgu Neamț, unde ați cărat toți banii județului. Probabil ca nu ați reuşit să ieşiţi foarte mult din zona Târgu Neamț, că na, nu v-a lăsat şeful cel mare, domnul Arsene.

Să vă fie rușine! Dommilor Harpa şi Arsene, nu ştiu cum a ajuns județul Neamț să aibă atât de mult ghinion ca de ani buni să avem parte doar de tragedii:  podul de la Luțca prăbuşit, spitalul județean în flăcări, cheltuieli de milioane pentru spitalul nefuncțional de la Lețcani, milioane cheltuite pe birouri faraonice pentru dumneavoastră şi tovarăşii PSDişti şi exemplele sunt departe de a se termina.

Ce ghinion să aibă 20.000 de cetățeni din localitățile Boghicea, Bâra, Stănița, Sagna și Doljești că nu s-au născut la Târgu Neamț sau că nu sunt prieteni cu dumneavoastră?!

Să vă fie ruşine! Județul Neamț merită mai mult!

George Lazăr

Președinte PNL Neamț

articolul original.

COMUNICAT DE PRESĂ Deputații PNL Mara Calista, Alin Ignat și Florin Alexe vin în ajutorul tinerilor părinți

2 February 2023 at 13:44
image

Deputații PNL Mara Calista, Alin Ignat și Florin Alexe vor depune două proiecte de lege, pentru a completa pachetul de măsuri pentru creșterea natalității în România, prin care vor veni în sprijinul proaspetelor mămici, precum și a părinților și/sau a persoanelor însoțite de copii cu vârsta de sub 5 ani de zile.

Cele două proiecte de lege abordează două paliere: cel financiar, pentru a încuraja natalitatea, prin ajustarea indemnizației de creștere a copilului; și cel care are legătură cu calitatea vieții părinților și a cultivării respectului prin impunerea unor reguli care prevăd acordarea de prioritate femeilor gravide și/sau părinților care sunt însoțiți de copii sub 5 ani de zile.

Primul proiect de lege care va fi depus în viitorul apropiat se referă la: creșterea limitei minime și maxime a indemnizației de creștere a copilului, respectiv: 

 • ICC minim se va raporta la salariul minim brut pe țară garantat în plată, cuantumul fiind de 60% din valoarea acestuia. 

 Legislația actuală raportează ICC minim la indicatorul social de referință (ISR), a cărui valoare este 525 lei, cuantumul actual al ICC minim fiind 2,5 x ISR (525 lei) = 1312 lei. 

 • ICC minim în proiectul nostru – la salariul minim actual, de 3000 lei, ICC minim devine 1800 lei (60% x 3000 lei) – creștere de aproximativ 500 lei. 
 • ICC maxim se va raporta tot la salariul minim brut, cuantumul fiind de 4 ori valoarea acestuia. 

Legislația actuală prevede un cuantum stabilit aleatoriu, fără vreo fundamentare reală, de 8500 lei, cuantum care nu se actualizează niciodată. 

 • ICC maxim în proiectul nostru – la salariul minim actual, de 3000 lei, ICC maxim devine 12000 lei (4 x 3000 lei) – creștere de 3500 lei a plafonului.

Am modificat astfel raportarea indemnizației de creștere a copilului la salariul minim, având astfel un mecanism de ajustare automat, care oferă o predictibilitate inclusiv în acest domeniu. Viitoarele mame merită să beneficieze de avantaje, mai ales că au muncit pentru asta, pentru a se putea dedica noului născut fără să aibă grija financiară pe cap”, a explicat Mara Calista.

Este un truism să spunem că fenomenul scăderii natalității în România este un lucru îngrijorător, cu atât mai mult cu cât strâns legat de acest fenomen se află o serie de politici publice extrem de importante, cum ar fi sistemul salarizării, cel al acordării pensiilor, pe scurt, viitorul unei comunități întregi. Tinerele familii trebuie să se simtă susținute și încrezătoare, având siguranța financiară de a aduce pe lume copii, dar și certitudinea unei infrastructuri din partea statului român atunci când vorbim de creșe și/sau grădinițe sau chiar serviciile medicale necesare”, a declarat Alin Ignat.

Cel de-al doilea proiect de lege se referă la acordarea de prioritate femeilor gravide și/sau părinților care sunt însoțiți de copii sub 5 ani de zile în momentul în care aceștia se află la coada unei casierii saupentru a accesa un serviciu public sau privat. 

 • Prioritate pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii cu vârsta sub 5 ani la ghișeele/casieriile instituțiilor publice. 
 • Prioritate pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii cu vârsta sub 5 ani la casieriile operatorilor economici sau crearea de casierii dedicate acestor persoane. 
 • Se instituie obligația instituțiilor publice și a operatorilor economici de a amenaja, în spațiile de parcare de pe lângă clădirile acestora și în spațiile de parcare organizate, cel puțin 4% din totalul locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri, ca locuri semnalizate și rezervate femeilor însărcinate și persoanelor care însoțesc copii cu vârsta sub 5 ani. 

La inițiativa celei mai cunoscute mămici din România, Mirela Retegan, fondatoare Gașca Zurli, am lucrat la proiectul de lege privind acordarea de prioritate persoanelor însărcinate și părinților la casieriile unităților comerciale precum și la ghișeele instituțiilor publice. După adoptarea legii, femeile însărcinate și/sau persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani vor avea prioritate la casieriile unităților comerciale și ale instituțiilor publice, precum și la serviciile oferite de acestea. De asemenea, propunem amenjarea unor locuri de parcare rezervate femeilor însărcinate și/sau persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani”, a declarat deputatul Florin Alexe.

Din păcate, legiferarea unor astfel de măsuri, deși nenecesară la prima vedere, este tocmai atât de necesară dacă ne uităm la viața de zi cu zi, unde femeile însărcinate sunt lăsate să aștepte la cozi cu zecile de minute pentru că nu există vreun indicator care să anunțe că acestea ar avea prioritate. Același lucru este valabil și pentru persoanele însoțite de copii cu vârsta mai mică de 5 ani de zile. Practica nu este una nemaîntâlnită, existând astfel de reglementări care funcționează deja de ani de zile în state precum Portugalia, Franța, Israel, Spania și Peru”, a mai declarat Mara Calista.

Deputat PNL Mara Calista

Deputat PNL Alin Ignat

Deputat PNL Florin Alexe

articolul original.

„Temerarii” Little People reprezintă România la evenimentele cheie de punere în aplicare a Planului European de Combatere a Cancerului

1 February 2023 at 10:12

Ana Amăriuței, Elena Arsenie Constantinescu, Ana Toțovîna și Victor Gîrbu pledează pentru o mai bună îngrijire a adolescenților și tinerilor adulți, pentru echitate, diversitate și incluziunea pacienților oncologici și pentru îmbunătățirea drepturilor pacienților și supraviețuitorilor de cancer.

Foto: Little People

În fiecare an, în luna februarie, sunt marcate două zile importante în calendarul mondial al sănătății copiilor, respectiv, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului (4 februarie) și Ziua Internațională a Copilului cu Cancer (15 februarie). În această perioadă, organizații din toată lumea organizează  manfestări prin care aduc în atenția publică nevoia de implicare în prevenirea și tratarea cancerului la copii. 

Asociația Little People întreprinde, în acest context, o serie de demersuri care să aducă în atenția opiniei publice provocările complexe ale pacienților oncologici identificate în cei 20 de ani de activitate dedicați serviciilor psiho-emoționale oferite copiilor în cele mai mari unități de tratament din țară și tinerilor supraviețuitori de cancer, membri în singura comunitate de sprijin reciproc, Comunitatea Temerarii.

De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, România este reprezentată la evenimentele europene cheie în cadrul cărora se discută procesul de punere în aplicare a Planului European de Combatere a Cancerului, de supraviețuitori ai cancerului din cadrul Comunității Temerarii.

Ana Amariutei (Foto Little People)

Ana Amăriuței, o tânără româncă supraviețuitoare de cancer, doctorand în în cercetare biomedicală și patient advocate în Youth Cancer Europe, a vorbit astăzi, în deschiderea conferinței ,,Equity, excellence and innovation – modern cancer care for all (Echitate, excelență și inovație – Îngrijirea modernă a cancerului pentru toți), organizată la Stockholm, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului și a preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către Suedia, eveniment găzduit de Comisarul European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară Stella Kyriakides și Acko Ankarberg Johansson, Ministrul Suedez al Sănătății.

Ana a vorbit despre echitatea, reducerea inegalităților, dar și diversitatea și incluziunea pacienților oncologici pe tot parcursul tratamentului și după finalizarea acestuia. „Este responsabilitatea noastră comună să nu punem etichete sau să îi transformăm în victime (bolnavii – n.r.). Iar acestea înseamnă mai mult decât orice etichetă ce le-ar putea fi pusă. Suntem foarte mândri că Asociația Little People și Youth Cancer Europe sunt atât de bine reprezente și că pacienții cu afecțiuni oncologice din Europa de Est au o voce la un eveniment european atât de înalt”, au transmis reprezentanții Little People.

Victor Girbu (Foto: Liitle People)

Pornind de la Planul European de Combatere a Cancerului, conferința a abordat trei tematici principale: prevenirea, depistarea precoce și condițiile de îngrijire a cancerului bazată pe date relevante.

Elena Arsenie Constantinescu, alături de Ana Toțovîna, ambele tinere supraviețuitoare de cancer din Comunitatea Temerarii și ambasadoare al Youth Cancer Europe, sunt responsabile de acțiunile programate în cadrul proiectului European Network of Youth Cancer Survivors (EU-CAYAS-NET) care vizează o mai bună îngrijire pentru adolescenții și tinerii adulți, și care adresează tematici precum echitate, diversitate și incluziune, concentrându-se pe îmbunătățirea drepturilor pacienților și supraviețuitorilor. În perioada 8-10 februarie – la Bruxelles va avea loc Peer Visit Training și Adunarea Generală în cadrul proiectului european EU-CAYAS-NET.

Victor Gîrbu, tânăr supraviețuitor de cancer, membru al Comunității de Tineri Supraviețuitori de Cancer Temerarii, ambasador al rețelei Youth Cancer Europe, participă zilele acestea la ședința noului Consiliu pentru tineret al World Health Organization (WHO)pledând pentru echitate și acces egal la îngrijire medicală și un viitor mai sănătos și mai bun pentru tinerii din lume.

În luna februarie, reprezentanții Asociației Little People România vor avea o serie de întâlniri strategice cu echipa Comisarului European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară. Pe tot parcursul lunii, specialiștii Asociației vor întreprinde acțiuni, atât în secțiile de oncopediatrie, cât și în comunitățile locale (standuri cu produse personalizate) cu scopul de a promova mesajul supraviețuirii, solidarității și susținerii de care au nevoie cei atinși de această boală.

Pentru cei 20 de ani de activitate în sprijinul copiilor afectați de cancer, Asociația Little People România a primit premiul ,,Inspiring the Future” Champion oferit de Philippe Benoit, Ambasadorul Regatului Belgiei în România și Republica Moldova, și de către Alain Schodts, directorul executiv al Belgian Luxembourg Romanian Moldovan Chamber of Commerce, în cadrul galei de Anul Nou.


articolul original.

Curs gratuit Manager de inovare

1 February 2023 at 08:55
image

Camera de Comerț și Industrie Neamț implementează proiectul “Consiliere și Competențe Interdisciplinare”, proiect cofinantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/726/6/12/135500.

În cadrul acestui proiect se organizează în luna martie cursul gratuit MANAGER DE INOVARE, curs care își propune pregătirea viitorilor manageri de inovare în sensul definirii și explicării noțiunilor de inovare sub toate aspectele ei, abordarea aspectelor de transfer tehnologic și a modului de realizare a acestuia, prezentarea instrumenteleor de lucru ale managerului de inovare (noțiuni de proprietate intelectuală, studiul de oportunitate, studiul de fezabilitate, plan de afaceri, analiza de risc, analiza SWOT, planificare, politici și strategii de inovare) și în final elemente de calcul pentru evaluarea eficienței economice a inovării.

Cursul se adresează:

 • managerilor, conducătorilor de echipe sau de proiecte, tuturor persoanelor responsabile cu atingerea de obiective organizaționale.
 • persoanelor cu aptitudini manageriale, antreprenorilor, directorilor tehnici din companii, persoanelor desemnate cu atribuții în domeniul modernizării proceselor și a implementării de noi procese și produse din toate domeniile de activitate, persoanelor angrenate în activități de cercetare și/sau transfer de tehnologii, persoanelor din administrație și servicii care au ca atribuții îmbunătățirea serviciilor furnizate, personalului din agricultuăa cu atribuții în modernizarea tehnologiilor existente și adaptarea acestora la tehnologiile de producere a energiilor neconvenționale.

În urma absolvirii cursului participanții vor dobândi următoarele pachete de competențe (COR 241941):

 • Competențe fundamentale (comunicarea interpersonală, perfecționarea pregătirii profesionale, utilizarea calculatorului electronic, activitatea în echipă)
 • Competențe generale pe domeniul de activitate (asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, a protecţiei mediului și PSI)
 • Competențe specifice ocupaţiei (elaborarea strategiei de inovare a firmei, implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei, coordonarea dezvoltării profesionale a echipei, coordonarea culegerii de idei creative, crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare, elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei, evaluarea procesului de inovare, asigurarea continuităţii procesului de inovare).

Detalii si inscrieri: Camera de Comert si Industrie Neamt, Bd.Decebal, nr.33, Piatra Neamt, telefon 0233.216.663, [email protected]

articolul original.

Mara Calista, deputat PNL: „Este foarte important să le transmitem copiilor noștri că VIOLENȚA nu este niciodată o soluție!

31 January 2023 at 16:22
image

Este foarte important să le transmitem copiilor noștri, prin fapte și vorbe, că VIOLENȚA nu este niciodată o soluție!

Este esențial să le oferim copiilor noștri siguranță și să îi învățăm cultura toleranței și a bunătății!

Mă întristează mult raportul publicat de cei de la ”Salvați Copiii” prin care trag un semnal de alarmă: Numărul cazurilor de bullying din școli a crescut cu aproape o treime! În România, fenomenul de bullying are proporții nemaiîntâlnite: 1 elev din 2 este victima actelor de amenințare, de umilire sau de violență fizică, iar 4 copii din 5 asistă la situații de bullying”.

Aceste cifre mi se par devastatoare. Și îmi doresc ca împreună să continuăm să găsim soluții pentru ca cei mici să nu mai fie victime.

Raportul poate fi consultat aici.

Mara Calista, deputat PNL

articolul original.

Primăria Municipiului Piatra-Neamț  susține activ construcția noului spital județean

30 January 2023 at 14:43
image

La începutul acestui an, Ministerul Sănătății a anunțat lista spitalelor ce vor primi finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Un nou spital județean de urgență în zona metropolitană Piatra-Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, se află pe lista de finanțare.

Primarul municipiului Piatra-Neamț, Andrei Carabelea: „Acest proiect este o investiție necesară pentru întreaga comunitate, iar Primăria Municipiului Piatra-Neamț susține fără rezerve acest proiect. În acest moment toate utilitățile sunt deja până la limita teritorială a Municipiului Piatra-Neamț. Pe măsură ce proiectul va avansa, împreună cu furnizorii de utilități, vom asigura adaptarea rețelelor pentru a susține debitele și consumul necesar pentru funcționarea în cele mai bune condiții a spitalului. Nu concep că poate fi vreo opțiune de boicot sau formă de împiedicare a unui proiect de dezvoltare a comunității. Normal este ca toți factorii decizionali să se implice și să colaboreze pe orice astfel de obiectiv. Și, cel mai important, o investiție de asemenea importanță nu trebuie să se împiedice de diferende politice: avem datoria de a lucra împreună. Și nu numai pentru acest obiectiv.”

Până în acest moment, Municipiul Piatra-Neamț nu a primit studiul de fezabilitate sau alte documente tehnice. La nivelul primăriei există deja un grup de lucru care se va implica activ în realizarea tuturor obligațiilor contractuale pentru realizarea spitalului, printr-o colaborare directă cu restul instituțiilor responsabile.

Biroul Comunicare

articolul original.

Ionuț Meraru, fost președinte al PLUS și copreședinte USR, s-a alăturat echipei PNL Neamț

30 January 2023 at 09:51
image

Echipa PNL Neamț se întărește, prin cooptarea în structurile de conducere a lui Ionuț Meraru, fost subprefect al județului Neamț. Odată cu Ionuț Meraru, fost președinte al PLUS Neamț și copreședinte al USR Neamț, au aderat la PNL Neamț mai mulți membri ai USR-PLUS.

”Salut decizia lui Ionuț Meraru și a colegilor săi de a se se alătura echipei liberale. Este o decizie care mă bucură, pentru că împărtășim viziuni comune pe foarte multe paliere. Îl cunosc bine pe Ionuț Meraru, am lucrat cu el la Prefectura Neamț, de aceea l-am invitat să se alăture echipei liberale. Este un om capabil, serios, pe care te poți bizui. iar pentru aceste calități a fost cooptat în Biroul Politic Județean”, a precizat George Lazăr, președintele PNL Neamț.

Aderarea lui Ionuț Meraru și a colegilor săi la PNL Neamț nu este un act singular.

În ultimele patru luni, peste 300 de nemțeni s-au înscris în PNL, care își consolidează poziția de principal partid de dreapta și singurul adversar al PSD Neamț.

”Mă bucură că oamenii de dreapta, oamenii serioși care au cuvânt de spus în comunitățile lor, vin spre PNL Neamț, mai ales că avem nevoie de implementarea de politici coerente și pragmatice pentru dezvoltarea comunitățile locale și a județului Neamț. Ușa PNL rămâne deschisă tuturor celor care se regăsesc în proiectele și ideile noastre constructive. Județul Neamț este un județ cu potențial imens, dar are nevoie de oameni capabili, care știu să facă administrație. Iar acești oameni se regăsesc în PNL Neamț”, a mai precizat George Lazăr.

Biroul de presă al PNL Neamț

articolul original.

Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită la Piatra-Neamț

23 January 2023 at 08:17
image

Primăria municipiului Piatra-Neamț organizează marți, 24 ianuarie 2023, evenimentul „Hora Unirii”,  dedicat împlinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Române.

„Mica Unire”, așa cum mai este cunoscută, Unirea Principatelor Române la data de 24 ianuarie 1859 a reprezentat o primă etapă spre constituirea statului național unitar român. La 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei și pe 24 ianuarie a fost ales și domnitor al Țării Românești.

Cu această ocazie, avem onoarea de a vă invita, începând cu ora 11:00, pe platoul Curții Domnești, în fața Primăriei Municipiului Piatra-Neamț la tradiționala „Horă a Unirii”.

Programul evenimentului este următorul:

 • 11:00 – Deschiderea evenimentului;
 • 11:05 – Intonarea Imnului Național;
 • 11:10 – Cuvântul oficialităților;
 • 11:25 – Hora Unirii;
 • 11:40 – Spectacol folcloric realizat de ansamblul Folcloric „Floricică de la Munte ” al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”.

Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Piatra-Neamț în parteneriat cu „Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.

Primăria Piatra Neamț

articolul original.

Calculul indemnizaţiei de maternitate s-ar putea modifica

18 January 2023 at 05:00

Indemnizația de maternitate de care vor putea beneficia viitoarele mame care nu realizează venituri sau care au venituri din activități independente și care vor dori să se asigure oțional, ar putea fi plafonată la trei salarii minime brute pe economie, față de 12, cât este în prezent. 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmite că, printr-un proiect de Ordonanță de Guvern publicat în transparență decizională pe website-ul Ministerului Sănătății „se oferă o soluție propunerii CNAS de utilizare a unui raționament just, echitabil și nediscriminatoriu pentru calculul indemnizațiilor de maternitate, menținându-se totodată susținerea politicilor de încurajare a natalității, precum şi aplicarea unitară a măsurilor fiscale”.

Propunerea se referă la persoanele care încheie contracte de asigurări sociale de sănătate cu câteva luni înainte de a naște și are ca scop diminuarea diferențelor uriașe dintre contribuțiile la sănătate pe care le achită acestea și indemnizațiile primite, în comparație cu persoanele salariate care au salariul minim brut pe economie și contribuie, lună de lună, la Fondul Asigurărilor de Sănătate.

CNAS își argumentează propunerea prin faptul că, la ora actuală, s-a ajuns „în situația nefirească în care persoanele care se asigură opţional, inclusiv persoanele fără venituri, în momentul în care află că sunt însărcinate, încep să plătească, doar timp de șase luni, cele două contribuții – cea de asigurări sociale de sănătate la salariul minim și cea pentru concedii medicale la plafonul maxim de 12 salarii minime, după care renunță la contract și la plata contribuției, dar încasează suma de 104.040 lei”.

De la 1 ianuarie 2023, odată cu majorarea salariului minim brut până la 3.000 de lei, s-a ajuns ca plafonul maxim de asigurare să fie de 36.000 de lei, iar potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, în cele mai multe cazuri, persoanele care încheie astfel de contracte de asigurare cu CAS aleg venitul maxim permis de legislație și stagiul minim de cotizare la Sănătate.

Indemnizația de maternitate se acordă pe durata concediului de maternitate, care este diferit de concediul pentru creșterea copilului, și poate însuma până la 126 de zile calendaristice.

Reprezentanții instituției arată că, în prezent, persoanele care sunt angajate beneficiază de concedii medicale plătite, a căror bază de calcul se determină ca medie a veniturilor lor brute lunare din ultimele 6 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Același calcul se utilizează şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, potrivit legii. Persoanele fizice care se asigură opțional pentru concedii medicale pot alege să beneficieze de indemnizații pentru care baza de calcul este de până la 3 salarii minime brute, cu excepția concediilor de sarcină și lăuzie, pentru care baza de calcul poate fi de până la 12 salarii minime brute.

O persoană angajată care realiza în anul 2022 venituri egale cu valoarea salariului minim brut pe ţară, respectiv, 2.550 de lei, beneficia asfel de o indemnizaţie brută lunară de 2.168 lei, iar o persoană asigurată opţional la valoarea a 12 salarii minime brute pe tară, respectiv 30.600 lei, beneficia de o indemnizaţie brută lunară de 26.010 lei (suma aferentă celor patru luni de concediu de maternitate fiind în total de 104.040 lei).

„De precizat că sistemul de asigurări sociale de sănătate trebuie să deconteze sumele integrale pentru plata indemnizaţiilor în cazul persoanelor asigurate facultativ, respectiv 26.010 lei lunar, în total 104.040 lei pentru plata acestui concediu”, menționează CNAS.

Potrivit datelor statistice, în perioada 2021 – 2022, la nivelul CNAS, în ceea ce privește persoanele fizice care au încheiat contracte pentru concedii și indemnizații medicale cu casele de asigurări de sănătate, s-a constatat că în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 s-au realizat încasări de 9,18 milioane lei și s-au efectuat plăți de 167,84 milioane lei, iar în perioada 01.01.2022 – 31.08.2022, sumele încasate au fost de 7,12 milioane lei, în timp ce plățile efectuate s-au ridicat la 119,22 milioane lei.

În aceste condiții, propunerea nu face altceva decât să aducă la justa valoare nivelul indemnizațiilor de maternitate, prin raportarea bazei de calcul a acestei indemnizații pentru persoanele fără venituri, sau care realizează venituri din activități independente, la veniturile pentru care se plătește contribuția de asigurări de sănătate și la cele înscrise în declarațiile care vor constitui baza de calcul a concediilor și indemnizațiilor medicale, inclusiv pentru indemnizațiile de maternitate. Astfel, o persoană care se va asigura opțional la 3 salarii minime brute pe țară, poate beneficia de o indemnizație lunară de 7.650 de lei”, își justifică propuenrea, CNAS.

În cazul aprobării noilor reglementări, acestea se vor aplica doar persoanelor fizice fără venituri sau care realizează venituri din activități independente și care vor dori să se asigure oțional, iar reglementările nu vor acționa retroactiv, sublinază reprezentanții CNAS.

Conform statsticilor, aproximativ 10 milioane de români NU plătesc asigurări de sănătate, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din numărul persoanelor care au dreptul la servicii medicale asigurate de stat.


articolul original.

Fundaţia Comunitară Vâlcea lansează apelul de proiecte pentru Fondul Științescu 2.0

16 January 2023 at 08:40
image

Fundaţia Comunitară Vâlcea lansează a doua ediție a Fondului Științescu Vâlcea. Cei interesaţi îşi pot înscrie proiectul până la data de 12 februarie 2023, ora 23:59, prin completarea formularului disponibil pe pagina web a programului Științescu Vâlcea: https://valcea.stiintescu.ro/.

Eşti pasionat de STE@M (ştiinţă, tehnologie, inginerie, artă digitală, matematică)? Eşti profesor şi doreşti o finanţare pentru a dezvolta proiecte care îi fac pe elevi să îndrăgească domeniile STE@M? Eşti elev, ai un proiect interesant şi vrei să îl pui în practică? Intră pe valcea.stiintescu.ro si citește mai multe despre Fondul Științescu 2.0 Vâlcea.

Prin acest fond, Ştiinţescu oferă oportunitatea mentorilor pasionați de științe şi tehnologie să dezvolte și să deruleze proiecte educaționale creative, bazate pe aplicații practice, cu scopul de a insufla pasiunea lor copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. Științescu se bucură de proiecte educaționale ce propun o abordare multidisciplinară, colaborativă și aplicată a științelor.

Bugetul inițial al fondului este de 100.000 RON, urmând să fie modificat în funcție de cât de multe proiecte sunt finaliste și de câți susținători se alătură.

În perioada înscrierilor, potenţialii aplicanţi pot beneficia la cerere de sesiuni online de consultare şi mentorat în vederea întocmirii aplicaţiilor. ONG-urile sau grupurile de inițiativă pot înscrie un singur proiect până pe 12 februarie 2023, iar câștigătorii vor fi anunțați la finalul lunii februarie.

Un juriu dedicat şi pasionat la rândul lui de ştiinţe şi tehnologie va selecta proiectele cele mai merituoase pentru a fi finanțate.

Ştiinţescu Vâlcea investeşte în iniţiative educaţionale care fac domeniile STE@M mai atractive pentru elevi. Credem că este nevoie ca educația STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte, matematică) în școli, precum și în afara lor, să fie centrată pe stimularea curiozității, creativității și a imaginației și ne dorim să ajungem la cât mai mulți copii și tineri din județ.”, a declarat Oana Mesea, Director Executiv al Fundației Comunitare Vâlcea.

Prima ediţie Ştiinţescu Vâlcea a sprijinit 15 proiecte STEAM, cu un buget total de 110.600 lei, oferind acces la educaţie alternativă pentru peste 1.600 de copii. Ideile s-au concretizat în laboratoare interdisciplinare, programe de robotică, dispozitive de studiu al fenomenelor naturale şi al proprietăţilor alimentelor, materiale didactice interactive, ateliere 3D print şi programare, ateliere de artă digitală, excursii de studiu și participări la conferinţe ştiinţifice.

Lista proiectelor, povestea lor, echipa şi testimoniale sunt disponibile pe site – https://valcea.stiintescu.ro/proiecte-2022/

Programul este implementat la nivel local de Fundația Comunitară Vâlcea, susţinut de Federația Fundațiile Comunitare din România – FFCR, finanțat de Romanian-American Foundation cu sprijinul donatorilor Vâlcea Forest Run, Wine&Dine și Omniconvertește 2023 și al sponsorilor locali: SuperMercato, Medisim Plus, Klass Coating Systems, PSS Prosoft Solutions, Nurvil, Emigab, Forvia Faurecia, Omniconvert, Banca Transilvania, Farmacia George, Europan Prod SA, Magazine Diana, Alina Cernătescu Fashion, Arbusto Coffee Roasters, Unisem, Albastru și Origini, Cominco Oltenia, CMI Morar Adelina, Aqua Park TISA Spa Resort, Panvil Exim, Info Group, AutoRo.

articolul original.

Primăria Piatra Neamț: „Dezbatem împreună bugetul orașului!”

13 January 2023 at 12:18
image

În această perioadă, bugetul municipiului Piatra-Neamț se află în dezbatere publică. Întregul proiect de buget este disponibil spre consultare pe site-ul Primăriei.

În acest an, Piatra-Neamț va avea alocate secțiunii dezvoltare 216 milioane de lei, cu peste 60 de milioane mai mult față de anul precedent. La bugetul orașului vor intra sume importante pentru proiecte cu finanțări europene: 100 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență și 33 de milioane prin Programul Operațional Regional.

Primarul Andrei Carabelea: „Am pus la punct, alături de colegii mei din primărie, planul de buget pentru 2023. Efectul investițiilor și al lucrărilor este vizibil – avem un buget aproape dublu față de acum doi ani. 2023 fi un an cu multe investiții, un an în care vom finaliza cele mai importante proiecte de modernizare a orașului, în care vom vedea schimbări mari în Piatra-Neamț și avem un proiect de buget care reflectă întocmai importanța pe care am acordat-o secțiunii de dezvoltare.

Săptămâna viitoare vor avea loc la Primărie patru dezbateri tematice, în cadrul cărora vor fi discutate alocările pe principalele secțiuni de buget și propunerile venite din partea mai multor categorii socio-profesionale:

 • Luni, 16 ianuarie, ora 12:00 – directori de școli, reprezentanți ai părinților și ai elevilor
 • Luni, 16 ianuarie, ora 14:00 – reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, tinerilor, instituțiilor de cultură, cetățeni
 • Marți, 17 ianuarie, ora 12:00 – reprezentanți ai asociaților și cluburilor sportive
 • Marți, 17 ianuarie, ora 15:00 (la Rubik Hub) – mediul de afaceri pietrean.

Așteptăm propunerile și sugestiile dumneavoastră cu privire la proiectul de buget pentru 2023 pe toate canalele de comunicare:

Primăria Piatra Neamț

articolul original.

George Lazăr, președinte PNL Neamț: „Persoanele vulnerabile vor beneficia de sprijin financiar pentru plata facturilor la energie, în 2023!”

13 January 2023 at 09:33
image

Suma alocată acestora este de 1400 de lei, din fonduri europene, care vor fi distribuiţi în două tranşe de câte 700 de lei, în luna februarie, respectiv septembrie 2023.

Banii pot fi folosiți pentru cheltuielile la energie, indiferent de modalitatea folosită: energie electrică sau termică centralizată, gaze, butelie, lemne de foc, păcură, peleți sau alte materiale de încălzire.

Aproximativ 2,8 milioane de familii vulnerabile din România vor primi sprijin activ din partea Guvernului pentru a depăşi cu bine sezonul rece.

Printre beneficiari, se numără:

 • persoanele pensionare cu venit lunar sub 2000 de lei, inclusiv;
 • pensionarii de invaliditate cu venit lunar sub 2000 de lei, inclusiv;
 • persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venit lunar sub 2000 de lei, inclusiv;
 • familiile cu alocație de susținere;
 • familiile/persoanele cu ajutor social.

Suntem alături de cetățeni, cu măsuri active de sprijin, indiferent de situație!

George Lazăr, președinte PNL Neamț

articolul original.

Hale metalice rezistente la foc

12 January 2023 at 19:25

Compania HMRF vă o oferă o soluție tehnică inovativă pentru realizarea halelor metalice astfel încat să beneficiați de avantajele halelor rezistente la foc dar cu costurile halelor metalice ieftine nerezistente la foc. Compania vă asigură proiecarea, designul și execuția de hale metalice rezistente la foc, conform normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99.

Prețurile acestor tipuri de hale metalice încep de la 99Euro/mp pentru structura unor construcții de peste 500mp, sau 199Euro/mp pentru hale complete (cu inchiderea inclusă, pereți și acoperiș).

Principalele avantaje ale acestor construcții sunt:

 1. Grad I și II de rezistență la foc, conform normativului P 118-99
 2. Foarte eficiente din punct de vedere la costurilor (costuri similare cu hale metalice mici)
 3. Timp de realizare foarte scurt (de ordinul zilelor)
 4. Tip de ofertare pe bază de opțiuni și upgrade
 5. Servicii complete (proiectare, design și execuție)
 6. Flexibilitate în design și proiectare

Halele industriale rezistente la foc (HMRF) sunt proiectate să reziste căldurii și flăcărilor intense ale unui incendiu, conform normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99.

Structura halelor este realizată din materiale de înaltă calitate, rezistente la foc. În caz de incendiu, construcția dumneavoastră nu va fi distrusă și va putea fi refăcută fără intervenții la structura de rezistență.

Închiderea halelor (închiderea perimetrală) se face cu cu panouri sandwich metalice termoizolante de diferite grosimi, în funcție de solicitările clientului, iar acoperișul este metalic termoizolant.

Pe site-ul HMRF, puteți vedea exemple de pret pentru hale industriale rezistente la foc în funcție de suprafață și puteți solicita un deviz pentru proiectul dvs.

Date de contact:

Website: www.hale-metalice-rf.ro

Telefon: +40720777246

Email: contact@hale-rf.ro

articolul original.

Primele lucrări majore la rețeaua de apă și canalizare din oraș după 50 de ani

12 January 2023 at 12:40
image

Luni vor începe săpăturile la conducta de canalizare pentru rețeaua magistrală de apă de pe tronsonul Str. Petru Movilă – Bd. Decebal – Piața M. Kogălniceanu – Bd. Traian; lucrările vor începe de la intersecția Bd. Traian cu str. Fermelor, pe partea stângă înspre oraș (pe trotuar).

Conducta pentru canalizare are o lungime de 156 metri și este realizată din ceramică, iar conducta de aducțiune are o lungime de 3800 metri, este realizată din oțel, cu protecție interioară și exterioară și un diametru DN 600.

Finanțarea acestui proiect se realizează prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și are o valoare de 12.250.485,65 lei (fără TVA). Lucrările vor presupune un anumit disconfort, însă această investiție va rezolva una dintre cele mai mari probleme ale orașului: continuitatea și costurile furnizării apei.

Lucrările vor fi corelate cu cele de pe coridorul de mobilitate Decebal – Traian.

Primarul Andrei Carabelea: „După 50 de ani în care în Piatra-Neamț nu s-au mai făcut lucrări majore la rețeaua de apă și în care pietrenii au avut de suferit din cauza numeroaselor avarii și întreruperi, demarăm modernizarea magistralei de apă și canalizare. Este o lucrare foarte importantă, care va schimba în mod real viața locuitorilor orașului și care va rezolva una dintre cele mai mari probleme cu care Piatra-Neamț s-a confruntat. O lucrare de asemenea amploare presupune și un anumit disconfort, dar doar așa putem rezolva una dintre cele mai importante probleme ale orașului: infrastructura și rețelele îmbătrânite.

Primăria Piatra Neamț

articolul original.

S-a reluat plata taxelor și impozitelor în Piatra-Neamț

5 January 2023 at 12:30
image

Impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:

 • În numerar, la ghișeele situate în Piatra-Neamț:

– În incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
– Str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8, în incinta sediului Primăriei municipiului Piatra-Neamț, camera 20.

 • Prin virament, în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra-Neamț;
 • Prin intermediul cardului bancar (P.O.S.), la ghișeele situate în incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B și în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8;
 • Online:

– accesând site-ul www.primariapn.ro;
– prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ul www.ghiseul.ro.

Persoanele fizice pot achita impozitele și taxele locale în numerar și la subunitățile poștale amplasate în Piatra-Neamț, respectiv:

– Piatra-Neamț 1 – str. Alexandru cel Bun, nr. 21;
– Piatra-Neamț 1 – Ghișeu 1 – str. Mărăței, nr. 61;
– Piatra-Neamț 3 – str. Piața Gării, nr. 3;
– Piatra-Neamț 4 – str. 1 Decembrie 1918, bl. A14;

Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloace de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, până la data de 31.03.2023, se acordă bonificații, astfel:

– în cuantum de 10% pentru plata la subunitățile poștale din municipiul Piatra Neamț, pentru plata online efectuată pe site-urile www.primariapn.ro și www.ghiseul.ro;

– în cuantum de 8% pentru plata în numerar, prin POS sau prin ordin de plată/internet banking/foaie de vărsământ.

Primăria Piatra Neamț

articolul original.

Mara Calista, deputat PNL: „Se vor deconta terapiile pentru persoanele cu dizabilităţi!”

4 January 2023 at 12:30
image

Președintele României, Klaus Iohannis a semnat astăzi Decretul pentru promulgarea Legii privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 718/16.11.2022)!

Legea cuprinde și amendamentele pe care le-am depus alături de colegul meu Dumitru Rujan prin care oferim ajutorul necesar grupurilor vulnerabile formate din persoane cu dizabilităţi (autism, sindrom Down, afecţiuni locomotorii sau alte afecţiuni) pentru a le creşte calitatea vieţii şi parcursul pe care îl fac în vederea recuperării. Se vor deconta sesiunile de kinetoterapie, 12 sesiuni anuale pentru persoanele cu handicap grav şi 6 sesiuni pe an pentru persoanele cu handicap accentuat. Totodată, cuprinde și măsuri simplificate pentru a putea opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Mai multe detalii aici:

Mara Calista, deputat PNL

articolul original.

COD GALBEN ANM anunţă rafale de vânt şi viscol în zona montană a judeţului

4 January 2023 at 09:21
image

Vremea schimbă foaia și după ce luna ianuarie a debutat cu temperaturi record pentru această perioadă, meteorologii anunță intensificări ale vântului și viscol. Au fost emise două avertizări cod galben ce vizează jumătatea de vest a județului Neamț. Prima este valabilă pe 5 ianuarie 2023, în intervalul orar 02:00 – 14:00 și anunță intensificări ale vântului și viscol în nordul Carpaților Orientali.

“În intervalul menționat, în Carpații Orientali și local în Munții Apuseni vântul va avea intensificări, cu viteze de 60-80 km/h, iar îndeosebi în zona înaltă, rafalele vor depăși 100-120 km/h. În grupele nordice ale Carpaților Orientali va fi viscol, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ“, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Cea de-a doua atenționare cod galben vizează aceeași zonă a județului în perioada 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, la ora 12:00, anunțându-se vânt și viscol la altitudini de peste 1.700 de metri. “În intervalul menționat, la munte vântul va avea intensificări, cu viteze de 70-90 km/h, iar în zona înaltă (la peste 1.700 m), rafalele vor depăși 100-120 km/h și temporar va ninge viscolit. Local în Transilvania, temporar vor fi intensificări, cu viteze în general de 55-70 km/h“, spun meteorologii, care dau asigurări că intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 km/h se vor semnala și în restul teritoriului. (G.S.; HĂRŢI: ANM)
articolul original.
❌