ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Astazi — 25 June 2022Ultimele Stiri

Eșuarea educației?

25 June 2022 at 04:00

Șocați de măsurile anunțate de Ministerul Învățământului, mulți mă întreabă îngrijorați: încotro merge educația din țara noastră?
Încep răspunsul cu observația că, în orice țară, schimbările majore se pregătesc și se discută public pe un proiect demn de nume. În Romania, în clipa de față, nu există un proiect de ameliorare la propriu a educației.
Să ne amintim istoria. Reforma din 1996-2000 a făcut trecerea educației de la socialismul oriental, la societatea bazată pe libertăți și drepturi ale individului și cetățeanului. Măsurile ei sunt listate și oricine le poate examina (A. Marga, Anii reformei 1997-2000, 2006). Reforma de atunci a adus educația din România la nivelul țărilor dinamice ale Europei Centrale – Ungaria, Polonia, Cehia. A fost și singura reformă indigenă a educației, recunoscută internațional.

Ulterior, politizarea și amatorismul au distrus într-o măsură și tradiția și măsuri ale reformei, încât România a rămas în urmă. Pe acest fond, unii concetățeni au devenit, explicabil, reticenți la schimbări.

Educația este chemată însă să pregătească noi generații în vederea lumii ce vine. De aceea, după distrugerile amintite, dar și odată cu evoluția – inclusiv în urma pandemiei și a conflictului armat – spre o lume a națiunilor care se asumă pe sine, care își respectă suveranitatea și securitatea și care cooperează neîngrădit, este nevoie de o nouă reformă serios elaborată a educației. Multe țări o fac deja. În Franța, educația își asumă că „voința de a fi o națiune, una dincolo de toate diferențele, își are sursa în școală” (Jean-Michel Blanquer, L”Ecole de demain, Odile Jacob, Paris, 2016, p.13). Se anticipează o schimbare, iar educația știe ce are de făcut.

O asemenea reformă nu este însă în capul decidenților carpatici. Aceștia au anunțat recent noi încropeli, mai curând din ambiții de inși nimeriți la decizii, decât din competență. Acum, de pildă, se vrea aplicarea rețetelor libertinajului preluat din învățământul nordic la elevi și se aruncă alte prafuri în ochii naivilor.

Se vorbește de un miliard de euro alocați combaterii abandonului școlar, la care, în ultimii ani, România deține recordul internațional. Se invocă „bani care vin”. Numai că banii gestionați în mod diletant nu duc la nimic. În definitiv, și dacă vin bani (care, oricum, nu sunt un cadou!) nu înseamnă că trebuie cheltuiți pe improvizații.
Se vrea schimbarea programului de pregătire curentă a elevilor adaptând anul școlar la sezoanele turistice, renunțând la teze, făcând o medie pe an, lăsând profesorului evaluarea și înlăturând ierarhizările. Desigur, autonomia dascălului este vitală, dar nu aici erau piedici.
„Educația s-a descompus!” spune un reputat manager din industrie, atenționând că au contribuit multe forțe. În opinia mea, descompunerea s-a petrecut, în primul rând, din cauza amatorismului, nepriceperii și lipsei de răspundere la decidenți. Dar cum să nu se descompună educația când nicio persoană cu pregătire profesională, civică, etică indiscutabilă nu este astăzi la deciziile țării? Cum să nu se descompună când se vede bine și în cazul penibilelor proiecte de legi ale noii Securități că scopul decidenților nu este propășirea țării, ci propria căpătuială împilând cetățenii? Și că ele nu au de a face cu libertățile și drepturile democratice sau cu patriotismul?

Unii rectori îmi spun că se anunță măsuri surpriză, tot într-o optică demult depășită. Alte inovații („comisie de tutoriat”, „catalog electronic” etc.) sunt rezolvări triviale ce nu merită discuția.

La întrebarea „Încotro merge educația actuală?”, mă grăbesc să subliniez că sunt numeroase locuri în care ea funcționează și în România ca oriunde în lume. Am în vedere școli și licee, mai ales private, care nu cedează reglementărilor și deciziilor nechibzuite, sau departamente universitare care sunt la nivel competitiv. Numai că acestea sunt doar insule.

Sistemul de educație din țară se degradează de la o zi la alta. Oricât s-ar ideologiza discuția, este evident că degradarea nu ține de istorie (trecutul comunist sau ce a urmat). Ea este rezultatul aducerii la decizii a unor inși tot mai nepricepuți în ultimii douăzeci de ani. Faptele o atestă punct cu punct. Și mai direct, eronata legislație din 2011 își spune din plin cuvântul. Cât timp este în aplicare, aceasta va genera degradare.

Ministrul actual a și recunoscut că învățământul a atins în 2022 treapta cea mai de jos a performanței: foarte mulți elevi au dificultăți cu cititul și cu scrisul corect. Or, atunci când nu mai asigură nici deprinderea elementară a cititului, educația eșuează!

Demnitarul nu a menționat cauza, dar cine judecă lucid înțelege că statul însuși a fost condus spre eșuare. Chiar „președintele” spunea că „statul a eșuat”. Dar asta s-a întâmplat cu aproape orice: firme indigene, justiția, asistența socială, parlamentul, sănătatea, democrația, mișcarea sindicală, partidele politice, politica externă. Iar educația este la rând.
Pe tot ce au pus mâna actualii decidenți s-a prăbușit! Au sporit în schimb deciziile de azi pe mâine, desfigurarea instituțiilor democrației, prin instrumentarea noii Securități și a justiției în sistem de „președinție africană”, inegalitățile între cetățeni, corupția și devalizarea.

De altfel, tot mai mulți oameni constată că nu există capacitate la decidenți de a concepe dezvoltarea țării. Rezultatele sintetice se văd în nepriceperea de a opri creșterea prețurilor, inflația și îndatorarea fără precedent a României. Țară care, obiectiv, nu ar trebui să aibă necazuri!

Iată doar câțiva indicatori factuali ai eșuării actuale a educației.
Criza gravă a educației a fost semnalată deja cu ani în urmă (vezi Criza educației. Indicatori de stare și rezolvări, 2020). Dar, în pandemie, autoritățile din România au adăugat măsuri greșite, neîntâlnite pe continent, ținând, în esență, de simpla incompetență. Ca efect, sute de mii de elevi și studenți nu au mai beneficiat de educație la propriu, nici măcar atât cât a fost posibil.

Manageri din economie, administrație și cultură reclamă de ani buni tot mai slaba pregătire a absolvenților. Acum, această evaluare se generalizează. Slaba pregătire este ascunsă sub pojghița „pilelor”, ce se extinde ca o molimă în societate, imitându-i, desigur, pe cei de sus. Nu mai sunt concursuri pe bune și abundă cariere publice ale inșilor fără valoare.

Nu mai este încredere în pregătirea sistematică. Firmele recurg pe scară crescândă la calificare la locul de muncă. Până și în presă se fac „școli” ce vor să substituie studiul din facultăți.

Voința de părăsire a educației naționale și, desigur, a țării este tot mai mare. Odinioară „fuga de ceea ce este în țară” era la licențiați, apoi la studenți. Mai nou, ea a prins și la elevi. O directoare de liceu din Capitală spunea deunăzi că 60% dintre elevi vor să plece din țară!

Plagiatele și diplomele fără acoperire sufocă ordinea valorilor din România actuală. Curtea Constituțională a luat decizia, pare-se unică în istorie, de a recunoaște diploma doctoratelor, incluzând cele plagiate. Probabil că efectivul plagiatelor este mare, încât ruinează pretenția de normalitate!
În 2012, am lăsat universitatea pe care o conduceam în anticamera primelor cincisute, în cea mai exigentă ierarhizare din lume, alături de universități din țări vecine. Alte universități din țară o urmau. Acum, totul se transformă într-un vis.

Nepotismul cel mai mare din istorie, slaba cultură instituțională, inorganizarea eforturilor trag în jos învățământul superior din România. Un expert străin, vizitator recent, spunea că ceea ce este cel mai interesant în universitățile de la Carpați sunt festivitățile de început și de sfârșit de studii!

S-a ajuns să nu se mai înțeleagă noțiunile care se folosesc în comunicarea de zi cu zi. O analiză internațională, din iunie 2022, spune că elevii din România nu înțeleg presa cotidiană, deși ea este în românește și în limbajul curent.

Peste toate, un „proiect” fără cultura educației, numit „România educată”, îi ține pe unii captivi și educația în impas. Nu se știe nici acum cine este needucat, după cum și celălalt „proiect”, „România normală”, nu a spus nici astăzi cine este anormal. În orice caz, cetățenii sunt induși în eroare cu o impostură.

Când măsluirea pornește de sus, ea capătă greutate. Nepregătirea profesională, lipsa civismului și imoralitatea se regăsesc apoi în ungherele societății.

În timp, mi-am mai spus părerea despre acest „proiect” mediocru care imprimă o direcție greșită. Revin acum pe scurt, nu din alt motiv decât acela că „proiectul” cheltuie bani și contribuie la noi eșecuri!

Desigur, „desideratele proiectului” sună pompos, dar sunt doar parole ciupite de ici și colo. Se vorbește, de pildă, de „educație de calitate pentru toți”, dar această deviză a fost deja elaborată, mult mai temeinic, în urmă cu mai bine de douăzeci de ani. Acum este doar o lozincă. Se vorbește de „educație individualizată, diversitate”, dar aceasta era concepută deja în Curriculumul Național (1998), luat internațional ca referință. Putem da multe alte exemple.

În „proiect” sunt cuantificate ținte. „Președintele” declara că va reduce „analfabeții funcționali” la 20% și elevii care sunt sub reperele PISA la 15%. Să fim serioși, așa ceva ar fi un dezastru, ca și abandonul școlar anunțat pentru 2030, de 10%! Educația din România ar fi caz clinic.

Se promit 30% discipline opționale în învățământ, până în 2030, dar acest parametru se realizase deja în Curriculumul Național, iar în unele universități de multă vreme. Li se promit studenților 20% la mobilități externe și se preconizează venirea a 10% „studenți internaționali”, din totalul studenților, fără să se știe ce presupun acestea.

Și dacă ar fi atinse aceste ținte, România ar rămâne în urmă. Cu asemenea opțiuni „proiectul România educată” condamnă țara la înapoiere.
Cine proiectează educația ar trebui să cunoască politici educaționale, ceva administrație, drept, sociologie, psihologie, pedagogie. Or, diletantismul „proiectului România educată” este izbitor, la fiecare pas. Bunăoară, autorii au auzit că refrenul timpului ar fi „competențele” și vor, de pildă, un „nou curriculum”, centrat pe „competențe”. Doar că se înșeală. Discuția din Franța și mai ales din Germania și Austria ultimilor ani atestă că educația solidă este astăzi pe „tripticul competențe, abilități, educație pentru valori”. Acest triptic apropie educația de educația clasică, și o deschide spre viața de azi.

Multe prevederi ale „proiectului România educată” pastișează prevederi anterioare și le dau ca noutăți. De pildă, posibilitatea elevilor de a trece de la un liceu profesional, la unul teoretic sau vocațional, punerea profesionalului pe baza cooperării cu mediul privat, consorțiile regionale, desființarea schimburilor în școli, reabilitarea bibliotecilor, reconsolidarea liceelor agricole, descentralizarea, universitățile producătoare de tehnologie. Sunt măsuri ce se regăsesc deja în reforma din 1997-2001, dacă nu chiar în legislația anterioară, unele mergând până la 1968.

„Proiectul” confundă noțiuni simple. „Curriculumul școlar” depinde de „definirea standardelor”, dar depinde mai mult de scopul asumat al educației. „Guvernanța” nu este același lucru cu „administrația” și, cu atât mai puțin, cu „adecvarea profesiilor la piață”. „Evaluarea” nu ține loc de învățământ bine organizat, „calitatea” nu se reduce la „stardardele de siguranță” și „reziliența campusurilor”.

„Președintele” spunea că ținta „proiectului” este „eliminarea barierelor birocratice”. Or, barierele efective sunt acum sociale, economice și profesionale. Se vorbește apoi de „centrarea educației pe elev”, ignorându-se că până și elevii au observat că sub această deviză slăbește învățarea. De altfel, în educația inovativă de azi, cum se observă în SUA, China, Germania, se întărește centralitatea profesorului. Se vrea „bacalaureat bazat pe competențe” – or bacalaureatul este, începând cu tradițiile franceză și germană, care l-au creat, și cu ministrul Constantin Angelescu, care l-a introdus în România, un examen al maturității culturii generale. Se spune că liceele pot introduce admitere înaintea „evaluării naționale”. Dar de ce nu s-ar reveni la sistemul mai bun, din legea din 1995, cu „capacitate” și „bacalaureat” ca examene de talie națională, pe temelia cărora să se construiască treptele educației?
În fapt, „proiectul” exprimă o abordare cam rurală, a unor persoane vizibil fără lecturi și cunoștințe. Ar fi fost mai bine ca banii pentru educație, dacă tot se împrumută (și vor fi returnați de generațiile viitoare!) sau sunt granturi, să meargă la necăjiți. Adică la prea numeroșii copii nevoiași, la familii în dificultate, la comunități sărace, pentru a asigura premise și pentru educația lor.

Nici măcar prevederea democrației – care este cel mai bun cadru de educație – nu are trecere în „proiectul România educată”. Valorile nici atât! În vreme ce în diferite alte țări scopul civico-democratic al educației este în față!
„Proiectul România educată” stă pe ideea mărginită după care confruntarea dintre „suveranism” și „globalism” ar fi fost deja tranșată. Fals, căci istoria rămâne deschisă! „Proiectul” este fără cap și va duce la o educație pe măsură.
Ce-i de făcut? S-a ajuns, într-adevăr, jos, când cititul și scrisul pun probleme, încât trebuie luate lucrurile de la capăt și în întregul lor.

Reparațiile nu mai dau rezultate.
Totul începe cu proiectarea. Luarea de la rădăcină a nevoilor României a devenit imperativă. Miezul operației rămâne curriculumul școlar și universitar – care are vaste implicații în cele din urmă în cultura și viața națiunii. În definitiv, ar trebui observat că a scăzut grija pregătirii nu doar la elevi. Curriculumul din România trebuie din capul locului regândit în vederea unei relansări culturale și societale.

Urgența numărul unu a educației din România este înlăturarea segregării sociale. Sociologii ne spun că analfabetismul, nu doar cel funcțional,concurează nivelul interbelic. Așa stând lucrurile, copilul necăjit ar trebui ajutat imediat cu bani de lumină în casă, de transport, de hrană și rechizite. Dar trebuie oprită și continuarea necăjirii pe scară mare de azi.

Este ora efortului inteligent în țară, nu a libertinajului. Infrastructura educației și tehnicalitățile trebuie, firește, ameliorate, dar fără soluții educaționale noi, rezultatele vor fi aceleași.

România înfruntă o criză economică. Se trăiește din împrumuturi pe generații. Ea este lovită și de o răsturnare a ierahiei valorilor, care demotivează cetățenii și face ca țara să aibă cea mai mare (proporțional, adesea și absolut!) emigrație din lume în timp de pace. Este și o criză a creativității – ce se vede și în jubilația când „ni se dă”, „primim”, „ni se alocă”, în loc „să producem”. Nu este alternativă la învățătură temeinică, la reclădirea ierarhiilor din societate pe criterii profesionale, civice și morale și la efortul propriu.

Mărturisesc că, pentru reforma din 1997-2000 am pregătit mii de oameni care lucrau în educație. I-am pregătit nu doar pentru implementare, ci pentru elaborarea detaliată de soluții de schimbare și probarea lor. Nu este posibil altfel, căci elaborări din birou nu dau rezultate. Revenirea la proiecte veritabile discutate public este condiția generală acum a multor altor măsuri, despre care am scris în alte locuri (Andrei Marga, Reforma modernă a educației, 2016; Andrei Marga, Educația responsabilă, 2019), încât nu le repet.

articolul original.

Încă 170 de blocuri și 7 instituții din București rămân fără apă caldă până la 1 iulie. Care sunt zonele afectate

24 June 2022 at 19:51
image

Potrivit unui comunicat al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A., începând din 28 iunie, vor avea loc lucrări de reparații şi de înlocuire a unor vane de sectorizare la Magistrala 2 Militari din Sectorul 6.

Compania a anunțat că lucrările, esenţiale pentru funcţionarea sistemului de termoficare în sezonul viitor de încălzire, vor fi efectuate în zona intersecţiilor Bulevardului Iuliu Maniu cu strada Politehnicii şi Bulevardelor Iuliu Maniu cu Doina Cornea.

Reparaţiile impun oprirea furnizării apei calde de consum pentru un număr de aproximativ 170 de blocuri şi şapte instituţii, până în data de 01 iulie 2022, ora 24.00.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute în teren. Este important de subliniat faptul că echipele CMTEB vor lucra simultan în mai multe puncte din reţea.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit – 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

articolul original.

Deputatul Laurențiu Marin: PSD susține plafonarea adaosului la carburanți!

22 June 2022 at 21:00

Deputatul PSD de Vrancea Laurențiu Marin arată că Partidul Social Democrat susține plafonarea adaosului la carburanți. „Astăzi, prețul barilului este 110 dolari, deci cu aproape 11% mai puțin decât la începutul lunii martie, înainte de criza carburanților, când prețul era 123 dolari. Atunci prețul la pompă era de 7,5 lei/litru de carburant. Fără creșteri ale accizelor, fără majorare de TVA, astăzi prețul se apropie de 10 lei/litru de carburant. Anumiți ”politicieni” strigă măsuri populiste fără a avea nici cea mai mică idee despre implicații bugetare sau despre cauza reală a acestor scumpiri. Acum acești ”eroi ai democrației și dârzi luptători pentru interesele poporului român” țipă… Ce făceați domnilor acum un an și ceva când erați la guvernare? Ce spuneați când ați luat măsura liberalizării pieței energiei?“, se întreabă parlamentarul vrâncean. 

Laurențiu Marin a precizat că ministrul Energiei trebuie să vină urgent cu o soluție alternativă care să aibă ca finalitate oprirea creșterilor prețurilor de la pompă. „Noi, cei din PSD eram anti-naționali, incompetenți și anti-progresiști. Astăzi stați cu ochii căscați și așteptați să vă scoatem din belea. PSD a propus limitarea, temporară, pentru adaosul comercial la un nivel care să reducă prețul la combustibil, fără a afecta buna funcționare a companiilor. Asta pentru că, așa cum anunță și presa economică, adaosul comercial practicat în medie pe lanțul comercial din piața de combustibili este motivul real al acestor creșteri. Ministrul Energiei trebuie să vină urgent cu o soluție alternativă care să aibă ca finalitate oprirea creșterilor prețurilor de la pompă. Guvernul trebuie să intervină rapid pentru a pune capăt creșterii de prețuri la carburanți, iar singura soluție este cea propusă de PSD“, a mai arătat deputatul Laurențiu Marin.

articolul original.

VIDEO: Raport privind serviciile municipale: Toate reşedinţele de judeţ au dificultăţi în gestionarea deşeurilor

22 June 2022 at 21:00
By: cristi
image

Toate reşedinţele de judeţ au dificultăţi în gestionarea deşeurilor şi niciuna nu s-a apropiat de punctajul maxim în domeniu, a declarat Andreea Petruţ, expert de mediu la asociaţia Act for Tomorrow, miercuri, cu prilejul lansării Raportului naţional de diagnoză privind calitatea serviciilor publice municipale de către această organizaţie şi Societatea Academică din România. „Nicio reşedinţă de judeţ nu s-a apropiat de punctajul de 100 de puncte, maximum a fost de 70 de puncte (…). Pe zona de implementare a instrumentului economic ‘plăteşti pentru cât arunci’ avem 37% dintre municipalităţi care nu au făcut niciun demers pentru implementarea instrumentului, dar la aceştia se adună şi cei 34,7%, care practic au doar contactele actualizate cu acest instrument (…) Doar 28% l-au implementat pe unul dintre criteriile frecvenţă, volum, greutate”, a spus Andreea Petruţ.

Ea a afirmat că printre recomandări se numără: facilităţi fiscale pentru comercianţii care pun pe piaţă produse fără ambalaje, şcoli circulare, campanii privind reducerea consumului de apă îmbuteliată, măsuri de reducere a deşeurilor în instituţii publice, coşuri de gunoi inteligente, securizarea ghenelor. Studiul a fost realizat în perioada septembrie 2021 – mai 2022 şi a vizat 47 de UAT-uri (municipii reşedinţă de judeţ şi primăriile de sector din Bucureşti).

Utilizând informaţiile primite, precum şi informaţiile culese de pe site-urile primăriilor, dar şi informaţii din presa locală şi alte site-uri relevante, au fost centralizate şi analizate datele în funcţie de indicatorii specifici fiecărui domeniu (educaţie, transport public, gestionarea deşeurilor) şi au fost desemnaţi câştigătorii pe fiecare categorie.

În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, locul întâi i-a revenit municipiului Sibiu (71 de puncte), locul 2 – localităţii Oradea (70 de puncte), locul 3 – municipiilor Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc şi Iaşi (63,5 puncte). Au fost oferite punctaje pentru: asigurarea colectării separate pe fracţii, îndeplinirea ţintelor de reciclare la nivel de municipalitate, implementarea instrumentului „plăteşte pentru cât arunci”, informarea şi educarea cetăţenilor.

La categoria educaţie, clasamentul a fost următorul: locul 1 – Primăria Sectorului 2, locul 2 – Sibiu şi Oradea, locul 3 – Piteşti şi Târgovişte. Au fost oferite punctaje pentru: acordarea burselor şcolare, asigurarea pazei în unităţile de învăţământ, acordarea fondurilor destinate cabinetelor medicale, internatelor şi căminelor şcolare, finanţarea cheltuielilor cu investiţiile în şcoli, accesibilizarea unităţilor de învăţământ pentru elevii cu dizabilităţi locomotorii.

Printre deficienţele constatate se numără: patru unităţi administrativ teritoriale nu aveau la nivelul lunii aprilie 2021 o hotărâre de consiliu local aprobată în condiţiile legii, în vederea stabilirii cuantumului şi numărului burselor şcolare, deşi Guvernul alocă bani din sume defalcate din TVA pentru plata burselor la cuantumul minim (100 de lei); şapte municipii ori refuză să asigure paza unităţilor şcolare, ori chiar neagă faptul că au această responsabilitate; 13 localităţi nu asigură sumele necesare în vederea funcţionării cabinetelor de medicină şcolară generală sau asistenţă stomatologică; doar nouă UAT-uri respectă obligaţia legală de a acorda subvenţii pentru cantinele şi internatele şcolare, restul de 38 încălcându-şi această obligaţie prevăzută de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

La categoria transport public, clasamentul a fost următorul: locul 1 – Timişoara (92 de puncte), locul 2 – Bucureşti şi Cluj-Napoca (88 de puncte), locul 3 – Sibiu (86 de puncte). Punctajul a fost alcătuit ţinându-se cont de mai multe aspecte, printre care: numărul de staţii de călători raportat la cel al locuitorilor municipiului, existenţa terminalelor/staţiilor de transport public intermodale, nivelul de deservire metropolitan, acordarea de subvenţii şi facilităţi pentru grupurile vulnerabile.

articolul original.
Ieri — 24 June 2022Ultimele Stiri

Ziua universală a Iei sărbătorită la Centrul Medico-Social Băcești

24 June 2022 at 21:14
image

De Sânziene, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a onorat invitația conducerii Centrului Medico-Social Băcești, participând la spectacolul ”Cu drag de Sânziene”, manifestare ce marcat Ziua universală a Iei.

Cei peste 100 de beneficiari ai centrului s-au bucurat de un program artistic de înaltă ținută, amfitrioni fiind Corul Asociației ”Cu sufletul în palmă”, Grupul ”Doar prieteni” al Școlii Gimnaziale Băcești, Ansamblul vocal-instrumental ”Terapsi” al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, Formația ”Sorin Corduneanu Band” și solista de muzică populară Lili Ciortan.

”Țin să aduc mulţumiri colectivului centrului pentru sufletul pus în desfăşurarea activităţii, astfel încât oamenii internaţi aici să se simtă bine. Beneficiarilor doresc să le transmit, de asemenea, mulţumiri pentru implicare în activitățile culturale organizate aici și pentru dorința de a menține împreună tradiția neamului românesc!”, a spus preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu.
Centrul de la Băcești este unul dintre cele mai modern din țară, fiind dotat cu aparatură medicală modernă. Aici funcționează o salină proprie, cabinete de kinetoterapie, logopedie şi psihologie, un lac de agrement şi o grădină publică. Beneficiarii au acces la capelă, sala de activităţi artistice, bibliotecă şi coafor.

articolul original.

Tradițiile de Sânziene readuse în actualitate la Bălteni

24 June 2022 at 21:13
image

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a participat la o șezătoare populară de Sânziene la Bălteni.

Gazdă a fost o casă veche tradițională, botezată de solista de muzică populară ”Colțișorul meu de altădată”.

Meșteri populari din Bacău, Iași și Vaslui, alături de soliști de muzică populară, au fost prezenți la eveniment, care a cuprins și o expoziție de ii tradiționale, din zona comunei Laza.

”Felicit pe tânăra artistă pentru ideea de a crea acest colț autentic românesc, unde redescoperim zestrea bunicilor noștri. Am văzut costume autentice, care au rafinamentul și eleganța de odinoară, cu o cromatică armonioasă, atât de simplă şi naturală pentru sufletul oricărui român. Am descoperit și vechile unelte folosite la diferite munci gospodărești. Asemenea inițiative trebuie încurajate, pentru a păstra cât mai bine tot ce a avut de preț poporul nostru”, a spus Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.  

articolul original.

Sărbătoare de Sânziene la Fălciu

24 June 2022 at 21:11
image

Mii de oameni din comuna Fălciu şi împrejurimi au participat la “Sărbătoare Sânzienelor”.
Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a onorat invitația primarului Neculai Moraru, de a fi în mijlocul localnicilor și a urmări spectacolul folcloric organizat de Ziua comunei Fălciu.

Pe scenă au urcat Orchestra Lăutarii, coordonată de maestrul Nicolae Botgros, alături de soliștii Alessia și Constantin Bahrin. 

“Mã bucur sã vãd cã oamenii se simt bine, de sărbătoarea Sânzienilor. Este ziua lor, a celor care locuiesc în Fãlciu. A devenit deja o tradiție această sărbătoare, care adună pe toți locuitorii din această parte a județului, care au venit să se simtă bine și să asculte muzică de calitate”, a spus Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.

Primarul Neculai Moraru a ținut să reînvie tradiția considerând un bun prilej de întâlnire a fiilor satului, de a socializa și de a se revedea.

”S-au făcut lucruri bune în acest an. Avem noi drumuri asfaltate, un centru medico-social. Am început lucrările de modernizare la liceu. Avem și alte proiecte în derulare, pe care sper să le ducem la bun sfârșit în această perioadă”, a declarat primarul Moraru.

Seara s-a încheiat cu un foc de artificii.

articolul original.

Bulgaria şi România au ajuns la o înţelegere reciprocă asupra relaxării traficului transfrontalier

24 June 2022 at 19:44

Viceministrul bulgar al transporturilor şi comunicaţiilor, Nikolai Naidenov, şi prim-colaborator la Ambasada României în Bulgaria, Bogdan Ţebrean, au ajuns la o înţelegere reciprocă asupra relaxării traficului dintre cele două ţări, a anunţat joi ministerul lui Naidenov.

Oficialii au discutat modalităţi de facilitare a traversării prin punctele de trecere a frontierei bulgaro-române, în special vara, au analizat starea tehnică a infrastructurii şi au luat în considerare înfiinţarea unui serviciu de feriboturi între Ruse şi Giurgiu. Întâlnirea a avut loc la iniţiativa ministrului transporturilor şi comunicaţiilor, Nikolai Sabev, potrivit Agerpres.ro.

Malurile bulgăreşti şi româneşti ale Dunării sunt conectate prin două poduri şi trei servicii de feriboturi

Naidenov a propus ca doar pe partea bulgară să fie stabilit controlul de frontieră pentru viitoarea linie de feriboturi Ruse-Giurgiu, astfel încât serviciul să fie lansat fără întârziere. Ţebrean a atribuit blocajele din traficul transfrontalier unei creşteri cu 250% a circulaţiei camioanelor grele în comparaţie cu anul trecut şi unui control mai strict al migranţilor.

Discutând despre construcţia mai multor poduri între Bulgaria şi România peste Dunăre, Naidenov a spus că aceasta este o opţiune pentru a minimiza concentraţia de camioane la punctele de trecere a frontierei. El a reiterat opinia bulgară că studiile de fezabilitate pentru poduri noi ar trebui efectuate simultan în cinci locaţii.

În prezent, malurile bulgăreşti şi româneşti ale Dunării sunt conectate prin două poduri şi trei servicii de feriboturi.

România și Bulgaria au semnat un memorandum pentru construirea unui nou pod peste Dunăre

Premierul României, Nicolae Ciucă, au anunțat, în urmă cu o lună la finalul întâlnirii sale cu omologul bulgar, Kiril Petkov, că au semnat un memorandum în scopul construirii unui al doilea pod peste Dunăre, între localitățile Giurgiu (România) și Ruse (Bulgaria).

De asemenea, premierii au discutat despre viitoarea ședință comună a Guvernelor din România și Bulgaria.

Nicolae Ciucă a transmis faptul că a discutat cu prim-ministrul Bulgariei, Kiril Petkov, despre construirea unui pod nou peste Dunăre, dar și despre dragarea fluviului.

articolul original.

Decizii majore ale NATO pentru România și restul țărilor din est – SURSE

24 June 2022 at 17:31
image

Liderii NATO vor decide la summitul NATO de la Madrid din 29-30 iunie întărirea semnificativă a posturii de descurajare pe flancul estic, în condițiile în care Rusia va fi desemnată drept cea mai amenințare la adresa alianței, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Impactul direct al deciziilor va fi imediat pentru România și restul țărilor din est.

Principalele decizii așteptate la summitul NATO:

– grupurile actuale de luptă ale NATO din România și alte țări estice vor putea fi ridicate la rang de brigadă, ceea ce înseamnă creșterea numărului de militari până la 4.000

– prepoziționarea de echipamente militare și muniție în țările din est. Războiul din Ucraina a demonstrat că, odată început un conflict militar, e dificil de trimis în țara agresată echipamentul militar necesar pentru defensivă, așa că aliații au decis să echipeze țările din flancul estic pentru a rezista într-o astfel de ipoteză

– crearea unor forțe speciale de întărire ce vor putea fi trimise rapid, în maximum 48 de ore, în țările din estul NATO în cazul unei agresiuni. Practic, vor fi zeci de mii de soldați din trupele NATO pregătiți permanent să fie trimiși în țările din est în caz că Rusia ar ataca o astfel de țară. Potrivit tabloidului britanic The Sun, această forță de reacție rapidă ar urma să numere 200.000 de militari

– elaborarea de planuri regionale de apărare (numite planuri de contingență în jargonul NATO), în locul actualelor planuri naționale. Cu alte cuvinte, țările din estul NATO își vor pune la comun mijloacele militare pentru a se sprijini în eventualitatea unei agresiuni ruse, ca să crească eficiența răspunsului militar

– crește integrarea militară între aliații NATO, care își vor pune la comun capacitățile militare în diverse domenii (senzori militari, date sensibile etc.)

– în noul concept strategic al NATO, documentul oficial care dă direcția Alianței pentru viitorul deceniu, Marea Neagră va apărea în premieră ca punct important în ceea ce privește securitatea colectivă. De asemenea, documentul strategic va insista asupra apărării colective, piatra de temelie a NATO, care prevede că dacă un aliat este atacat militar, toate celelalte state membre vor interveni în conflict

La summitul NATO vor mai fi adoptate pachete de sprijin neletal pentru Ucraina și Republica Moldova, au mai declarat pentru G4Media sursele citate, și vor exista decizii de sprijin pentru Georgia și Bosnia – Herțegovina, două state partenere NATO și pe care Rusia vrea să le destabilizeze.

articolul original.

Premierul Ciucă l-a propus pe Sorin Grindeanu interimar la Ministerul Agriculturii

24 June 2022 at 16:46
image

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a transmis astăzi, 24 iunie, președintelui României, Klaus Iohannis, propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În cadrul aceluiași document s-a luat act de demisia ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu. Postul de ministru al Agriculturii a rămas vacant ca urmare a demisiei lui Adrian Chesnoiu, aflat în vizorul DNA pentru că ar fi intervenit într-un concurs de angajare.

Adrian Chesnoiu a demis

Conform DNA, „în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene”.

Adrian Chesnoiu a anunţat joi că demisionează din funcţia de ministru al Agriculturii şi se autosuspendă din PSD. „Nu am săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi mi-am desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea mea executivă”, a mai spus el.

Adrian Chesnoiu, acuzat de abuz în serviciu

Deputatul vizat de procurorii DNA pentru acuzatia de abuz in serviciu este ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Astfel, DNA a formulat o cerere de ridicare a imunității parlamentare a acestuia, care deține și funcția de ministru, pentru a fi cercetat în legătură cu organizarea unor concursuri de angajare în minister.

Adrian Chesnoiu este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce DNA a aratat într-un comunicat că ministrul ar fi intervenit pentru aranjarea unor concursuri de angajare în cadrul ministerului și chiar a decis angajarea unui candidat care nu a obținut punctajul necesar.

articolul original.

David Popovici, decorat de președintele Iohannis cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler

24 June 2022 at 16:08

Klaus Iohannis îl decorează pe înotătorul David Popovici cu cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, ca urmare a performanțelor extraordinare obținute la Campionatele Mondiale de Natație, care l-au plasat în rândul celor mai buni sportivi ai lumii, precum și în semn de recunoaștere și apreciere pentru întreaga activitate.

„Prin talentul, dăruirea, devotamentul și profesionalismul său, demonstrate atât în bazinul de înot, cât și în afara sa, David Popovici a promovat numele țării noastre în întreaga lume. David Popovici este un model pentru tânăra generație și un veritabil ambasador al sportului, iar energia depusă în slujba afirmării înotului pe plan internațional reprezintă un câștig uriaș pentru România”, transmite administrația prezidențială.

Totodată, președintele Iohannis a decis să-l decoreze și pe antrenorul Adrian Rădulescu, cel care a fost tot timpul alături de David Popovici, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, în semn de apreciere pentru contribuția remarcabilă în atingerea excelenței sportive.

articolul original.

ANAF crește numărul echipelor de control pe teren: Peste 500.000 de contribuabili şi firme vor fi verificați

24 June 2022 at 18:34

ANAF crește numărul echipelor de control pe teren: Peste 500.000 de contribuabili şi firme vor fi verificați

În cursul serii de miercuri, 22 iunie, Lucian Heiuş, preşedintele ANAF, a declarat, că Direcţia de control venituri din cadrul instituţiei pe care o conduce are doar 30 de echipe pe teren, care trebuie să verifice peste 500.000 de contribuabili şi firme, dar că îşi propune ca numărul acestor echipe să crească şi să ajungă în luna iulie la 70. Heiuş a precizat că 80 la sută dintre procesele în care sunt contestate deciziile emise de inspectorii fiscali sunt câştigate de ANAF, potrivit News.ro.

Lucian Heiuş a declarat, miercuri, la Digi24, că este imposibil să fie făcute verificări la peste 500.000 de contribuabili.

”Această Direcţie generală de control venituri a făcut o analiză pe nişte aplicaţii informatice şi au ieşit aceste sume (să fie verificaţi 561.000 de contribuabili şi firme – n.r.). Este imposibil să verificăm pe toţi, bineînţeles că începem de la cele mai mari sume, de la diferenţe mari, semnificative şi coborâm până ne permite resursa pe care o avem. Astăzi, lucrează la această Direcţie efectiv pe teren, cred că vreo 30 de echipe, foarte puţine. Vreau să ajungem în luna iulie să avem 70 de echipe, în lunile următoare să creştem, iar în anii următori, acest departament de verificare a veniturilor să capete o importanţă semnificativă”, a declarat Heiuş.

Şeful ANAF a dezvăluit şi cum explică unii faptul că le-au apărut în conturi anumite sume de bani, fără a putea fi justificate.

”După ce au fost respinse contestaţiile la decizia pe care noi am emis-o, s-au dus în instanţă şi am cerut şi eu colegilor mei să văd care sunt motivele, justificările spuse în general de persoane. Sunt unele chiar hazlii: am cumpărat o casă la ţară şi când am vrut să o repar am găsit o găleată cu aur în fundaţie; am făcut evaziune fiscal, dar în urmă cu 15 ani pentru că 10 ani e perioadă de prescripţie; am făcut în anii 90 bişniţă în Turcia, am adus blugi cu portbagajul, am ţinut banii şi după aceea am cumpărat 10 apartamente. Nu a ţinut nicio astfel de justificare în faţa judecătorilor pentru că judecătorul este cel care decide”, a declarat Heiuş.

ANAF câştigă 80 la sută din aceste procese, a explicat Heiuş.

”Gradul pe care noi câştigăm astfel de procese este 80 la sută”, a mai precizat Lucian Heiuş.

articolul original.

Rezultate Bacalaureat 2022: LUNI se afișează primele rezultate. DESCARCĂ modelul de cerere pentru contestație

24 June 2022 at 17:00

Rezultate Bacalaureat 2022: LUNI se afișează primele rezultate. DESCARCĂ modelul de cerere pentru contestație

Bacalaureatul 2022, sesiunea de vară, a luat sfârșit, iar absolvenții de liceu așteaptă notele inițiale. Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2022 vor fi afișate luni, 27 iunie, până la ora 12, potrivit Ministerului Educației. Rezultatele vor fi disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierul școlii.

Amintim că numele elevilor vor fi anonimizate. În această situație, codurile individuale înlocuiesc numele și prenumele candidaților și au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

MODEL CERERE CONTESTAȚIE BACALAUREAT 2022

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

„Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.”, prevede art. 13 alin (1) din Ordinul 5.151/2021.

articolul original.

Sorin Grindeanu, interimar la Ministerul Agriculturii. Propunerea făcută de premierul Ciucă

24 June 2022 at 15:30

Sorin Grindeanu, interimar la Ministerul Agriculturii. Propunerea făcută de premierul Ciucă

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a transmis astăzi președintelui României, Klaus Iohannis, propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prin același document s-a luat act de demisia ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu.

Postul de ministru al Agriculturii a rămas vacant ca urmare a demisiei lui Adrian Chesnoiu, aflat în vizorul DNA pentru că ar fi intervenit într-un concurs de angajare.

Conform DNA, „în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene”.

Adrian Chesnoiu a anunţat joi că demisionează din funcţia de ministru al Agriculturii şi se autosuspendă din PSD. „Nu am săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi mi-am desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea mea executivă”, a mai spus el.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat că apreciază gestul de demnitate politică făcut de Adrian Chesnoiu, iar performanţele profesionale ale acestuia, ca ministru al Agriculturii, sunt dincolo de orice îndoială.

articolul original.

The Wall Street Journal: Populația din estul Europei începe să întoarcă spatele politicienilor pro-occidentali aflați la putere

24 June 2022 at 18:53
By: FLUX 24
image

Autorul prezintă date statistice ce arată că starea de criză devine tot mai evidentă în viața de zi cu zi. Prețurile au crescut la benzină, energie electrică, la produse alimentare. În Cehia, inflația a atins 16%, iar în Țările Baltice – 20%. Din acest motiv a scăzut producția: cu 3,8% în Cehia și cu 9,4% în Slovacia. Potrivit prognozelor, situația se va înrăutăți doar.

Populația din estul Europei începe să întoarcă spatele politicienilor pro-occidentali aflați la putere. În Slovacia, ”fragila coaliție guvernamentală se clatină în pragul prăbușirii” din cauza divergențelor privind sancțiunile împotriva Rusiei, scrie Nattras. Cehii au început să întoarcă spatele partidului pro-european la guvernare. Guvernul bulgar de aceeași orientare a primit vot de neîncredere după dezbateri prelungite asupra bugetului.

Mai mult, o treime dintre slovaci acuză Occidentul ”că provoacă Rusia la război cu Ucraina”, iar fostul premier Robert Fico a atribuit guvernului responsabilitatea pentru ”că a cedat în fața intereselor Statelor Unite”.

”Dacă guvernele pro-occidentale, pro-ucrainene nu vor putea rezista furturii care se apropie, pasiunile geopolitice din Europa de est ar putea începe curând să se clatine”, a concluzionat Nattras.

articolul original.

Pitești: 700 de oameni se roagă la icoana făcătoare de minuni

24 June 2022 at 17:49

Pitești: 700 de oameni se roagă la icoana făcătoare de minuni.

Mobilizare exemplară a dreptcredincioșilor pitesteni dar și a enoriașilor din parohiile comunelelor învecinate. La chemarea preoților, oamenii s-au adunat în această seară la Casa Sindicatelor din centrul municipiului. Sala are o capacitate de 800 de locuri și aproape toate sunt ocupate.

Cenaclul „Lumină lină” înființat cu peste 10 ani în urmă în Ardeal a poposit și în urbea de pe malul drept al Argeșului. Peste tot prin țară, pe unde ajung, membri „trupei” sunt bine primiți dar la Pitești au fost uimiți de modul entuziast în care au fost întâmpinați, cu ropote de aplauze de cei peate 700 de spectatori.

Reprezentația lor cuprinde o serie diversificată de piese, o îmbinare armonioasă între cântece patriotice, folk și pricesne. Preotul Doru Gheja impresionează prin vocea sa baritonulă iar „sufletul” întregii acțiuni, părintele Cătălin Dumitrean îndeamnă publicul să interacționeze cu artiștii. S-au înălțat rugăciuni pentru pacea poporului român și pentru ca Dumnezeu să ocrotească România supranumită „Grădina Maicii Domnului.” Pe scenă a fost așezată o icoană considerată făcătoare de minuni și vindecătoare de boli.

Este vorba despre „Maica Domnului – Hodoghitria” adusă de la Mănăstirea „Mihai Vodă” din București. Armosfera este deosebită, de înaltă spiritualitate, credincioșii, între care foarte mulți tineri, fiind pătrunși de fiorul naționalismului. Ei empatizează cu artiștii, aplaudă și cântă laolaltă, ca-ntr-o demonstrație de forță prin care își arată iubirea și atașamentul pentru valorile fundamentale ale poporului român: familia și mai ales Biserica lui Iisus Hristos.

articolul original.

Oportunitate în Argeș! Angajare șoferi pentru mașinile de pompieri ISU

24 June 2022 at 17:25

Oportunitate în Argeș! Angajare șoferi pentru mașinile de pompieri ISU

La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeș sunt scoase la concurs 25 de posturi de conducător auto (autospeciale)!

„Trebuie să aveți vârsta între 18 și 35 de ani (împliniți în anul participării la concurs), studii medii civile cu diplomă de bacalaureat și permis de conducere categoriile B și C.

Candidații vor avea de trecut o probă care are caracter eliminatoriu, testarea abilității de a conduce un autovehicul (necesită permis de conducere categoria C) și testul scris. Ulterior veți susține testarea psihologică și evaluarea medicală.

Șofer pe mașină de pompieri ISU. Mai multe detalii, anunțul complet și documente necesare, AICI

articolul original.

Șef nou la CAS Argeș

24 June 2022 at 15:29

Şef nou la CAS Argeş.

Începând de astăzi, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș are un nou șef. Economistul Ionuț Gheorghe, unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu, a primit oficial numirea pentru funcţia de preşedinte director general al CAS Argeș.

Cu o vastă experiență și o vechime de 11 ani la conducerea CAS Argeș pe funcții de director adjunct și director financiar și alți trei ani la conducerea unui spital din Argeș, actualul director este la curent cu toată problematica ce ține de asigurările de sănătate din Argeș chiar dacă este vorba despre medici de familie, de spitale, de pacienți sau de deconturi.

Este de asemenea, promotor și susținător activ al ideii de creare a cât mai multor Centre de Permanență în localităţile judeţului.

articolul original.

Kremlinul, despre statutul de candidat al UE al Moldovei și Ucrainei: O afacere internă a UE

24 June 2022 at 19:33
By: Eugen
image

Diplomaţia rusă a transmis vineri mesaje diferite despre decizia statelor UE de a acorda Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de ţări candidate pentru aderarea la blocul comunitar, purtătoarea de cuvânt a MAE rus afirmând că aceasta ilustrează o strategie occidentală de izolare a Rusiei şi ea va avea ”consecinţe negative”, în timp ce ministrul de externe Serghei Lavrov a apreciat că o aderare a celor două ţări la UE nu prezintă ”niciun risc” pentru Rusia, potrivit declaraţiilor redate de agenţiile Reuters şi AFP.

Această decizie ”confirmă că o acaparare geopolitică a spaţiului CSI (Comunitatea Statelor Independente – ce reuneşte mai multe dintre fostele republici sovietice n.red) continuă activ pentru a izola Rusia”, a menţionat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.

”Ei nu se gândesc la consecinţele negative ale unui asemenea pas”, a adăugat Zaharova. Potrivit acesteia, UE are ca obiectiv ”să stabilească cu regiunile din vecinătatea sa relaţii bazate pe principiul stăpân-sclav”.

Mai mult, Bruxellesul apelează la ”metode de şantaj politic şi economic” şi exercită presiuni asupra statelor candidate să adopte ”sancţiuni ilegitime” împotriva Moscovei, mai remarcă purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

”Această abordare agresivă a UE are potenţialul de a crea noi diviziuni şi noi crize mult mai profunde în Europa”, conchide Maria Zaharova.

Mai devreme în aceeaşi zi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat că acordarea statutul de ţări candidate la UE pentru Ucraina şi Republica Moldova este ”o afacere internă a Europei”, el acuzând însă în acelaşi timp Occidentul că doreşte război cu Rusia, notează AFP.

articolul original.
❌