Reading view

There are new articles available, click to refresh the page.

Școala Gimnazială din Topalu va fi dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale

Primăria comunei Topalu, județul Constanța, anunță că proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Topalu – Școala Gimnazială nr.1 din comuna Topalu” depus de autoritățile locale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a fost admis.

Echipa coordonată de primarul Constantin Baltă a solicitat, în luna martie, fonduri de la Ministerul Educației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 15 – Educație, pentru dotarea școlii și a grădiniței cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Topalu, județ Constanța – Școala Gimnazială nr.1 din comuna Topalu” urmărește dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a instituțiilor de învățământ prin achiziționarea de mobilier, amenajarea unui laborator de logopedie și achiziționarea de resurse tehnologice digitale.

Astfel, 3 săli de grupă, 8 săli de clasă și laboratorul de informatică vor dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. De asemenea se va amenaja un cabinet de logopedie ce va dotat cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice specifice (oglindă logopedică, jocuri pentru dezvoltare senzorio-motorie).

La Școala Gimnazială din Topalu învață 173 de preșcolari și elevi.

Pentru prima dată în istoria educației, a fost alocat peste 1 miliard de euro (valoarea financiară totală a apelului de proiecte fiind de 1.068.260.200 euro), valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, pentru implementarea obiectivelor din proiectul „România Educată”.

Beneficiarii Componentei C 15 – Educație  sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

❌