ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
✇Cotidianul

INTERVIU. Dumitru Prunariu: Directorul Agenției Spațiale nu va putea fi dat jos, indiferent de performanțe

By: (R.C.)

Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiu, atrage atenția, într-un interviu, că Agenția Spațială Română va fi dizolvată în Ministerul Cercetării, pierzându-și astfel independența managerială. Directorul va fi un funcționar public angajat al ministerului, care indiferent de performanțe nu va mai putea fi mutat niciodată de pe post.

– Domnule Dumitru Prunariu, pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitizarii s-au publicat condițiile de concurs pentru ocuparea postului de Director General al Agenției Spațiale Române. Se aud păreri împărțite referitoare la condițiile de organizare. Unii cercetători cu activitate recunoscută consideră chiar că s-ar compromite profesional dacă ar participa în acele condiții la concurs. Care este opinia dumneavoastră că unul din cei mai consacrați specialiști în domeniu?

-Agenția Spațială Română (ROSA) este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, funcționând conform H.G. nr. 923/1995 în sistemul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.
Având în vedere amploarea luată în lume de activitățile spațiale și importantă instituțiilor internaționale și naționale care coordonează astfel de activități, având în vedere și implicarea acestor activități în economie și viață de zi cu zi a societății, la mijlocul anului 2021 a fost demarat procesul de reorganizare a ROSA, că entitate în subordinea directă a Guvernului României, cu scopul de a eficientiza activitatea acesteia, respectiv reorganizarea ei că entitate cu inițiativă legislativă, de a-i asigura rolul inter-instituțional/inter-ministerial pe care îl are, cât și de reprezentare și coordonare a diverselor organisme, dar și pentru asigurarea adecvată a finanțării pentru activitatea curentă a ROSA.
La baza procesului a stat analiză activității ROSA cu accent pe cea de reprezentare internațională1 precum și pe cea de organizație cu activitate inter-instituțională/inter-ministerială și de securitate.2
Procesul de reorganizare a fost stopat la nivelul unor direcții ale autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare (M.C.I.D.), care își doresc demult subordonarea ROSA.
Referitor la concursul de Director General ROSA, reprezentanții acesteia și-au exprimat disponibilitatea de a acordă sprijin în vederea elaborării metodologiei și a condițiilor de concurs pentru ocuparea funcției de DG-ROSA. Acest aspect a fost discutat în ședința Consiliului Științific al ROSA din decembrie 2022, în corelare cu reorganizarea instituțională a agenției noastre spațiale. O adresă oficială a fost înaintată reprezentanților M.C.I.D. în acest sens.

– Cum se va desfășura concursul? Cine a întocmit metodologia și tematica de concurs? ROSA a fost consultată?

– Metodologia de concurs și tematică de concurs (bibliografia) s-au realizat fără consultarea ROSA. Acestea, specificate în anunțul pentru lansarea concursului pentru ocuparea funcției de DG-ROSA nu sunt specifice funcției pentru care se organizează concursul.
Pe lângă această, este logic că un astfel de concurs să se organizeze abia după reorganizarea instituțională a ROSA, în afară de cazul în care există anumite interese particulare.

– Cum au fost stabilite cerințele postului? Se spune că acestea ar încălca anumite ordine sau regulamente ale Ministerului.

– Cerințele postului au fost stabilite prin extragerea cerințelor minimale din fișa postului de DG-ROSA, pusă la dispoziția M.C.I.D., fiind formulate că cerințe cu caracter general, total insuficiente profesional pentru postul de DG-ROSA și fără a ține seama de pregătirea profesională pe care ar trebui să o aibă conducătorul unei astfel de instituții.
Unele dintre cerințe încalcă chiar prevederile Ordinului M.C.I.D. nr. 21980 din 22.12.2022 privind aprobarea metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizarii. Conform acestui ordin, la condițiile specifice de îndeplinit pentru ocuparea postului de director general, se solicită candidatului „să fie specialist în cel puțin unul din domeniile de activitate ale instituției, atestat cel puțin că cercetător științific gradul II (CS II) sau să dețină un grad de cercetător științific experimentat echivalent, care îndeplinește cel puțin standardele minimale naționale pentru CS II în domeniul de activitate al instituției, în vigoare la dată publicării anunțului pentru concurs”. În cerințele pentru concursul DG-ROSA publicate pe site-ul ministerului se specifică drept cerință: deținerea „gradului științific minim CS II sau deținerea titlului de doctor în științe inginerești sau matematică și științe ale naturii”. Titlul de doctor se obține mult mai ușor decât titlul de Cercetător Științific chiar gradul III, cu atât mai mult gradul ÎI, că să nu mai vorbim de atâtea controverse privind modul de obținere al unor titluri de doctor. Extinderea domeniului de competență de la cel aero-spațial la științe inginerești sau matematică și științe ale naturii scade drastic capacitatea unui posibil candidat la postul de DG-ROSA de a înțelege implicațiile și a conduce competent o astfel de instituție. Teoretic, în aceste condiții ar putea ajunge să conducă agenția spațială și un horticultor care are doctorat în creșterea verzei.

– Ce anomalii ați mai descoperit în condițiile de concurs?

– Bibliografia precizată în anunțul de concurs nu este specifică postului de director general al unei agenții spațiale, fiind specifică unui concurs pentru ocuparea unui post de funcționar public.
O altă anomalie care se regăsește în condițiile de concurs este încheierea unui Contract Individual de Muncă (CIM) între cel care va deveni DG-ROSA și M.C.I.D., practică inexistentă în relațiile cu alte instituții și organizații aflate în coordonare/subordine, cu atât mai mult cu cât ROSA este instituție publică finanțată integral din fonduri proprii, cu personalitate juridică, al cărei  director general în mod legal trebuie să fie angajat al acesteia, având contract de muncă cu instituția pe care o conduce.

– Spuneți-ne cum stat lucrurile până în prezent. Cine a reprezentat pe plan internațional interesele României prin ROSA?

– Până acum, impunerea pe plan internațional a intereselor României prin ROSA s-a realizat prin manageri ai acesteia care au avut statutul de membrii titulari ai Academiei Internaționale de Astronautică, cel mai înalt forum internațional de recunoaștere individuală în domeniul științelor spațiale și au avut funcții de conducere și reprezentare, aleși pe criterii de competență, în instituții internaționale de profil precum Agenția Spațială Europeană (ESA) sau Comitetul ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic, pentru a numi doar câteva. Activitățile cosmice reprezintă un domeniu preponderent internațional. Dacă nu ești recunoscut de comunitatea internațională din domeniu nu aduci României nici un beneficiu, acorduri, contracte, înțelegeri, proiecte ci doar apuci eventual să te fotografiezi la reuniuni internaționale cu adevărații decidenți în domeniu și să te lauzi cu pozele postate pe Facebook.
De asemenea, prin semnarea pe termen nedeterminat a CIM între M.C.I.D. și câștigătorul propusului concurs de DG ROSA, acesta devine un funcționar public angajat al ministerului, care indiferent de performanțe nu va mai putea fi mutat niciodată de pe post, și nicidecum un adevărat manager al ROSA cu parametri de performanță verificabili periodic, creîndu-se condițiile favorabile că ROSA să fie reorganizată că sub-direcție în cadrul unei direcții a M.C.I.D., această piezandu-și competențele și prestația internațională câștigate în mulți ani până acum.

– Care ar fi interesul subordonării ROSA?

– Care ar fi interesul? Se spune că întotdeauna trebuie să urmărești banii. Cu o contribuție la ESA de 45 de milioane de euro anul acesta, care se reîntoarce aproape integral sub formă de proiecte de cercetare-dezvoltare și tehnologice pentru România, gestionate tehnic prin ROSA și financiar prin minister, prin „reforma” cu acest concurs, în opinia mea este evident că managementul și chiar manipularea acestor programe și fonduri devine prioritară pentru anumite grupuri de interese. Multe ministere nu sunt conduse real de miniștri, care vin și pleacă la câteva luni, ci de directori care ocupă pe viață funcții de personal public angajat pe termen nedeterminat, versați în promovarea de reglementări și metodologii care să legalizeze interese de grup sau personale, nu rareori în detrimentul interesului național.
Când Agenția Spațială Europeană (ESA) a semnat, în 2011, cu guvernul României Acordul de cooperare, a cerut în mod expres, cunoscându-se potențialul de corupție din România, separarea instituției care asigura plata contribuției (acum M.C.I.D.), de cea care asigura urmărirea tehnică a proiectelor (ROSA) și de cea care asigura finanțarea și controlul financiar al proiectelor (ESA). Prin dizolvarea ROSA în M.C.I.D., sau cu controlul integral al acesteia de către M.C.I.D. se creează condiții favorabile de „intervenții” în managementul tehnic și financiar al proiectelor, creând și confuzii nedorite la nivelul ESA. Și astfel, credibilitatea și competență României vor fi compromise pe termen lung.
Multe din aceste aspecte au fost discutate în ședința de Consiliu de Administrație al ROSA  din dată de 20 ianuarie 2023, dar reprezentanții ministerului din CA, după ce au fost de acord cu concluziile, au refuzat să semneze procesul-verbal și să îl prezinte că atare ministrului.

-Ați discutat cu ministrul Sebastian Burduja? Ce așteptări aveți de la acesta?

– Cunoscându-l mai demult pe ministrul Burduja și apreciind în mod deosebit eforturile de a plăti restanțele noastre la ESA acumulate de câțiva ani, având în vedere și încărcarea și stresul generat de coordonarea unui domeniu atât de vast că cercetarea, inovarea și digitizarea, personal consider că acesta a fost indus în eroare când a semnat ordinul de organizare a concursului de DG-ROSA cu toate condițiile din anexele stufoase, dând credit propunerilor interesate formulate de unele structuri din minister.

-Susțineți că dizolvarea ROSA în Minsterul Inovării va crea condiițiile pentri intervenția politicului în actul de management. Ce propuneri aveți ca acest lucru să nu se întâmple și cum vedeți organizarea ROSA?

– Ca o concluzie, consider că pașii de urmat sunt: reluarea în regim de urgență și definitivarea procesului de reorganizare a ROSA în subordinea directă a Guvernului României, suspendarea actului administrativ de organizare a concursului și a metodologiei de concurs și reluarea acestuia în condiții de legalitate după reorganizarea ROSA.
Îmi exprim toate aceste opinii în calitate de participant în 1991 la fondarea Agenției Spațiale Române, la reorganizarea ei în 1995, de fost președinte al acesteia în perioada 1998-2004, după ce s-a încercat o preluare politică a ei în 1997, de fost președinte al Consiliului Științific și al Consiliului de Administrație al ROSA și de actual membru în CA. Asta pe lângă experiență internațională vastă în domeniu și pozițiile importante pe care le-am avut și le am încă în organizații de profil internaționale.
__________________________________

1) Activitate de reprezentare
Agenția Spațială Română este autoritatea desemnată să reprezinte România în aplicarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană – ESA. (Legea nr. 262/2011).
Agenția Spațială Română reprezintă România în cadrul NATO – Programul Science for Peace and Security, precum și în alte organizațîi internaționale în care se promovează interesele României.
Agenția Spațială Română promovează cooperarea internaţională prin reprezentarea în relaţiia cu:
•   Biroul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spaţiale (UNOOSA),
•   Comitetul pentru Cercetare Spațială (COSPAR),
•   Consiliul Internațional pentru Știință (ICSU),
•   Federația Astronautică Internațională (IAF),
•   Academia Internațională de Astronautică (IAA),
•   EURISY,
•   Consiliul Consultativ pentru Cercetare în domeniul Aeronautic în Europa (ACARE),
•   Asociaţia Instituțiilor Europene de Cercetare în Domeniul Aeronauticii (EREA),
•   Asociaţia Europeană a Industriilor Aerospaţială şi de Apărare (ASD),
•   Agenția Europeană de Apărare (EDA),
•   Comandamentul Strategic al Statelor Unite (USSTRATCOM),
•   Administrația Națională a Aeronauticii și a Administrării Spațiului (NASA),
•   Centrul Naţional de Studii Spațiale (CNES) etc.

2) Activitate interinstituțională/intreministrială și de securitate
·         ROSA asigură coordonarea şi secretariatul Grupului Inter-ministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul Securităţîi (GIMS) (H.G. nr. 1574/30.09.2004);
·         Agenția Spațială Română asigură coordonarea Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare în domeniul Securitățîi (GI-CDIS).
·         ROSA a organizat, conduce și asigură secretariatul Grupului de lucru Inter-instituțional GNSS (GLI-GNSS).
·         ROSA este autoritatea responsabilă național pentru Programul European GNSS, în componentele acestuia GALILEO și EGNOS.
·         ROSA asigura reprezentarea în forurile de conducere, de securitate și tehnice din cadrul Comisiei Europene, Agenției GNSS European (GSA) și Agenției Spațiale Europene (ESA).
·         ROSA este Autoritatea Publică Responsabilă (APR) pentru subdomeniul „Spațiu Cosmic”, din domeniul „Spațiu și Cercetare” în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 98/2010 aprobată prin Legea nr. 18/2011 și modificată prin Legea nr. 344/2015 și Legea nr. 225/2018. ROSA evaluează, propune spre desemnare, monitorizează și controlează Infrastructuri Critice Naționale din domeniul de competență. ROSA asigura reprezentarea în Grupul de Lucru Inter-instituțional pentru Protecția Infrastructurilor Critice (GLIPIC), grup de experți în coordonarea Primului Ministru pentru reglementarea Protecției Infrastructurilor Critice în România.
·         ROSA este autoritatea națională pentru certificare a organizațiilor și utilizatorilor din România pentru acces în infrastructurile GRID și de eScience. ROSA a implementat și gestionează RomanianGRID CĂ care emite certificate digitale PKI recunoscute în cadrul celor mai mari infrastructuri GRID și eScience din mediul academic și de cercetare, membre IGTF (Interoperable Global Trust Federation). RomanianGRID CĂ este membru EUGridPMA, componentă europeană a IGTF.
·         Agenţia Șpaţială̆ Română participă, ălături de alte structuri cu atribuţîi, la evaluarea riscurilor determinate de că̆deri de obiecte din atmosferă sau din spațiu, cu prioritate pentru cele care deţ̦în surse radioactive/nucleare (Ordinului M.A.I. nr. 181/12.08.2010).
·         Agenţia Șpaţială̆ Română este punct de contact tehnic pentru serviciul european Copernicus Emergency Management Service – Mapping și asigura împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență relația dintre autoritățile române și dispeceratul european în situații de urgență.

articolul original.
✇Cotidianul

Ministrul ungar de externe îl pune la punct pe ambasadorul american

By: (R.C.)

Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a afirmat joi că ambasadorul Statelor Unite la Budapesta – ca, de altfel, orice alt ambasador – nu are de ce să se amestece în afacerile interne ale Ungariei, transmite MTI.

Răspunzând unei întrebări legate de afirmaţii recente ale ambasadorului american David Pressman, Szijjarto a declarat într-o conferinţă de presă dedicată altui subiect: ‘Ungaria este o ţară suverană şi nimeni nu ne poate spune din afară cum ar trebui să trăim’.

Comentând pe marginea declaraţiilor lui Pressman pentru Politico conform cărora ‘liderii politici din guvernul Ungariei vorbesc adesea despre promovarea păcii, însă – de la condamnarea sancţiunilor până la adoptarea propunerilor ruse de ‘încetarea focului’ – ei continuă să promoveze politici susţinute de Putin’, şeful diplomaţiei de la Budapesta a afirmat că nu este ‘de niciun interes’ ceea ce Pressman sau orice alt ambasador crede despre evoluţiile din politica internă din Ungaria.

‘Dacă vrea să îşi folosească şederea în Ungaria pentru a face judecăţi despre activităţile unui guvern care a fost ales de o majoritate semnificativă a ungurilor (…) atunci va avea o muncă foarte dificilă în a lucra cu succes pentru creşterea cooperării între cele două ţări’, a spus Peter Szijjarto, insistând pe importanţa respectului reciproc.

‘Noi nu primim guvernatori sau procurori (…) trimişi aici ca să ne spună cum ar trebui să ne conducem vieţile. Acea epocă s-a încheiat’, a adăugat el.

Szijjarto a mai arătat că alegătorii ungari sunt cei care trebuie să decidă dacă guvernul face o treabă bună sau nu, şi că aceştia îşi vor da verdictul la viitoarele alegeri.

El a afirmat de asemenea că politica guvernului este ghidată exclusiv de interesele naţionale şi de dorinţa ca pacea să revină în Ucraina cât mai curând posibil.

‘Au fost făcute încercări din străinătate, fără succes, de a instala în Ungaria un guvern care nu reprezintă interesul naţional’, a mai spus el.

‘Aş putea adăuga că au fost mobilizate sume semnificative de bani în acest scop, care nu s-au dovedit o investiţie bună’, a adăugat ministrul ungar.

articolul original.
✇Cotidianul

Mai multe ONG-uri cer demisia lui Predoiu

By: (R.C.)

Un grup de opt organizaţii neguvernamentale solicită demisia ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, după ce acesta a făcut declaraţii privind achitarea definitivă a lui Dan Hosu, soţul fostei şefe DIICOT Giorgiana Hosu, fără să existe o sentinţă în acest sens.

Într-o scrisoare deschisă semnată de cele opt organizaţii membre ale Grupului „ONG-uri pentru cetăţean”, se exprimă îngrijorarea cu privire la succesiunea de fapte care indică un posibil amestec al ministrului Justiţiei într-un dosar de corupţie aflat în dezbaterea instanţei.

Pe data de 18 ianuarie, Cătălin Predoiu a afirmat într-un interviu că sentinţa în dosarul lui Dan Hosu ar fi de achitare. Ministrul a făcut o greşeală, deoarece dosarul respectiv încă se judecă, iar următorul termen este programat pe 7 februarie, se menţionează în scrisoare.

Conform semnatarilor, a doua zi, pe 19 ianuarie, Predoiu a prezentat scuze publice, afirmând că aflase informaţia „pe surse neoficiale”, dar fără a explica în ce situaţii ministrul Justiţiei ajunge să discute „neoficial” despre dosare aflate pe rolul instanţelor.

Ulterior, publicaţia G4Media a dezvăluit că, tot pe 19 ianuarie, Cătălin Predoiu a avut o întâlnire la Ministerul Justiţiei cu una din judecătoarele din dosarul lui Dan Hosu, pe care o convocase sub motivaţia oficială a discutării prezenţei magistratului de la Curtea de Apel Bucureşti pe lista de propuneri aprobată de Guvern pentru postul de judecător al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totuşi, rezultatul acestei selecţii fusese comunicat public, de către Guvern cu trei luni înainte, la data de 19 octombrie 2022, mai explică organizaţiile.

Într-un răspuns către aceeaşi publicaţie transmis pe 31 ianuarie, Ministerul Justiţiei afirmă că decizia privind lista de candidaţi pentru judecător CEDO a fost luată în şedinţa de Guvern din data de 18 ianuarie, ceea ce ar justifica convocarea judecătoarei pe 19 ianuarie.

Publicaţia G4Media a continuat investigaţia şi a arătat că nu a existat niciun document legat de aceste numiri la CEDO pe agenda şedinţei de Guvern din 18 ianuarie comunicată public. Ziariştii mai susţin că, pe pagina de Internet a Guvernului, a fost modificat anunţul cu privire la şedinţa din 19 octombrie 2022, astfel încât să nu mai includă memorandumul cu privire la CEDO, se mai arată în scrisoare.

În aceeaşi zi, Guvernul a revenit cu precizări din care rezultă că, în data de 19 octombrie 2022, s-ar fi amânat decizia, iar comunicatul de atunci reprezintă o „eroare materială”. De asemenea, în şedinţa din 18 ianuarie 2023, memorandumul privind judecătorii pentru CEDO ar fi fost discutat în secţiunea actelor confidenţiale.

„Există suspiciuni rezonabile că ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a avut acces la informaţii dintr-un dosar aflat pe rol, un dosar cu mare încărcătură politică. Predoiu nu a furnizat nicio explicaţie rezonabilă pentru ‘sursele neoficiale’ ale informaţiilor sale. Coincidenţă sau nu, Predoiu a intrat într-un dialog direct cu una din judecătoarele din dosarul în cauză, a doua zi după ce a recunoscut public că are informaţii din dosar. Ministerul Justiţiei şi Guvernul României au modificat informaţii din comunicatele oficiale, aparent cu scopul de a acoperi pretextul invocat de Predoiu pentru convocarea judecătoarei în cauză. Considerăm că Predoiu şi-a depăşit mult atribuţiile de ministru, iar toată evoluţia faptelor ridică suspiciuni rezonabile cu privire la o încercare de muşamalizare a unei intervenţii politice în justiţie. În aceste condiţii, considerăm că Predoiu este incompatibil moral cu poziţia de ministru al Justiţiei şi solicităm demisia sa imediată”, au transmis cele opt ONG-uri.

Scrisoarea este semnată de Centrul pentru Inovare Publică, CeRe:Centrul de Resurse pentru participare publică, ActiveWatch, Funky Citizens, Miliţia Spirituală, Asociaţia Respiro, Centrul FILIA, Asociaţia CIVICA.

articolul original.
✇Cotidianul

Putin pregătește răspunsul la tancurile Occidentului

By: (R.C.)

Rusia are ‘cu ce să răspundă’ la livrările de tancuri pentru Ucraina făcute de Occident, a declarat joi preşedintele rus Vladimir Putin, avertizând că acest răspuns nu se va limita doar la vehicule blindate, relatează EFE şi AFP.

‘Nu trimitem tancuri la graniţele lor, dar avem cu ce să răspundem’, a afirmat Putin într-un discurs susţinut la Volgograd (oraş în sud-vestul Rusiei), în timpul unei ceremonii de comemorare a 80 de ani de la victoria sovietică asupra Germaniei naziste în bătălia de la Stalingrad.

Răspunsul ‘nu se va limita doar la utilizarea de blindate’, a insistat liderul rus, care anterior a depus o coroană de flori în faţa flăcării eterne din Sala Gloriei Militare a complexului memorial ‘Mamaiev Kurgan’ şi a adus un omagiu memoriei soldaţilor sovietici căzuţi în luptele de la Stalingrad, printr-un minut de reculegere.

Putin a lansat un avertisment celor care ‘târăsc ţările europene, inclusiv Germania, într-un nou război cu Rusia’ şi celor care ‘speră să învingă Rusia pe câmpul de luptă’.

‘Se pare că ei nu înţeleg că războiul modern cu Rusia va fi complet diferit pentru ei’, a ameninţat liderul rus.

Declaraţiile lui Vladimir Putin ar putea fi interpretate drept o aluzie la puterea nucleară a ţării, cu care Moscova şi liderii săi s-au lăudat în mai multe rânduri, mai ales după ce conflictul din Ucraina s-a prelungit, notează EFE.

În acelaşi timp, Putin a declarat în diferite ocazii, ultima oară la sfârşitul anului trecut, că Rusia ‘în niciun caz’ nu va fi prima care va recurge la armele nucleare, întrucât doctrina sa militară stipulează un astfel de atac doar sub formă de răspuns.

Preşedintele rus s-a referit în mod special la tancurile germane Leopard 2 pe care Berlinul le va trimite Ucrainei şi care pot fi furnizate Kievului şi de alte ţări europene care le au în posesie.

‘Incredibil, dar adevărat: tancurile germane Leopard cu cruci pe ele ne ameninţă din nou’, a spus Putin, făcând o nouă paralelă între războiul împotriva lui Hitler şi campania militară rusă din Ucraina.

‘Din nou, succesorii lui Hitler vor să lupte cu Rusia pe pământ ucrainean, servindu-se de ‘banderovţî'”, a spus el, referindu-se la ucraineni, pe care îi numeşte astfel după numele susţinătorilor ultranaţionalistului ucrainean Stepan Bandera (1909-1959), care au colaborat cu naziştii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În aceeaşi cheie, el a spus că ‘ideologia nazismului, deja în forma sa modernă, creează din nou ameninţări directe la adresa securităţii’ Rusiei.

De la începerea ofensivei declanşate de el împotriva Ucrainei la 24 februarie anul trecut, Vladimir Putin susţine că responsabilii politici aflaţi la putere la Kiev sunt ‘neonazişti’, care s-ar afla la originea unui ‘genocid’ împotriva rusofonilor din această ţară.

Preşedintele rus a profitat de discursul său pentru a nega izolarea Rusiei şi pentru a le da asigurări concetăţenilor său că ţara continuă să aibă mulţi prieteni.

‘În pofida eforturilor de propagandă occidentală’, Moscova are prieteni ‘în toată lumea’, inclusiv în America de Nord şi Europa, a spus el.

De la sosirea sa la Kremlin în 2000, Putin a participat în mai multe rânduri la ceremoniile dedicate bătăliei de la Stalingrad, care a început la 17 iulie 1942 şi s-a încheiat la 2 februarie 1943 cu capitularea feldmareşalului Friderich von Paulus, comandantul Armatei a VI-a germane, după 200 de zile de lupte înverşunate.

articolul original.
✇Cotidianul

Milioane de euro furate din bancomate

By: (R.C.)

Poliţiile din Germania, Ţările de Jos şi Belgia au efectuat joi percheziţii la 16 adrese şi au arestat nouă persoane în cadrul unei anchete cu privire la o serie de jafuri cu explozivi de la bancomate, prin care banda respectivă a furat 5,2 milioane de euro, informează DPA.

Bancomate din landurile german Bavaria, Baden-Württemberg şi Thuringia au fost ţinta a peste 50 de atacuri începând din noiembrie 2021, a precizat poliţia din München.

În urma percheziţiilor au fost arestaţi nouă bărbaţi, cu vârste între 25 şi 41 de ani, cu cetăţenie olandeză, marocană, turcă, afgană sau română, rezidenţi în Ţările de Jos sau Belgia. Trei complici sunt căutaţi în continuare.

‘În plus, au fost găsite pregătite nouă pachete cu explozivi’, a indicat şeful operaţiunii de poliţie, Jürgen Harle, din cadrul forţelor bavareze.

‘Făptaşii şi-au croit drum în mod necugetat spre bani, riscând vieţile unor oameni nevinovaţi şi distrugând clădiri’, a spus ministrul de interne din Baden-Württemberg, Thomas Strobl.

El a remarcat că pagubele provocate proprietăţilor – în jur de 6,5 milioane de euro – sunt mai mari decât sumele jefuite de infractori.

articolul original.
✇Cotidianul

România încheie un nou contract pentru gaz metan

By: (R.C.)

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că a agreat cu omologul azer, Ilham Aliyev, dezvoltarea cooperării bilaterale în domenii precum energie, comerţ, transporturi, investiţii, digitalizare, agricultură, educaţie şi cultură şi a anunţat că societăţile Romgaz şi Socar vor semna, vineri, un nou contract pentru livrarea de gaze naturale azere în România pentru perioada 1 aprilie 2023 – 1 aprilie 2024.

„Am reiterat, astăzi, deschiderea şi interesul României pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre, precum şi pentru dezvoltarea de proiecte strategice cu impact regional. Am agreat să susţinem dezvoltarea cooperării bilaterale în domenii precum energie, comerţ, transporturi, investiţii, digitalizare, agricultură, foarte important – educaţie şi cultură. Am mulţumit domnului preşedinte Ilham Aliyev pentru demararea de către Azerbaidjan a exportului de gaze suplimentare către România, de la 1 ianuarie 2023. Mă bucur, de asemenea, că mâine va avea loc semnarea de către cele două companii naţionale – Romgaz şi Socar – a unui nou contract pentru perioada 1 aprilie 2023 – 1 aprilie 2024”, a afirmat şeful statului, joi, după întrevederea cu omologul azer.

El a subliniat că atât Coridorul Sudic de Gaze, cât şi viitorul cablu submarin de transport de energie electrică produsă în Azerbaidjan din surse regenerabile, proiecte susţinute inclusiv de Comisia Europeană, vor contribui semnificativ la asigurarea securităţii energetice a Uniunii Europene.

Cei doi preşedinţi au convenit şi dezvoltarea în continuare şi a altor proiecte cu impact regional, cum sunt cele în domeniul digital.

„România şi Azerbaidjan vor continua să lucreze pentru a extinde cooperarea şi iniţiativele strategice dintre Europa, Caucazul de Sud, dar şi Asia Centrală. Cum am discutat şi la Bucureşti, cele două ţări asigură şi vor dezvolta legătura dintre Europa şi Caucazul de Sud”, a spus preşedintele Iohannis.

Potrivit şefului statului român, Caucazul de Sud este o regiune de importanţă strategică pentru România şi pentru Uniunea Europeană. El a amintit că Azerbaidjan este primul stat din regiunea Caucazului de Sud cu care România a ridicat relaţiile la nivel de Parteneriat Strategic, în 2009.

„Ţara noastră este, de altfel, primul stat membru al Uniunii Europene care a încheiat un astfel de parteneriat cu Azerbaidjan. (…) România şi Azerbaidjan au relaţii politico-diplomatice excelente, dezvoltate pe parcursul a peste trei decenii. Anul 2022 a marcat o puternică dinamizare a contactelor, culminând cu vizita domnului preşedinte Ilham Aliyev la Bucureşti, cu ocazia semnării Acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României şi Ungariei privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi, la 17 decembrie”, a mai spus Iohannis.

Cei doi oficiali au discutat şi despre impactul agresiunii armate a Rusiei împotriva Ucrainei şi despre situaţia din regiunea Mării Negre.

„În acest context complicat, am evidenţiat că solidaritatea devine şi mai importantă şi am apreciat conduita Azerbaidjanului cu privire la securitatea energetică regională. Astfel, cooperarea regională şi diversificarea surselor şi a rutelor de transport sunt şi principii cheie care stau la baza unor proiecte precum Coridorul Sudic de Gaze. Ne bazăm pe parteneri de încredere precum Azerbaidjan pentru avansarea unor astfel de soluţii”, a adăugat preşedintele Iohannis.

El a subliniat că România este un prieten sincer şi onest al Azerbaidjanului.

„România are o poziţie clară, bazată pe principiile dreptului internaţional, inclusiv suveranitatea şi integritatea teritorială ale statelor recunoscute de ONU”, a mai afirmat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis efectuează, joi şi vineri, prima vizită oficială în Azerbaidjan, la invitaţia preşedintelui Ilham Aliyev.

Vineri, preşedintele României va deschide, alături de omologul azer, Reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, la care va participa şi comisarul european pentru energie, Kadri Simson. În aceeaşi zi, preşedintele Iohannis va depune o coroană de flori la „Monumentul Eroilor” din Baku.

Pe 16 decembrie 2022, Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz şi Socar Trading, filiala companiei naţionale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat primul contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere în România. Contractul individual permite livrări planificate de gaze naturale începând cu 1 ianuarie, prin Coridorul Sudic, utilizând capacităţile de transport ale conductelor TAP, IGB, precum şi ale sistemelor de transport ale Bulgariei şi României.

„Intrăm într-o nouă fază. Luna trecută, în Bucureşti, a fost semnat un acord pentru a livra gazul azer către România. Ne vom adresa şi altor pieţe europene prin intermediul dumneavoastră şi vom folosi toate aceste oportunităţi din România pentru a exporta gazul din Azerbaidjan şi mai departe”, a afirmat preşedintele azer, după întrevederea cu preşedintele român, Klaus Iohannis.

Preşedintele Azerbaidjanului a amintit că în urmă cu doi a fost pus în funcţiune ultimul segment din Coridorul Sudic de Gaze şi că anul trecut a fost semnat Parteneriatul strategic cu UE în ceea ce priveşte gazele naturale.

„Vom mări volumele de export, aceasta este prioritatea noastră”, a mai declarat preşedintele azer.

El a subliniat importanţa energiei verzi şi a reiterat că vineri va avea loc Reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze.

Ilham Aliyev a evidenţiat că porturile Baku şi Constanţa sunt importante.

„Să îmbunătăţim cooperarea între aceste două locaţii”, a spus el.

Preşedintele azer a punctat că dialogul politic între România şi Azerbaidjan este foarte dinamic.

„În ceea ce priveşte economia, comerţul avem rezultate, volumul s-a dublat, însă nu se află la volumul dorit de noi încă, pentru că cea mai mare parte din comerţul nostru o reprezintă petrolul şi atunci trebuie să diversificăm aceste volume, să facem următorii paşi. (…) În sfera economică avem iarăşi rezultate foarte bune şi putem să avem rezultate şi mai bune, în domeniul energiei, care este un element cheie nu doar pentru relaţia româno-azeră, ci se află în momentul de faţă pe agenda globală”, a mai spus Ilham Aliyev.

articolul original.
✇Cotidianul

Maia Sandu, apel de susținere pentru Mihail Saakașvili

By: (R.C.)

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat îngrijorarea privind starea de sănătate a fostului președinte al Georgiei și fost guvernator al Odesei, Mihail Saakașvili,scrie cotidianul.md

Într-un mesaj pe Twitter, Maia Sandu a scris că Mihail Saakașvili trebuie eliberat imediat și trimis în străinătate pentru tratament medical.

„Starea fizică critică a lui Mihail Saakashvili este extrem de îngrijorătoare. Torturarea până la moarte a unui lider al opoziției este inacceptabilă pentru o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană. Trebuie eliberat imediat și trimis în străinătate pentru tratament medical”, este mesajul Maiei Sandu.

Reacția șefei statului vine după ce Mihail Saakașvili a apărut în câteva capturi de ecran publicate miercuri, 1 februarie, pe contul de Facebook al fostului președinte al Georgiei.

Acesta arată slăbit în comparație cu aspectul pe care l-a avut în ultimii ani.
Anterior, avocații lui Mihail Saakașvili au anunțat că în urma analizelor, în organismul ex-președintelui au fost depistate substanțe toxice precum bariu, mercur, iar recent – arsen.

Familia şi susţinătorii lui Saakaşvili au cerut de mai multe ori autorităţilor să permită transferul lui în străinătate, pentru tratament medical, scrie cotidianul.md

articolul original.
✇Cotidianul

DNA: Sute de milioane de € prejudicii

By: (R.C.)

Sute de milioane de euro estimează procurorii DNA prejudiciile dintr-o serie de dosare care vizează și demnitari, anunță procurorul-şef al DNA, Crin Bologa. Acesta a afirmat joi că au fost trimise în judecată peste 70 de dosare „cu zeci de inculpaţi” în legătură cu pandemia de COVID-19.

„Avem o situaţie mai aparte, pentru că am început să evidenţiem aceste cauze începând cu anul 2020 – cauze în legătură cu pandemia de COVID-19. S-au trimis în judecată 72 de dosare cu zeci de inculpaţi. Şi, acum, pe rol încă în lucru 90 de dosare cu infracţiuni în legătură cu situaţia pandemică, în care sunt deja suspecte sau inculpate peste 122 de persoane. Prejudiciile estimate sunt enorme”, a declarat Crin Bologa cu ocazia prezentării bilanţului DNA pe anul 2022.

Potrivit acestuia, dosarele aflate în lucru „vizează şi demnitari”, iar prejudiciile se ridică la „sute de milioane de euro”.

Spre deosebire de anii trecuți, bilanțul DNA s-a făcut în absența președintelui Klaus Iohannis aflat în vizită oficilă în Azerbaidjan.

articolul original.
✇Cotidianul

Rabla se pregăteşte de start

By: (R.C.)

Programul Rabla va fi lansat foarte probabil la începutul lunii februarie şi va avea un buget mai mare decât cel de anul trecut, a spus, joi, într-o conferinţă de specialitate, Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

„Oficial, APIA este implicată în aceste programe. Ministerul ascultă. Dovadă că o bună parte din lucrurile care se întâmplă vin de la noi, în directă discuţie. Adică nu e aşa ca o chestie, că s-a inventat. Şi noi ne ducem pregătiţi. Adică nu ne ducem acolo că hai să vedem ce o mai fi. Nu, ne ducem cu idei şi cu soluţii. Şi, de altfel, şi anul acesta din programul Rabla, care va fi lansat foarte probabil la începutul lunii februarie, veţi vedea că mare majoritate a punctelor să ştiţi că au amprentă APIA. În acest context, discuţia cu Ministerul este ca până la alegeri, pentru că nu putem avea din păcate în România o vizibilitate mai lungă de alegeri, aceste programe vor exista….Noi ne-am dus cu mai multe tipuri de scenarii. Pentru că ministrul ne-a rugat ‘Domnule, hai să explorăm diverse posibilităţi ale acestor programe’. Pentru că în funcţii de scenarii poţi să ai criteriul: 1 – mai multe maşini clasate, asta este fundamental, să scoţi rablele din piaţă, că nu facem asta de dragul prieteniei între popoare, o facem cu scopuri precise şi 2 – să dai acces la mulţi oameni la acest program”, a susţinut Vardie.

Potrivit acestuia, în acest an bugetul Rabla va fi mai mare decât cel din 2022, iar Rabla Plus va creşte mai mult decât Rabla clasic.

Şeful APIA a declarat că nu ar trebui să ne facem griji cu privire la alimentarea cu energie electrică a maşinilor în perspectiva anul 2035, dincolo de care nu se vor mai vinde decât maşini cu zero emisii.

„Nu cădeţi în plasa asta, nu o să fie nimeni şocat. De aceea facem ce aţi văzut azi. Vrem să arătăm oamenilor, guvernului ce urmează să se întâmple, cu ajutorul vostru, al presei. Dacă eşti tălâmb, tu Guvern, tâmpit, nu e cazul, şi vrei să faci nimic, da, o să fie un şoc în 2035. Dar eu nu cred că toate guvernele până în 2035 îşi propun să fie anti-dezvoltare, anti-români. Nu au cum să fie pentru că până la urmă şi ei îşi vor lua maşini electrice. Ei ce vor face cu maşinile acelea? Deci nu e niciun pericol, nu cădeţi în plasa ‘că dacă astăzi toată România ar fi electrificată, România nu ar avea resursă de energie’. Greşit. În primul rând că nu se poate aşa ceva. Asta este o manipulare, îmi cer scuze, ‘golănească’, pentru a servi nişte interese ale petroliştilor. Nu e niciun secret. Asta se face în Europa. Ştie toată lumea. Pute de la o poştă. Nu e cazul oameni buni”, a spus Dan Vardie.

articolul original.
✇Cotidianul

Corupţia, „cea mai gravă problemă” a justiției de la Chişinău

By: (R.C.)

Corupţia în rândul procurorilor, judecătorilor şi avocaţilor reprezintă cea mai gravă problemă a sistemului, a admis miercuri şefa Procuraturii anticorupţie de la Chişinău, Veronica Dragalin, menţionând că prioritatea instituţiei pe care o conduce pe anul 2023 este curăţarea de corupţie a sistemului juridic din Republica Moldova, relatează Radio Chişinău.

Trei dosare pe numele unor avocaţi şi procurori acuzaţi că au pretins şi oferit mită în valoare cuprinsă între 5.000 şi 30.000 de euro au fost trimise în judecată în ultimele luni de către Procuratura Anticorupţie. Totodată, un ofiţer din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) a fost condamnat în primă instanţă la trei ani şi jumătate de închisoare pentru trafic de influenţă. El primise 100.000 de euro pretinzând că poate să influenţeze un caz aflat pe rol la CNA şi la Procuratura Anticorupţie, a indicat Veronica Dragalin, enumerând doar câteva dintre cazurile la care a lucrat instituţia pe care o gestionează, într-o conferinţă de presă în care a prezentat un bilanţ al activităţii sale în primele şase luni de la preluarea mandatului.

A ajuns să se spună că ‘toţi procurorii şi judecătorii sunt corupţi. Nu este adevărat, dar s-a creat o percepţie la nivel de societate pentru că unora li s-a permis să se ocupe de justiţie’ chiar dacă s-au compromis, a afirmat ea, subliniind că nu va exista niciun fel de progres în justiţie dacă vor mai exista persoane corupte în sistem.

Pentru a avea o ‘justiţie corectă în această ţară trebuie să contribuim cu toţii, să nu tolerăm corupţia şi imixtiunea în sistemul de justiţie’, a mai spus Veronica Dragalin.

Pedeapsa prevăzută de lege în Republica Moldova pentru un procuror sau judecător acuzat de corupţie pasivă sau acceptarea unei mite pentru influenţarea unei investigaţii este de la şapte la 15 ani de închisoare, amenzi de la 400 la 500.000 de lei (moldoveneşti) şi interdicţia de a deţine o funcţie publică într-un interval de timp care merge până la 15 ani.

Veronica Dragalin a preluat mandatul de şefă a Procuraturii Anticorupţie la 1 august 2022, notează Radio Chişinău.

articolul original.
✇Cotidianul

Şeful grupării Wagner neagă încercuirea oraşului Bahmut

By: (R.C.)

Şeful grupării paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a negat miercuri că trupele ruse ar fi reuşit să stabilească un cerc operativ în jurul oraşului ucrainean Bahmut, la câteva ore după ce reprezentanţi ai forţelor proruse din estul Ucrainei afirmau contrariul, relatează agenţia EFE.

„Cercul operativ este atunci când toate drumurile şi căile de aprovizionare, de evacuare şi orice tranzit sunt controlate faţă de focul inamic. La ora actuală nu avem un cerc operativ la Bahmut”, a scris Prigojin pe Telegram.

Mai mult, a adăugat el, acest gen de informaţii „nu se difuzează public din motive operative”. „Când oraşul va fi cucerit, o veţi afla fără nicio îndoială”, a mai transmis Evgheni Prigojin.

Mai devreme, un consilier al lui Denis Puşilin, liderul prorus din provincia ucraineană Doneţk, declarase că oraşul Bahmut „se află într-un cerc operativ, trupele noastre închid cercul”. Acesta a mai spus că „acum se dau lupte pentru controlul şoselei între Ceasov Iar (la vest de Bahmut) şi Artemovsk (denumirea rusească a oraşului Bahmut), întrucât aceasta este unica arteră prin care trupele ucrainene îşi mai pot aproviziona unităţile” aflate la Bahmut.

Un alt expert militar din provincia ucraineană învecinată Lugansk, controlată în mare parte de Rusia, colonelul Vitali Kiseliov, a susţinut la rândul său că trupele ruse aproape au încercuit oraşul Bahmut din trei părţi, în timp ce un alt colonel din aceeaşi provincie a spus că, „pentru a închide cercul”, trupele ruse mai trebuie să înainteze 10 kilometri.

Trupele ruse şi gruparea Wagner încearcă din vară să cucerească Bahmut, oraş cu circa 70.000 de locuitori înaintea lansării invaziei ruse. În ultimele săptămâni armata rusă şi-a intensificat ofensiva pentru a încercui acest oraş şi a ocupat după lupte sângeroase oraşul Soledar şi sate din apropiere, ceea ce îi permite să continue ofensiva spre Bahmut de asemenea din nord, nu doar din est. O cucerire a oraşului Bahmut le-ar deschide trupelor ruse drumul către oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, principalele redute ale armatei ucrainene în regiunea Donbas.

articolul original.
✇Cotidianul

Frații Tate rămân după gratii

By: (R.C.)

Curtea de Apel Bucureşti a respins, miercuri, contestaţiile depuse de fraţii Andrew şi Tristan Tate împotriva deciziei instanţei de fond prin care au fost prelungite cu 30 de zile mandatele de arestare emise pe numele lor, în dosarul în care sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol.

În arest rămân şi două tinere – Luana Alexandra Radu (o fostă poliţistă) şi Georgiana Manuela Naghel (iubita lui Andrew Tate) – acuzate că îi sprijineau pe cei doi în activitatea lor infracţională.

Pe lângă un avocat din România, fraţii Tate au fost consiliaţi în sala de judecată de o avocată din SUA, care a apărat de-a lungul timpului mai multe vedete de la Hollywood, printre care pe Mike Tyson şi Chris Brown.

Prezenţa avocatei nu i-a impresionat însă pe judecătorii români, care au menţinut decizia Tribunalului Bucureşti de prelungire până la data de 29 februarie a mandatelor de arestare preventivă pe numele celor doi fraţi.

Conform DIICOT, fraţii Tate (cu cetăţenie britanică) şi cele două tinere au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contracost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi ar fi obţinut importante sume de bani.

Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi.

Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda loverboy).

Femeile ar fi fost ulterior transportate şi adăpostite într-un imobil din judeţul Ilfov unde, prin acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării, prin intermediul unor platforme de socializare, de material având un astfel de caracter şi prin supunerea la executarea unei munci, în mod forţat, în scopul obţinerii de beneficii financiare importante constând în sumele de bani obţinute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori.

Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din judeţul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmaţi. Totodată, ele ar fi fost obligate să îşi facă tatuaje cu mesajul „owned by Tate”.

Până în prezent au fost identificate şase persoane vătămate care au fost exploatate sexual de grupul condus de cei doi fraţi britanici.

În timpul anchetei, procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe bunuri deţinute de fraţii Tate în România, respectiv imobile şi maşini de lux.

articolul original.
✇Cotidianul

Bună, România! Rău, CNA!

By: (R.C.)

Amenda de 10.000 de lei dată postului B1TV pentru presupuse încălcări ale legislației audiovizuale în cadrul mai multor ediții ale emisiunii “Bună, România!” i-a determinat pe membrii organizației ActiveWatch să ia atitudine.

Reprezentanții săi susțin că „judecând după slaba calitate a dezbaterilor și a deliberărilor din ședința publică a CNA, în care s-au evaluat cele 24 de ediții „Bună, România!”, în care realizatorii emisiunii au tratat in extenso profilul și activitatea unuia dintre cei mai controversați membri ai Guvernului, forul audiovizual a ratat, încă o dată, să-și afirme mandatul de „garant public al interesului public”. 

„CNA s-a distanțat semnificativ și de calitatea de for deliberativ, de mediator și s-a comportat, mai degrabă, ca un organ constatator“, se mai afirmă într-un comunicat de presă semnat ActiveWatch pe care îl difuzăm integral:

„Ne exprimăm consternarea în legătură cu decizia de amendare cu 10.000 de lei, în data de 31 ianuarie 2023, a postului B1TV pentru presupuse încălcări ale legislației audiovizuale în cadrul mai multor ediții ale emisiunii “Bună, România!”, realizată și găzduită de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

În opinia noastră, judecând după slaba calitate a dezbaterilor și a deliberărilor din ședința publică a CNA, în care s-au evaluat cele 24 de ediții „Bună, România!”, în care realizatorii emisiunii au tratat in extenso profilul și activitatea unuia dintre cei mai controversați membri ai Guvernului, forul audiovizual a ratat, încă o dată, să-și afirme mandatul de „garant public al interesului public”.

De asemenea, raportat la articolele din Codul Audiovizual pe care forul le-a invocat în sprijinul sancționării, precum și la argumentele membrilor care au votat amenda, apreciem că CNA s-a distanțat semnificativ și de calitatea de for deliberativ, de mediator și s-a comportat, mai degrabă, ca un organ constatator.

Un CNA conectat la problemele și realitățile din societate ar fi știut că:

  • În exercitarea profesiei, cu bună-credință, pe baze factuale și în interes public, jurnaliștii pot exagera și pot fi extrem de caustici atunci când analizează activitatea publică a unor demnitari (vezi art. 10, din Convenția Europeană a Drepturilor Omului). Problema lui Buzăianu și Zamfir nu e că au țipat prea mult la televizor, ci că actualul ecosistem media este fie extrem de tăcut și distanțat de problemele acute, curente, reale, de pe agenda publică, fie prea angajat politic iar informarea publicului are de suferit. Emisiunea “Bună, România!” are tocmai calitatea că informează publicul asupra unor subiecte de interes public major folosind în mod deliberat și inteligent umorul pentru a sancționa anumite comportamente ale unor demnitari.
  • Critica adusă realizatorilor emisiunii cum că nu ar fi asigurat audiatur et altera pars sau că nu ar fi informat publicul că ministrul vizat nu dorește să comenteze este cel puțin fragilă, dacă nu chiar ridicolă. O simplă căutare pe Google ar fi arătat că ministrul nu a emis opinii pe cele mai multe dintre spețele discutate în emisiunea amendată. Mai mult, așa cum cei doi realizatori au precizat în cadrul ședinței, toate luările de poziție publice ale ministrului au fost prezentate pe post. Menționarea formală unui disclaimer în care să precizeze lipsa de disponibilitate a persoanei vizate, pentru a răspunde rigorii legale, nu rezolvă problema de fond: în ultimii ani, raportul dintre politic și media a suferit schimbări dramatice. Spectrul politic nu mai respectă presa și, implicit, publicul. Fie o cumpără, fie o amenință, fie o ignoră. Există numeroase documente și rapoarte publice care arată că, în ultimii ani, spațiul civic, inclusiv cel media, a suferit tot mai multe constrângeri. Poate cea mai gravă este legată de lipsa de transparență în acțiunile decidenților politici.
  • Jurnaliștii nu sunt doar un stativ de microfon sau asistenții personali ai politicienilor pe care-i chestionează. Datoria lor este să fie incomozi și, prin prestația lor, să-i conducă pe politicieni și decidenți să comunice transparent și profesionist în orice chestiune legată de activitatea publică. Problema nu e neapărat că, în intervalul de două luni, Buzăianu și Zamfir „au abuzat” de spațiul oferit de cele 24 de ediții și de poziția lor de realizatori. Problema e că s-ar putea să fi fost aproape singurele emisiuni din spațiul audiovizual, extrem de populat și divers, care au abordat sistematic activitatea și probitatea unui ministru-cheie în Executiv.

Dincolo de aspectele de fond, care implică o cunoaștere și o conectare mai profunde la societatea românească, apreciem că nici forma deliberărilor din ședința CNA de ieri nu vine să întărească rolul de garant al interesului public. Astfel, am reținut că din cei șapte membri care au votat amenda, doar doi și-au prezentat și susținut public argumentele pentru sancțiune. Apreciem că un caz atât sensibil și nuanțat ar fi putut fi discutat cu mai multă aplecare. Mai ales că în discuție era tocmai corecta informare a publicului. O dezbatere lărgită și deschisă între toți membrii Consiliului ar fi ajutat toate părțile interesate, dar mai ales publicul, să înțeleagă și să proceseze necesitatea restrângerii dreptului la libertatea de exprimare și libertatea presei prin sancționarea cu amendă a postului B1TV. Din nefericire, în loc să deschidă un spațiu de dezbatere, care ar fi contribuit și la promovarea gândirii critice, CNA a deschis, din nou, un spațiu de controverse.

Mai mult, CNA a luat decizia strict în virtutea fragmentelor vizionate, făcând abstracție de restul conținutului. Considerăm că procesul de decizie a fost viciat și pentru că analiza a fost făcută strict pe emisiunile sesizate, fără a avea imaginea completă a celor două luni analizate. Deși cei doi realizatori au explicat extensiv în cadrul ședinței CNA că e necesară o imagine de ansamblu a întregului conținut pentru a demonstra că sesizarea este nefondată, membrii CNA care au votat amenda s-au limitat la conținutul sesizat.

În perspectiva anului electoral 2024, dar și a posibilelor competențe extinse pe care CNA le va dobândi prin transpunerea în legislația națională a Digital Services Act și a viitorului European Media Freedom Act, suntem extrem de rezervați că forul audiovizual va avea capacitatea și înțelepciunea de a-și onora profesionist mandatul public. Un mandat care, în contextul actual, nu trebuie să se limiteze doar la aplicarea legii, tehnic și cantitativ, ci la asumarea unui rol social, proactiv, într-un peisaj media supus nu doar presiunilor economice și politice, ci și presiunilor publicului.

Un public care primește din ce în ce mai puțină informație corectă și transparentă, dar care va fi chemat să decidă anul viitor ce politicieni vor stabili dacă și în ce condiții vor vorbi cu presa despre bună guvernare și integritate publică.

articolul original.
✇Cotidianul

Moțiune împotriva lui Bode: „Un şef al Poliţiei dovedit hoţ”

By: (R.C.)

Deputaţii de la USR şi Forţa Dreptei au depus, miercuri, la Camera Deputaţilor, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, intitulată „România merită mai mult decât hoţi în funcţii publice”.

Semnatarii susţin că scopul acestei moţiuni simple este acela de a atrage atenţia asupra „întârzierii nepermise într-o funcţie guvernamentală a unui om care nu o merită”, aşa cum „nu-şi merită titlul academic” sau respectul oamenilor care au muncit cinstit în România.

„Aflat în situaţia stranie de a se prezenta în faţa românilor şi a întregii lumi cu un şef al Poliţiei dovedit hoţ, Guvernul României e obligat să ia măsuri pentru repararea demnităţii instituţiilor sale democratice. Scopul prezentei moţiuni este acela de a atrage atenţia asupra întârzierii nepermise într-o funcţie guvernamentală a unui om care nu o merită, aşa cum nu-şi merită titlul academic sau respectul oricărui om care a muncit cinstit în această ţară. Încă-ministrul de Interne Lucian Bode nu numai că refuză să îşi asume responsabilitatea pentru propriile fapte, dar, cu un insultător tupeu, încearcă să mute discuţia pe un teren al banalelor schimburi de replici politice. În paralel, declanşează o ofensivă juridică dublată de o campanie mediatică menită să prezinte o realitate parţială, mincinoasă şi, pe alocuri, de-a dreptul ridicolă”, se arată în textul depus, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor.

Parlamentarii amintesc faptul că, pe 26 ianuarie 2023, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a informat că teza de doctorat a lui Lucian Bode „a fost identificată cu abateri de la etica academică, fiind, în concluzia principală a Comisiei de etică a UBB, profund viciată prin segmente plagiate şi citări incorecte grave”.

„Beneficiind de sprijinul direct al preşedintelui Klaus Iohannis şi al liderului PSD Marcel Ciolacu, Lucian Bode continuă să sfideze românii de la înălţimea unei funcţii guvernamentale. Chiar şi cu acest sprijin amoral şi de neînţeles, domnul Lucian Bode nu mai poate reprezenta România sau românii în niciun fel de calitate. Fiecare minut pe care îl petrece într-o funcţie de demnitate publică reprezintă un minut prea mult pentru onoarea ţării şi a guvernului ei. Reamintim şi faptul că Ministerul de Interne nu a avut nicio reacţie instituţională relevantă după ce în presă au apărut dezvăluiri despre situaţia unor ofiţeri de poliţie scoşi arbitrar din sistem, după retragerea de către DGIPI a certificatelor de siguranţă. Când nu fură, Lucian Bode patronează abuzuri”, se mai arată în moţiunea simplă.

USR şi Forţa Dreptei trec, de asemenea, „în dreptul ministrului Bode” „eşecul umilitor suferit de România în încercarea de a adera la Schengen”.

„Domnul Bode continuă să meargă la Consiliile Justiţie şi Afaceri Interne, deşi faptele sale sunt cunoscute de către toţi partenerii săi de discuţie. Orice zi cu Bode ministru e o zi în plus de menţinere a României în afara spaţiului în care se poate călători liber. Românii sunt umiliţi la frontiere, companiile au costuri mai mari, însă asta nu pare să mişte pe nimeni din arcul guvernamental”, scrie în textul moţiunii simple.

Semnatarii au adăugat pe lista ministrului Lucian Bode şi „licitaţiile trucate pentru achiziţia de maşini de clienţii de partid şi de stat ai arcului guvernamental”.

„Autorii acestei moţiuni nu cred că Lucian Bode e capabil să priceapă şi să accepte că un hoţ nu poate reprezenta oameni cinstiţi. De aceea, fac apel la suporterii politici ai ministrului de Interne să găsească urgent o soluţie pentru ca hoţii să nu mai fie premiaţi cu funcţii publice. România nu merită această umilinţă”, conchid cei care au depus moţiunea.

articolul original.
✇Cotidianul

Războiul declarațiilor între Rusia şi NATO

By: (R.C.)

Şeful serviciului rus de informaţii externe (SVR), Serghei Narâşkin, a declarat miercuri că NATO nu va reuşi să-i provoace Moscovei o „înfrângere strategică”, în pofida faptului că a trimis arme şi echipamente militare în Ucraina în valoare de miliarde de dolari, relatează Reuters.

Narâşkin, care este un aliat apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, a acuzat NATO că ridică miza în conflict furnizându-i Kievului arme mai avansate.

„NATO ridică miza pentru că încă visează la o înfrângere strategică a Rusiei”, a declarat Narâşkin într-un interviu televizat pentru agenţia de ştiri RIA dat publicităţii miercuri.

„Dar asta nu se va întâmpla”, a adăugat el.

El a făcut aceste afirmaţii în contexul în care SUA pregătesc ultimul pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de circa 2 miliarde de dolari. Printre armele oferite ar urma să se afle, pentru prima dată, şi rachete cu o rază de acţiune de până la 150 km.

Washingtonul a ezitat până acum să furnizeze Kievului arme cu rază lungă de acţiune, aparent temându-se că acestea ar putea fi folosite în atacuri asupra Rusiei, ceea ce ar putea aduce Moscova şi NATO mai aproape de un conflict direct.

Narâşkin a criticat şi ultimele promisiuni ale Washingtonului de ajutor militar, afirmând că Moscova „a luat notă de creşterea atât a volumului, cât şi a gamei echipamentului militar furnizat”.

El a spus că SUA şi aliaţii lor sunt „hotărâţi să se războiască cu Rusia până la ultimul ucrainean”.

După promisiunile SUA, Germaniei şi mai multor alte state europene de a livra zeci de tancuri Ucrainei, oficiali ruşi precum ministrul de externe Serghei Lavrov şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au acuzat ţările NATO că şi-au asumat un rol mai activ în război.

Kievul şi Occidentul susţin că livrările de arme şi echipament militar sunt vitale pentru ajuta Ucraina să se apere împotriva a ceea ce susţin că este un război ilegal de agresiune declanşat de Rusia, care a trimis zeci de mii de militari în Ucraina în februarie anul trecut în ceea ce a numit o „operaţiune militară specială”.

articolul original.
✇Cotidianul

Și fiul lui Pițurcă, și directorul Romarm scapă de cătușe

By: (R.C.)

UPDATE Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins, marţi noaptea, cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Ţuţu, şi a lui Alexandru Piţurcă, fiul lui Victor Piţurcă, în dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării.

Magistratul a dispus ca cei doi să fie plasaţi sub control judiciar, având mai multe interdicţii.

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată de DNA.

Alexandru Piţurcă a fost reţinut marţi pentru 24 de ore, fiind acuzat de cumpărare de influenţă, în timp ce Gabriel Ţuţu a stat şi el o zi în arestul Poliţiei Capitalei.

În acelaşi dosar, Victor Piţurcă este cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru cumpărare de influenţă.

Potrivit DNA, pe fondul pandemiei generate de virusul COVID-19, în perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021, Gabriel Ţuţu, în calitate de director general al Romarm, cu încălcarea dispoziţiilor legale, ar fi încheiat cu o asociere de firme din care făcea parte şi o societate controlată de Alexandru Piţurcă, în condiţii dezavantajoase pentru compania pe care o conducea, două contracte de achiziţie publică ce vizau cumpărarea a şapte utilaje neconforme de producere a măştilor de protecţie.

„Prin demersurile menţionate mai sus, CN Romarm SA a fost prejudiciată cu suma de 8.647.584 lei, reprezentând contravaloarea utilajelor menţionate, valoarea materiei prime şi ulterior contravaloarea unor piese şi servicii conexe (în afara contractului)”, arată anchetatorii.

Într-un context asemănător, procurorii spun că, în perioada 19 martie 2020 – 10 aprilie 2020, Gabriel Ţuţu ar fi pretins, printre altele, de la reprezentanţii societăţilor implicate în achiziţiile de mai sus introducerea într-un circuit comercial de livrare măşti de protecţie neconforme către Ministerul Apărării Naţionale a unui prieten de-al său fără ca acesta să desfăşoare activităţi comerciale reale auxiliare contractului de livrare produse de protecţie şi efectuarea unor plăţi către acesta (40% din cota de profit rezultată) sub aparenţa unui contract de consultanţă.

„În schimbul acestor ‘servicii’, suspectul Gabriel Ţuţu ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra funcţionarilor din cadrul MApN şi că îi va determina pe aceştia să încredinţeze direct şi fără proceduri publice contractele de furnizare, dar şi să efectueze recepţia fără problemă a produselor respective şi să achite la timp facturile emise în acest sens. În contextul menţionat mai sus, suspectul Ţuţu Gabriel ar fi primit printr-un intermediar suma de 50.000 lei”, menţionează procurorii anticorupţie.

DNA mai susţine că Alexandru Piţurcă ar fi acceptat, în mod direct, condiţiile impuse de Gabriel Ţuţu, în schimbul cărora acesta din urmă ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari din cadrul MApN şi că îi va determina să încredinţeze direct şi fără proceduri publice contracte de furnizare produse de protecţie împotriva coronavirusului.

Citiți și

Ţuţu de la Romarm nu a fost de capul lui

articolul original.
✇Cotidianul

O nouă zi de proteste masive în Franța

By: (R.C.)

Sute de mii de persoane au protestat marţi în oraşele franceze împotriva reformei sistemului de pensii promovate de preşedintele Emmanuel Macron, dar greva pare să fi fost de mai mică amploare faţă de prima zi de mobilizare, pe 19 ianuarie, transmite AFP.

Potrivit sindicatelor, la Paris circa o jumătate de milion de persoane au participat la protest. O mobilizare puternică a manifestanţilor a fost consemnată şi în alte mari oraşe, cu circa 40.000 de protestatari la Marsilia, faţă de circa 26.000 pe 19 ianuarie, sau între 28.000 şi 65.000 (în funcţie de sursă) la Nantes, participări notabile fiind înregistrate şi în oraşele mai mici.

A fost remarcată o participare semnificativă a femeilor la manifestaţii, ele considerându-se „marile perdante” ale unei reforme „injuste”.

Deşi mişcarea grevistă a fost de mai mică amploare comparativ cu 19 ianuarie, participarea la proteste a fost mai substanţială, lucru pe care au ţinut să-l evidenţieze liderii sindicali.

Grevele au avut însă efecte vizibile mai ales în sectorul transporturilor, cu perturbări ale traficului aerian şi feroviar, precum şi în funcţionarea liniilor de metrou.

Reforma care a stârnit această mişcare de protest prevede creşterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani şi de asemenea creşterea duratei de cotizare. Dar, în ciuda manifestaţiilor, guvernul de la Paris rămâne ferm pe poziţii. Preşedintele Macron a descris luni această reformă drept „indispensabilă”, în timp ce şefa executivului, Elisabeth Borne, a insistat că majorarea vârstei de pensionare la 64 de ani „nu mai este negociabilă”.

Guvernul francez argumentează că această creştere a vârstei de pensionare se impune în urma îmbătrânirii populaţiei şi a scăderii încasărilor în sistemul public de pensii, susţinând că reforma „aduce progres social”, mai ales prin creşterea pensiilor mici în urma măririi perioadei de cotizare.

articolul original.
✇Cotidianul

Bani mai mulți pentru primari şi preşedinții de Consilii Județene

By: (R.C.)

Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care gestionează proiecte din fonduri externe nerambursabile vor primi un spor majorat la 50% de la 25%, a anunţat marţi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

„Bugetul proiectului este cel care asigură sursa de finanţare, iar prin modificarea pe care Guvernul României a aprobat-o astăzi (marţi, n.r.) am prevăzut în plus ca sursă de decontare a acestor cheltuieli şi partea de buget local şi venituri realizate la nivelul bugetului local. De asemenea, am uniformizat sporul pe care îl acordăm pentru gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile atât pentru primari şi preşedinţii de consilii judeţene de la 25% la 50%. Precizez că nu toţi primarii din România primesc acest spor. Este vorba de spor doar dacă există contracte de finanţare încheiate pentru proiecte pe care le implementează şi, mai mult, acest spor este legat de indicatori de performanţă. La aceşti indicatori de performanţă lucrăm în prezent. Analizăm posibilitatea ca numărul de contracte de finanţare încheiate, valoarea contractelor de finanţare încheiate şi tipul de proiecte, nu este totuna dacă să zicem o primărie accesează fonduri pentru un proiect care presupune consolidarea capacităţii administrative faţă de o altă primărie, să zicem, care gestionează proiecte de investiţii în infrastructură. E o mare diferenţă între cele două categorii de proiecte şi analizăm ca acest spor să fie corelat cu indicatorii de performanţă. E vorba de a ajunge cu acest nivel de spor, cu acest procent de spor acelaşi pentru că era nefiresc ca acela care răspunde la nivelul primăriei, respectiv primarul, de tot ceea ce înseamnă gestionarea unui portofoliu de proiecte să primească mult mai puţin decât subordonaţii pe care îi avea în subordine. De aceea am uniformizat procentul de spor pe fonduri europene şi desigur aici beneficiarii, autorităţi locale sunt cei care duc greul”, a spus Marcel Boloş.

El a menţionat că aceştia au în momentul de faţă 5.600 de contracte care se gestionează la nivelul autorităţilor locale şi valoarea acestor contracte este de 11 miliarde de euro.

În şedinţa de marţi a Executivului a fost aprobat un proiect de Ordonanţă de modificare a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin care se majorează cu până la 50% indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

articolul original.
✇Cotidianul

LSE: Termenii creștini eliminați din calendarul academic

By: (R.C.)

Una dintre cele mai cunoscute unități de învățământ superior din lume elimină termenii creștini istorici din calendarul său academic. Astfel, în încercarea de a reflecta mai bine caracterul său „internațional”, LSE renunță la termenii Ziua Sf Mihail, Crăciunul, Postul Paștelui și Paștele care vor fi înlocuiți anul viitor cu drept „perioadă de toamnă”, „vacanță de iarnă”, „perioadă de iarnă” și, respectiv, „vacanță de primăvară”, scrie Fox News. 

Toby Young, secretarul general al Uniunii pentru Libertatea de Expresie, a criticat LSE pentru decizia sa.

„Dacă acesta ar fi un efort de a laiciza LSE, aș fi înțeles”, a spus el. „Dar, în realitate, reflectă faptul că LSE, la fel ca majoritatea universităților britanice, se află sub influența unui nou cult religios – biserica lui Woke – care este mult mai dogmatic decât creștinismul”.

Simon Calvert, care este director adjunct la The Christian Institute, a spus pentru The Telegraph: „Avertizăm de ani de zile că creștinii sunt împinși din piața publică, dar problema se înrăutățește acum. (…) Creștinii și cei cu opinii tradiționale sunt adesea hărțuiți. Este foarte ironic când acest lucru se întâmplă în instituții care au fost fondate inițial pe principii creștine și cu fonduri de la binefăcători creștini”.

sursa foto:https://universitycompare.com/universities/london-school-of-economics

articolul original.
❌