ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Anunț SC Negrutiu SRL

23 June 2022 at 15:10
By: -
image

SC NEGRUTIU SRL cu sediul în Arad, str. Iancu Jianu nr.13 Ap. 3, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din în Arad, str. Iancu Jianu nr.13, unde se desfăşoară activităţile/activitatea de

2521

Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

în scopul productiei si comercializarii de cazane pentru incalzire centrala având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: achizitia de materie prima, montarea si sudarea elementelor, vopsire, montare aparate de masura, comercializare.

Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:

Apă:____nu este cazul__

Aer: :___filtru aer____

Sol:__platforma betonata, containere de depozitare__

Gestiunea deşeurilor: pubele, containere___

Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

articolul original.

Informare RAJA – Atenție, se oprește apa în cartierul Palazu Mare!

23 June 2022 at 06:49
image

RAJA S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile de vineri – 24 iunie 2022, ora
22.30, până sâmbătă – 25 iunie 2022, ora 05.00, în vederea executării lucrărilor de
sectorizare prin montarea unor vane de legătură la nivelul sistemului de alimentare cu
apă potabilă, de pe bd. Tomis (sens giratoriu Palazu Mare) din municipiul Constanța.
Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din cartierul Palazu Mare, respectiv cei din perimetru delimitat de străzile: Dumbrăveni – Sentinelei – Rovine – Prel. Recoltei – Iuliu Maniu – Barbu Catargiu – Dumbrăveni, precum și cei de pe DN2A din zonă.

articolul original.

Informare RAJA – Atenție, se oprește apa în cartierul Compozitori din municipiul Constanța!

22 June 2022 at 12:07
image

În vederea executării lucrărilor de sectorizare prin montarea unor vane de legătură la nivelul rețelei de alimentare cu apă, în cartierul Baba Novac – Lidl din municipiul Constanța, echipele RAJA vor sista furnizarea apei potabile de joi – 23 iunie 2022, ora 22.30 – până vineri – 24 iunie 2022 ora 03.30.

Vor fi afectați consumatorii din cartierul Compozitori.

RAJA S.A. roagă utilizatorii afectați de această lucrare să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.

articolul original.

Avarie RAJA – Lipsă apă în localitățile Năvodari, Corbu și Zona Industrială

22 June 2022 at 06:22
image

Astăzi – 22 iunie 2022, în intervalul orar 08.00 – 18.00, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de aducțiune, cu diametrul de 400 mm, de pe strada Constanței (zona Rorom Big) din orașul Năvodari.

Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din localitățile Năvodari, Corbu și Zona Industrială.

articolul original.

Asociația Grup Local Dobrogea Sud anunță deschiderea unei noi sesiuni de depunere proiecte în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești Dobrogea Sud 2017-2023 plasată sub responsabilitatea comunității”

22 June 2022 at 04:00
image

Asociația Grup Local Dobrogea Sud anunță că miercuri, 29.06.2022, orele 08.00, are loc deschiderea sesiunii nr. 7 de depunere proiecte pentru măsurile nr. 1 și 2 din cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești Dobrogea Sud 2017-2023 plasată sub responsabilitatea comunității”, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

– Cod apel: POPAM 1052/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare- Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare); Titlu apel: ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD – SESIUNE 7 – MĂSURA 1-SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ȘI DIVERSIFICAREA ACESTORA, COD 107, cu o 1.330.057,52 lei / 268.899,49 euro;

– Cod apel: POPAM 1053/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare- Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare); Titlu apel: ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD – SESIUNE 7 – Măsura 2 – Promovarea valorilor socio-culturale – cod 109, cu o alocare financiară de 1.603.999,80 lei/   324.282,76 euro;

Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.

Data și ora de la care pot fi depuse cererile de finanțare: 29.06.2022, orele 08.00.

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 29.07.2022, orele 16,00.

Depunerea Cererilor de Finanțare și a documentelor aferente se face electronic, în aplicația informatică MySmis2014, https://2014.mysmis.ro/ . Cererea de finanțare și anexele se semnează electronic de către reprezentantul legal al solicitantului. Beneficiarul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare, chiar și cu sintagma „NU SE APLICĂ”.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.731,50 lei (echivalentul în lei a sumei de 5000 euro).

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.978.520,00 lei (400.000,00 EURO).

Cursul de schimb euro/ron este de 4,9463 lei/euro, conform Deciziei Directorului DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022, în vigoare la data publicării anunțului.

Solicitantul finanțării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului. Ghidul solicitantului, anexele și Procedurile Operaționale ale Asociației Grup Local Dobrogea Sud, precum și datele de contact sunt disponibile pe pagina web www.flagsud.ro.

ATENȚIE:

  1. Ordinul MADR privind schema de minimis în vigoare la data deschiderii apelului este OMADR nr. 148/06.06.2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunității”, aferenta Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
  2. Având în vedere termenul de depunere proiecte de către Asociația Grup Local Dobrogea Sud la DGP AM POPAM, în această sesiune de depunere proiecte pot fi depuse DOAR proiecte fără investiții (fără construcții-montaj) și cu termen de implementare de maxim 12 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2023, celelalte prevederi ale ghidului solicitantului rămânând neschimbate.
  3. Consultați Nota DGP AM POPAM nr. 318945/24.06.2021 privind încadrarea solicitanților din categoria ONG ca beneficiari eligibili în cadrul POPAM PU4-„Dezvoltare locală” https://ampeste.ro/informari/1124-nota-privind-incadrarea-solicitantilor-din-categoria-ong-ca-beneficiari-eligibili-in-cadrul-popam-pu4-dezvoltare-locala.html
  4. Cererile de finanțare vor fi selectate după semnarea actului adițional nr. 7 la contractul de finanțare nr. 54/28.03.2017 și dezangajarea sumei aferente măsurii nr. 1.

Documentele necesare accesării fondurilor nerambursabile și datele de contact sunt disponibile pe pagina web http://www.flagsud.ro .

articolul original.

Avarie RAJA în zona Campus din Constanța

21 June 2022 at 06:31
image

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de la intersecția bd. Aurel Vlaicu cu aleea Universității, din municipiul Constanța, echipele RAJA au sistat furnizarea apei potabile, astăzi – 21 iunie 2022, în intervalul orar 09.00 – 18.00.

Sunt afectați de lipsa apei consumatori de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul delimitat de aleea Universității și bulevardul Tomis, cu străzile Topazului, Perlei, Diamantului, Smaraldului, Rubinului, Opalului, Safirului, Agatului, Granatului, Jadului precum și cei arondați punctelor termice 45, 140 și 142.

articolul original.

Informare RAJA – Atenție, se oprește apa în localitățile Năvodari și Corbu!

20 June 2022 at 09:29
image

Marți – 21 iunie 2022, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în vederea executării lucrărilor de înlocuire a unei părți componente pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 400 mm, de pe strada Constanței din orașul Năvodari.

Astfel, în intervalul orar 08.00 – 20.00, vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din localitățile Năvodari și Corbu, precum și cei din zonele Peninsula și Industrială Năvodari.

articolul original.

Avarie RAJA – Se oprește apa în Constanța

19 June 2022 at 09:08
image

Pentru remedierea avariei la conducta cu diametrul de 150 mm, de pe Aleea Hortensiei nr.1A, din municipiul Constanța, se întrerupe furnizarea apei potabile astăzi, 19 iunie 2022, în intervalul 11,30-15,00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de bdul Tomis – bdul Aurel Vlaicu – str. Hortensiei – str. Dobrilă Eugeniu – bdul Tomis.

articolul original.

Informare RAJA – Atenție, se oprește apa în localitatea Limanu!

17 June 2022 at 14:31
image

Pentru realizarea lucrărilor de conectare/preluare a rețelelor stradale/branșamentelor în conducta principală cu diametrul de 500 mm, nou executată în localitatea Limanu, echipele RAJA vor sista furnizarea apei potabile zilnic în datele de 21, 22 și 23 iunie 2022, în intervalul orar 08.30 – 15.30.

Investiția face parte din Contractul de lucrări – CL18 – Rețele apă Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albești, Cotu Văii. Rețele de canalizare Limanu: investiție în valoare totală de aproximativ 26 milioane lei, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Vor fi afectați consumatorii din localitatea Limanu.

articolul original.
  • There are no more articles
❌