ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
✇Deșteptarea

În timp ce Occidentul abundă în stațiuni balneare, Orientul nu are decât o singură glorie și o singură frumusețe: Slănicul Moldovei !

By: Desteptarea

Continuăm prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slănicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din România care a oglindit viața unei stațiuni balneare.

În fapt, un  jurnal al stațiunii Slănic-Moldova care acoperă o perioadă istorică mai puțin cunoscută publicului larg, cea din perioada ,,La Belle Époque”; un model peste timp de promovare a turismului balnear al „Perlei Moldovei”, așa cum a fost denumită stațiunea pentru prima dată, chiar de către acest ziar.

Mențiune: Adaptarea, adnotările și completările la toate numerele din colecția acestui unic și inedit ziar sunt menite să întregească și să lămurească multe informații și aspecte din viața cotidiană, ca și a a personalităților vremii, care nu au fost în totalitate prezentate în paginile ziarului, tocmai pentru faptul că acestea erau cunoscute de lumea de atunci, în speță de cei din zona Moldovei, de unde veneau și cei mai mulți dintre vizitatorii stațiunii.

În acest episod: ,,Curierul Slănicului Moldovei”, Nr. 4, Anul V, Marți, 24 iulie 1907.

Din sumarul acestui număr: Slănicul Moldovei, un ,,cuib de frumuseți tămăduitoare”, supranumit și ,,Gloria Orientului”; laudatio în onoarea domnilor C. B. Pennescu și dr. A. Brăescu, două nume legate de istoria Slănicului și de realizările sale; o nouă șosea care leagă localitatea Târgu-Ocna de Slănic-Moldova, ,,o nouă cucerire” a Epitropiei ,,Sf. Spiridon”; întâmplare cutremurătoare petrecută la Hârja, satul vecin de peste munte.

Ca de fiecare dată, ziarul nu contenește în a lăuda și promova (pe drept cuvânt) Băile Slănic-Moldova, un așezământ balnear aflat pe o treaptă superioară a dezvoltării și modernizării sale și care, așa cum ni se prezintă, atrage tot mai mulți turiști străini, din Austria, Rusia, Franța, Germania, Bulgaria. Deși, privind la modul general, străinii nu prea găsesc nimic interesant în România, decât ,,doar atunci când avem de dat vreo concesie rentabilă sau de făcut vreo comandă grasă”, bijuterii ale naturii și sănătății precum Slănicul Moldovei sunt adevărate puncte de atracție și de admirație: ,,Acum poate înțelege oricine cât de măgulită trebuie să fie mândria noastră națională și câtă satisfacție simt străduințele noastre neadormite, când într-o direcție, putem fi, în întregul, un punct de atracție și de admirație. Și mândria noastră trebuie să fie înzecită, pentru că, Slănicul, mai mult decât orice, este darul pe care natura l-a hărăzit țării noastre românești, iar organizarea și sistematizarea lui este opera muncii și a priceperii noastre naționale. Apusul abundă în stațiuni balneare și climaterice; apusul plutește în glorie și în frumuseți extravagante. Orientul nu are decât o singură glorie și o singură frumusețe: Slănicul Moldovei”.  Mai mult, în articolul ,,Românii la băile din Ungaria”, câteva dintre stațiunile românești devenite parte a străinătății în timpul Austro-Ungariei de la acea vreme, precum Előpatak (astăzi comuna Vâlcele din județul Covasna, fostă stațiune balneară), Tușnad, Mehadia (astăzi stațiune de interes local în județul Caraș-Severin) sunt aspru criticate pentru mai multe neajunsuri pe care le îndură oaspeții din România: ,,astfel, cântecele românești nu sunt permise, li se fac mizerii la sosirea ziarelor românești, nu le este permis să poarte măcar un buton sau o panglicuță tricoloră românească, toate sub amenințarea că vor fi arestați. Va fi oare aceasta o lecție pentru acei care desconsiderând frumusețea și superioritatea stațiunilor noastre balneare, duc sutele de mii de lei peste hotare, pierzându-și timpul și de multe ori sănătatea, în stațiuni balneare de valoare îndoielnică?”

În articolele ,,Domnul Pennescu și Slănicul” și ,,Dr. Al. Brăescu” sunt elogiate personalitățile celor două importante nume care vor fi legate de istoria Slănicului. Primul, în calitatea sa de efor al Epitropiei Iași și de administrator al stațiunii este văzut ca ,,un om de energie și de muncă, un spirit de organizator, de administrator și de conducător, care știe să asigure întotdeauna fericirea și prosperitatea instituțiilor care au norocul să-l aibă în fruntea lor”. Acesta mai are o calitate care îl face irezistibil: ,,Este de o amabilitate și simpatie care învinge întotdeauna. Dl Pennescu completează armonia și farmecul Slănicului: gentil cu toată lumea, îndatoritor cu cei mari ca și cu cei mici, neadormit în supravegherea mecanismului unei vieți atât de condensate și de agitate, ca acea a Slănicului, el este `sufletul` Slănicului, este artera de viață, de voie bună și de bucurie a Slănicului. Așa cum am mai spus, acestea nu sunt vorbe bune și drepte, ci icoana unei realități pe care oricine o poate constata”. Cel de-al doilea, dr. Alexandru Brăescu, medic-șef al stabilimentului de hidroterapie și medic inspector al stațiunii este unul ,,en vogue” (în vogă, la modă, foarte cunoscut și apreciat): ,,Într-un interval relativ scurt, simpaticul doctor și-a câștigat această mare reputație și dacă datorește Slănicului o bună parte din ea, negreșit că și Slănicul datorește excelentului medic specialist, care cu atâta pricepere, talent și bunătate supraveghează, sau mai bine zis, asigură starea de sănătate a miilor de vizitatori ce sosesc aici. Hidroterapia, această ramură modernă a medicinei care cucerește din zi în zi mai mult teren și mai mulți lauri, organizată și sistematizată în prima stațiune balneară românească este una din gloriile doctorului Brăescu. Cine pleacă la Slănic să recurgă la minunile hidroterapiei are neapărat toată speranța, toată încrederea în abilitatea și reputația excelentului specialist, unicul mare medic al Iașului, care și-a ales cu adevărat și a aprofundat această specialitate a prezentului și a viitorului”.

Și tot domnul C. B. Pennescu este evidențiat din nou, în articolul ,,O nouă cucerire”, pentru faptul de a fi reușit să obțină sprijinul statului pentru a se construi ,,o șosea definitivă și sitematică între Târgu-Ocna și Băile Slănic”. Și aici sunt inserate și documentele care dovedesc această mare reușită, unul trimis de către minsitrul Lucrărilor Publice, Vasile. G. Morțun Vasile, iar celălalt, de către Epitropia ,,Sf. Spiridon” din Iași, în calitate de administrator al stațiunii.

În primul dintre ele (prin adresa nr. 16009 din 5 iulie 1907), ministrul are onoarea de a comunica hotărârea organului de resort de a construi o nouă șosea și poate cu timpul, chiar și o cale ferată care să lege cele două localități. De asemenea, domnia sa solicită concursul Epitropiei având în vedere importanța circulației pe această șosea, suma foarte însemnată care se va cheltui cu executarea șoselei definitive în cele mai bune condiții, dar și marile avantaje care vor rezulta din aceasta și de care vor beneficia Epitropia și Slănicul, deopotrivă. Pentru toate acestea, ministrul roagă să li se cedeze gratuit terenul pentru construcția șoselei sau cedarea la un preț minim, scutirea de taxe pentru piatra, nisipul și pietrișul care vor fi extrase din zonă, ca și plata la prețuri accesibile a lemnului care va fi exploatat din pădurile Slănicului, proprietatea de drept a Epiropiei. În final se mai solicită și asigurarea de locuințe pentru personalul însărcinat cu executarea lucrărilor. În răspunsul Epitropiei la adresa sus menționată se arată satisfacția de a primi un răspuns favorabil din partea ministerului, în urma demersurilor întreprinse de ceva vreme pentru această dornică realizare, atât de importantă pentru stațiune. Iar solicitările ministerului sunt aprobate de Epitropie fără echivoc, respectiv cedarea gratuită a terenului necesar pentru construirea șoselei, procurarea materiilor prime existente în zonă fără perceperea de taxe, livrarea lemnului din pădurile Epitropiei cu prețurile nominale (la valoarea curentă), precum și punerea la dispoziție serviciului tehnic a locuințelor necesare personalului executant.

  1. Morțun (1860-1919) a fost un publicist și om politic român, primul deputat socialist în Parlamentul României – ulterior devenit liberal, dar și unul dintre cei care l-au avut profesor de limbă germană. pe Mihai Eminescu.

În ,,Foița ziarului Curierul Slănicului”, ne sunt înfățișate amintiri ,,Din chioșcul Hârjei”, satul aflat în vecinătatea Slănicului, peste munte, pe Valea Oituzului, pe druml ce duce spre Brașov.

Pornind de la poalele muntelui ,,Dobru” spre Hârja, călătorul și naratorul nostru ajunge pe un mic platou unde a întâlnit un chioșc, ,,cu un perete de lețuri de fag în partea dinspre cărare și cu unul din scânduri învechite, căptușite cu coji de copaci, în partea dinspre munte; iar în chioșc, doar câteva mese înconjurate de bănci”. După un scurt popas, zărește în față muntele ,,Dobru”, pe vârful căruia se-nalță câțiva brazi trăsniți, ,,ce par niște negre schelete cu brațele ridicate spre cer, căci sunt așa de sus, încât ramurile lor uscate parcă ar fi niște degete lungi și subțiri înfipte în albastrul cerului”. Și uitându-se așa spre brazi, drumețul nostru își aduce aminte de legenda acelor brazi răzleți răsăriți pe unul dintre piscurile muntelui. Și legenda spune, că mai jos, de partea cealaltă a muntelui, în satul Hârja, trăia în liniște și fericire o tânără familie. Până într-o zi, când spre nenorocirea lor, un ciocoi tânăr se rătăci pe acolo, din pricina unei furtuni și își găsi sălașul chiar în casa tinerilor însurăței. Se zice că mai că spre seară, o cucuvea se așeză undeva în apropierea casei, de unde, până noaptea târziu boci într-una. Între timp, bărbatul casei se porni până la crâșmă pentru a târgui câte ceva pentru ospățul musafirului nepoftit. De la o masă, o babă îl întrebă deodată pe tânărul bărbat ,,dacă și-a prins tovarăș la nevastă” și chicotind de râs se îndepărtă schiopătând. Luat prin suprindere, el nu spuse nimic, pentru că nici nu-i trecuse așa ceva prin cap, dar ca să nu se facă de rușine, mai zăbovi ceva timp, la un șpriț. Când se făcu noapte de-a binelea și oamenii plecară să se culce, un flăcău veni în fuga mare să-l vestească pe Ion (căci așa îl chema pe bărbatul proaspăt însurat), că trecând pe lângă casa lui, auzise țipete de femeie. La început acesta crezuse că cei doi ineri se ceartă și își căută de drum, dar mai apoi auzi că Ion este la crâșmă. Aducându-și aminte de vorbele ironice ale babei, Ion înșfăcă o secure a crâșmarului și țâșni spre casă răcnind din ușă: ,,De-o fi un urs pe-acolo o să vă dăruiesc pielea lui”. Fiind obișnuiți cu astfel de arătări, sătenii nu-și făcură griji prea mari, dar după câteva zile în care nimeni din casa tinerilor nu mai fu zărit, câțiva oameni o luară spre locuința lui Ion, unde au avut parte de o groaznică priveliște: casa răvășită și pustie, ferestre sparte, ușa scoasă din țâțâni, tinda și prispa mânjite cu sânge negru și închegat. În dosul casei îl găsiră pe Bursuc, câinele lui Ion, cu botul plin de sânge. Urlând înfiorător acesta se pierdu în desișul pădurii. Oamenii se luară după el și tocmai când ajunseră în vârful muntelui rămaseră încremeniți:

,,Nu știau, să-și facă cruce, să se bată peste gură, ori să înceapă să răcnească. De cei trei brazi, atârnau spânzurate cele trei cadavre, îngrozitor de schingiuite: în mijloc, Ion, sub picioarele căruia era un buștean răsturnat, de-a dreapta lui, nevastă-sa și de-a stânga, oaspetele. Era într-amurg și pe bolta aurie a cerului, cei trei brazi legănau la suflarea vântului, trei forme negre, trei trupuri omenești. A doua zi i-au îngropat tot acolo, pe tustrei, într-o groapă… Cum s-a petrecut acest îngrozitor măcel, nimeni n-a știut  și nu știe nimeni nici până în ziua de astăzi. Singur, Bursuc, martorul mut al acestei înfiorătoare tregedii, de-ar fi avut el vorbe, ce înspăimântătoare mărturisiri ar fi făcut oamenilor”.

Trista poveste se sfârși cu imaginea unui cocostârc rotindu-se maiestuos pe deasupra acelor locuri singuratice, în timp ce povestitorul își adună ultima frază într-o adâncă reflecție: ,,O, cum aș vrea să zbor și eu ca dânsul, departe, departe, spre acele locuri în care zbor toți cei nenorociți în lumea aceasta, ca înspre un liman fericit, spre acele orizonturi veșnic senine, în care nu este durere, nici întristare…”.

 

Pentru că până acum nu am prea exemplificat din epigramele publicate, iată două dintre ele scrise de poetul, epigramistul și publicistul evreu român, Berman Goldner, care se semnează cu pseudonimul Giordano (vezi în episodul „Curierul Slănicului”: Cum prin stațiune trecea frontiera cu Austro-Ungaria, vara puteai vizita chiar și ,,țări străine”, precum Ardealul!”): ,,Dante și Slănicul – A visat Slănicul poate / Dante cel nemuritor, / Doar găsim aici de toate: Paradis și Purgator; Slănicul slobod – Ici nu-s Curți, nu-s Tribunale, / La prevenție trimis / N-a fost nimeni, Nu-i posibil / La Slănic să fii închis”.

Despre reprezentația celor mai mari nume ale teatrului românesc la Slănic, ca și despre excursiile lui Cezar Petrescu, în episodul următor.

Text adaptat, adnotat și completat de Romulus-Dan BUSNEA

Proiect inițiat și derulat de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (SPJPTCAS), cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași (BCU Iași), Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga” din Cluj (BCU Cluj) și cotidianului ,,Deșteptarea”.

Sursa: BCU Iași, BCU Cluj; Foto imagini vechi Slănic-Moldova: Colecția ing. Mihai Ceucă, Bacău. Grație domniei sale, o mare parte dintre fotografiile publicate în numerele acestei publicații se regăsesc și în episoadele prezentate, la care se adaugă și multe altele.

Mulțumiri pe această cale și slăniceanului Valeriu Meșterca, pentru sprijinul acordat continuării serialului și întregirii colecției ziarului.

Mențiune: Drepturile de autor pentru publicarea acestor texte sunt deținute de SPJPTCAS Bacău, prin persoana lui Romulus-Dan Busnea, cu acordul BCU Iași și BCU Cluj.

În conformitate cu ,,Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe”, niciun material conținut în acest serial nu poate fi reprodus integral sau parțial fără acordul scris prealabil.

(Va urma)

 

articolul original.
✇Deșteptarea

Centenarul Palatului Cercului Militar Național pe mărci poștale

By: Petru Done
image

Romfilatelia a introdus în circulație, prin magazinul său din Bacău, emisiunea de mărci poștale Centenarul Palatului Cercului Militar Național, alcătuită din 4 timbre, un bloc de 4 timbre dantelate și un plic prima zi.

Palatul Cercului Militar a fost inaugurat duminică, 4 februarie 1923, în prezența Regelui Ferdinand și a Reginei Maria.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 2,30 de lei este reprezentată clădirea Cercului Militar Național, edificiu unicat al patrimoniului național, realizat după planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, la sfârșitul sec. al XIX-lea.

Timbrul cu valoarea nominală de 3 lei redă intrarea principală a Palatului (din str. Constantin Mille, fostă Sărindar), feroneria fiind achiziționată din Germania.

Timbrul cu valoarea nominală de 9 lei ilustrează pictura  „Gornistul” care poartă semnătura lui Bella Kromer, reproducere după lucrarea omonimă a lui Nicolae Grigorescu.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 19,50 lei sunt reprezentate două perechi de cariatide și atlanți care străjuiesc extremitățile Sălii de Marmură.

Blocul de 4 timbre dantelate redă clădirea Cercului Militar Național, preluată dintr-o imagine de epocă. Ilustrația evidențiază latura dinspre Bulevardul Regina Elisabeta unde se poate observa și un tramvai urmat de o mașină de epocă.

Pe plicul prima zi este reprodusă ștampila prima zi a emisiunii în care este înscrisă sigla-emblemă a Cercului Militar, alături de imaginea arhitecturii monumentului istoric dedicat, dintru început, solemnităților militare.

 

 

articolul original.
✇Deșteptarea

Un bărbat a murit în urma unui accident rutier la Moinești

By: Comunicat de presa
image

O femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, în timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinești a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 74 de ani, din localitate care ar fi inițiat manevra de întoarcere de pe o bandă pe cealaltă.

Din impact a rezultat decesul conducătorului auto. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.

De urgență, la locul solicitării s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

În urma coliziunii dintre două autoturisme, a rezultat o victimă încarcerată, extrasă de forțele de intervenție, în stare inconștientă.

Din nefericire, s-a declarat decesul victimei.

articolul original.
✇Deșteptarea

SJU: Medici băcăuani și ieșeni au colaborat pentru a salva unicul picior al unui pacient

By: Deșteptarea
image

La Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau , pe data de 31 ianuarie 2023, a avut loc un eveniment chirurgical deosebit.

S-a constituit o echipa mixta formata din medicii chirurgi vasculari ai spitalului (dr. Bogdan Manole Szasz, dr. Manole Ghenadie , dr. Bud George si medic anestezist dr. Tutunaru Valentin ) care a fost completata cu doi medici chirurgi din Iasi: Seful sectiei de Chirurgie Vasculara a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, Conf. dr. Radu Florin Popa si medicul specialist de chirurgie vasculara , dr. Cosmin Marian.

„Operatia efectuata este o interventie de anvergura – By pass aortofemural profund, folosindu-se un grefon sintetic, special fabricat, care a fost inserat prin anastomoza (sutura pe aorta abdominala) si trecut mai apoi in regiunea inghinala pentru a fi descarcat in membrul inferior unic al pacientului. Pacientul suferea de boala arteriala periferica, asa numita „arterita” si fara aceasta procedura si-ar fi pierdut si membrul unic pe care il mai avea. Echipa de medici anestezisti a fost la inaltime si , in ansamblu, m-am simtit ca intr-o sala de chirurgie a Spitalului Judetean din Iasi ” declara Conf. dr. Radu Florin Popa.

„Judetul Bacau este un judet cu capacitate economica mare si trebuie sa aiba in orasul resedinta de judet un serviciu integrat de chirurgie vasculara. Este o chirurgie scumpa, presupune efort financiar important pentru organizare, dar odata echipa formata si pornita pe un drum ascendent nu mai vad nici o piedica pentru rezolvarea acestei patologii care este pe primul loc sau umar la umar cu cancerul , in Romania si nu numai.

Felicit echipa manageriala a Spitalului Judetean Bacau, felicit echipa de chirurgi vasculari nou inchegata si va asigur ca voi face tot efortul necesar pentru a pune umarul si a contura un serviciu de chirurgie vasculara care poate deveni functional pe deplin in scurt timp si va reusi sa rezolve pentru judet aceasta problema care va plasa judetul pe un loc binemeritat pe harta chirurgiei vasculare.

Judetele Moldovei sunt deficitare in personal specializat in acest domeniu iar efortul nostru este de a popula cu specialisti fiecare judet al acestei regiuni pentru a creste astfel speranta de viata si calitatea vietii pacientilor cu arterita care ni se adreseaza .” mai afirma Conf.dr. Radu Florin Popa .

articolul original.
✇Deșteptarea

Polițiștii, alături de preșcolari

By: Comunicat de presa
image

La data de 02 februarie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, alături de cei ai Biroului pentru Protecția Aniamlelor Bacău au desfășurat o activitate preventivă la o grădiniță din localitate.

Polițiștii le-au explicat celor mici cum este meseria de polițist și i-au asigurat că polițiștii sunt prietenii copiilor. Totodată, li s-au prezentat și aspecte legate de faptul că, polițiștii nu salvează doar oameni, ci și animale aflate în primejdie.
De asemenea, s-a discutat cu cei mici cum să traverseze corect strada pentru a nu fi în pericol.

Elevii au fost foarte receptivi la mesajele polițiștilor și le-au adresat întrebări, fiind foarte curioși cum arată hoții, pentru că vor să îi prindă, să fie supereroi, alături de polițiști.

Pentru prevenirea implicării copiilor în accidentele rutiere, Poliţia recomandă părinţilor să-i înveţe pe cei mici:

să circule numai pe trotuare;
să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare sau marcaje;
să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice;
să nu se angajeze în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii.

articolul original.
✇Deșteptarea

Depistat în trafic băut și fără permis de conducere, reținut de polițiști

By: Comunicat de presa
image

La data de 02 februarie a.c, în jurul orei 20:30, polițiștii Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti, au depistat în trafic pe raza comunei Helegiu, un tânăr de 30 de ani, din localitate, care conducea un autoturism deși avea o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la spital în vederea prelevării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumul public sub influenţa alcoolului şi fără a poseda permis de conducere.

Urmare a probatoriului administrat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 ore, fiind introdus în Arestul I.P.J Bacău.

articolul original.
✇Deșteptarea

Bănuiți de furt de produs petrolier, reținuți de polițiști, în urma a 3 percheziții domiciliare

By: Comunicat de presa
image

La data de 02 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Dărmănești, Comănești și ai Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa, au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza localităților Comănești, Dărmănești și Asău, la locuințele a 3 bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, polițiștii au identificat şi ridicate mai multe recipiente din plastic folosite pentru depozitarea produsului petrolier și alte mijloace materiale de probă.

Cei trei sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la furt calificat și furt calificat.

Din materialul probator a rezultat faptul că, bănuiții ar fi încercat și totodată, ar fi sustras produse petroliere, respectiv 550 de litri, de la două societăți comerciale.

Polițiștii au dispus reţinerea acestora pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în Arestul I.P.J Bacău.

Activităţile au fost desfăsurate cu sprijinul Brigăzii Operațiuni Speciale Bacău.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, în vederea probării întregii activități infracționale a bănuiților.

articolul original.
✇Deșteptarea

Polițiștii patrulează în preajma unităților de învățământ

By: Comunicat de presa
image

La data de 02 februarie a.c., în intervalul orar 07.30-12.30, polițiștii Secţiei 2 Poliţie Bacău au acţionat pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în zona unităţilor de învăţământ, precum şi pentru asigurarea unui climat corespunzator de siguranţă civică.

Astfel, polițiștii, împreună cu jandarmi și polițiști locali au legitimat 55 de persoane, au verificat 4 agenţi de pază la şcoli, 8 agenţi economici și 13 unități de învăţământ.

Au fost identificați 40 de elevi absentând nejustificat de la orele de curs.

Polițiștii au întocmit 5 informări către unităţile de învăţământ de unde proveneau elevii care absentau nejustificat.

articolul original.
✇Deșteptarea

Percheziții și confiscări de lemn la Brusturoasa

By: Comunicat de presa
image

La data de 02 februarie a.c. polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice şi a altor încălcări ale legislaţiei, privind circulaţia şi comercializarea materialului lemnos.

În urma activităților desfășurate împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic Ciobănuș și specialiști ai Gărzii Forestiere Suceava au fost 41 de persoane legitimate, 32 de autovehicule controlate și puse în executare 2 mandate de percheziție domiciliară. De asemenea, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 11.000 de lei și a fost confiscată cantitatea de 33 de m.c. de material lemnos, în valoare de 14.000 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate opt instalaţii de debitat/maşini de prelucrat material lemnos neautorizate, una de tip „banzic” şi şapte de tip „Circular” specifice atelierelor de tâmplărie.

Polițiștii și specialiștii din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Moinești, ocazie cu care, la domiciliile a doi bărbați, de 53 și 54 de ani, ambii din comuna Brusturoasa, au fost identificate opt instalaţii de debitat/maşini de prelucrat material lemnos neautorizate, una de tip „banzic” şi şapte de tip „Circular” specifice atelierelor de tâmplărie şi cantitatea totală de 11 m.c material lemnos.
Cantitatea de material lemnos, în valoare totală de 8.300 de lei a fost ridicat în vederea confiscării și dat în custodie reprezentantului Ocolului Silvic Ciobănuş, iar instalaţiile de debitat au fost indisponibilizate.
De asemenea, în grădina bărbatului de 54 de ani a fost identificată cantitatea de 6 m.c lemn esenţă răşinoase, specia brad, în valoare de 3.100 de lei, material lemnos provenit din tăierea ilegală de arbori comisă la data de 28 ianuarie a.c., ce a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţii şi tăiere ilegală şi furt de arbori.

Polițiștii și specialiștii din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au procedat la efectuarea unui control la o societate comercială din comuna Ghimeş – Făget, administrată un bărbat de 36 de ani.
Cu această ocazie s-a constatat că societatea cu depozit şi punct de lucru în comuna Ghimeş-Făget, are ca obiect de activitate prelucrarea şi rindeluirea materialului lemnos.
În urma controlului scriptic cu privire la achiziţionarea, depozitarea, prelucrarea şi expedierea materialului lemnos a rezultat o diferenţă de aproximativ 10 m.c lemn de foc esenţă răşinoase, faţă de controlul faptic efectuat în curtea punctului de lucru.
Având în vedere aspectele constatate, s-a procedat la confiscarea cantităţii de material lemnos în valoare de 1.500 de lei, iar societatea în cauză a fost sancţionată contravenţional.

articolul original.
✇Deșteptarea

Ce se ascunde în spatele violenței din școli. Monstrul pe care nimeni nu vrea să-l vadă

By: Răzvan Bibire
image

Anul a început destul de violent în unitățile de învățământ din Bacau. Două eleve de la Şcoala Generală Mircea Cancicov Bacău, s-au luat la bătaie chiar pe holul şcolii. A mai fost fetița care s-a aruncat de la etajul 10, apoi cea care și-a dat foc în curtea casei. A fost, apoi, incidentul de la Liceul Mangeron. S-a aflat, apoi, că, înainte de incidentul filmat și făcut public pe rețelele de socializare, a mai fost un episod, cu mușcături și soldat cu scăderea notei la Purtare. Între acestea, petrecerea de la Școala Miron Costin pare o nimica toată, deși s-a soldat cu demiterea directorului și proteste ale părinților.

Problema nu este că au existat aceste incidente. Ci că, așa cum a spus și Consiliul Judetean al Elevilor, astfel de incidente sunt mult mai dese, aproape ceva obișnuit, dar sunt ascunse de conducerea unităților de învățământ. Cum nu se vorbește aproape nimic despre consumul de droguri din școlile și liceele Bacăului. Consum, care deși nu-l vedem expus, există și aflăm despre el în mod indirect din poveștile psihologilor, de exemplu.

Ceea ce se întâmplă, astăzi, nu a apărut din senin. Violența, bullyingul, consumul de droguri sunt consecințele modului în care evoluează societatea. A dezinteresului părinților față de copii sau, din contra, a unui interes care se manifestă, însă, prin tragerea la răspundere exclusiv a profesorilor pentru toate cele care li se întâmplă elevilor. Profesorul a ajuns să răspundă daca un elev bate alt elev, dacă își rupe oasele în timp ce dă cu piciorul într-o ușă, dacă elevul ia note proaste, dacă nu învață sau dacă răspunde urât. În același timp, ferească Domnul ca un profesor să facă observație unui elev, că dacă îl trage de mânecă se lasă cu dosar penal…

La vinovăția colectiva participă și modul în care managementul unităților școlare înțelege să trateze acest gen de evenimente: se ascund ca să nu fie afectat „prestigiul școlii”. De fapt, se pune batista pe țambal pentru ca părinții să nu afle și să decidă să-și mute copilul la altă școală. Într-o societate în care populația școlară scade de la an la an, pierderea unor elevi devine problematică deoarece poate lăsa profesorii fără catedră.

Componenta psihologica joacă și ea un rol important; dupa cei doi ani de „pandemie” în care societatea a fost injectata masiv cu frici care au generat traume, cu lockdownuri, învățământ de acasă, cu izolete, ambulanțe, poliție și Armată pe străzi, nu este de mirare că înregistrăm astfel de reacții. Și iar, nimeni nu vrea să vorbească despre acest gen de traume care se adâncesc și declanșeaza, acolo unde mecanismele de protecție sunt slăbite, explozii de violență.

Toate acestea, plus alte elemente particulare, se adună. Apar consecințe. Dar nu se discută niciodată cauzele și solutiile. Se pune batista pe țambal sau se găsesc explicatii facile, bune să mai acopere puțin scandalul. Pentru că societatea, în esenta ei, este o societate bolnavă, incapabilă să gasească o soluție. Nu cu procese televizate, camere video, politiști pe holul școlilor se va rezolva această problemă.

articolul original.
✇Deșteptarea

Plase ale braconierilor, descoperite de Centrul Regional de Ecologie Bacău

By: Comunicat de presa

Plase monofilament în lungime de aproximativ 200 de metri sunt rezultatul patrulei de noaptea trecută, realizate de Centrul Regional de Ecologie Bacau. Plasele au fost întinse în zona viaductului de la autostradă, nu cu mult timp înainte de a fi găsite.

Activitatea de teren din ultima săptămână s-a desfășurat în condiții normale de iarnă, pe zăpadă și printre sloiuri de gheață. Nu s-au înregistrat alte probleme deosebite, cu excepția nelipsitelor „mirese” de la Lilieci și Gârleni.

„Mulțumim jandarmilor de la IJJ, pentru care inclusiv combaterea activităților ilicite din zonele de luncă rămâne o prioritate”, se arată într-un comunicat de presă al Centrului Regional de Ecologie Bacau.

articolul original.
✇Deșteptarea

Un tânăr băut a furat o maşină de curierat și a condus-o fără să aibă permis

By: Comunicat de presa
image

Tânărul a condus vehicului fără a avea permis de conducere, fiind și sub influenţa alcoolului. Poliția a descoperit că din interiorul mașinii au fost sustrase bunuri şi bani.

Șoferița angajată șa firma de curierat a lăsat autoutilitara parcată, cu motorul pornit, pe o stradă din municipiul Bacău, timp în care s-a dus să livreze un colet.

„Pe perioada cât aceasta ar fi livrat coletul, autoutilitara ar fi fost sustrasă de către tânărul în vârstă de 24 ani, fiind staţionată de acesta pe digul din apropierea parcului Gherăieşti, din municipiul Bacău.

Totodată, bănuitul ar fi sustras din interiorul autoutilitarei o sumă de bani şi mai multe carduri bancare aparţinând păgubitei, precum şi alte bunuri din coletele aflate în autoutilitară, o parte din bunuri fiind identificate în apropierea locului faptei, unde ar fi fost ascunse de tânăr.

De asemenea, s-a stabilit faptul că acesta nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,53 mg/l alcool în aerul expirat, fiindu-i prelevate mostre biologice la spital”, a declarat Cătălina Păduraru, de la IPJ Bacău.

În urma extinderii investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că tânărul este autorul unui alt furt dintr-un autovehicul.

Fapta s-a petrecut pe 30 ianuarie, atunci când suspectul a furat mai multe bunuri dintr-o maşină lăsată parcată şi descuiată, cu cheile în interior.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 ore şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

articolul original.
✇Deșteptarea

 Intervenție pentru lichidarea unui incendiu produs la capul tractor al unui tir

By: Comunicat de presa
image

              În intervalul 30 ianuarie-3 februarie a.c., pompierii militari au răspuns unui număr de 95 solicitări primite pe Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Astfel, salvatorii din cadrul detașamentelor de pompieri din județ au intervenit în 61 de cazuri pentru acordarea primului ajutor, în șase misiuni pentru asistența persoanelor, au lichidat șase incendii și au gestionat alte 11 intervenții în sprijinul comunităților.

         

           În cursul zilei de ieri, 02 februarie a.c., Garda de Intervenție a Detașamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în comuna Filipești, sat Filipești pentru lichidarea unui incendiu produs la trenul de rulare al unui trailer care transporta un autocamion.

              La locul indicat, s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, înacadrate cu 14 pompieri militari.

              La sosirea forțelor de intervenție, incediul se manifesta cu flacără la nivelul anvelopelor trailerului, existând pericolul de propagare către autocamion.

              Din fericire, incendiul a fost lichidat în scurt timp, fiind limitate pagubele produse (au ars două anvelope).

articolul original.
✇Deșteptarea

Femeie călcată de un tren în apropiere de Gara Bacău

By: Comunicat de presa
image

              În cursul nopții trecute, 02 februarie a.c., pompierii băcăuani au intervenit în municipiul Bacău, strada Gării, în urma unui apel primite pe Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 care anunța faptul că o persoană a fost accidentată de un tren marfar.

              De urgență, la locul solicitării s-a deplasat o ambulanță SMURD, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere cu apă și spumă.

              Din nefericire, victima, o persoană de sex feminin (aproximativ 40 de ani), prezenta multiple traumatisme incompatibile cu viața, fiind declarat decesul de către echipajul medical aflat la fața locului.

              În continuare pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate in dificultate. Vă solicităm să anunțați orice eveniment care poate pune în pericol viața, bunurile sau mediul înconjurător la Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

articolul original.
✇Deșteptarea

Bătaia de la Mangeron și petrecerea de la Miron Costin devin piesă de teatru

By: Răzvan Bibire
image

Cazul elevilor bătuți în toaleta Liceului Dumitru Mangeron din Bacău și petrecerea cu animatoare și solistă de la Școala Miron Costin vor fi subiectul unei piese de teatru care va fi scrisă de Valentin Braniste, care conduce proiectul „Teatru de Kartier”, și care are experiența scrierii unor piese bazate pe evenimente recente internaționale sau locale.

Piesa se va numi ,,Bulliyng”.

„În fiecare liceu din tara există Bulliyng și în fiecare există un tătic bombardier și un minor bombardier. Victimele colaterale pot prezenta efecte secundare în funcție de apartenența la politic sau cluburile de MMA”, expune autorul problema.

„Profesorii trebuie sa fie plătiți suplimentar pentru cursurile de full contact și să doarmă în școli cu camere web in toalete. Totul devine conspirație atunci când ancheta avansează. Ce găsim? Nu există vinovați, copiii sunt de vina. Părinții sunt ocupați cu emigratul sau cu Netflix-ul. Statul e ocupat cu alegerile. Profesorii, ah, profesorii ăștia sunt butonul de panică care se blochează în pauza mare. Orele de Dirigenție sunt placebo”, spune Valentin Braniște.

Piesa va avea a avea 3 sau 4 personaje și va fi jucată în școli ca și piesa „O familie de nota zece”.

articolul original.
✇Deșteptarea

Pârtia Nemira deschisă doar pentru săniuș

By: Comunicat de presa
image

Chiar dacă a nins și temperaturile au fost sub zero grade, ceea ce a permis funcționarea tunurilor de zăpadă, pe pârtia Nemira de la Slănic Moldova, aceasta va fi deschisă, în weekend, doar amatorilor de săniuș sau de plimbări cu telescaunul.

„Deocamdată se pot bucura doar copiii pentru săniuș și alte bucurii ale zăpezii, în timp ce dumneavoastră îi veți supraveghea nostalgici, comandând un vin fiert, ciorbițe tradiționale și alte delicii pe grătar.

Pârtia Nemira rămâne încă închisă pentru schi, dar avem speranțe mari că acel moment în care primul schior se va desprinde pe schiuri de pe băncuța telescaunului, nu este departe”, se arată într-un comunicat de presă.

articolul original.
✇Deșteptarea

Comitetul de Părinți de la Școala Miron Costin protesteaza față de demiterea directorului

By: Comunicat de presa
image

După ce directorul Școlii Miron Costin din Bacău a fost demis de Inspectoratul Școlar al Județului, în urma scandalului legat de aniversarea cu animatoare și o solistă de muzica populară a unui elev, în timpul orelor de curs, părinții elevilor din unitatea de învățământ au anunțat că nu sunt de acord cu decizia. 

„Comitetul de Parinti si Asociatia de Parinti de la Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau, isi exprima profunda indignare privind decizia de demitere a domnului profesor Andrei Enache din functia de director, precum si fata de linsajul mediatic. Declaram public, faptul ca noi, parintii sustinem OMUL din spatele functiei, indiferent de culoarea politica. Precizam ca de cand a promovat concursul de director, noi ca parinti, am inceput sa vedem, in sfarsit, ca actul pedagogic si administrativ s-a centrat asupra nevoilor elevilor.

De asemenea, consideram aceasta decizie ca fiind luata pripit, ancheta preliminara disciplinara, demarata de Consiliul de  Administratie al scolii in data de 31.01.2023, nu s-a finalizat. In acest sens, consideram ca anumite etape ale anchetei ISJ, procedural vorbind, a fost omise (speram ca nu in mod voit).

De cand este acest OM director, au fost demarate (unele chiar finalizate) proiecte, parteneriate, festivaluri, targuri, toate in beneficiul elevilor si implicit al parintilor si cadrelor didactice. Festivalul lampioanelor promovat de mass-media locala, cu o vasta popularitate in randul comunitatii locale, targul de Craciun de asemenea promovat si apreciat de toata comunitatea. A refacut si imbunatatit baza materiala a scolii in beneficiul COPIILOR NOSTRI. A participat activ la toate sedintele cu parintii, ne-a ascultat, inteles si a incercat sa raspunda prompt la toate solicitarile si problemele pe care le-am ridicat.

Indraznim sa sustinem dezicerea noastra de astfel de atitudini contrare regulamentului de ordine interioara, supus atentiei fiecaruia dintre noi la fiecare dintre sedintele cu parintii. Credem ca suntem constienti cu totii ca in fisa postului de director nu este trecuta indatorirea de a pazi poarta scolii.

VA RUGAM PUBLIC SA VA REEVALUATI DECIZIA !

NU PERMITEM SA NE „PARASUTATI” DIRECTORUL!

SUSTINEM OMUL SI ABILITATILE PROFESIONALE, NU CULOAREA POLITICA!

Comitetul de Parinti al Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau

Asociatia de Parinti a Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau”

articolul original.
✇Deșteptarea

Consiliul Elevilor spune ca există o mulțime de „cazuri Mangeron”, dar sunt ascunse

By: Comunicat de presa
image

Miercuri, 1.02.2023, Consiliul Județean al Elevilor Bacău s-a sesizat cu privire la cazul de violență de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău, unde un elev a lovit, în repetate rânduri, un copil cu cerințe educaționale speciale, după ce a încercat să îl bage cu capul într-unul dintre WC-urile din toaleta școlii.

Suntem martori ai unui fenomen îngrijorător, violența în mediul școlar, cazurile înmulțindu-se rapid. Incidentul de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” este unul dintre cele care au ieșit la suprafață, multe licee și școli preferând să mușamalizeze astfel de evenimente neplăcute, pentru a nu fi pus la îndoială „prestigiul” unităților de învățământ.

Consiliul Județean al Elevilor Bacău este aici pentru elevii care au fost victime ale acestor acte de violență și monitorizează neîncetat modul în care decurge ancheta ce se desfășoară la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”. De asemenea, suntem în permanentă legătură cu substructura din această unitate de învățământ, pentru a fi la curent cu noile informații ce apar.

Principala structură de reprezentare a elevilor din județul Bacău își va asuma, la solicitarea autorităților, rolul de partener, în vederea elaborării unui plan care să aibă drept obiectiv reducerea numărului de cazuri de violență și bullying din școli. Între timp, cu forțe proprii, Consiliul Județean al Elevilor Bacău va continua să furnizeze către autoritățile din județ informații care ar putea ajuta în procesul de soluționare a anchetei desfășurate la nivelul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău.

,,Suntem aproape de fiecare elev din județul Bacău. Acesta a fost, este și va fi obiectivul Consiliului Județean al Elevilor Bacău. Evenimentul nefericit de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău este un semnal de alarmă, care ne arată o ascensiune rapidă a numărului de cazuri de violență în școli. Suntem siguri că acesta nu este un caz izolat, multe școli și licee preferând să mușamalizeze astfel de incidente. Este nevoie, mai mult ca niciodată, de un plan concret pentru a diminua numărul cazurilor de violență și bullying din școli. Suntem deschiși la orice solicitare din partea autorităților și continuăm să găsim metode prin care să obținem informații despre modul în care se desfășoară ancheta. De asemenea, Consiliul Județean al Elevilor Bacău se va asigura că victimele acestui caz de violență în școală vor beneficia de consiliere psihologică.”

– președintele Consiliului Județean al Elevilor Bacău, Șraer Tudor-Daniel

articolul original.
✇Deșteptarea

Articole militare de pe Dealurile Coșna și Cireșoaia expuse la Iași

By: Petru Done

Sala mare de expoziții „Armata Română și Marea Unire” a Cercului Militar din Iași va găzdui, marți, 7 februarie, expoziția temporară „Dealul Cireșoaia și Dealul Coșna – ultimele redute ale înaintării adversarilor în Moldova. Arme albe, decorații, documente”.

Exponatele prezentate sunt din colecția personală a președintelui Asociației „Regimentul 15 Infanterie”, din Iași, Ion Luncanu, și vor fi prezentate de colecționar și de col. (r.) dr. Dan Prisăcaru, coordonatorul Muzeului Militar „Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”.

Expoziția va fi deschisă cu prilejul prezentării cărții „Un seconde chance. Jurnal de război” (Editura PIM, Iași, 2023), scrisă de Ion Luncanu.

Asociația „Regimentul 15 Infanterie” și Muzeul Militar „Ștefan cel Mare” au fost reprezentate în fiecare an la manifestările organizate pentru comemorarea eroilor care au căzut în luptele de pe Dealul Coșna și de pe Dealul Cireșoaia, din județul Bacău, în Primul Război Mondial.

articolul original.
❌