ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Astazi — 1 December 2022Ziarul de Iasi

Doi eremiţi (I)

1 December 2022 at 00:52
image

Îi pria cu siguranţă austeritatea, augmentată de elementele casnice ale vieţii diurne, sesizabile în contextul muzeistic actual: ligheanul primitiv, patul simplu, incomod, camerele mici, cu geamuri şi intrări pe măsură, proiectate parcă pentru pitici, priveliştea exterioară deprimantă a grajdului familiei, udat de ploaia măruntă şi rece. Dinamica existenţei o sperie, Austen preferând să-şi trăiască plenar lumea naraţiunilor proprii şi mai puţin pe cea reală.

Rândurile care urmează sunt motivate de împlinirea, în 2022, a 205 ani de la moartea scriitoarei engleze Jane Austen şi, respectiv, de la naşterea romanticului american Henry David Thoreau. Apropierea celor doi autori nu reprezintă însă o chestiune de circumstanţă. Mărturisesc faptul că am localizat un impuls „transcendentalist” in nuce, în biografia prozatoarei engleze, încă de pe vremea când îi studiam viaţa şi opera la facultate, spre sfârşitul anilor optzeci. Ceva din preferinţa pentru recluziune a lui Austen şi, mai ales, opţiunea ei pentru austeritatea creatoare, observate acolo, mă făceau să mă gândesc la filozofia „transpersonalizatoare”, iniţiată de Ralph Waldo Emerson, puţin mai târziu, în America secolului al XIX-lea şi, cu precădere, la punerea sa în „practică” de către discipolul cel mai apropiat al creatorului „non-eului”, Thoreau, în singularul experiment socio-intelectual cunoscut sub numele de Walden (jurnalul experimentului a devenit, se ştie, cartea Walden or, Life in the Woods/ Walden sau Viaţa în pădure). Ipoteza mi-a fost întărită abia în 2002. Atunci, în intervalul unui stagiu academic londonez, am călătorit şi în ţinutul Hampshire, unde, în satul Chawton, se află ultima casă în care a locuit Jane Austen înainte de moartea ei timpurie (la doar 41 de ani) şi în care a scris patru dintre cele şase romane celebre ale sale.

Reşedinţa în sine nu iese din tiparul arhitectural elisabetan (construcţia datează din 1580), dar semnele prezenţei prozatoarei aici în anii din urmă ai evoluţiei misterioasei sale maladii o particularizează imediat. Universul domestic în cauză e restrictiv (aproape meschin prin dimensiuni, aş îndrăzni să constat) în mod natural (vechimea locului induce sentimentul „decorului miniatural”, de la ferestre şi uşi, până la mobilier şi încăperi), dar şi în mod artificial (adică prin acţiunea nemijlocită a proprietarilor - scriitoarea a avut o contribuţie semnificativă în această direcţie). Jane Austen s-a mutat la Chawton în 1809, după ce fratele său, Edward, a cumpărat locuinţa menţionată de la vestita (în zona oraşului Southampton) familie Knight (nume preluat, simbolic, şi de Edward după „achiziţie”), cu scopul declarat de a-şi aduce mama şi surorile (după moartea, în 1803, a tatălui). Prozatoarea şi-a ales camera cea mai modestă şi a solicitat nişte modificări importante în grădină.

Transformările cerute de ea te pun imediat pe gânduri, pentru că nu conţin nimic fastuos, ci, dimpotrivă, trimit la presupunerea retragerii din societate. A solicitat, de pildă, ridicarea unor ziduri uriaşe şi cenuşii de jur-împrejurul curţii interioare, dincolo de care lumea externă practic nu se mai vedea. Edward construieşte, ca atare, în 1813, ceea ce se va chema The Walled Garden/ Grădina înconjurată de ziduri (despre care Jane povesteşte, în scrisorile destinate diverselor rude, cu plăcere vădită), o veritabilă fortăreaţă „victoriană”, unde autoarea se putea izola creator şi, intuim astăzi, psihologic. Îi pria cu siguranţă austeritatea, augmentată de elementele casnice ale vieţii diurne, sesizabile în contextul muzeistic actual: ligheanul primitiv, folosit la toaleta de dimineaţă, bonetele bătrâneşti, fierul de călcat rudimentar, patul simplu, incomod, camerele mici, cu geamuri şi intrări pe măsură, proiectate parcă pentru pitici, priveliştea exterioară deprimantă a grajdului familiei, udat de ploaia măruntă şi rece.

Dinamica existenţei o sperie, Austen preferând să-şi trăiască plenar lumea naraţiunilor proprii şi mai puţin pe cea reală (a rămas antologic refuzul ei din 1802 de a se mărita cu Harris Bigg-Wither, un prieten de familie bogat, însă lipsit de atractivitate masculină, după ce, în prealabil, cu numai o zi înainte, îi acceptase cererea în căsătorie şi petrecuse, în consecinţă, o noapte a remuşcărilor insomniace). De asemenea, se ştie că, din 1786, adică din anul în care revine din peregrinările sale şcolare (Oxford, Southampton ş.a.), scriitoarea nu a mai trăit niciodată în afara propriei ei locuinţe. S-a şi mutat rar (cu familia) dintr-o casă în alta (Chawton a constituit ultima „mutare” aşa-zicând), iar, când a fost nevoită să o facă, a suferit enorm, arătând serioase aprehensiuni legate de schimbare. Vreme îndelungată nu reuşea să scrie după o astfel de „re-locare”. La Chawton, şi-a creat, măcar în aparenţă, mediul creator ideal (nu întâmplător a redactat aici patru capodopere din şase!), un mediu auster, închis (din unghiul reprezentării concrete, materiale, altfel însă deschis, metaforic vorbind, spre cunoaştere şi autocunoaştere), profund spiritualizat (masa la care scria, prevăzută cu un scaun neverosimil, de şcolar pirpiriu, nu depăşea dimensiunile volanului unui automobil actual). Un spaţiu pe care l-aş denumi, fără ezitări, „transcendentalist”, „waldenian” avant la lettre. (Va urma)

Codrin Liviu Cuţitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

articolul original.

Modele de regionalizare (III)

1 December 2022 at 00:51
image

E regionarea poloneză un model de bune practici?

În discursul public despre regionalizare apare cel mai adesea invocat ca posibilă cale de urmat modelul polonez. E o pistă falsă, atât timp cât unitatea de holon a regionalizării româneşti rămâne judeţul, după cum am menţionat, în timp ce în Polonia a fost organizarea teritorială inferioară scalar - powiat-ul (LAU1). Acest fapt înseamnă că regionalizarea poloneză a fost o acţiune de mare fineţe teritorială, în timp ce abordarea românească va fi mai rudimentară.

Reforma administrativă poloneză (26 noiembrie 2005) a fost una radicală. Dintre gridurile administrative anterioare, doar organizarea locală de tip LAU2 (gmina - comuna) s-a conservat. Din punctul de vedere al administraţiei au fost înfiinţate două niveluri noi - unul regional (NUTS2), al noilor voievodate, entităţi ce au preluat denumirea vechiului nivel NUTS3 şi unul local, al powiaturilor (LAU1), acesta din urmă grupând mai multe gmina şi preluând o bună parte a competenţelor administrative ale NUTS3 (vechile voievodate). Vechile voievodate au dispărut, iar nivelul NUTS3 a fost profund reorganizat. Acestea au fost construite în alte configuraţii, într-o logică spaţială care sprijină proiectul regional. Înainte de reforma administrativă au fost 44 de vechi voievodate, ce au devenit podregiony (subregiuni) în noua configuraţie NUTS 3. Numărul şi limitele lor au suferit schimbări radicale în timp (45, apoi 66 de voievodate în 2008 şi 73 în prezent). Din perspectivă administrativă, au fost delestate de cea mai mare parte a funcţiilor teritoriale, ce se regăsesc acum la nivelul administrativ NUTS2 şi LAU1.

De menţionat că în intervalul în care au funcţionat noile voievodate, din Mazovia (voievodatul Capitalei) s-au separat în 2018 două entităţi NUTS 2: zona metropolitană a Varşoviei şi restul regiunii mazoviene. Această nouă reconfigurare s-a realizat în scopul adaptării teritorial-statistice a Poloniei în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor europene. În continuare, Varşovia a rămas reşedinţa voievodatului, ce a glisat din punctul de vedere teritorial-statistic către nivelul NUTS1 (al macroregiunilor).

Cu cât coborâm la scări inferioare, teritoriile devin din ce în ce mai omogene din punct de vedere fizico-geografic, al vectorilor de polarizare urbană şi din perspectivă identitară. Nivelurile scalare inferioare reclamă un tip de guvernanţă locală specific. Polonia a înţeles extrem de bine acest lucru, alcătuind powiat-uri - echivalentul vechilor plase sau ocoale din istoria administrativă a României, respectiv a Moldovei - urbane, ce înglobează o singură gmina urbană (nivelul LAU2 polonez - echivalentul comunelor, oraşelor sau municipiilor) de dimensiuni mari sau medii (toate au în prezent peste 40.000 de locuitori), powiat-uri periurbane, ce grupează gminele rurale sau urbane din proximitatea marilor oraşe şi powiat-urile predominant rurale, ce grupează gminele rurale în jurul unei gmine urbane de talie medie sau mică, situate la o distanţă ceva mai mare de centrele urbane importante. Pornind reforma administrativă de jos în sus, aceste powiat-uri au fost elementele de bază ale proiectului regionalizării în Polonia.

Teoretic, regionalizarea poloneză a avut de întâmpinat mai multe probleme decât ar fi trebuit să întâmpine regionalizarea României. De ce? Pentru că majoritatea vechilor teritorialităţi au fost anihilate de tectonica, deopotrivă geopolitică şi teritorială, din perioadele modernă şi contemporană. Dispariţia Poloniei ca stat, apoi reapariţia sa şi, în ultimă instanţă, glisarea teritorială către vest, la finele celui de-al Doilea Război Mondial, au creat fracturi la nivelul teritoriilor regionale. Cea mai apropiată geometrie regională actuală de geometria anterioară dispariţiei Poloniei ca stat e cea a regiunii Wielkopolska, centrată pe Poznan. Restul regiunilor prezintă abateri, mai mari sau mai mici de la geometriile anterioare. Dar marele avantaj al regionalizării Poloniei, pe lângă lipsa discontinuităţilor spaţiale induse de barierele geografice, a fost multicentrismul sistemului urban. Structura sa actuală se datorează şi experimentării cu un oarecare succes a teoriei polilor de creştere către finalul anilor ’60, graţie economistului Antoni Kukliński. Aplicarea unui model de interacţiune spaţială la nivelul LAU1 (powiat) confirmă că marea majoritate a regiunilor sunt construite pe marile centralităţi urbane.

Însă putem remarca şi câteva regiuni neperformante: Lubuskie, Opole, Subcarpatia sau Kielce. Toate aceste entităţi sunt teritorii interstiţiale, fără o consistenţă identitară puternică, aflate sub incidenţă unor centralităţi superioare, situate în exteriorul limitelor administrative. Capitalele acestora au dimensiuni mai modeste (între 125 şi 200.000 de locuitori) şi au generat aglomeraţii urbane cu o talie medie (160-300.000 de locuitori), situate în sistemul urban polonez pe nivelul terţiar, după capitală şi metropolele regionale consolidate sau aflate în emergenţă. Sunt mai puţin stabile din perspectiva demografică, iar din punctul de vedere al PIB-ului pot fi considerate insule de sărăcie în raport cu vecinătăţile. (Pe săptămâna viitoare)

George Ţurcănaşu este lector doctor la Departamentul Geografie din cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

articolul original.

Impactul inflaţiei asupra gospodăriilor cu venituri mici

1 December 2022 at 00:50
image

Inflaţia are un impact negativ asupra tuturor gospodăriilor, dar acest impact diferă semnificativ pentru gospodăriile cu venituri mici comparativ cu gospodăriile cu venituri mari. Acest impact este diferit pentru aceste două categorii mai ales din cauza structurii cheltuielilor şi a capacităţii acestora de a absorbi creşterile costului vieţii prin utilizarea economiilor sau a unor împrumuturi. 

Gospodăriile cu venituri mici se confruntă cu creşteri dramatice ale preţurilor pentru bunurile de consum curent, fapt care poate determina inclusiv incapacitatea unor persoane de a-şi asigura condiţii de viaţă normale ajungându-se chiar la starea de deprivare materială din punct de vedere economic.

Structura cheltuielilor şi a coşurilor de consum ale gospodăriilor variază în funcţie de grupele de venit, gospodăriile cu venituri mici cheltuind mult mai mult pentru produsele de bază. Conform Institutului Naţional de Statistică, cheltuielile de consum reprezintă 61,5% din cheltuielilor totale ale gospodăriilor, dar pentru gospodăriile cu cele mai mici venituri reprezintă aproximativ 90% din total cheltuieli, în timp ce pentru gospodăriile cu veniturile cele mai mari cheltuielile de consum reprezintă aproximativ 50%. Datele statistice relevă faptul că în structura cheltuielilor totale de consum pe destinaţii, cheltuielile privind produsele agroalimentare şi băuturi nealcoolice (33,4%) şi cele privind locuinţa, apa, electricitate, gaze şi alţi combustibili (15,7%) reprezintă peste 50% din cheltuielile unei gospodării. Dar gospodăriile cu venituri reduse cheltuiesc o pondere mai mare din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente, energie electrică, gaze şi încălzire şi o proporţie mai mică pentru transport, recreere, restaurante şi bunuri de uz casnic, comparativ cu gospodăriile cu venituri ridicate. În gospodăriile cu cele mai mici venituri, 51,9% din totalul cheltuielilor de consum se alocă doar pentru alimentaţie.

La nivelul zonei Euro diferenţa dintre rata efectivă a inflaţiei pentru gospodăriile cu cel mai mic venit şi cea aferentă gospodăriilor cu cel mai ridicat venit este în prezent cea mai mare din 2006 încoace. Astfel în perioada 2011-2021, această diferenţă a fost relativ constantă fluctuând între -0,25 şi 0,25 puncte procentuale, dar în 2022 a crescut constant ajungând până la 1,9 puncte procentuale în septembrie 2022. Având în vedere că rata inflaţiei în România este mai ridicată decât cea din zona Euro (13,5% comparativ cu 10,6% în octombrie 2022, conform indicelui armonizat al preţurilor de consum utilizat pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE), venitul mediu anual disponibil este cel mai scăzut în România (mai puţin de jumătate faţă de media europeană şi de 4 ori mai puţin faţă de Luxemburg) şi că inegalitatea veniturilor este în România printre cele mai ridicate din UE, impactul inflaţiei asupra gospodăriilor cu venituri reduse este şi mai mare în România.

De asemenea, gospodăriile cu venituri mici au şi cea mai redusă capacitate de a face faţă creşterilor bruşte ale costului vieţii prin utilizarea economiilor deoarece acestea se confruntă mai des cu constrângeri de lichiditate şi nu prea reuşesc să economisească. Gospodăriile cu cele mai mici venituri din România reuşeau la nivelul anului 2021 să economisească doar 0,1% din totalul veniturilor, iar gospodăriile cu cel mai ridicat venit economiseau în medie peste +18,0% din veniturile totale.

Autorităţile au adoptat măsuri pentru a tempera creşterea nivelului inflaţiei şi pentru a diminua impactul inflaţiei asupra populaţiei, dar aceste măsuri nu sunt suficiente şi sunt necesare şi alte măsuri destinate, în special, gospodăriilor cu venituri mici astfel încât acestea să nu fie şi mai expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială din cauza inflaţiei.

Alin Andrieş este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

articolul original.

La mulți ani, România! Ce face generația noastră cu moștenirea clădită pe sacrificii imense? (P)

1 December 2022 at 00:50

La 1 Decembrie sărbătorim ziua națională a României, un stat născut ca urmare a aspirațiilor și sacrificiilor realizate de generații întregi care și-au proiectat și împlinit idealul de unire a națiunii române începând cu jumătatea secolului al XIX-lea. Unirea de la 1918 s-a realizat prin înțelepciunea și perseverența unor lideri politici care au înțeles importanța unității și consensului în slujba unui ideal, dar mai ales prin jertfa de sânge a sutelor de mii de români căzuți pe câmpul de luptă. România anului 1918 a fost rezultatul unei evoluții istorice în care proiectele politice naționale s-au maturizat, iar oamenii de stat au dovedit atât în plan intern, cât și în cadrul unor conjuncturi internaționale favorabile, loialitate, înțelepciune și curaj.

Generația celor care au înfăptuit Unirea de la 1918 a oferit generațiilor următoare o moștenire înfăptuită greu și cu mari sacrificii, întărită și dezvoltată în perioada interbelică prin democratizarea și modernizarea tânărului stat român, cu provocările și limitele specifice epocii. Pus la încercare de cea de-a doua conflagrație mondială și multele decenii de dictatură comunistă, statul român a rămas unul unit, reluându-și traseul spre democratizare și occidentalizare început de generația Marii Uniri. În cei 104 ani care s-au scurs, fiecare generație și-a îndeplinit misiunea de a păstra și dezvolta statul unitar prin forța de rezistență în fața diferitelor provocări la adresa securității și unității naționale, prin identifcarea și atingerea unor noi proiecte de țară menite să întărească statul român. Rezultatul acestor eforturi și transformări face ca România să fie astăzi înscrisă pe un drum ireversibil al unui stat democratic, partener de încredere în regiune, cu o identitate proprie puternică, definită prin diversitate, cultură și istorie.

Ziua națională a României este întodeauna un bun prilej de a reflecta asupra a două realități: ce face generația noastră cu moștenirea clădită pe sacrificii imense și cum ne raportăm astăzi la ea. Într-o perioadă în care cetățenii își pierd tot mai mult încrederea în stat, autorități și conducători politici, iar a vorbi despre patriotism este o activitate ce pare cel puțin desuetă, nu trebuie să încetăm să ne facem o autocritică și un bilanț cu privire la rolul pe care îl avem în moștenirea pe care trebuie să o transmitem mai departe. Pentru a ne asigura că ne îndeplinim și noi misiunea, trebuie să conservăm și să aducem un minim de plusvaloare prin ceea ce înfăptuim individual sau colectiv. Ne dovedim respectul față de cei care s-au sacrificat generații la rând pentru ca noi astăzi să fim liberi prin cele mai „simple” dovezi de patriotism, ca cetățeni ai statului român. De la o bună cunoaștere a istoriei care ne-a adus Unirea din 1918, dar și a limbii care ne leagă. De la respectul arătat fiecărui locuitor cu propria identitate etnică, confesională etc., a moștenirii patrimoniale și identitare de care ne bucurăm și până la loialitatea și respectul arătat față de misiunea pe care o avem fiecare în societate.

1 decembrie 2022 este o zi în care marcăm Ziua Națională într-un climat internațional de insecuritate pe care generația noastră nu l-a cunoscut niciodată și care ne dovedește faptul că o moștenire care se construiește în timp prin sacrificii mari poate să devină vulnerabilă dacă pierdem din vedere necesitatea apărării ei. Naționalismul dus la extrem, ura etnică, disensiunile înghețate și resorturile istorice ale relațiilor dintre state cauzează conflict, distrugere și amenință viața fiecăruia dintre noi. Avem astăzi datoria să facem diferența între patriotism și naționalism, între iubire și respect față de trecut și ultranaționalism și populism, între loialitate față de comunitatea națională și cea față de propriile interese. Numai prin cunoaștere, educație și respect pentru fiecare ființă umană putem combate toate provocările și amenințările la adresa unității statului așa cum a fost ea realizată cu prețul vieții, curaj și determinare.

Liviu Brătescu

Senator PNL Iași

articolul original.

Blefarita, coșmarul frecvent al pacienților (P)

1 December 2022 at 00:50
image

Blefarita reprezintă inflamația cronică a pleoapelor și este întâlnită frecvent atât la copii, cât și la adulți.

Ce determină apariția blefaritei?

Cauza exactă nu este pe deplin înțeleasă, dar adesea blefarita este asociată cu inflamația și proliferarea exagerată a microorganismelor care se regăsesc în mod normal pe tegumente. De asemenea, blefarita se poate asocia cu dermatita seboreică sau rozaceea.

Cum se manifestă blefarita?

Simptomul principal al blefaritei este reprezentat de apariția scuamelor (asemănătoare mătreții scalpului) la baza genelor, însă frecvent se asociază congestia marginii pleoapelor, formarea de chalazion/orjelet, senzația de usturime/arsură oculară, iritația, hiperlăcrimarea sau roșeața oculară. Simptomele pot include vederea încețoșată sau sensibilitatea crescută la lumină.

Cum se confirmă diagnosticul?

În timpul consultului medical de specialitate, oftalmologul poate constata prezența semnelor clasice, cum ar fi mici chisturi pe marginea pleoapelor, scuame la baza genelor, congestia conjunctivei și, eventual, afectarea corneei.

Blefarita poate afecta vederea?

În mod normal, blefarita nu afectează vederea, însă dacă inflamația implică și corneea, această afecțiune poate evolua cu ulcerații, cicatrici și proliferare de vase de sânge pe suprafața corneei.

Cum se tratează blefarita?

În primul rând, întrucât blefarita este o inflamație cronică, este necesar ca pacienții să urmeze tratamentul recomandat timp îndelungat. Chiar dacă inițial tratamentul va da rezultate, este extrem de important ca rutina de îngrijire să fie continuată, prevenind astfel reapariția simptomelor.

Pilonul principal de tratament este reprezentat de igiena riguroasă a pleoapelor. Aplicarea de comprese calde și curățarea marginilor pleoapelor cu șampon pentru copii diluat sau cu șampon special formulat pentru zona ochilor trebuie efectuate în mod regulat.

Administrarea de lacrimi artificiale poate ameliora simptomele de uscăciune oculară.

În anumite cazuri, poate fi recomandată inclusiv aplicarea locală sau administrarea sistemică de antibiotic.

Aportul regulat de acizi grași esențiali, în special Omega-3, poate fi util în gestionarea simptomelor pe termen lung. Însă trebuie reținut faptul că majoritatea pacienților vor necesita tratament pe termen lung pentru a menține blefarita sub control.

Dr. Andreea Lucia Carp, medic specialist Oftalmologie, Arcadia

Pentru programarea unei consultații de Oftalmologie, pacienții au la dispoziție numărul de telefon 0232 920, Call Center Arcadia.

articolul original.
Ieri — 30 November 2022Ziarul de Iasi

Cine a stârnit obiceiul mâncatului de fasole cu ciolan pe 1 Decembrie în România

30 November 2022 at 08:26
image

Iahnia de fasole cu ciolan afumat a devenit, de mai mulți ani, un preparat nelipsit de pe mesele românilor de Ziua Națională.La noi în țară, alături de porumb, mălai, cartofi, rădăcinoase și varză, fasolea reprezintă baza bucătăriei rurale în timpul iernii. 

Considerată de mulți o mâncare de subzistență, fasolea se servește de cele mai multe ori alături de diferite feluri de carne, în special afumată.Fasolea a devenit cunoscută în Europa începând cu secolul al XVI-lea, fiind adusă de spanioli şi portughezi de pe platourile înal­te ale Americii Centrale şi de Sud. La noi în tară ea a fost adusă în secolul al XVIII-lea. În ceea ce privește obiceiul de a afuma carnea, acesta a fost împrumutat din Europa Nordică.Obiceiul de a mânca fasole cu ciolan de Ziua Națională nu datează de foarte mult timp.

La 1 Decembrie 2000, PRO TV aniversa nu doar Ziua Națională, ci și ziua postului TV.Cu acest prilej, a lansat campania ”Marea ciolaniadă”, în cadrul căreia Teo Trandafir servea acest fel de mâncare. Strachina întinsă de vedeta TV a devenit, în foarte scurt timp, tradiție, obiceiul fiind însușit de mai toate administrațiile din țară, potrivit gastroart.ro 

articolul original.

UE îl amenință pe Musk că Twitter va fi interzis dacă nu se conformează reglementărilor europene privind moderarea conținutului - FT

30 November 2022 at 08:11
image

Uniunea Europeană l-a amenințat pe Elon Musk că va interzice Twitter dacă miliardarul nu respectă regulile sale stricte privind moderarea conținutului, declanșând un conflict de reglementare cu privire la viitorul platformei de socializare, a informat miercuri Financial Times, relatează Reuters.

Comisarul UE pentru industrie, Thierry Breton, a făcut amenințarea în timpul unei conversații video cu Musk miercuri, a raportat FT, citând persoane care cunosc conținutul conversației.

Breton i-a spus lui Musk că trebuie să respecte o listă de reguli, inclusiv renunțarea la o abordare „arbitrară” pentru restabilirea utilizatorilor interziși și acceptarea unui „audit independent amplu” al platformei până anul viitor.

Ulterior, potrivit transcrierii discuției dintre cei doi, comisarul UE Thierry Breton i-a pus lui Musk că Twitter se confruntă cu „muncă uriașă” pentru a se conforma reglementărilor europene.

„Mai este enorm de lucru, deoarece Twitter va trebui să implementeze politici transparente pentru utilizatori, să consolideze în mod semnificativ moderarea conținutului și să protejeze libertatea de exprimare, să abordeze dezinformarea cu hotărâre și să limiteze publicitatea direcționată”, i-a spus Breton lui Musk.

În cele din rumă, Musk și Breton „au convenit ca serviciile Comisiei să efectueze un test” la sediul Twitter la începutul anului 2023 pentru a evalua conformitatea Twitter cu regulile UE.

Twitter și UE nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Breton l-a îndemnat anterior pe Musk să respecte regulile UE împotriva discursului instigator la ură și a dezinformarii online. De asemenea, comisarul pentru Justiție a Uniunii Europene, Didier Reynders, a exprimat comentarii similare.

Elon Musk a anunțat marți restabilirea în masă a conturilor interzise și încetarea luptei împotriva dezinformarii cu privire la Covid.

articolul original.

Minivacanţa de 1 Decembrie: numerele de telefon de la serviciile de gardă

30 November 2022 at 08:02
image

Având în vedere zilele libere din perioada 30 noiembrie - 5 decembrie, ieşenii care vor avea nevoie de asistenţă medicală se pot adresa mai multor spitale din oraşe care asigură urgenţele medicale prin Unităţi de Primire Urgenţe. 

Astfel, urgenţele medicale sunt asigurate prin UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” - telefon 0232.240822, UPU de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” - telefon 0232.264266 sau la UPU de la Spitalul Municipal Paşcani - telefon 0232.763600. De asemenea, în cazul prezentării la alte spitale din oraş, ieşeni pot consulta mai întâi graficul gărzilor, care este disponibil pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică: https://dspiasi.ro/informatii-utile/garzi. În cazul unor urgenţe medico-chirurgicale neinternate, concediile medicale pot fi acordate de medicii de familie în prima zi lucrătoare, în baza recomandării din partea medicului care a asistat urgenţa.

„Pentru persoanele care s-au adresat centrelor de permanenţă, concediile medicale pot fi eliberate de medicii care au acordat consultaţia. Certificatele constatatoare de deces se eliberează în această perioadă de către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi, prin apelarea numărului unic de urgenţă 112”, au precizat reprezentanţii DSP Iaşi. Totodată, cei de la DSP au pus la dispoziţie pentru alte urgenţe de sănătate publică un număr de permanenţă pentru perioada 30 noiembrie – 5 decembrie, acesta fiind 0723.118.124.

articolul original.

FOTO Internetul s-a umplut de glume din cauza unui brad de Crăciun. Ce au făcut autoritățile din Bacău

30 November 2022 at 07:58

Bradul de Crăciun din Bacău a devenit viral, după ce, dintr-o greșeală, pomul a fost montat strâmb.

În scurt timp, toate imaginile postate pe Internet s-au umplu de comentarii haioase. Cei mai mulți intre internauți au comparat bradul din Bacău cu Turnul din Pisa.

„Fiecare cu atracția sa turistică! Mândru că sunt din Bacău! Moș Crăciun, fii bun și ascultător cum numai tu ești și anul acesta adu-i edilului un poloboc”, a notat, pe Facebook, un localnic, citat de Ziarul de Bacău.

“A fost Black Friday, a dat comanda online și asta a venit :))”, a comentat altul.

În timp ce unii dintre oamenii din Bacău aruncau vina pe primar, alții i-au luat apărarea susținând că vina nu îi aparține.“Nu așa a venit! Așa l-au montat băcăuanii noștri gospodari, că nu primarul l-a montat, ci poate un vecin, un cunoscut de-al nostru. Este adevărat că salariile sunt mici dar … aici era vorba despre ce facem fiecare dintre noi pentru salariile alea (mari sau mici). S-au ‘răzbunat’ pe primar ? NU! S-au ‘răzbunat’ pe concetățenii lor. Asta dovedește ‘calificarea Doreilor’ sau capacitatea (ori mai bine spus incapacitatea) de a executa o lucrare de calitate”, a spus acesta.

"A leșinat bradul de la frig", s-a amuzat o altă persoană. 

Sursa: ziaruldebacau

articolul original.

Ce proiecte are Simona Modreanu, noul director al Editurii Junimea

30 November 2022 at 07:40
image

Editura Junimea din Iaşi are un nou director. Este vorba despre Simona Mihaela Modreanu, care a obţinut nota 10 în urma concursului de proiecte de management. Aceasta are în plan atât extinderea în plan internaţional a Editurii Junimea, cât şi continuitatea prin literatură şi critică literară română.

Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director al Editurii Junimea Iaşi a avut loc în luna noiembrie. A constat în două probe: proba de dosar şi proba de interviu. Luni, 28 noiembrie 2022, s-au afişat rezultatele, iar Simona Mihaela Modreanu a obţinut nota 10 la ambele probe. Ea va fi noul manager al editurii. A mai fost director al aceleiaşi edituri în perioada 2008-2014.

„Am foarte multe planuri pentru Editura Junimea, pe care le-am şi expus în proiectul managerial. În principal, voi merge pe cele două axe pe care le-am şi anunţat. Pe de o parte va fi vorba despre continuitate, adică tot ce înseamnă literatură şi critică literară română din România, dar şi cu românii din afara graniţelor. A doua axă este cea a diversificării şi a deschiderii spre spaţiul internaţional, prin traduceri, colocvii, întâlniri şi dezbateri cu scriitori şi oameni de cultură de pe alte meleaguri, dar şi prin noi colecţii în acest sens. Fiecare din cele două axe pricipale va avea multe ramificaţii, precum colecţii noi în plan şi o serie de alte acţiuni şi idei, în parteneriat şi cu celelalte instiuţii păstorite de Primăria Iaşi, universităţi şi muzee din ţară şi din străinătate şi centre de cercetare. Vom încerca să accentuăm locul şi rolul Junimii atât în plan naţional, dar şi internaţional”, declară Simona Mihaela Modreanu, noul director al Editurii Junimea Iaşi.

Simona Modreanu a urmat Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” (UAIC) din Iaşi, secţia franceză-engleză, iar studiile post-universitare le-a făcut la Centre Européen Universitaire, Nancy, Franţa. Din anul 2008 este profesor doctor la Catedra de Limba şi Literatura Franceză din cadrul Facultăţii de Litere a UAIC. Este membră în proiectul internaţional „Vigne, vin et alentour”, iniţiat de catedra UNESCO „Vin et culture” din cadrul universităţii din Dijon, Franţa (Université de Bourgogne), membră în proiectul „Dinamica identităţii în literatura francofonă europeană” şi directoare a proiectului „Spaţiul identitar în literatura francofonă contemporană”. În anul 2005 a obţinut Premiul Revistei „Convorbiri literare”, iar în 2008 a primit Premiul Naţional de Critică şi Istorie literară „Petru Creţia”.

Printre directorii pe care i-a avut Editura Junimea se numără: Ilie Grămadă (1968-1970), Mircea Radu Iacoban (1970-1979), Cezar Ivănescu (2000-2008), Simona Modreanu (2008-2014) şi Lucian Vasiliu (2015-2022). „Eminesciana”, „Eminesciana. Bibliofil”, „Cuvinte migratoare”, „Epica”, „Efigii”, „Memoria clepsidrei”, „Historia Magistra Vitae”, „Mousaion” şi „Exit” sunt o parte din colecţiile editurii.

articolul original.

Criminalul Mario Iorgulescu sfidează justiţia. S-a fotografiat cu un interlop în Italia

30 November 2022 at 04:52
image

Mario Iorgulescu, fiul milionarului Gino Iorgulescu (șeful Ligii de Fotbal), a postat marți pe Instagram o fotografie în care apare alături de liderul interlop timișorean Sorin Udrea, transmite PressAlert.

Mario Iorgulescu e acuzat de procurori că a ucis un tânăr de 24 de ani după ce a intrat cu mașina într-o intersecție din Capitală cu 145 de km pe oră, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei. El e judecat de Tribunalul București pentru omor.

Mario Iorgulescu este acum în Italia, unde s-a dus pentru presupuse tratamente medicale în timp ce era cercetat pentru uciderea unei persoane într-un accident rutier. Oleg Burlacu, avocatul lui Mario Iorgulescu, a declarat în iulie că magistrații italieni ar fi respins zilele trecute cele două mandate europene de arestare emise pe numele acestui „deoarece starea psihică a lui este de natură să împiedice participarea conștientă la proces”.

Într-un alt dosar, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv în 2021 la 3 ani de închisoare de Tribunalul București. El a fost condamnat în dosarul în care era acuzat că, alături de alți inculpați, l-ar fi sechestrat și bătut pe un tânăr care le-a împrumutat bani și i-a cerut înapoi.

Cu toate că magistrații italieni îl apără pe Iorgulescu de extrădarea în România, acesta și-a făcut timp pentru a se fotografia cu un alt interlop fugit din ţară. E vorba de liderul interlop timișorean Sorin Udrea.

articolul original.

Vâlcea: O ucraineancă a fost găsită spânzurată într-o unitate de cazare din Băile Olăneşti

30 November 2022 at 04:36
image

Poliţiştii din Băile Olăneşti au fost sesizată, marţi seara, pe la ora 21.00, despre faptul că o femeie de cetăţenie ucraineană, în vârstă de 55-60 de ani, ar fi fost găsită spunzurată, într-o unitate de cazare din localitatea Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea. A fost întocmit dosar penal pentru ucidere de culpă şi sunt făcute cercetări pentru a afla împrejurările decesului.

„Din primele verificări efectuate s-a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, poliţiştii efectuând manevrele de resuscitare, însă fără niciun rezultat, ulterior fiind declarat decesul acesteia. În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să fie efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor în care a survenit decesul femeii”, a transmis IPJ Vâlcea.

articolul original.

Becali a găsit un nou păstor pentru jucătorii de la FCSB: “Sunt un antrenor dur”

30 November 2022 at 04:20
image

Leonard Strizu, noul antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, a declarat, miercuri, în prima sa conferinţă de presă, că şi dacă îl chema Mourinho tot apela la Mihai Pintilii, cel care a fost interimar până acum şi care nu a putut fi numit la conducerea echipei deoarece nu deţine licenţa Pro.

Strizu, fost antrenor la echipa a doua a grupării patronate de Gigi Becali, a explicat că FCSB trebuie să urmeze drumul început de Pintilii după demisia lui Nicolae Dică.

"A fost o surpriză plăcută făcută de patron. Nu mă gândeam că va apela la mine pentru postul de antrenor. M-a bucurat decizia şi încercăm să creăm o atmosferă plăcută şi să le dăm posibilitatea jucătorilor de a se exprima la un nivel cât mai ridicat. Şi dacă mă chema Mourinho, tot apelam la Pintilii. El a fost al doilea sau al treilea ajutor pentru toţi antrenorii care au fost la echipă. El, prin respectul acordat jucătorilor, e foarte iubit. El ştie foarte multe. Dacă eu veneam cu un secund, nu era la fel... el e de doi ani aici, e normal să fac o colaborare cu Pintilii. Eu i-aş da mult mai multă prioritate lui Pintilii, pentru că ştie tot ce se întâmplă în vestiar. Trebuie urmat acest drum pe care îl are Pintilii cu jucătorii", a afirmat Leonard Strizu.

"Eu mă simt confortabil în această poziţie. Patronul a apelat la serviciile mele. Eu fac parte din acest club, toţi formăm o familie. Iar o mutare de sus în jos sau de jos în sus e benefică pentru a veni în sprijinul echipei mari a clubului. Toţi cei din staff, Pintilii, antrenorul cu portarii, partea medicală, Mihai Stoica, toţi... toţi vom avea câte un punct de vedere asupra pregătirii, asupra meciului şi se va lua o decizie. Ştiu ce interesează, cine conduce, cine face, cine, cine... dar pentru mine, pentru acest club, situaţia este foarte benefică. E normal ca un antrenor când vine la un club să aibă un colaborator gen Pintilii. Pintilii e de doi ani aici, el are o relaţie de prietenie şi respect cu toţi jucători şi cu cel care are puţine minute, şi cu cel cu cele mai multe... Eu am o prietenie cu Pintilii, el e un colaborator foarte bun pentru a lua decizii împreună", a adăugat Strizu.

El s-a caracterizat ca fiind un "antrenor dur", care pune presiune pe jucători.

"Ca orice antrenor nou, am foarte mare încredere în băieţi. La antrenamente, chiar dacă a fost întreruperea aceasta, am văzut poftă de joc la ei. Sunt satisfăcut de perioada aceasta de pregătire. Eu presiune nu simt. Eu am fost un jucător mai nesimţit. În schimb, eu am pus presiune pe jucători. Eu sunt un antrenor dur, dar sunt dur pentru că vreau prea mult. Orice antrenor care îşi doreşte mult face presiune asupra jucătorilor. Eu sunt un pic mai agresiv, am fost şi ca jucător, nu mi-a plăcut niciodată să pierd", a menţionat tehnicianul.

Întrebat dacă Mihai Pintilii va putea să se controleze şi să nu ofere indicaţii în timpul meciurilor pentru a nu fi suspendat, Strizu a răspuns: "Nu cred că Pintilii va putea să se controleze şi să nu se ridice de pe bancă. Nu ai cum. Pintilii trăieşte meciurile, nu cred că va sta fără să se ridice. Dar când simt că începe să-i vibreze piciorul o să-i dau un cot să stea liniştit. Nu e o problemă asta. E normal ca Pintilii să îşi ia licenţa Pro, el va fi antrenor bun".

În vârstă de 55 de ani, Leonard Strizu a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei FCSB. Mihai Pintilii, cel care a fost interimar după demisia lui Nicolae Dică din 1 noiembrie, nu a putut fi instalat principal deoarece nu deţine licenţa Pro. AGERPRES

articolul original.

Excremente de urs la conservă, vândute în România. Cât costă porția de 30 de grame

30 November 2022 at 04:04
image

Produsul se vinde în județele Covasna și Harghita, iar producătorii sunt cunoscuți pentru berea şi chipsurile „Csíki Sör” şi „Csíki Csipsz”. O conservă costă 40 de lei.

O cutie cu „Urme de urs” are 30 de grame de conţinut, iar firma producătoare garantează că excrementele sunt autentic-secuieşti, scrie presa locală din Târgu Mureș.

Șeful OPC spune că produsul nu poate fi scos de la comercializare, pentru că pe etichetă scrie că nu este destinat consumului de către oameni.

„Se vinde la noi în judeţ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör şi chipsurile cu aceeaşi denumire. Am înţeles că e un fel de suvenir, nu au putut să ne dea o explicaţie. Se dă şi un termen de valabilitate, care e aiurea, nu înţeleg la ce să dai termen de valabilitate dacă nu este produs alimentar. Traducerea nu este completă, se afirmă acolo că este produs secuiesc, produs în Székelyföld şi că se poate lucra cu el, se poate lua în mână şi mula ca o plastilină, aşa mi s-a explicat. Te-ai putea juca cu el, într-un fel, dar nu ştiu dacă e în regulă, ce se întâmplă dacă un copil se joacă cu el şi îl bagă în gură?”, a declarat șeful OPC Covasna, pentru WeRadio.

articolul original.

Singurul primar USR din Teleorman, racolat de PNL

30 November 2022 at 03:48
image

Singurul primar USR din Teleorman a fost racolat de PNL, iar anunțul public a fost făcut miercuri de preşedintele organizaţiei judeţene PNL, Eugen Pîrvulescu, citat de Reporter24.ro.

Astfel, primarul Marius Stanciu din comuna Drăgăneşti de Vede (32 de ani), apare în fotografia postată de liberalul Pîrvulescu.

„Marius a fost singurul primar USR-PLUS din județul nostru, iar lupta nu a fost deloc ușoară, având în vedere cei 28 de ani de mandat ai contracandidatului. De astăzi, Partidul Național Liberal are în Teleorman 49 de primari, mai mult decât PSD, și nu ne vom opri aici!”, a spus Pîrvulescu.

articolul original.

VIDEO: „Wednesday” realizează cel mai bun debut din istoria Netflix pentru un serial în engleză

29 November 2022 at 23:54
image

„Wednesday”, serialul după „Familia Addams”, lansat pe 23 noiembrie, a realizat cel mai bun debut pentru un serial în limba engleză din istoria platformei Netflix.

Potrivit The Hollywood Reporter, acest program în opt episoade a înregistrat 341,2 de milioane de ore de vizionare în toată lumea de-a lungul primei săptămâni de difuzare, doborând recordul de 335 de ore deţinut de sezonul 4 al serialului „Stranger Things”.

„Wednesday” este un serial poliţist cu elemente supranaturale şi prezintă anii petrecuţi de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde tânăra încearcă să înveţe să-şi folosească abilităţile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime monstruoase, care au terorizat oraşul şi să rezolve misterul în care au fost implicaţi părinţii ei în urmă cu 25 de ani. Totul în timp ce se confruntă cu noile şi foarte încurcatele ei relaţii de la Nevermore.

Creatori/ realizatori/ producători executivi/scenarişti sunt Alfred Gough şi Miles Millar, iar regizor şi producător executiv este Tim Burton.

În distribuţie: Jenna Ortega (Wednesday Addams), Gwendoline Christie (Principal Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott), cu Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

Apariţii speciale: Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) şi Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Young Gomez)

În alte roluri: Victor Teodor Dorobanţu (Thing), Calum Ross (Rowan Laslow), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Rita Santiago).

Contul de Twitter al Netflix din Franţa a adăugat că acest serial, în care protagonistă este actriţa Jenna Ortega, se află în fruntea celor mai vizionate programe în 83 de ţări. 

Serialul coreean „Squid Game” păstrează recordul inegalabil de 571,76 milioane de ore vizionate într-o săptămână. Acest program creat de Hwang Dong-hyuk, care prezintă jucători prinşi într-un joc mortal, s-a impus ca un fenomen global în toamna lui 2021.

articolul original.

„Mini ochi” crescuți în laborator

29 November 2022 at 23:49
image

Cercetătorii au reușit să crească în laborator mini-ochii 3D, cunoscuți sub numele de organoizi, cultivați din celule stem generate din mostre de piele donate de pacienții de la UCL Great Ormond Street Institute of Child Health (UCL GOS ICH), din Marea Britanie.
Într-un ochi sănătos, celulele bastonașe care detectează lumina se află în partea din spate a ochiului într-o regiune importantă responsabilă pentru procesarea imaginilor numită retină.

În cercetarea publicată recent în Stem Cell Reports, echipa a reușit să determine celulele bastonașe să se organizeze în structuri care imită organizarea lor în retină, producând un mini ochi.

Reușita reprezintă un progres important în avansarea cercetării, ținând cont de faptul că studiile anterioare care au folosit celule animale nu au reușit să replice același proces care duce la pierderea vederii cum este cel observat în sindromul Usher, cea mai frecventă cauză genetică a surdității și orbirii, care afectează aproximativ 3-10 din 100.000 de oameni din întreaga lume.

Copiii cu sindromul Usher de tip 1 se nasc adesea cu surditate, în timp ce vederea lor se deteriorează încet și duce la orbire până la vârsta adultă. Deși implanturile cohleare pot ajuta, în prezent nu există tratamente pentru retinita pigmentară, care provoacă pierderea vederii în sindromul Usher.

Recenta cercetare, deși în stadii incipiente, ajută la înțelegerea acestei afecțiuni și posibil a modului de proiectare a unui tratament viitor, și ar putea da speranță celor care urmează să își piardă vederea.

Acești mini-ochi dezvoltați în cadrul recentului studiu le permite oamenilor de știință să studieze celulele senzoriale de lumină din ochiul uman la un nivel individual și mai detaliat decât oricând până acum.

Mai precis, a fost pentru prima dată când cercetătorii, folosind secvențierea ARN cu o singură celulă, au reușit să vadă micile modificări moleculare din celulele bastonașe chiar înainte ca acestea să moară.

Folosind acești mini-ochi, echipa a descoperit că celulele Müller, responsabile de sprijinul metabolic și structural al retinei, sunt, de asemenea, implicate în sindromul Usher.

Oamenii de știință au descoperit că celulele de la persoanele cu sindrom Usher au gene activate în mod anormal pentru răspunsurile la stres și defalcarea proteinelor. Inversarea acestora ar putea fi cheia pentru a preveni modul în care boala progresează și se agravează.

Pe măsură ce mini-ochii sunt crescuți din celule donate de pacienți cu și fără defecte genetice care provoacă sindromul Usher, echipa poate compara celulele sănătoase și cele care vor duce la orbire.

Înțelegerea acestor diferențe ar putea oferi indicii importante asupra schimbărilor care au loc în ochi înainte ca vederea unui copil să înceapă să se deterioreze. Acest lucru ar putea oferi, de asemenea, indicii despre cele mai bune ținte pentru tratamentul precoce - esențial pentru a oferi cel mai bun rezultat.

„Este dificil să studiezi celulele nervoase minuscule inaccesibile din retina pacientului, deoarece sunt extrem de complicat conectate și delicat poziționate în partea din spate a ochiului. Folosind o mică biopsie de piele, avem acum tehnologia de a reprograma celulele în celule stem și apoi de a crea retină crescută în laborator cu același ADN și, prin urmare, aceleași condiții genetice, ca acești pacienți”, a declarat dr. Yeh Chwan Leong, cercetător asociat la UCL GOS ICH, primul autor al cercetării.

Cercetătorii speră că aceste modele îi pot ajuta să dezvolte tratamente care ar putea salva vederea copiilor și tinerilor cu sindrom Usher.

articolul original.

S-a decis: Fără PNRR pentru Budapesta! Ungaria să rămână “suverană” pe banii ei

29 November 2022 at 23:39
image

Comisia constată că Ungaria nu a înregistrat progrese suficiente în ceea ce priveşte reformele şi că trebuie să îndeplinească etape esenţiale pentru fondurile de Redresare şi de Rezilienţă, a transmis Comisia miercuri, într-un comunicat de presă.

„Astăzi, Comisia a prezentat Ungariei o evaluare în cadrul procedurii de condiţionalitate. Comisia constată că, în pofida măsurilor luate, există în continuare un risc pentru bugetul UE, având în vedere că măsurile de remediere care mai trebuie îndeplinite sunt de natură structurală şi orizontală. Deşi o serie de reforme au fost întreprinse sau sunt în curs de desfăşurare, Ungaria nu a reuşit să pună în aplicare în mod adecvat aspectele centrale ale celor 17 măsuri de remediere necesare, convenite în cadrul mecanismului general de condiţionalitate, până la termenul limită de 19 noiembrie, aşa cum se angajase. Acestea se referă, în special, la eficacitatea autorităţii de integritate nou înfiinţate şi la procedura de control judiciar al deciziilor de urmărire penală”, se arată în comunicatul Comisiei

„Comisia a concluzionat că rămân condiţiile de aplicare a regulamentului şi că vor fi necesare măsuri esenţiale suplimentare pentru a elimina riscurile rămase pentru bugetul UE în Ungaria. Prin urmare, Comisia a decis să îşi menţină propunerea iniţială din 18 septembrie de a suspenda 65% din angajamentele pentru trei programe operaţionale din cadrul politicii de coeziune, în valoare de 7,5 miliarde EUR. De asemenea, Comisia îşi menţine propunerea de a nu se încheia niciun angajament juridic cu niciun fond de interes public”, mai transmite Comisia Europeană.

Consiliul European va avea acum termen până la 19 decembrie pentru a vota pe această temă, fiind necesară o majoritate calificată pentru ca suspendarea fondurilor să intre în vigoare.

„Comisia, după ce s-a asigurat că au fost incluse etape esenţiale privind independenţa judiciară şi protejarea bugetului UE, a decis, de asemenea, să aprobe astăzi Planul de redresare şi de rezilienţă al Ungariei, cu condiţia punerii în aplicare integrale şi efective a etapelor necesare. De fapt, în planul de redresare şi de rezilienţă, şi în vederea soluţionării încălcărilor care pun în pericol bugetul UE, Ungaria s-a angajat să adopte cele 17 măsuri de remediere, împreună cu alte reforme ale statului de drept legate de independenţa judiciară, sub forma unui set clar definit de 27 de „supermăsuri”. Acest lucru înseamnă că nu este posibilă nicio plată în cadrul RRF până când Ungaria nu implementează integral şi corect aceste 27 de „super etape””, mai notează Comisia Europeană.

SURSA: G4MEDIA

articolul original.

Cristiano Ronaldo ar urma semneze cu Al Nasr, în Arabia Saudită. Contract de 200 de milioane de euro

29 November 2022 at 23:24
image

Cotidianul spaniol Marca susţine că destinaţia lui Cristiano Ronaldo va fi în Arabia Saudită. De cinci ori câştigător al Balonului de Aur, el ar fi aproape de un acord cu clubul Al Nasr, din Riad.

El urma să primească 200 de milioane de euro pe sezon, salariu şi sponsorizare incluse. „CR7” ar semna pentru două sezoane şi jumătate. "Ar fi o retrogradare sportivă, compensată în mare măsură de aspectul economic”, scrie Marca. Antrenorul echipei Al-Nassr este francezul Rudi Garcia.

articolul original.
❌