ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Liga Florilor: Roxana Beșleagă continuă cu Dacia Mioveni!

1 July 2022 at 13:49

Venită la Dacia Mioveni de la Gloria Bistrița, în luna februarie a acestui an, sub formă de împrumut, centrul Elena Roxana Beșleagă s-a integrat foarte bine, contribuind consistent la realizarea obiectivului clubului de menținere în Liga Florilor.

Roxana a luat decizia de a deveni jucătoarea Daciei Mioveni, dorindu-și continuarea carierei profesioniste alături de echipa care i-a dat șansa să joace pentru a putea demonstra că este o jucătoare de valoare, ce își dorește mereu să progreseze.

Roxana s-a născut în anul 2000 (U23), este din Rm Vâlcea și a început handbalul la vîrsta de 7 ani.

A jucat la Chimia Rm Vâlcea, Activ Prahova Ploiești, Gloria Bistrița și a avut mai multe convocări la lotul naționalei de tineret.

Declarații Roxana Beșleagă

”Cu Dacia Mioveni am avut o experiență intensă și frumoasă. M-am integrat ușor, pentru că mi-a plăcut mult colectivul de aici și faptul că mi s-a acordat încredere a contat enorm.

Am decis sa rămân în continuare, pentru ca îmi doresc să ajut acestă echipă cât pot de bine, să cresc cât mai mult individual alături de colegele mele.

Simt că vom face o echipă puternică, ce va arăta un handbal frumos și se va bate curajos, cu orice echipă din campionat.

Hai, Dacia Mioveni!”

Lotul echipei de handbal a CS Dacia Mioveni 2012 se reunește în data de 11 iulie, pentru a începe pregătirile în noua formulă de echipă cu care va ataca sezonul 2022-2023 de Liga Florilor.

articolul original.

Universitatea Pitești: Oferta educațională pentru LICENȚĂ – MASTERAT – DOCTORAT- COLEGIU TERȚIAR

1 July 2022 at 14:12
image

DE CE UPIT?

 • prima instutiție de învățământ superior argeșeană
 • universitate cu grad ridicat de încredere
 • toate nivelurile de studii: licență-masterat-doctorat și colegiu terțiar
 • cadre didactice cu competențe profesionale și științifice de înalt nivel
 • admitere online fără taxă de înscriere
 • locuri subvenționate
 • burse de studiu
 • activități de voluntariat cu recunoaștere ca experiență profesională
 • campus, cămine și cantine moderne
 • deschidere internațioală – mobilități Erasmus+
 • tabere gratuite
 • stagii de practică și internship la parteneri strategici, angajatori din mediul socio-economic

Universitatea din Pitești, fondată în anul 1962, este prima instutiție de învățământ superior argeșeană. În cei 60 de ani de la înființare, prin calitatea actului educational, UPIT și-a consolidat statutul de instituție de prestigiu în spațiul academic românesc și international, deținând la acest moment calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

Prin consultarea reprezentanților celor mai mari angajatori regionali este identificată nevoia de formare profesională pentru viitorii angajați din sectorul economic. În vederea facilitării integrării absolvenților pe piața muncii universitatea are încheiate acorduri de colaborare cu parteneri strategici din mediul socio-economic pentru efectuarea stagiilor de practică și internship.

În prezent, Universitatea din Pitești este membră a 6 asociații internaționale de prestigiu. Studenți și cadre didactice din UPIT beneficiază de burse în mobilități Erasmus+ pentru studii, proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, sau conferințe în peste 230 de universități și instituții academice din aproape 50 de țări. Ca recunoaștere a intensei activități în domeniul mobilităților și proiectelor de cooperare prin Programul Erasmus, Universitatea din Pitești deține Carta Erasmus și pentru perioada 2021-2027.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ: LICENȚĂ – MASTERAT – DOCTORAT- COLEGIU TERȚIAR

UPIT oferă tinerilor absolvenți de liceu sau celor care vor să continue studiile universitare programe de studii de licență, masterat și doctorat.  În prezent, oferta educațională conține programe din aproape toate domeniile: Sănătate (Asistență medical general), Kinetoterapie, Educaţie Fizică și Sport, Biologie, Chimie, Știința mediului, Informatică, Matematică, Ingineria mediului, Inginerie energetică, Horticultură, Psihologie, Ingineria autovehiculelor și industrială, Inginerie electronică, Inginerie electrică, Telecomunicații și tehnologii informaționle, Calculatoare și tehnologia Informatiei, Economie, Drept, Științe administrative, Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie, Filologie, Muzică, Arte vizuale, Teologie, Istorie, Teatru și artele spectacolului.

În cadrul UPIT studiile universitare de doctorat se pot urma în domeniile: Filologie, Știința Sportului și Educației Fizice, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie electronică,  telecomunicații și tehnologii informaționale, Informatică, Matematică și Biologie.

De asemenea, în cadrul UPIT funcționează și Colegiul Terțiar Nonuniversitar cu studii postliceale de nivel 5, cu durata între 1 și 3 ani, școlarizând programele:  Asistent medical generalist, Analist programator, Tehnician  operator mașini cu comandă numerică, Tehnician tehnolog mecanic, Agent de turism- ghid, Asistent manager unități hoteliere, Funcționar bancar. Fiecare clasă are câte 28 de locuri finanțate de la bugetul de stat.

ADMITERE ONLINE 2022

 

Universitatea din Piteşti scoate la concurs pentru anul universitar 2022-2023 aproape 6000 de locuri pentru programele de licență, masterat și doctorat. Pentru programele de licență sunt 3070 de locuri, din care 870 subvenționate și 2200 cu taxă de studii. Pentru candidații absolvenți cu diplomă de bacalaureat care provin din sistemul de protecție socială sunt alocate 10 locuri subvenționate. De asemenea, pentru programele de masterat s-au alocat 2800 de locuri, din care 470 sunt subvenționate și 2330 cu taxă de studii.  Cei care vor să urmeze studii universitare de doctorat au alocate 10 locuri subvenționate. Totodată, pentru absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, Colegiul Terțiar Nonuniversitar scoate la concurs 196 de locuri la studii postliceale fără taxă de studii și 14 locuri cu taxă, pentru 7 clase.

Candidații aplică ONLINE pe platforma upit.ro/admitere FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE.

CALENDARUL ADMITERII 2022

LICENȚĂ ȘI MASTERAT:

Sesiunea I – Iulie 2022

 • Înscriere la concurs: 07-17.07. 2022
 • Înmatriculări: 07 – 29.07 2022
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 30.07 2022

Sesiunea A II-A – Septembrie 2022 (în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

 • Înscriere la concurs: 08-13.09 2022*
 • Înmatriculări: 09 – 13.09 2022
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 13.09 2022

*Pentru programele de studii care nu au probe de aptitudini, înscrierea se poate face până pe 08.09.2022

DOCTORAT:

 • Înscriere: 1-9 sept. 2022
 • Susținerea colocviilor de admitere: 12 – 15 sept. 2022
 • Afișarea rezultatelor: 12-16 sept. 2022
 • Înmatriculare: 16- 21 sept. 2022

 

COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR

 

Sesiunea I – Iulie 2022

 • Înscriere la concurs: 07-19.07. 2022
 • Proba scrisă*: 20.07.2022
 • Înmatriculări: 07 – 29.07.2022
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 30.07 2022

Sesiunea A II-A – Septembrie 2022 (în limita locurilor rămase neocupate după expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

 • Înscriere la concurs: 08* – 04.09 2022
 • Înmatriculări: 02 – 03.09.2022
 • Afișare rezultate finale concurs de admitere: 04.09 2022

* în cazul în care numărul candidaților înscriși pentru calificarea vizată este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, evaluarea scrisă nu se mai susține

 

DOSARUL CANDIDATULUI

Inscrierea se face pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro, secțiunea Admitere 2022) și se transmit online următoarele documente (fotocopiate/scanate în format pdf sau jpeg):

 

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va completa formularul de înscriere aflat pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro, secțiunea Admitere 2022) și va transmite on-line următoarele documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg):

 • eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
 • declaraţia de consimţământ și nota de informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să rezulte mediile anilor de studii). Absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie/septembrie 2022 vor transmite adeverința care atestă promovarea examenului național de bacalaureat;
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie – dacă este cazul;
 • avizul medical eliberat de medicul de familie;
 • adeverinţa din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei;
 • persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru romi vor transmite o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a romilor recunoscută oficial;
 • persoanele care candidează pentru granturile de studii destinate formării cadrelor didactice vor completa și încarca în platforma de admitere formularul de angajament generat;
 • persoanele care candidează pentru granturile de studii destinate persoanelor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități vor încărca în platforma de admitere certificatul de orientare școlară și profesională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale/certificat de handicap;
 • candidații la studii universitare de masterat trebuie să transmită suplimentar:
 • diploma de licenţă (sau echivalentă); se exceptează absolvenţii promoţiei 2022 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență în original (cu excepția absolvenților promoției 2022).

 

DOCTORAT

 • Cerere de înscriere (Anexa 3 – Metodologia de admitere la doctorat 2022);
 • Fişă personală de înscriere (Anexa 4- Metodologia de admitere la doctorat 2022);
 • Următoarele copii:
 • copie certificatului de naştere;
 • copie certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul);
 • carte de identitate;
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de învățământ superior (licenţă) și foaia matricolă/supliment la diplomă;
 • diploma de master/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă
 • Curriculum Vitae semnat;
 • Lista de lucrări publicate semnată;
 • Declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară pe locuri bugetate la studii de doctorat (Anexa 6- Metodologia de admitere la doctorat 2022);
 • Declaraţie de consimţământ (Anexa 8- Metodologia de admitere la doctorat 2022);
 • Avizul medical eliberat de medicul de familie.

COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR

 • Fişa de înscriere și Declarația de consimțământ (descărcate din baza de date a admiterii);
 • Foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unitățile de învățământ din România sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unitățile de învățământ din străinătate;
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz sau dovada recunoașterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de învățământ din străinătate;
 • Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie – în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 • Certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea.
articolul original.

S-a tras la sorți țintarul turului în noul sezon al Ligii I de fotbal

1 July 2022 at 14:57
image

Astăzi, Liga Profesionistă de Fotbal a tras la sorți meciurile celor 16 echipe care vor juca în sezonul 2022-2023 al primei ligi. După 30 de etape din sezonul regulat, primele 6 echipe vor juca în play-off (sistem tur-retur), iar 10 echipe vor juca în play-out (doar tur).

În prima etapă FC Argeș joacă cu UTA Arad, iar CS Mioveni cu Hermannstadt

Turul Ligii 1 începe în data de 15 iulie 2022

Etapa 1:

 • Petrolul – FC Voluntari
 • FC Argeș – UTA Arad
 • Universitatea Craiova – Sepsi
 • FCSB – U Cluj
 • CFR Cluj – Rapid
 • Farul – FCU Craiova 1948
 • Hermannstadt – CS Mioveni
 • Botoșani – Chindia

Etapa 2:

 • UTA Arad – Petrolul
 • Sepsi – FC Argeş
 • Universitatea Cluj – Universitatea Craiova
 • FC Rapid – FCSB
 • U Craiova 1948 – CFR Cluj
 • CS Mioveni – Farul Constanţa
 • Chindia Târgovişte – Hermannstadt
 • FC Voluntari – FC Botoşani

Etapa 3:

 • Petrolul – Sepsi
 • FC Argeş – Universitatea Cluj
 • Universitatea Craiova – FC Rapid
 • FCSB – U Craiova 1948
 • CFR Cluj – CS Mioveni
 • Farul Constanţa – Chindia Târgovişte
 • Hermannstadt – FC Botoşani
 • FC Voluntari – UTA Arad

Etapa 4:

 • Universitatea Cluj – Petrolul
 • FC Rapid – FC Argeş
 • U Craiova 1948 – Universitatea Craiova
 • CS Mioveni – FCSB
 • Chindia Târgovişte – CFR Cluj
 • FC Botoşani – Farul Constanţa
 • Sepsi – UTA Arad
 • Hermannstadt – FC Voluntari

Etapa 5:

 • Petrolul – FC Rapid
 • FC Argeş – U Craiova 1948
 • Universitatea Craiova – CS Mioveni
 • FCSB – Chindia Târgovişte
 • CFR Cluj – FC Botoşani
 • UTA Arad – Universitatea Cluj
 • Farul Constanţa – Hermannstadt
 • FC Voluntari – Sepsi

Etapa 6:

 • U Craiova 1948 – Petrolul
 • CS Mioveni – FC Argeş
 • Chindia Târgovişte – Universitatea Craiova
 • FC Botoşani – FCSB
 • FC Rapid – UTA Arad
 • Hermannstadt – CFR Cluj
 • Universitatea Cluj – Sepsi
 • Farul Constanţa – FC Voluntari

Etapa 7:

 • Petrolul – CS Mioveni
 • FC Argeş – Chindia Târgovişte
 • Universitatea Craiova – FC Botoşani
 • UTA Arad – U Craiova 1948
 • FCSB – Hermannstadt
 • Sepsi – FC Rapid
 • CFR Cluj – Farul Constanţa
 • FC Voluntari – Universitatea Cluj

Etapa 8:

 • Chindia Târgovişte – Petrolul
 • FC Botoşani – FC Argeş
 • CS Mioveni – UTA Arad
 • Hermannstadt – Universitatea Craiova
 • U Craiova 1948 – Sepsi
 • Farul Constanţa – FCSB
 • FC Rapid – Universitatea Cluj
 • CFR Cluj – FC Voluntari

Etapa 9:

 • Petrolul – FC Botoşani
 • UTA Arad – Chindia Târgovişte
 • FC Argeş – Hermannstadt
 • Sepsi – CS Mioveni
 • Universitatea Craiova – Farul Constanţa
 • Universitatea Cluj – U Craiova 1948
 • FCSB – CFR Cluj
 • FC Voluntari – FC Rapid

Etapa 10:

 • Hermannstadt – Petrolul
 • FC Botoşani – UTA Arad
 • Chindia Târgovişte – Sepsi
 • Farul Constanţa – FC Argeş
 • CS Mioveni – Universitatea Cluj
 • CFR Cluj – Universitatea Craiova
 • U Craiova 1948 – FC Rapid
 • FCSB – FC Voluntari

Etapa 11:

 • Petrolul – Farul Constanţa
 • UTA Arad – Hermannstadt
 • Sepsi – FC Botoşani
 • Universitatea Cluj – Chindia Târgovişte
 • FC Argeş – CFR Cluj
 • FC Rapid – CS Mioveni
 • Universitatea Craiova – FCSB
 • FC Voluntari – U Craiova 1948

Etapa 12:

 • CFR Cluj – Petrolul
 • Farul Constanţa – UTA Arad
 • Hermannstadt – Sepsi
 • FC Botoşani – Universitatea Cluj
 • Chindia Târgovişte – FC Rapid
 • FCSB – FC Argeş
 • CS Mioveni – U Craiova 1948
 • Universitatea Craiova – FC Voluntari

Etapa 13:

 • Petrolul – FCSB
 • UTA Arad – CFR Cluj
 • Sepsi – Farul Constanţa
 • Universitatea Cluj – Hermannstadt
 • FC Rapid – FC Botoşani
 • U Craiova 1948 – Chindia Târgovişte
 • FC Argeş – Universitatea Craiova
 • FC Voluntari – CS Mioveni

Etapa 14:

 • Universitatea Craiova – Petrolul
 • FCSB – UTA Arad
 • CFR Cluj – Sepsi
 • Farul Constanţa – Universitatea Cluj
 • Hermannstadt – FC Rapid
 • FC Botoşani – U Craiova 1948
 • Chindia Târgovişte – CS Mioveni
 • FC Argeş – FC Voluntari

Etapa 15:

 • Petrolul – FC Argeş
 • UTA Arad – Universitatea Craiova
 • Sepsi – FCSB
 • Universitatea Cluj – CFR Cluj
 • FC Rapid – Farul Constanţa
 • U Craiova 1948 – Hermannstadt
 • CS Mioveni – FC Botoşani
 • FC Voluntari – Chindia Târgovişte
articolul original.

Simona Halep, calificată în optimile de finală la Wimbledon

2 July 2022 at 15:36
image

Simona Halep (locul 18 WTA) s-a calificat în optimile de finală la Wimbledon, după ce a câștigat în două seturi întâlnirea cu poloneza Magdalena Frech din Cehia (locul 26 WTA)

Întâlnirea a contat pentru turul 3 al competiției și s-a încheiat cu scorul 6-4, 6-1.

În optimile de finală, Simona o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Paula Badosa (Spania, 4 WTA) – Petra Kvitova (Cehia, 26 WTA).

În 2019  Simona Hașeă a fost campioaă la Wimbledon.

Declarații Simona Halep

”A fost un meci bun. Încerc să mă bucur de fiecare zi. Orice joc e complicat. Vreau să iau ,meci cu meci.

E mai greu în săptămâna a doua. Acum sunt în săptămâna a doua și abia aștept următorul meci.”

articolul original.

Ștefania Lazăr: ”Am încredere în colegele mele și cred că anul acesta va fi anul Daciei!

4 July 2022 at 08:12

Căpitanul echipei de handbal a Daciei Mioveni rămâne la timonă și în sezonul competițional 2022-2023 al Ligii Florilor, hotărâtă să-și pună în joc bogata experiență dobândită în prima competiție a handbalului românesc.

Ștefania este un exemplu pentru orice sportiv, prin dăruirea arătată pentru echipa sa de club, pe parcursul campionatului precedent, în cele mai dificile momente ale echipei, ale clubului și ca jucătoare. Deși accidentată la genunchi, a ținut să joace în ciuda durerilor și strângând din dinți a contribuind la rezultatele bune ale echipei.

În luna februarie s-a operat la genunchi la Spitalul Orășenesc Mioveni și pe tot parcursul recuperării a stat alături de echipă, muncind enorm pentru a se întoarce cât mai repede în teren.

Ștefania a început handbalul la Slatina, când avea 8 ani. Joacă pe postul inter dreapta. Experiența solidă și-a căpătat-o jucând de-a lungurl carierei la multe cluburi din România CSM Slatina, CSM Resița, Știința Bacău, CSM Deva, HC Zalău, Gloria Bistrița, Rapid București. A jucat și la echipe de club din străinătate, în Turcia și Polonia.

”Experiența mea din sezonul recent încheiat alături de Dacia Mioveni a fost una plină de momente “extreme”, de la extaz la agonie și înapoi.  Când spun extaz, mă refer la meciurile câștigate împotriva unor echipe mult mai bine cotate. Agonie… accidentarea și cum am scăpat printre degete atâtea etape, în care victoria ne-a fost la îndemână… Dar, per total, pentru mine sezonul în sânul echipei Dacia mi-a demonstrat că nimic nu este imposibil, atât timp cât iti doresti cu adevărat…

Perioada de accidentare a fost una foarte grea… Am dus o luptă interioară, să nu clachez.

Mă bucur totuși că în majoritatea meciurilor am fost pe bancă, lângă fete…

Este extrem de greu sa-ti dorești să joci, să știi că poți ajuta echipa, dar să nu o poți face, din cauza accidentărilor.

Una peste alta, accidentarile fac parte din sport. Eu consider că un sportiv care iubește ceea ce face iese mai  întărit după o accidentare, care te poate ajuta să evoluezi pe plan psihic.

Am ales să rămân la Dacia, pentru că mă simt iubită, apreciată, respectată. Simt cu adevărat că munca mea nu este in zadar…

Următorul sezon va fi unul foarte greu… Toate echipele și-au făcut transferuri de valoare…

Aceasta echipă, cu noile colege (care majoritatea imi sunt prietene de aproape o viață) va fi o veritabilă familie-echipă și la fel ca în familie, ne vom da sufletul una pentru cealaltă și, împreună,  pentru culorile clubului…

Cred cu tărie și am încredere în colegele mele, că anul acesta va fi anul Daciei!

Important este să luăm totul pas cu pas, iar la finalul campionatului îmi doresc să fim pe o poziție cât mai bună, peste locurile de baraj.

Avem cei mai sufletiști suporteri, de la cei mai mici la cei mai mari și vreau să le multumesc că au fost alături de noi, pe tot parcursul sezonului trecut, inclusiv la Turneul de Baraj de la Rm Vâlcea.

Îi așteptăm în număr cât mai mare în noul campionat!

 • Un ultim lucru aș mai avea de adăugat: Avem o sală cum nu prea găsești prin țară, să ne bucurăm de ea, jucători și suporteri, de handbalul uneia dintre cele mai valoroase ligi din Europa și de cât mai multe victorii!”

articolul original.

Un pic mai multă curățenie: VAR pe Arena Națională!

4 July 2022 at 15:09
image

În timp ce pentru Stadionul Nicolae Dobrin din Pitești evoluția ultimilor zeci de ani a însemnat trecerea de la bidinea la trafaletul cu VAR, pe Arena Națională din București se montează primul sistem ”Video Assistant Referee” (VAR) din România.

Primarul Nicușor Dan a anunțat că angajații companiei municipale de servicii electrice montează mult clamatul sistem de verificare a puzderiei de faze controversate din sportul rege, fotbalul.
Sperăm că implementarea acestei tehnologii să facă necesara curățenie de care are nevoie fotbalul românesc, sufocat de suspiciuni legate de deciziile arbitrilor. Poate că starea deplorabilă a nivelului de performanță internațională a fotbalului autohton are legătură și cu acest fapt.
”Tehnologia, care va permite elucidarea fazelor controversate sau judecate greșit de către arbitrii meciurilor, e o premieră pe cel mai mare stadion din România. Lucrătorii Companiei Municipale Energetica Servicii asigură montajul tuturor componentelor electronice, cablajul fibrelor optice și al sistemului electric care va face operațional întregul sistem VAR.
Tehnologia VAR va fi testată chiar în această lună, în primul meci competițional ce se va desfășura pe Arena Națională, iar mentenanța întregului sistem va fi asigurată de către Compania Municipală Energetica Servicii București, care realizează toate serviciile de întreținere și reparație a tuturor sistemelor de instalații de pe stadion, a anunțat Nicușor Dan pe  Facebook”
articolul original.

Liga Florilor: Roxana Cîrjan, la al patrulea an cu Dacia Mioveni!

5 July 2022 at 13:25

Vulcanul de forță și determinare, pivotul Roxana Cîrjan, pune umărul la evoluția echipei de handbal a Daciei Mioveni din anul 2019, când clubul argeșean juca în divizia secundă. A trăit bucuria promovării cu Dacia Mioveni și a luptat exemplar în toate meciurile celor două sezoane de Liga Florilor.

Roxana a jucat la următoarele cluburi:

Echipe de juniori: LSP Banat Timisoara, C.S Chimia Ramnicu Valcea, LPS Bistrita (locul 2 in finala la juniori I)

CNOE RAMNICU Valcea, varsta 15-18 ani (liga II)

Prima Ligă:   2013-2016 U Jolidon Cluj (Cupe Europene), AZS Łączpol AWFiS Gdańsk 2016-2017, CSM Bistrita 2017-2018, Csm Roman 2018, GC Amicitia Zürich 2018/2019. 2019 – prezent Dacia Mioveni

 Echipa națională:
 •  Cadeți, juniori și Tineret (14-20 ani)
 •  Locul 4 mondial cu echipa națională de tineret a României în 2012
Premii:
 • Cel mai bun pivot, jun.  II în România, 2013;
 •  Cel mai bun pivot la Open Suedia în 2012;
 •  Cel mai bun pivot în calificările Islanda  în 2014

#Când, cum și unde ai cunoscut handbalul și de ce ai ales să practici acest sport?

”În clasa a IV a am intrat în echipa LPS Banatul Timișoara. Mi-a plăcut atât de mult, încât, pentru a putea face performanță, din clasa a V a m-am mutat și cu școala la LPS. Cu siguranță, energia de sportiv am avut-o în sânge, poate moștenită ca trăsătură de familie, tata jucând fotbal de performanță, iar mama handbal.”

#Ești printre jucătoarele cu cei mai mulți ani la Dacia. Ai mers pe drumul de Divizie în Liga Florilor și ești, iată, la bord. Care ar fi explicația pentru această ”anduranță” cu Dacia?

”Începutul colaborării cu Dacia Mioveni a fost cu foarte multă analiză din partea mea. Echipa se afla în eșalonul secund, fără un istoric solid, dar cu o perspectiva prezentată din partea conducerii, despre potențial și ținte, care m-a făcut să decid că experienta mea de joc în liga superioară, aliniată cu perspectiva de promovare, va fi un atu adus echipei, dar și o consolidare a poziției mele ca jucătoare.”

#Ești printre jucătoarele cu cei mai mulți ani la Dacia. Ai mers pe drumul de Divizie în Liga Florilor și ești, iată, la bord. Care ar fi explicația pentru această ”anduranță” cu Dacia?

Anduranța cu Dacia are în componență atât personalitatea mea, fiind o persoană devotată, care cu siguranță a fost vizibilă și în exterior, cât și felul în care am trecut împreună cu echipa și conducerea prin greutăți.

#Reacțiile tale din teren cheamă mereu la luptă și dau energie echipei. Ești constientă de acest fapt?

Lăsând gluma la o parte, sunt mereu Conștientă și prezentă în tot ceea ce fac. Referitor la spiritul de luptător, o fac fără efort, vine totul natural, din iubire pentru handbal și din credința că ÎMPREUNĂ este întotdeauna o putere!

#Cum vezi noua formulă de echipă?

Echipa a crescut progresiv, acest sezon fiind de departe cu cele mai complete posturi. Jucătoarele nou venite au multă experiență, în echipe competitive din prima ligă. Cu unele dintre ele am fost colege la alte echipe, ceea ce va aduce cu siguranță un plus de valoare în sincronizarea pe teren, dar și în dinamica relatională și de adaptare care va fi mai scurtă, iar echipa se va omogeniza mult mai rapid.

#Doi ani de Liga Florilor cu Dacia Mioveni, cum se vede al treilea?

Au fost 2 ani dificili! Fiind echipă nou promovata, a fost un efort în plus jocul de baraj. A contribuit și contextul pandemic care a schimbat structura meciurilor din tur-retur, s-au jucat turnee de 3-4 meciuri care au adus suprasolicitare.

După anul acesta în care am avut din nou parte de barajul de menținere în prima ligă, ne dorim ca  noul sezon să fie mai echilibrat, să ocupăm o poziție în clasament în concordanță cu  noua valoare a echipei din acest an.

#Obiectivul clubului este clasarea peste locurile care duc la baraj.

Deși la prima vedere pare un obiectiv ușor de atins, mai ales din perspectiva aducerii de jucătoare noi și valoroase în cadrul echipei, sezonul poate deveni dificil!

Spun asta, din perspectiva faptului că fiecare echipă din campionat a adus jucătoare noi, și-au întărit loturile, iar competiția este una cu nivel ridicat!

Cunoscând însă acest aspect, cred că fiecare dintre noi: jucătoare, staful tehnic, conducere, suporteri  trebuie sa fim cât mai conectați la propria contribuție, necesară reușitei.

#Ți-e dor să joci la Sala Sporturilor?

Aștept cu nerăbdare sa ne reîntoarcem în Sala Sporturilor Mioveni!

Cu forțe proaspete după vacanță, ii așteptăm și pe iubitorii de handbal să vină în număr cât mai mare la sală!

Să ne bucurăm Împreună de un handbal de calitate!

Hai, Dacia Mioveni !

articolul original.

Liga Florilor: Firma argeșeană, Vectrum Solutions, se alătură sponsorilor Daciei Mioveni

5 July 2022 at 18:51

De astăzi, firma argeșeană Vectrum Solutions este unul dintre sponsorii care susțin financiar echipa de handbal a Daciei Mioveni, pentru noul sezon din Liga Florilor.

După cum se știe, clubul CS Dacia Mioveni 2012 are ca finanțator principal Primăria Mioveni, dar a devenit atractivă ca vehicul de imagine și pentru sponsorii din mediul privat, care iubesc sportul și înțeleg nevoia de a avea sport performant.

Marea uimire a iubitorilor de sport din Mioveni și din toată țara rămâne faptul că uzina Dacia – Renault, deși e atât de aproape și datorează enorm Mioveniului, stă departe de sportul local, indiferentă chiar și la performanțele unui club care îi poartă numele în România și în lume. 

Reprezentantă a handbalului argeșean în unul dintre cele mai puternice campionate naționale din Europa, echipa de handbal feminin a Daciei Mioveni și-a păstrat locul în selecta competiție pentru al treilea an consecutiv.

De data asta, Dacia Mioveni vrea să urce în clasament, cu un plan pe termen scurt și mediu ce vizează creșterea graduală spre marea performanță.

Cu o nouă formulă de echipă, care promite să facă zile grele oricărei echipe din campionat, chiar dacă majoritatea cluburilor au făcut transferuri de senzație ( aproape incredibile, raportat la situația economică a României), Dacia privește cu optimism la noul sezon.

Mioveniul a intrat în atenția iubitorilor sportului din România, odată cu darea în folosință a noii Săli a Sporturilor, care a devenit în scurt timp principalul vector de imagine al sportului argeșean și al orașului.

Spectacolul sportiv oferit de handbal este unul extrem de intens și va fi tot mai îndrăgit la Mioveni și în Argeș și asta va aduce, cu siguranță, noi sponsori pentru Dacia Mioveni.

Postare Facebook, CS Dacia Mioveni 2012

”Forța unui club sportiv vine de la oamenii care iubesc și susțin sportul.

Astăzi, firma Vectrum Solutions, reprezentată de domnul Virgil Popescu, s-a alăturat sponsorilor echipei noastre de handbal feminin, pentru noul sezon competițional al primei ligi naționale, Liga Florilor.

Mulțumim, Vectrum Solutions, pentru încrederea acordată!

#forzadaciamioveni  ”

articolul original.

VIDEO Prima Sport ǀ Burcă, dezamăgit de remiza din Armenia: ”Am ratat noi prea mult”

6 July 2022 at 07:36
image

CFR Cluj a remizat, marţi, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Piunik Erevan, în prima manşă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor.

Campioana României a arătat mai bine în prima repriză, când a ratat câteva şanse bune de a deschide scorul. Mistrati, Deac şi Roger au avut ocazia să înscrie, însă portarul armenenilor a făcut o partidă mare.

Andrei Burcă s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar există premise bune pentru returul de săptămâna viitoare. Fundaşul a punctat faptul că armenii nu şi-au creat nicio ocazie clară de a marca.

”Aşa se întâmplă uneori în fotbal, joci bine, dar nu reuşeşti să marchezi. Am jucat în deplasare, a fost primul meci, se vede că nu suntem în ritm, trebuie să mai treacă două-trei meciuri ca să putem fi în formă maximă.

Consider că am făcut un meci bun, adversarii nu şi-au creat nicio ocazie, e un rezultat îmbucurător pentru retur.

Nu vreau să caut scuze, consider că am ratat noi prea mult. Sunt bucuros că nu am primit gol, asta contează, asta ne cere Mister, 0-0 aici e un rezultat bun pentru noi. Acasă trebuie să câştigăm”, a spus internaționalul român.

articolul original.

Alexandra Georgescu se pregătește pentru al treilea an cu Dacia Mioveni în Liga Florilor!

6 July 2022 at 16:53

Interul stânga, Alexandra Georgescu, continuă pentru al treilea an alături de CS Dacia Mioveni 2012.

Devenită una dintre jucătoarele de bază ale echipei, Alexandra Georgescu a marcat 88 de goluri pentru Dacia în Campionatul precedent al Ligii Florilor.

Fostă componentă a naționalei de tineret a României, interul nostru stânga a debutat cu CSM Ploiești în Liga Națională pe 8 ianuarie 2014. În același an s-a transferat la SCM Craiova, cu care a evoluat în Cupa Cupelor ediția 2016. La sfârșitul sezonului 2015-2016, a semnat cu CSM Unirea Slobozia, actuala HCM Slobozia, iar în 2018 și-a prelungit contractul. În vara anului 2020, Alexandra s-a transferat la CS Dacia Mioveni și continuă alături de echipa argeșeană.

Alexandra ne-a răspuns la câteva întrebări:

#Cum ai început handbalul și de ce ai ales să faci o carieră din handbal?

Sportul face parte din viața mea, m-am născut intr-o familie de sportivi, tata fiind fost jucător de handbal, mama fostă atletă iar fratele meu jucător de baschet. Cum în Giurgiu nu a existat niciun sport de echipă feminin, tatăl meu a ales să pună bazele unei echipe de handbal, gândindu-se că sportul de echipă îți organizează timpul liber, te educă și te face mai puternic. Așadar, primii pași în handbal i-am făcut cu tatăl meu.

De ce am ales sa fac o cariera in handbal? Nu am ales, toate s-au întâmplat, pur și simplu. Eram cu Natioanala de Tineret în pregătire la Brașov, iar atunci cel care a văzut potențial în mine a fost domnul profesor Dumitru Muși, care mi-a propus să fac pasul spre Liga Națională, alături de dânsul, la CSM Ploiești. Practic, atunci mi-am început cariera de jucătoare profesionista .

#De ce Dacia Mioveni?

Pentru că mă simt ACASĂ: apreciată, acceptată, iubită și în siguranță. De când am venit, conducerea clubului a dat dovadă de seriozitate și tot ceea ce mi-au spus, au și făcut. Mai mult decât atât, am descoperit că proiectul clubului este unul de viitor, având ținte ce vizează permanent creșterea nivelului de performanță. M-a motivat și faptul că, deși Mioveniul este un oraș micuț, sporturile sunt reprezentate la cote înalte, aici vorbim despre handbal, fotbal, volei, oină, înot, tenis de masă, karate, darts. Orașul are o bază sportivă ce ne este dedicată atât nouă, sportivilor, cât și iubitorilor de sport. Astfel, avem condiții excelente de pregătire pe plan local.

Primarul orașului este un iubitor al sportului și îl felicit pentru infrastructura creată pentru susținerea sportului din Mioveni.

#Care e cea mai intensă amintire din cei doi ani cu Dacia Mioveni în Liga Florilor?

Trebuie să recunosc că sezonul trecut a fost unul foarte greu. Am trecut de la emoții pozitive la emoții negative iar in final, la realizarea obiectivului de menținere în prima ligă, bucuria a fost atât de mare, încât am avut impresia că am câștigat campionatul.

#Ce ne poți spune despre noile colege cu care vei juca?

Ne știm toate, ne cunoaștem între noi,  dar de data asta ne vom împrieteni la Mioveni și vom forma o echipă puternică.

#Cum vezi noul campionat, obiectivul de a scăpa de barajul menținerii în prima ligă?

Campionatul se anunță unul foarte puternic, toate echipele s-au întărit. S-a tot spus acest lucru, pentru că e o realitate care va conta. Concentrându-ne pe obiectivul stabilit, cu strategia pusă la cale de antrenorul Goran Kurtes în care am mare încredere, dând dovadă de seriozitate, concentrare, profesionalism, respect reciproc și disciplină, vom forma un grup puternic, care va lupta de la egal la egal cu toate echipele.

#Ce mesaj ai pentru suporteri?

Îi așteptăm în număr cât mai mare la Sală, să ne susțină, să ne încurajeze și să ne bucurăm împreună de victoriile care vor veni.

Le vom oferi o adevarată competiție si un spectacol sportiv pe măsură.

”Împreuna suntem mai puternici!”

articolul original.

Extrema stângă, Raluca Nicolae, continuă cu Dacia Mioveni în Liga Florilor

7 July 2022 at 14:08

Tânăra extrema stângă, Raluca Nicolae (U23), a crescut de la meci la meci odată ce Dacia Mioveni i-a acordat încrederea de a juca în Liga Florilor. Cu o detentă, viteză și disponibilitate la efort impresionante, și-a câștigat repede locul în echipă și simpatia suporterilor.

A intrat în circuitul echipelor de senioare la CSM Unirea Slobozia în vara anului 2016, unde am fost remarcată de antrenorul Dumitru Muși, iar pe 26 Februarie 2017 a debutat intr-un meci oficial. A continuat cu HCM Slobozia până în vara anului 2020, de unde, tot în același an, s-a transferat la  CS Universitatea Cluj (sezonul 2020-2021), după care a semnat cu Dacia Mioveni.

Raluca ne-a răspuns la câteva întrebări.

#Cum te-ai apucat de handbal și de ce ai făcut o meserie din asta?

”Handbalul a început pentru mine dintr-o joacă. Eram un copil care, încercând mai multe sporturi ce nu m-au atras în totalitate, din întâmplare, am ajuns și in sala de handbal, unde, din prima secundă am simțit ca acolo imi este locul. Au urmat ani plini de muncă. Am început junioratul la Slobozia sub îndrumarea domnului Marian Simion, care mi-a oferit toate motivele si încrederea pentru a continua acest drum plin de sacrificii spre meseria care imi oferă cele mai mari satisfacții. În vara anului 2021 am ales să îmi continui acest minunat drum alături de CS Dacia Mioveni 2012 și cred că a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o.”

#Cât de greu e să dai gol din extremă?

”Nu m-am gândit niciodată cât este de greu. Atunci când faci totul din inima, lucrurile devin mult mai simple, iar pentru mine faptul că în fiecare zi îmi doresc să mă autodepășesc mă ajută sa văd acest post ca fiind cel mai frumos dintre toate. Totuși, ca să fac o glumă, pentru cei care doresc să vadă cât de “ușor” este să înscrii din extremă, îi așteptăm să experimenteze pe teren, cu un portar bun în față!”

#Cum a fost experiența campionatului trecut?

”Campionatul ce tocmai s-a încheiat a fost greu dar și frumos, datorită victoriilor nesperate obținute împotriva unor adversari mult mai bine cotați. Aceste victorii ne-au făcut să realizăm cât de importantă este forța grupului. În final, ne-am bucurat că totul a ieșit așa cum ne-am dorit și sperăm ca de acum înainte să uităm ce înseamnă emoțiile unui baraj de menținere in Liga Națională!”

#De ce Dacia Mioveni, din nou?

”Am ales să rămân la Mioveni, pentru că îmi doresc continuitate și stabilitate, iar aici am găsit cea mai frumoasa familie alături de care simt că pot creste, atât individual, cât și la nivel de colectiv. Sunt o persoană căreia îi plac provocările, iar proiectul Daciei, care an de an țintește tot mai sus, datorită oamenilor care iubesc și susțin aceasta echipă, a fost factorul cel mai important în luarea acestei decizii, pe care sunt sigură că nu o voi regreta.  Un motiv în plus, pentru care am ales continuitatea, este antrenorul Goran Kurtes, care mi-a oferit tot sprijinul și încrederea necesară pentru a-mi atinge nivelul maxim de performanță.„

#Cum ți se pare echipa, cu noile colege?

”Cu siguranța, echipa care s-a format pentru noul sezon va fi una mult mai puternică față de anii anteriori. Eu cred că vom lupta până în ultima secundă pentru a câștiga respectul adversarilor și admirația iubitorilor de handbal.”

#Va mai merge Dacia Mioveni la Barajul de menținere?

”Liga Florilor e un campionat extrem de puternic, dar cred că vom urca deasupra locurilor care duc la baraj.”

#Mesaj pentru suporteri

”Vreau să le mulțumesc suporterilor inimoși care întotdeauna au fost al 8-lea jucător și ne-au împins de la spate în momentele grele. îmi doresc sa fie alături de noi in continuare, într-un număr cât mai mare, iar noi promitem să dăm cel mai bun handbal al nostru. Vă așteptăm în tribunele minunatei arene din Mioveni, să vă bucurați de handbalul Ligii Florilor!

Hai, Dacia Mioveni!”

articolul original.

SEdC Mioveni: Modalităti de plată a facturii apă-canal

8 July 2022 at 10:18
image

Vă reamintim modalitățile de plată a facturii apă/canal SEdC Mioveni:


1 La casieria societății din str. Carol Davila, nr. 4, Mioveni – Argeș 

Program casierie SEdC:


Luni: 07.00‐17.00
Marți: 07.00‐17.00
Miercuri 07.00‐17.00
Joi 07.00‐17.00
Vineri 07.00‐14.00

Sâmbătă și Duminică – ÎNCHIS.

Banca Comercială Română

a) prin virament bancar în contul RO74 RNCB 0625 1176 2301 0001;
b) La oricare din bancomatele băncii (ATM);
c) scanând codul de bare de pe factură la mașina multifuncțională de plată utilități (ROBOT)
d) prin Debit Direct din contul d-voastră BCR.

3 Raiffeisen Bank

a) prin virament bancar în contul RO20 RZBR 0000 0600 1282 9447
b) prezentând factura de utilități la casieria băncii;
c) la oricare dintre bancomatele băncii (ATM)
d) prin Debit Direct din contul dumneavoastră Raiffeisen Bank

BRD GSG

a) prin virament bancar în contul RO59 BRDE 030S V555 2245 0300
b) Prezentând factura de utilități la casieria băncii;
c) prin Debit Direct din contul d-voastră BRD.

5 Banca Transilvania

a) prin virament bancar în contul RO23 BTRL 0030 1202 J393 27XX

6 PayPoint

a) la toate punctele de plată PayPoint (Comision 0)
b) folosind aplicația PayPoint App

a) la toate punctele de plată Un-Doi (Comision 0)
b) folosind aplicația un-doi App 
articolul original.

”Interul-pivot”, Irina Ivan, continuă cu Dacia Mioveni în Liga Florilor!

8 July 2022 at 12:00

Irina Ivan este una dintre handbalistele care și-au confirmat experiența de joc în tricoul Daciei Mioveni în sezonul precedent, contribuind la menținerea echipei în prima ligă. Acum se pregătește pentru o nouă ediție a Ligii Florilor cu Dacia Mioveni. Cunoscută ca jucătoare pe postul inter stânga, Irina a devenit la Mioveni un pivot veritabil și redutabil.

Irina a făcut parte din echipele de junioare și tineret ale României, fiind prima dată selecționată în 2008. A fost campioană națională la categoria junioare I cu LPS Iași, în 2011. A activat la LPS Suceava, LPS Iași și HCM Roman. A contractat cu U Cluj în 2011, pentru 4 ani. În 2016 s-a transferat la CSM Bistrița, actuala Gloria 2018 Bistrița-Năsăud. După două sezoane la echipa bistrițeană, s-a transferat la CSM Roman, iar după retragerea echipei din Liga Națională ediția 2018-2019, a semnat, în noiembrie 2018 cu Le Havre AC Handball. A revenit în România, în 2019, și s-a alăturat echipei HC Zalău. În 2021 Irina s-a transferat la CS Dacia Mioveni 2012.

#Ai o carieră solidă în handbal. Cum ai cunoscut acest sport și ce te-a determinat să jucător profesionist?

”Am început în școala generală, mi-a plăcut ideea de sport de echipă. Dacă la început mi se părea a fi o distracție cu timpul a devenit o pasiune și am înțeles că îmi pot lega viitorul profesional de acest sport.”

#Cum ai simțit primul an la Dacia Mioveni?

”A fost un an cu bucurii și cu dezamăgiri când nu am reușit să luăm puncte pe care le-am fi meritat. Mă bucur că la final a ieșit totul cum ne-am propus și suntem in continuare în Liga Florilor.”

#De ce ai ales să continui cu Dacia?

”Toate lucrurile din anul precedent mi-au demonstrat că Dacia Mioveni este o echipă în adevăratul sens al cuvântului și consider că acesta a fost un factor important. M-am simțit foarte bine aici și mă bucur că am continuat.”

#Cum ți se pare noua formulă de echipă?

”Cred că aici vin doar jucătoare luptătoare si cu caracter, deci cu siguranță o să ne înțelegem bine și acesta va fi atu-ul nostru.”

#Mai merge Dacia Mioveni la Barajul de menținere?

”E prea devreme să spun ceva. Campionatul României e tot mai puternic și cu siguranta va fi un an greu. Obiectivul nostru este ăa nu avem și anul acesta aceleași emoții pe final, ca anul trecut și să terminăm pe un loc care ne salvează de baraj. Ne vom lupta pentru asta.”

”Le mulțumesc suporterilor și celor care iubesc handbalul din Mioveni pentru toată susținerea de care dau dovadă și îmi doresc să fie la fel și în anul acesta: alături de noi și la bine și la rău!”

Lotul Daciei Mioveni se reunește luni, 11 iulie, la Mioveni unde începe pregătirea pentru cel mai tare sezon din istoria clubului.

articolul original.

Mădălina Ion va apăra în poarta Daciei Mioveni și în noul campionat al Ligii Florilor!

8 July 2022 at 15:58

După un prim sezon inspirat, în care a fost de multe ori îngerul păzitor al porții Daciei, Mădălina Ion continuă cu Mioveniul în Liga Florilor.

Mădălina și-a făcut junioratul la Rapid (2009 – 2014) și la CSM București (2014-2015)

A trecut la nivel de Senioare cu HCM Slobozia (2015-2018) și a continuat cu CSM București (2018-2020) și U Cluj (2020-2021) de unde a venit la Dacia Mioveni.

Declarații Mădălina Ion

”Am inceputul handbalul la 13 ani, motivată de fratele meu, care pe atunci practica fotbalul. Am început junioratul la Rapid și, îndrumata de doamna Sultana Aiacoboaie, am ales postul de portar.

Campionatul trecut a fost unul intens, cu suișuri si coborâșuri, am avut victorii cu echipe foarte puternice, dar și momente mai puțin inspirate, în care victoria ne-a scapat printre degete.

Cu siguranță și în viitorul campionat ne asteaptă meciuri grele, dar am încredere că, împreună cu noile colege, vom forma o echipă puternică, cu dorință de victorii și vom obține o clasare cât mai bună, care să ne scape de emoțiile barajului.

Suporterii au fost alături de echipă, atât în momentele bune, cât si in cele mai puțin bune. Le mulțumim și îi asteptam în continuare la sală, pentru a ne bucura împreuna de noul campionat în Liga Florilor.”

articolul original.

Junioara Noemi Dumitrașcu a primit șansa unui nou sezon cu Dacia Mioveni în Liga Florilor

8 July 2022 at 17:32

Mezina Daciei Mioveni în campionatul trecut, portărița vâlceancă, Noemi Dumitrașcu, are din nou ocazia de a-și spori portofoliul de experință pe scena primei ligi naționale de handbal, în echipa Daciei Mioveni.

Vâlceanca a avut primul contact cu handbalul la vârsta de 7 ani.

”Am mers la antrenamente, ca orice copil, cu gândul că e ceva distractiv. Prima antrenoare la Vâlcea mi-a fost regretata Cristina Roua. Am continuat cu  Lazăr Nicoleta si Dana Joița, antrenoare care m-au inspirat să le urmez exemplul și să aleg postul de portar. La 15 ani, am fost transferata la CSM Fagaras , unde la fel , prin prisma antrenorului Marius Marocico, tot portar, am fost motivată să muncesc mai mult, luând asta ca pe un semn că locul meu este în poartă.

Pentru mine, experiența cu Dacia Mioveni a fost unică. Trecerea de la juniorat, la Liga Florilor, a fost un pas uriaș pentru mine și a venit cu emoții mari. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la fetele din echipă, care, mai mari fiind și cu o experiența în spate m-au primit călduros și mi-au fost aproape.”

Cel mai emoționant moment cu Dacia Mioveni

”Cel mai emoționant moment pentru mine a fost in primele zile, când antrenorul nostru, Goran Kurtes, m-a desemnat să intru în poartă pentru o aruncare de la 7m, în meciul cu CSM București. Am apărat acea aruncare a Denisei Vâlcan și nu voi uita niciodată bucuria de atunci și strigătul de bucurie al suporterilor.”

Despre noul sezon

”Am primit încrederea Clubului pentru un nou sezon, ceea ce pe mine mă ambiționează enorm. Vreau să mă ridic la nivelul competiției în care am oportunitatea să joc.

Sunt entuziasmată că în echipă vor apărea colege noi, cu multă experiență și că voi putea juca alături de ele. Voi încerca sa învăț de la ele cât mai mult. Sunt sigură că vom fi o echipa unită!

Sper ca în sezonul următor să ne atingem obiectivele, să reușim să creștem ca echipă, dar îmi doresc si o evoluție solidă pe plan personal.

Așteptăm cu nerăbdare încurajările suporterilor în Sala Sporturilor Mioveni, unde ne vom bucura împreună de handbalul Ligii Florilor!”

articolul original.

Compania Trieurodata, un nou acord de susținere pentru echipa de handbal a Daciei Mioveni

9 July 2022 at 12:37

Ambiția cu care micul club argeșean, CS Dacia Mioveni 2012, a abordat intrarea în lumea mare a handbalului feminin românesc și faptul că a rezistat în Liga Florilor de la prima participare, intrând în al treilea an consecutiv de prezență în competiție, a atras susținere și din partea companiilor private, pe lângă cea a principalilor finanțatori, Primăria Mioveni prin Consiliul Local și SEdC Mioveni.

După ce marți, 5 iulie, clubul a anunțat un nou sponsor, Vectrum Solutions, astăzi a fost comunicat un nou acord de sponsorizare cu compania bucureșteană Trieurodata, care va fi alături de Dacia Mioveni pentru al treilea an consecutiv.
Compania bucureșteană Trieurodata, a semnat un nou acord de sponsorizare cu CS Dacia Mioveni 2012, pentru al treilea an consecutiv.
Cu această ocazie, Romeo Turleanu, CEO si fondator al companiei, a transmis următorul mesaj:
”Sportul de performanță are nevoie de susținere, înca de la începuturi! Susținem numarul unu, susținem campionii, dar înainte de a ajunge acolo, susținem perseverența și munca, lupta pentru fiecare punct, bucuria fiecărui meci câstigat.
Pentru al treilea an consecutiv, compania Trieurodata este alături de echipa de handbal feminin CS Dacia Mioveni 2012. Credem în susținerea sportului, credem în dezvoltare personală și evoluție.
Ne dorim performanța pentru echipa din Mioveni acum, când a demonstrat că se poate menține în prima Ligă de handbal feminin.”
Trieurodata este o companie cu 17 ani de experiență în dezvoltarea și implementarea soluțiilor de automatizare și robotizare pentru industria auto, logistică, alimentară, băuturi, farmaceutică și altele.

articolul original.

Liga Florilor: Geanina Nițu rămâne ”100% Dacia Mioveni”!

9 July 2022 at 18:59

Geanina Nițu este handbalista din Mioveni care a reușit să ajungă, pas cu pas, cu echipa care îi reprezintă orașul până în Liga Florilor. A crescut odată cu echipa, fiind ”un produs” 100% al clubului argeșean.

După ce a a trăit toate bucuriile izbânzilor echipei, în evoluția de la juniorat spre divizie și prima ligă, acum așteaptă, cu mare încredere și speranță, al treilea an consecutiv în Liga Florilor.

A descoperit handbalul la școală

”Eram la școală în clasa a-V-a, când domnul profesor de sport, Nistor Laurențiu, căruia îi multumesc pe acestă cale pentru că m-a ajutat să îmi descopăr pasiunea pentru acest sport, ne-a arătat pentru prima dată tainele handbalului.

La orele dânsului obișnuiam să disputăm meciuri  între clase, dumnealui a făcut o selecție de fete, pentru echipa reprezentativă de handbal a școlii, în care am fost si eu aleasă. Am fost bucuroasă, dar nu m-am gândit că acela va fi începutul unei cariere și că voi ajunge să joc la un nivel așa de mare.”

#Ce înseamnă pentru tine Dacia Mioveni și cum a fost experiența ta aici (trecerea de un nivel la altul, juniorat, divizie, ligă)

”Am jucat pentru Dacia Mioveni de la înființarea clubului, în anul 2012. Îi mulțumesc și antrenoarei Silvia Purice pentru că a fost lângă mine si m-a ajutat mult să progresez.

Pentru mine, Dacia Mioveni este a doua familie. Aici am crescut, am învățat, am progresat, am jucat handbal. Datorită continuității și a susținerii de care am avut și am parte aici, am putut să fac trecerea de la etapa de juniorat la cea de jucătoare profesionistă de handbal. Faptul că azi joc în prima ligă alături de echipa la care am crescut face ca parcursul meu în acest sport să fie special, obținând totul cu o singură echipă: cea de acasă.” 

#Cum ai simțit cei doi ani în Liga Florilor?

”Au fost doi ani grei, dar frumoși. Au existat multe momente grele, tensionate, multă muncă asiduă, însă am reușit să ne îndeplinim oiectivul, de fiecare dată.  Victoriile obținute și sentimentele aparte pe care le-am trăit cu toții au meritat tot efortul.”

#Care a fost cel mai emoționant moment pentru tine cu Dacia Mioveni?

”Cel mai emoționant moment pentru mine a fost când am facut pasul cel mare: promovarea în Liga Națională.”

#Cum vezi noua formulă de echipă și obiectivul stabilit, clasarea peste locurile de baraj?

”Nu pot să spun decât ca am foarte mare încredere în noi. Cu muncă, unitate de grup, ambiție și perseverență, nimic nu este imposibil. Sper ca noile colege să se integreze cât mai bine și să avem un an competițional reușit, lipsit de accidentări.”

#Mesaj pentru suporteri

Vă mulțumesc din suflet că ne susțineți NECONDITIONAT, că ne sunteți alături, atât la bine, dar mai ales atunci când ne este greu. Vă așteptăm la sală meci de meci și suntem mândre că avem o galerie specială, care strigă pentru noi și ne încurajează pe tot parcursul meciurilor, indiferent de rezultat. Voi sunteți al 8-lea jucător. Sunteți minunați!

articolul original.

VIDEO Prima Sport | Supercupa României: CFR Cluj – Sepsi 1-2. Covăsnenii bifează al doilea trofeu în mai puţin de două luni

9 July 2022 at 21:07
image

Sepsi Sfântu Gheorghe a câștigat Supercupa României, după 2-1 cu CFR Cluj, sâmbătă seara, la Arad.

Meciul a început cum nu se putea mai prost pentru covăsneni. Încă din minutul 2, Adi Păun a profitat de o deviere bună a lui Dugandzic şi l-a surpins pe Niczuly cu un şut puternic la colţul scurt. Era 1-0 pentru campioana en-titre, care părea că a luase un start lansat pentru Supercupă.

În continuare, ambele echipe au trecut pe lângă gol în câteva rânduri, dar de marcat au mai reușit să o facă doar secuii. Mai întâi, în prelungirile primei reprize, covăsnenii au egalat prin Cosmin Matei, care a profitat din plin de centrarea deviată a lui Dimitrov şi a egalat înainte de pauză.

Repriza secundă a fost mai săracă în ocazii și a adus victoria celor de la Sepsi, cu cinci minute înainte de final. A fost momentul în care a ieșit la rampă Mario Rondon, care a înscris în poarta fostei sale echipe. Atacantul covăsnenilor a primit o centrare excelentă de la Ştefănescu şi a marcat cu capul, din plonjon, pentru 2-1. Până la final a mai contat doar cartonașul roșu văzut de Roger, de la CFR Cluj, în ultimele secvențe ale jocului, după ce l-a lovit cu cotul pe Franciso Junior și a fost trimis mai repede la cabine. S-a terminat în cele din urmă 2-1, iar Sepsi a sărbătorit la final al doilea trofeu câștigat în decurs de mai puțin de două luni, deși era cotată cu șansa a doua în meciul de la Arad.

Video 

articolul original.

Judith Vizuete rămâne în ”centrul” Daciei Mioveni!

10 July 2022 at 19:44

Mereu cu zâmbetul pe buze, handbalista spaniolă, Judit Vizuete (n. 20 iulie 1995), a demonstrat din primul an cu Dacia Mioveni în Liga Florilor ce înseamnă handbalul jucat cu pasiune și bucurie, confirmând că-și merită postul în ”centrul” echipei. Judith va juca la Mioveni și în campionatul 2022-2023.

Între anii 2014 – 2019 a jucat în Spania pentru GB Granolles și în sezonul 2019-2020 pentru CB Salud Tenerife, an în care a fost cea mai bună marcatoare a Campionatului Spaniol de Handbal Feminin, cu 179 de goluri!

În sezonul 2020-2021 Vizuete a jucat pentru „U” Cluj, după care a venit la Dacia Mioveni.

#Cum ai întâlnit handbalul și de ce ai ales să devii jucătoare profesionistă?

Am început să joc handbal pentru că tata era jucător de handbal. În școlile din orașul meu se organizau multe turnee. Am jucat chiar și fotbal, dar am rămas handbal. Am ales să devin jucătoare profesionistă după ce echipa națională a Cataloniei m-a ales pentru a merge la o școala sportivă, unde ne antrenam foarte mult și dimineața și după-amiaza. Acest ritm mi-a intrat în sânge și alegerea unei cariere profesioniste în handbal a venit firesc.

#Am văzut că zâmbești mereu, la antrenamente și în timpul jocului, chiar și atunci când ești faultată. De unde vine această putere?

Sunt veselă în timpul jocului și la antrenamente, pentru că făcând handbal mă simt în elementul meu. Sunt o persoană pozitivă, sunt obișnuită și îmi place să mă antrenez foarte mult, să fiu activă. Chiar și când prind câteva zile libere, nu îmi place să stau în casă, fac drumeții pe munte, îmi place înotul,  marea. Cumva, în mod magic, oferind energia mea, mă încarc cu energie și pot să joc handbal focusată pe sarcina mea, într-un mod pozitiv.

#Cum ți s-a părut primul an cu Dacia Mioveni în Liga Florilor? Care a fost cea mai mare bucurie pentru tine în campionatul trecut?

Campionatul trecut a fost destul de greu, pentru că nivelul campionatului românesc este foarte înalt. M-am bucurat mult când ne-am îndeplinit obiectivul menținerii în prima ligă. Cred că împreună cu noile colege vom face un sezon uimitor.

#Clubul își dorește să vă clasați peste locurile care duc la barajul de menținere. Tu ce crezi, e posibil, ținând cont de faptul că majoritatea echipelor s-au întărit foarte mult?

Da, cred că este posibil, dar cu multă muncă, pentru că, așa cum am mai spus, nivelul de performanță în Liga Florilor este foarte ridicat. Avem o echipă bună, puternică și cred că vom termina mai bine în clasament față de campionatul trecut.

#Ești una dintre preferatele publicului. Ce mesaj ai pentru suporteri?

O să fie handbal puternic la Sala Sporturilor din Mioveni. Îi așteptăm pe suporteri să ne dea și mai multă forță și să ne bucurăm împreună de acest joc minunat!

articolul original.
❌