Actualitate

❌
There are new articles available, click to refresh the page.
AlaltaieriObiectiv
 • Sfințirea Mare a Bisericii Mănăstirii Hagieni
 •  

Sfințirea Mare a Bisericii Mănăstirii Hagieni

În zilele de Sâmbătă și Duminică, 18 și 19 septembrie 2021, cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, se va săvârși slujba de târnosire (sfințire) a bisericii celei noi cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.
Sfințirea Mare a Bisericii Mănăstirii Hagieni
Sfințirea Mare a Bisericii Mănăstirii Hagieni

În perioada 2008 – 2021, prin implicarea preacuviosului părinte Arhimandrit Rafail, starețul acestei mănăstiri și vicar eparhial, s-a ridicat aproape  din temelii acest sfânt lăcaș, construit pe vechea biserică, aflată în ruină, a localității Hagieni. Această biserică a căpătat frumusețea cea dintâi, iar prin mâna Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU, toate aceste lucrări vor fi sfințite.

La această sărbătoare vor fi prezenți preoți ai Eparhiei din cele șase Protopopiate ale județelor Ialomița și Călărași, însoțiți de credincioși.

Alături de credincioși, vor fi prezenți și reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale.

Calendarul evenimentelor se va desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 18 septembrie 2021:

Începând cu ora 14:30, va începe slujba de târnosire (sfințire) a bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Slujba va începe cu o procesiune, în jurul noii biserici, cu Sfintele Moaște ce vor fi așezate în piciorul Sfintei Mese. Tot la acest moment se vor sfinți lucrările exterioare.

Preasfințitul Părinte Episcop și soborul de slujitori vor intra în biserica, unde se va întocmi Sfânta Masă, urmată de sfințirea picturii și a catapetesmei.

După slujba de Târnosire, cu binecuvântarea Preasfinției Sale, toți credincioșii, bărbați și femei vor trece prin Sfântul Altar, sărutând Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă

Duminică, 19 septembrie 2021:

Începând cu ora 08:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, alături de un ales sobor de preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, va hirotoni un nou preot pentru o comunitate parohială din Protopopiatul Fetești.

Biroul de Presă al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor

Sfințirea Mare a Bisericii Mănăstirii Hagieni

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Consiliul Județean Ialomița: Anunț convocare ședință ordinară în data de 23.09.2021
 •  

Consiliul Județean Ialomița: Anunț convocare ședință ordinară în data de 23.09.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 23.09.2021, ora 14.00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

 I.  Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
 4. proiect de hotărâre privind aprobare rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului  de stat, pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
 6. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membrii asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de unități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA“;
 7. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional S.C. Urban S.A. Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline;
 8. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a imobilului din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3;
 9. proiect de hotărâre privind predarea temporară din administrarea Consiliului Județean Ialomița în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbovi a unui tronson din drumul județean DJ 203B cuprins între km 7+215 – 13+079 și a unui tronson din drumul județean DJ 203I cuprins între km 39+814 – 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Gârbovi, în vederea realizării proiectului ”Amenajare Parcări în Comuna Gârbovi”;
 10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.110 din 30.07.2020 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” Slobozia;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA  INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări;
 12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 203 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării  pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA  INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, cu modificările ulterioare;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări;
 14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării  pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu modificările ulterioare;
 15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.)  și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”, cu modificările ulterioare;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”;

II. Diverse

Ședința este publică.

Președinte, Marian Pavel

Consiliul Județean Ialomița Anunț convocare ședință ordinară în data de 23092021

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Slobozia: Biroul Teritorial al Instituției Avocatul Poporului, deschis oficial
 •  

Slobozia: Biroul Teritorial al Instituției Avocatul Poporului, deschis oficial

Avocatul Poporului, Renate Weber, s-a aflat miercuri, 15 septembrie, la Slobozia, pentru a marca deschiderea oficială a Biroului Teritorial al instituției, printr-o conferință de presă.

Renate Weber a fost însoțită de Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului și coordonator al Biroului Teritorial, de Ioan Gânfălean, adjunct al Avocatului Poporului – Avocatul Copilului, de primarul municipiului Slobozia, Dragoș Soare, precum și de trei reprezentanți ai Biroului Teritorial Slobozia.

Biroul Teritorial va avea competențe pe cinci județe: Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, fiind cel de-al cincisprezecelea centru regional al Instituției Avocatul Poporului, însă cu cea mai mare întindere din punct de vedere administrativ.

Instituția Avocatul Poporului își desfășoară activitatea în sediul Primăriei Slobozia, la parter, în spațiul unde au funcționat birourile de taxe și impozite, relații cu publicul și casieria.

Slobozia Biroul Teritorial al Instituției Avocatul Poporului deschis oficial„Iată că am ajuns și la momentul mult așteptat, acela de a inaugura un obiectiv de anvergură pentru județul Ialomița, pentru Slobozia în special, un birou al Avocatului Poporului, care are caracter de birou zonal. Este un deziderat pe care noi îl avem, fiind privați de instituții cu anvergură zonală, din cauza unui lobby anume făcut pentru alte județe, pentru alte zone. Știți foarte bine că multe instituții s-au orientat către Călărași sau către alte județe. Iată că noi avem o instituție simbol, care ne poziționează, tot la nivel simbolic, în panoplia celor care contează. Îi mulțumesc doamnei Weber (….) pentru acțiunea de a deschide un birou la Slobozia, în cadrul Primăriei, (…) pentru că vrem transparență maximă și considerăm că prin acest gest arătăm că dorim ca cetățeanul din Slobozia și din Ialomița să aibă parte de cel mai mare respect. Este o formă de autocontrol, de autocenzură a noastră, a primăriei și a instituțiilor județene, prin prezența acestei instituții aici, la Slobozia, pentru că știți că activitatea Avocatului Poporului este de a sprijini cetățenii în demersurile legale, de a-i consilia, de a-i sprijini în relațiile cu administrațiile locale și județene”, a transmis Dragoș Soare, primarul municipiului Slobozia.

Avocatul Poporului este organizat şi funcţionează în România exercitând un mandat general de apărător al drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora în special cu autorităţile publice, valorificând tradiţia şi experienţa clasicului Ombudsman vest-european.

Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile fie din oficiu, fie la cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor, în limitele stabilite de lege. Constituţia obligă autorităţile publice să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.

Pentru realizarea rolului său constituţional şi legal, Avocatul Poporului primeşte, examinează şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase.

Slobozia Biroul Teritorial al Instituției Avocatul Poporului deschis oficial „Este un proiect pe care am reușit să-l ducem la bun sfârșit, cu sprijinul primăriei. (…) Încercăm să fim cât mai transparenți posibil, cu respectarea, bineînțeles, a confidențialității datelor. Pe site-ul nostru găsiți toate rapoartele, tot ce facem în legătură cu administrația centrală la nivel de ministere, adresele, răspunsurile, recomandările. (…) Vreau să vă spun că numărul petițiilor adresate nouă a explodat în ultima perioadă (…). În raport cu noi, constat că oamenii vin, probabil, cu mare încredere și cu mari așteptări. Unele petiții pot fi rezolvate, altele nu”, a afirmat Avocatul Poporului, Renate Weber.

Biroul Teritorial Slobozia a devenit funcțional din 9 iulie, însă, oficial, a fost deschis pe 15 septembrie. Astfel că, mare parte a activității s-a axat pe sesizări din oficiu, existând aproximativ 50 de dosare deschise și 10 sesizări, din care una pe Călărași, restul fiind din Ialomița.  Printre acestea s-au aflat și autosesizări cu privire la un incendiu de vegetație, la un accident rutier și inconvenientele descoperite ca urmare a parcurgerii respectivului tronson de drum, respectiv semnalizare necorespunzătoare, lipsa toaletării pomilor etc. Sunt, de asemenea, și altele legate de probleme de mediu, dar și pe tema apei furnizate cetățenilor din Slobozia.

Primarul Dragoș Soare susținea că primele sesizări pe care Avocatul Poporului le-a făcut de când Biroul a devenit funcțional au fost chiar către Primăria Slobozia și că încearcă să rezolve problemele sesizate cât mai repede.

 „Eu și familia mea trăim în Slobozia. Știu că sunt foarte multe chestiuni care trebuie corectate, tocmai din acest motiv am și candidat și am ales să îmi asum un rol pentru a le corecta. Asta nu înseamnă că nu putem fi notificați sau nu putem fi subiectul unei autosesizări din partea Avocatului Poporului. Să nu aveți impresia că dacă au sediul aici nu pot… De altfel, printre primele sesizări pe care Avocatul Poporului le-a făcut au fost către Primăria Slobozia. Legat de acel incendiu de vegetație pe niște terenuri private, atenție mare, noi am intervenit, cu instituția din subordine,  alături de ISU, și am făcut tot ce ne-a stat în putere să oprim propagarea lui (…) ”, a precizat Dragoș Soare.

Legat de calitatea apei furnizate locuitorilor, primarul spunea că „deja suntem în procedură cu aceste probleme”, afirmând totodată faptul că „există posibilitatea să ajungem și în sfera penalului pe subiectul apa din Slobozia”.

„Sunt probleme complexe care nu se rezolvă peste noapte, litigii, și foarte multe alte lucruri care sunt ascunse pe undeva prin subteran și va trebui să le descoperim. Mă tem că există posibilitatea să ajungem și în sfera penalului pe subiectul apa din Slobozia…”, a atras atenția edilul Sloboziei.

Așadar, petiţiile adresate Avocatului Poporului trebuie formulate în scris şi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, prin telefon, fax, sau direct, prin intermediul audienţelor. Practica a demonstrat că audienţele reprezintă principalul mijloc de dialog cu cetăţenii, utilizat în majoritatea cazurilor, dar şi modalitatea cea mai rapidă prin care se pot identifica clar problemele petiţionarilor, lacunele legislative sau reglementările agresive la adresa drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Petiţionarul trebuie să dovedească refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal cererea. Petiţiile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru. Petițiile pot fi adresate în termen de un an de la data la care petentul a luat la cunoștință că i-a fost încălcat un anumit drept. După această dată, petenților li se recomandă să se readreseze instituțiilor în cauză, apoi în termen de 30 – 45 de zile de la depunerea ei ori de la primirea răspunsului sau refuzului se pot readresa Avocatului Poporului.

„Noi facem, practic, o mediere între cetățean și autorităţile publice. (…) Colegii de la birourile teritoriale au competență generală. Aici avem un coleg care se ocupă exclusiv de probleme de copil, dar și două colege care au deja o activitate intensă și care au „bătut” celelalte birouri, ca să zic așa, la sesizări din oficiu, pentru că deocamdată nu prea sunt petiții, nefiind cunoscuți de către cetățeni. Deci, marea majoritate a cazurilor sunt sesizări din oficiu. Sunt destule cazuri pe problematică de copil, mediu, sănătate, proprietate. (…) Mare parte a activității instituției o reprezintă cazurile individuale. Sunt foarte multe. Oamenii se plâng cu privire la încălcarea unor drepturi, de exemplu la ocrotirea sănătății, la educație, transport public, legat de drepturile persoanelor cu handicap, cu privire la recalcularea unor pensii, există, de asemenea, multe plângeri din penitenciare, un număr impresionant de petiții cu privire la condițiile din penitenciare, care s-au precarizat pe timpul pandemiei (…). Adăugăm faptul că primim foarte multe plângeri cu privire la unele hotărâri judecătorești. Însă, din păcate, petițiile care privesc actele autorității judecătorești nu intră în sfera noastră de activitate, ca de altfel și altele (…) Sunt foarte mulți oameni nemulțumiți de cum au fost pronunțate unele hotărâri judecătorești. În astfel de situații, noi le explicăm care ar putea fi procedura (…)”, a transmis și Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului.

Pentru soluţionarea problemelor cu care este sesizat, Avocatul Poporului are dreptul de a solicita autorităţii administraţiei publice în cauză luarea măsurilor ce se cuvin pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, precum şi de a sesiza autorităţile publice, ierarhic superioare, în legătură cu lipsa de reacţie a celor somaţi să dispună măsurile necesare.

Avocatul Poporului are dreptul să facă anchete proprii, să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării petiţiei.

De asemenea, în exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări. Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii actelor sau faptelor administrative.

Trebuie precizat faptul că Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice.

În cadrul conferinței de presă s-a discutat și despre competențele Avocatului Copilului, Biroul de la Slobozia având o persoană special desemnată pe acest gen de probleme.

Așadar, Avocatul Copilului apără drepturile copiilor în vârstă de până la 18 ani, indiferent dacă sunt în custodia părinților sau instituționalizați și intervine în situații privind abuzurile fizice, psihice, sexuale, dispariții ale copiilor, în fenomenul de bullying, sărăcie, situația din centrele de plasament, relațiile în cadrul școlilor și grădinițelor, integrarea copiilor cu dizabilități, păstrarea legăturilor personale dintre copii și persoanele de care aceștia sunt atașați, situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și în orice situație în care drepturile copiilor nu sunt respectate, printre acestea menționăm dreptul la educație, la sănătate, să fie protejați împotriva oricărei forme de violență, să aibă dreptul la opinie, la bunăstare, asta însemnând un loc unde să locuiască, la hrană, îmbrăcăminte, la un mediu în care să se poată dezvolta armonios etc.

Copiii au dreptul să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea drepturilor lor.

Slobozia Biroul Teritorial al Instituției Avocatul Poporului deschis oficial

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” anunță:
 •  

Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” anunță:

Gradinița cu Program Prelungit „Piticot”, cu sediul in Strada Vechea Matcă, nr.3, localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitoare, IM – 2 norme, astfel:

– proba scrisă în data de 13.10.2021, ora 10,00

– interviu în data de 14.10.2021, ora 10,00

Condiții de participare:

–  Studii: 10 clase

–  Vechime în muncă: 5 ani

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG Nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare in Monitorul Oficial al României,  Partea a III-a.

Bibliografia, tematica și relații suplimentare se pot obține de la sediul Gradiniței cu Program Prelungit  „Piticot”, str. Vechea Matca, nr. 3, din  mun. Slobozia, jud. Ialomița, telefon/fax 0243235949.

Grădinița cu Program Prelungit Piticot anunță

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Incendiu la Gheorghe Lazăr. O victimă carbonizată.
 •  

Incendiu la Gheorghe Lazăr. O victimă carbonizată.

Salvatorii din cadrul Gărzii de intervenție Slobozia au intervenit în această noapte în jurul orei 22:20, cu două autospeciale de stingere si o ambulanță SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Gheorghe Lazăr.

La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta într-un dormitor și la acoperișul casei.

După localizarea flăcărilor, pompierii militari au pătruns în locuință, unde, din nefericire, au identificat trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani.Au ars: aproximativ 60 metri pătrați din acoperiș, o cameră, un hol, o terasă, mobilier, electrocasnice și materiale textile.

S-au degradat pereții la celelalte camere.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit, produs datorită unui cablu electric defect sau neizolat corespunzător. ISU Ialomița

Incendiu la Gheorghe Lazăr O victimă carbonizată

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Să fim alături de Casiana!
 •  

Să fim alături de Casiana!

Marți, 14 septembrie 2021, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, părintele protopop Laurențiu Cioranu, însoțit de doamna asistent social Anastasia Pătrașcu, a participat la vernisajul Expoziției caritabile „Artă din sufletul plămânilor” care a avut loc în holul Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia, prin implicarea doamnei director Clementina Tudor.

Astfel, cu dragoste și speranță, cu toții ne dorim să fim alături de Casiana Biteș care se dovedește a fi o tânără înzestrată de Dumnezeu cu mult talent, cu înțelepciune, cu multă energie și o putere incredibilă de a lupta pentru viața ei.

Părintele protopop a îndemnat pe cei prezenți să o susțină pe Casiana, înălțând rugăciuni pentru însănătoșirea ei, dar și prin contribuții financiare pentru achiziționarea tratamentului atât de necesar, în sumă lunară de 24.000 de dolari.

Donații se pot face în contul Asociația Speranța Casianei:

     lei: RO97 BTRL RONC RT05 7769 7901

     euro: RO47 BTRL EURC RT05 7769 7901

A consemnat Anastasia Pătrașcu, asistent social al Protopopiatului Slobozia

Sunt Casiana, am 16 ani și vreau să trăiesc! – Strigătul de ajutor al unei eleve de la Liceul de Arte din Slobozia

Să fim alături de Casiana

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Ialomița: 21 de percheziții la persoane bănuite de furt
 •  

Ialomița: 21 de percheziții la persoane bănuite de furt

 În această dimineață, polițiștii ialomițeni au descins la locuințele a 21 de persoane bănuite de comiterea mai multor furturi din societăți comerciale. 10 persoane au fost conduse la sediul poliției  pe bază de mandate de aducere.

La primele ore ale dimineții, 120 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al jandarmilor ialomițeni au pus în executare 21 de percheziții domiciliare, pe raza localităților ialomițene Borănești, Coșereni, Gârbovi, Amara și Ciulnița, precum și Jilava din județul Ilfov.

Forțele de ordine au descins la locuințele mai multor persoane bănuite de comiterea unor furturi din societăți comerciale de pe raza județelor Ialomița, Buzău, Călărași și Prahova, persoane din anturajul acestora precum și tăinuitori de bunuri provenite din infracțiuni.

10 persoane au fost conduse la sediul poliției, pe bază de mandate de aducere, pentru audieri, fiind de asemenea ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri provenite din infracțiuni.

Ialomița 21 de percheziții la persoane bănuite de furt

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Controale la societățile comerciale din zona unităților școlare din Slobozia, Urziceni, Fetești și Țăndărei
 •  

Controale la societățile comerciale din zona unităților școlare din Slobozia, Urziceni, Fetești și Țăndărei

Magazinele din curtea școlilor și din zonele adiacente acestora au fost verificate ieri de polițiștii ialomițeni, în vederea prevenirii și combaterii comercializării ilegale de mărfuri alimentare, băuturi alcoolice și tutun.

În cursul zilei de ieri, 14 septembrie a.c., în intervalul orar 10:00 – 13:00, echipe mixte formate din polițiști de investigare a criminalității economice și polițiști de ordine publică au desfășurat o acțiune de amploare, la punctele de lucru ale societăților comerciale care își desfășoară activitatea în incinta unităților școlare și în zona adiacentă acestora, din municipiile Slobozia, Urziceni, Fetești și orașul Țăndărei,

Scopul controalelor este de a preveni și combate comercializarea ilegală de mărfuri alimentare, băuturi alcoolice și tutun în societățile comerciale care dețin puncte de lucru în incinta și în proximitatea școlilor.

Au fost verificate, în total, 18 societăți comerciale, aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în valoare de 7.600 de lei și confiscate sume de bani de la operatori economici de peste 1000 de lei.

9 amenzi au fost aplicate de polițiști pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și o sancțiune în cazul unui operator economic depistat că vindea băuturi alcoolice în apropierea unei școli din municipiul Urziceni.

Controale la societățile comerciale din zona unităților școlare din Slobozia Urziceni Fetești și Țăndărei

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • IPJ Ialomița: Posturi de ajutor șef de post, scoase la concurs, pentru reducerea deficitului de personal
 •  

IPJ Ialomița: Posturi de ajutor șef de post, scoase la concurs, pentru reducerea deficitului de personal

Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița scoate la concurs 14 posturi de ajutor șef de post, prin încadrare directă din sursă externă, în scopul reducerii deficitului de personal. Înscrierile se fac exclusiv online la adresa de e-mail [email protected].

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc, pe site-ul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, în secțiunea carieră/posturi-scoase-la-concurs/anunt-incadrare-directa-ajutori-sefi-post.

Înscrierile se fac în perioada 13 – 24 septembrie a.c., inclusiv în zilele nelucrătoare. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

În perioada 11 – 19 octombrie a.c., candidații, ale căror dosare au fost validate, vor participa la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice.

La data de 23 octombrie a.c., va fi desfășurată proba scrisă, de tip test grilă.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post din cadrul inspectoratului, urmând ca numirea candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

SUCCES TUTUROR CANDIDAȚILOR!

IPJ Ialomița Posturi de ajutor șef de post scoase la concurs pentru reducerea deficitului de personal

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Șahiștii de la Satori Slobozia confirmă și la „Cupa Greșu”!
 •  

Șahiștii de la Satori Slobozia confirmă și la „Cupa Greșu”!

În ultimul weekend al vacanței de vară, Clubul Satori Slobozia a participat în județul Vrancea la „Cupa Greșu”, concurs organizat de Clubul de Șah Speranța Focșani, cu un grup de 10 șahiști însoțiți de instructorul Daniel Nițu.

Și de această dată, sportivii noștri și-au demonstrat istețimea și capacitatea de a alege cele mai bune strategii pe tabla de șah, obținând rezultatele așteptate.

Cele mai bune rezultate au fost obținute de Chesaru Ioan Constantin și Costea Vasile.

Chesaru Ionuț a participat la două turnee, Turneul B – elo 1600 șah clasic, unde a obținut Locul III – elo 1400 și Turneul D – Blitz Open,  unde a obținut  Locul I Blitz – elo 1400, iar Costea Vasile a participat la Turneul C copii 10 ani, unde a obținut locul I.

Chiar dacă nu au primit premii, rezultatele obținute de ceilalți colegi de club au fost foarte bune, după cum urmează:

Bobu Valentin Stefan – 4,5 pct, Iosif Constantin – 4 pct, Grama David – 4 pct, Calina Nicolae – 4 pct, Drăgănoiu Maria – 2 pct, Nicolae Daria – 2 pct, Costea Lucian – 2 pct, Tabăcaru Denis – 1 pct.

Ursu Cristian, președintele ACS Satori Art Slobozia și instructorul de șah Daniel Nițu ne asigură că deviza clubului „Totul pentru performanță” nu este doar un slogan, ci un mod de lucru, prin care fiecare sportiv este motivat spre autodepășire.

Șahiștii de la Satori Slobozia confirmă și la Cupa Greșu

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Ialomița: Proiect de înființare a „Poliției locale județene”
 •  

Ialomița: Proiect de înființare a „Poliției locale județene”

Fostul prefect al județului Ialomița, Gigi Petre, actual președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița și consilier județean, a prezentat recent, în cadrul ședinței Consiliului Județean, o propunere discutată la nivel național, de înființare a „Poliției locale județene”, după modificarea Legii 155/2010 (legea poliției locale).

Deocamdată, o astfel de propunere se află la stadiul de „draft”, însă are toate șansele să fie acceptată și implementată în viitor.

Potrivit președintelui ATOP Ialomița, poliția locală județeană va avea atribuții extinse de control, cea mai importantă fiind pe zona rutieră. Mai precis, polițiștii vor putea verifica pe toate drumurile județene dacă anumite vehicule care le tranzitează respectă tonajul maxim admis. În plus, se propune crearea unui dispecerat județean, care să preia și să centralizeze imaginile video de pe camerele de supraveghere din localități.

Ialomița Proiect de înființare a Poliției locale județene„Săptămâna trecută am participat la o întâlnire la Galați, un focus grup pe un proiect european privind modificarea Legii 155/2010, care se referă la activitatea Poliției Locale. Coordonarea acestui proiect este la Ministerul Administrației. Au fost prezenți și doi reprezentanți ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. S-au discutat foarte multe aspecte, printre care și formarea poliției locale județene. Scopul acestei poliții este exact ca al poliției locale. S-au desprins din discuții câteva propuneri de extindere a atribuțiilor și pe control de mediu, inspecția în construcții, salubrizare, dar și amplificarea responsabilităților, dacă vreți, pe linie rutieră. Punctul de vedere pe care l-am susținut acolo este că mi s-a părut oportună formarea unei poliții locale județene, asta în principal pe zona de activitate rutieră. În cazul județului nostru, pe cei aproximativ 700 de kilometri de drumuri județene cât avem. Așadar, în multe zone, suntem în proces de asfaltare, de reabilitare a acestor drumuri, iar acestea riscă să fie distruse din cauza nerespectării tonajului de către camioanele unor agenți economici. (…) În aproximativ două săptămâni va fi finalizat un prim draft legat de modificarea acestei legi, care va ajunge la toate instituțiile abilitate. De asemenea, s-a mai propus, și chiar ar fi util, având în vedere faptul că în multe dintre localități există sisteme video (…) să poată fi creat un dispecerat care să preia semnalul de pe toate camerele de supraveghere, pentru creșterea siguranței cetățeanului. Urmează să vedem ce se mai întâmplă, acesta fiind cel de-al doilea focus grup în care s-a discutat despre această modificare legislativă (…)”, a precizat Gigi Petre.

Ialomița Proiect de înființare a Poliției locale județene

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • 30 septembrie 2021 – termenul până la care mai pot fi depuse cereri de acordare a eșalonărilor la plată în formă simplificată
 •  

30 septembrie 2021 – termenul până la care mai pot fi depuse cereri de acordare a eșalonărilor la plată în formă simplificată

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor, persoanelor fizice și juridice, care au obligaţii de plată a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă, că mai au posibilitatea, până la data de 30 septembrie 2021, să depună cereri de eşalonare la plată în formă simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) să se depună o cerere până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu fie în procedura falimentului;

d) să nu fie în dizolvare;

e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Modalităţile de depunere a cererii sunt următoarele:

 la registratura organului fiscal;

 prin poştă cu confirmare de primire;

 prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact (sectiunea asistenta contribuabili) accesând site-ul: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

30 septembrie 2021 termenul până la care mai pot fidepuse cereri de acordare a eșalonărilor la plată în formă simplificată

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Slobozia: Mamă și fiică (3 ani), dispărute de la domiciliu
 •  

Slobozia: Mamă și fiică (3 ani), dispărute de la domiciliu

Slobozia Mamă și fiică 3 ani dispărute de la domiciliu

În cursul zilei de ieri, 12 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au fost sesizați de către un bărbat din municipiul Slobozia, despre faptul că VASILESCU-CIOBAN CRISTINA a plecat de la domiciliu împreună cu fiica sa în vârstă de 3 ani, și nu au mai revenit.

Semnalmente: înălțime 1,71 m, greutate 50 de kg, păr blond, drept, lung, față ovală, ochi albaștri.

La momentul dispariției VASILESCU-CIOBAN CRISTINA era îmbrăcată cu geacă gri, pantaloni lungi negri, iar în picioare purta o pereche de pantofi sport crem.

Minora VASILESCU MARIA NICOLETA are înălțime 1m, constituție atletică, păr blond închis, scurt, ochi albaștri, iar în momentul dispariției era îmbrăcată cu un hanorac gri, pantaloni mov, cu model floral și sandale gri.

Cei care pot furniza informații cu privire la persoanele dispărute sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112.

Slobozia Mamă și fiică 3 ani dispărute de la domiciliu

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Slobozia: Balul Operei în Regatul Toamnei
 •  

Slobozia: Balul Operei în Regatul Toamnei

Sâmbătă, 18 septembrie, începând cu ora 19.00, în Piața Revoluției din Slobozia, va avea loc Balul Operei în Regatul Toamnei, un eveniment special care ne va purta pe aripile muzicii de operă și operetă.

Slobozia Balul Operei în Regatul ToamneiVa fi o seară în care artiștii vor interpreta pagini celebre din opere, operete internaționale, dar și operete românești. Va fi un spectacol susținut de soliști, întregiți de orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovsky” din Constanța, dirijor Tiberiu Oprea.

Adăugăm faptul că în cadrul evenimentului vor evolua și trei tineri artiști, cu vârste cuprinse între 9 și 11ani, foarte talentați.

Îi veți putea vedea și asculta pe soprana Diana Gheorghe, mezzosoprana Lăcrămioara Crihană, tenorul Răzvan Săraru, bas baritonul Mădălin Claudiu Băban, Erica Cuzminski, Gabriel Mardale și Matei Păun, invitat special fiind soprana Daniela Vlădescu.

Evenimentul este organizat de Asociația Divas, în parteneriat cu Primăria Slobozia.

Slobozia Balul Operei în Regatul Toamnei

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Polițiștii, alături de elevi, la început de an școlar
 •  

Polițiștii, alături de elevi, la început de an școlar

Astăzi, cu prilejul debutului noului an școlar, peste 150 de polițiști, alături de jandarmi, pompieri și polițiști locali, vor acționa în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță.

Polițiștii alături de elevi la început de an școlarPentru Poliția Română, siguranţa în şcoli constituie o prioritate. Astfel, pentru ca noul an şcolar să înceapă și să decurgă în linişte şi siguranţă, fiecare unitate de învăţământ este inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestră ale Poliţiei, inclusiv traseele pe care copiii le folosesc pentru a veni și pleca de la școală.

Polițiștii Biroului de Siguranță Școlară se vor deplasa la sediul unităților de învățământ preuniversitar, în vederea relaționării cu conducerea acestora şi cu cadrele didactice responsabile de gestionarea fenomenului de violență școlară și bullying, respectiv cu consilierii educativi, în scopul identificării elevilor aflați în situații de risc sau vulnerabili.

De asemenea, poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, la orele la care copiii vin și pleacă de la unitățile de învătământ.

La nivel județean, polițiștii intensifică activitățile de verificare a vehiculelor destinate transportului de elevi, din punct de vedere al licențierii, existenței inspecției tehnice periodice, asigurării de răspundere civilă obligatorie și respectării normelor de protecție privind răspândirea virusului Covid-19.

Totodată, sunt controlate unităţile economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ, cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor.

Pentru prevenirea evenimentelor negative şi evitarea comportamentelor de risc victimal sau infracţional, poliţiştii vor organiza pentru elevi diferite activităţi preventiv-educative.

Pentru creșterea gradului de siguranță în interiorul unităților de învățământ, polițiștii informează factorii responsabili cu privire la cele mai bune măsuri care pot fi luate și sunt pregătiți să răspundă la orice întrebare și să intervină ori de câte ori este nevoie.

Le dorim tuturor preșcolarilor, școlarilor, dar și cadrelor didactice și părinților un an școlar plin de performanțe și succes!

Polițiștii alături de elevi la început de an școlar

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Ialomița: 34.000 de preșcolari și de elevi au început azi cursurile
 •  

Ialomița: 34.000 de preșcolari și de elevi au început azi cursurile

Azi, 13 septembrie 2021, a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar, pentru aproximativ 34.000 de preșcolari și de elevi din unitățile de învățământ din județul Ialomița, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-Cov 2 prevăzute de Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/03.09.2021.

Toate cele 94 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din județ şi-au deschis porţile, în prezența părinților, a reprezentanților partenerilor noștri educaționali, pentru a-i întâmpina pe preșcolari și pe elevi în condiții optime pentru desfășurarea activităților specifice, având drept obiectiv asigurarea unui proces educațional de calitate. În acest sens, toți factorii implicați în educație au depus eforturi susținute, pentru a oferi elevilor, în școală, un spațiu sigur, prietenos și atractiv, în care aceștia să-și manifeste opțiunile și să-și dezvolte capacitatea de a le pune în practică.

Cu privire la structura anului școlar 2021-2022, prevăzută în Ordinul ministrului educației nr. 3.243/5.02.2021, semestrul I are 14 săptămâni de cursuri, iar semestrul al II-lea 20 de săptămâni de cursuri.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022.

 INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, PROF. MITREA STELUȚA IULIANA

Ialomița 34000 de preșcolari și de elevi au început azi cursurile

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • ISU Ialomița: 76 de misiuni în acest weekend
 •  

ISU Ialomița: 76 de misiuni în acest weekend

În ultimele 72 de ore, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperării și salvării persoanelor din medii ostile vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat, au participat la un număr de 76 de evenimente, după cum urmează:
 • 38 de cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale grave;
 • 10 misiuni de transport persoane confirmate cu COVID-19;
 • 3 intervenții în sprijinul echipajelor SAJ Ialomița, pentru preluarea unor persoane cu probleme de sănătate;
 • 2 misiuni de asigurare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor în municipiul Fetești și municipiul Slobozia la sportive;
 • 3 salvări de animale:

✔️În data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 19:55, un echipaj de salvatori din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni au intervenit cu mijloacele din dotare în comuna Jilavele și au salvat un cățel căzut într-o fosă septică.

✔️În data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 16:10, un echipaj de salvatori din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni au intervenit cu mijloacele din dotare în comuna Bărbulești și au salvat un cățel căzut într-o groapă cu adâncimea de aproximativ doi metri.

✔️În data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 19:55, un echipaj de salvatori din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni au intervenit cu mijloacele din dotare în comuna Movilița și au salvat un cal căzut într-o groapă adâncă de aproximativ trei metri.

 • 2 accidente rutiere:

✔️În data de 11 septembrie a.c., două echipaje de salvatori din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, au intervenit cu o descarcerare  și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe raza municipiului Urziceni, pe DN 2, în care au fost implicate două autoturisme. Din evenimentul rutier a rezultat o victimă conștientă și neîncarcerată care a fost monitorizată de echipajele medicale la locul intervenției. După acordarea primului ajutor, victima a refuzat transportul la spital. Pompierii au mai asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, precum și sablarea carosabilului.

✔️În data de12 septembrie a.c., două echipaje de salvatori din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în comuna Maia, pe DJ 101B, în care a fost implicat un autoturism. La evenimentul rutier a venit în sprijin și o ambulanță a SAJ Ialomița – substația Urziceni. Din evenimentul rutier a rezultat o victimă conștientă și neîncarcerată care a fost monitorizată de echipajele medicale la locul intervenției. După acordarea primului ajutor, victima a fost transportată la Spitalul Municipal Urziceni pentru investigații medicale suplimentare. Pompierii au mai asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, precum și sablarea carosabilului.

 • 18 incendii:

✔️În data de 10 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe un teren viran din satul Cotorca, comuna Ciocârlia. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 200 metri pătrați. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma folosirii intenționate a sursei de aprindere.

✔️În data de 10 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Gărzii de intervenție Slobozia, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe un teren viran din satul Iazu, comuna Scânteia. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. Au ars: vegetație uscată și mărăciniș pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise.

✔️În data de 11 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe un teren viran din  comuna Jilavele. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. Au ars: vegetație uscată, mărăciniș și stuf pe o suprafață de aproximativ 1000 metri pătrați. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma folosirii intenționate a sursei de aprindere.

✔️În data de 11 septembrie a.c., salvatorii din cadrul  Gărzii de intervenție Fetești, au fost solicitatți să intervină la un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească a unui cetățean din municipiul Fetești. Două echipaje de salvatori cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj al SAJ Ialomița-substația Fetești, venit în sprijin, s-au deplasat de urgență la locul solicitării.  La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta la nivelul anexei. Intervenția promptă a salvatorilor a condus la localizarea incendiului și lichidarea acestuia, salvatorii reușind să stingă focarele și să îndepărteze elementele distruse de foc. Au ars: mobilier, electrocasnice și articole de îmbrăcăminte. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de fumatul în locuri nepermise.

✔️În data de 11 septembrie a.c., salvatorii din cadrul  Gărzii de intervenție Fetești, au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească a unui cetățean din municipiul Fetești. Două echipaje de salvatori cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, s-au deplasat de urgență la locul solicitării.  La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta la nivelul bucătăriei. Au ars: mobilier, electrocasnice, articole de îmbrăcăminte și s-a deteriorat o sobă din teracotă. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurtcircuit electric.

✔️În data de 11 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Gărzii de intervenție Țăndărei, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe raza orașului Țăndărei. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 300 metri pătrați. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de fumatul în locuri nepermise.

✔️În data 11 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Gărzii de intervenție Slobozia, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe raza municipiului Slobozia. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 300 metri pătrați. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise.

✔️În data 11 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Stației de pompieri Fetești, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe raza municipiului Fetești. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 5000 mp. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise.

✔️În data de 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Gărzii de intervenție Țăndărei, au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească a unui cetățean din comuna Vlădeni. Trei echipaje de salvatori cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, s-au deplasat de urgență la locul solicitării. La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta la o anexă a unei locuințe. Intervenția promptă a salvatorilor a condus la localizarea incendiului și lichidarea acestuia, salvatorii reușind să stingă focarele, să îndepărteze elementele distruse de foc și să salveze casa de locuit. Au ars: magazia din lemn pe o suprafață de aproximativ 12 metri pătrați, în totalitate, aproximativ 2500  kg de grâu, diferite scule și unelte electrice. Echipajul SMURD a acordat primul ajutor medical proprietarului, care a prezentat un atac de panică. După acordarea primului ajutor, acesta a refuzat transportul la spital. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza unui scurtcircuit electric.

✔️În data 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Stației de pompieri Fetești, au fost solicitați să intervină pentru stingerea a trei incendii de vegetație uscată, produse pe raza municipiului Fetești. Trei echipaje de salvatori cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă s-au deplasat de urgență la locul solicitărilor A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 2000 mp. Cel mai probabil un incendiu s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise, iar celelalte două au avut ca și cauză probabilă jocul copiilor cu focul.

✔️În data 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Gărzii de intervenție Țăndărei, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe raza orașului Țăndărei. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 5000 mp. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise.

✔️În data 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de miriște de grâu, produs la o societate comercială pe raza municipiului Urziceni. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars miriște de grâu pe o suprafață de aproximativ două hectare. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de fumatul în locuri nepermise.

✔️În data 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Gărzii de intervenție Slobozia, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată și pomi fructiferi, produs pe raza comunei Colelia. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 5000 mp și aproximativ 300 pomi fructiferi. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise.

✔️În data 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe raza comunei Dridu. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 4000 metri pătrați. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise.

✔️În data 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Detașamentului de pompieri Urziceni, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, produs pe raza municipiului Urziceni. Un echipaj de salvatori cu o autospecială de stingere cu apă și spumă s-a deplasat de urgență la locul solicitării. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 150 metri pătrați. Cel mai probabil incendiul s-a produs în urma unui foc deschis în spații deschise.

✔️În data de 12 septembrie a.c., salvatorii din cadrul Stației de pompieri Fetești, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească a unui cetățean din municipiul Fetești. Două echipaje de salvatori cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, s-au deplasat de urgență la locul solicitării.  La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta la nivelul bucătăriei. Intervenția promptă a salvatorilor a condus la localizarea incendiului și lichidarea acestuia. Au ars: o bucătărie de vară în totalitate pe o suprafață aproximativ 12 metri pătrați, mobilier, electrocasnice și articole de îmbrăcăminte. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza unui aparat de gătit nesupravegheat.

****

În perioada sezonului rece,  numărul de incendii produse la locuinţe şi gospodării ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate.  Uneori, flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau toate măsurile pentru evitarea acestor tragedii.

Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare în județul Ialomița.

Pompierii recomandă cetăţenilor adoptarea următoarelor măsuri pentru prevenirea incendiilor care pot lăsa familii pe drumuri sau îndoliate în toiul iernii:

La exploatarea instalaţiilor electrice

 • Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
 • Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
 • Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor.

Vă informăm că arderea vegetației uscate de pe terenurile agricole și pajiștile permanente este INTERZISĂ.

Efectuarea unor lucrări de ardere a resturilor vegetale fără întrunirea condițiilor legale și, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Locaţiile suprafeţelor agricole afectate de incendii sunt înaintate către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) şi Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomița, pentru luarea măsurilor ce se impun, conform Protocolului de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente, încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Garda Naţională de Mediu.

Pentru eliminarea riscului de izbucnire a incendiilor de miriște ca urmare a țigărilor nestinse aruncate la întâmplare de trecători, fermierii și proprietarii de terenuri agricole, aflate în apropierea căilor de acces, păduri sau cale ferată, sunt obligați să realizeze FÂȘII ARATE de aproximativ 20 – 50 de metri;

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este INTERZISĂ;

Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile este INTERZISĂ;

Potrivit legislației în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 2500 lei la 5000 lei „inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora”;

De asemenea, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1001 la 2500 de lei „neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului sau a poliţiei de către persoana care observă un incendiu şi, după caz, neluarea măsurilor, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea acestuia”.

ISU Ialomița 76 de misiuni în acest weekend

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • 13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
 •  

13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA

Pompierii români sunt sărbătoriți începând din anul 1953, ca urmare a faptelor de patriotism și devotament de care au dat dovadă în 1848, atunci când au apărat Revoluția pașoptistă împotriva intervenției otomane, în bătălia din Dealul Spirii.

Bătălia din Dealul Spirii de la București – act eroic al pompierilor militari în apărarea revoluției de la 1848 și prima afirmare patriotică a calităților morale și de luptă ale ostașilor tinerei armate române moderne, constituită în urma Păcii de la Adrianopole din 1829.

Intrarea în București a trupelor de invazie a prilejuit unităților române prezente în garnizoană – printre care și Compania de Pompieri – unul dintre cele mai înălțătoare momente ale Revoluției române de la 1848: încleștarea din Dealul Spirii, devenită simbol al luptei pentru libertate și independență națională a poporului român.

Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul și patriotismul pompierilor militari, acorda în anul 1860 participantilor la eroicul act, pensii pe viață și prima medalie românească: PRO VIRTUTE MILITARI.

În 1863, când oștirea română primea noile drapele, nu întâmplător domnitorul Alexandru Ioan Cuza alegea pentru această festivitate data de 13 septembrie.

În bogata carte a tradițiilor de luptă ale pompierilor militari români s-au înscris și alte glorioase pagini:

– pe timpul Războiului de Independență, când ostașii pompieri constituiți în baterii de artilerie teritorială sau în coloane de transport muniții au contribuit la recâștigarea suveranității României;

– în momentele de cumpană ale făuririi Statului național unitar român de la 1 Decembrie 1918 când, la retragerea armatei române în Moldova, corpul pompierilor a rămas în teritoriul vremelnic ocupat de inamic, îndeplinind în grele condiții misiunea de apărare a vieții oamenilor și bunurilor împotriva incendiilor;

– pe timpul celui de-al doilea Război mondial, companiile de pompieri au intervenit eroic pentru stingerea incendiilor declanșate de bombardamentele inamice, atât în Valea Prahovei, cât și în București sau alte localități ale țării.

În confruntarea cu incendii devastatoare ori cu alte calamități, pompierii au făcut de multe ori dovada sacrificiului suprem, periclitându-și viața pentru a o apăra pe cea a semenilor.

La ceas aniversar le mulțumim cetățenilor pentru încrederea acordată constant și îi asigurăm că pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Barbu Catargiu” al județului Ialomița sunt mobilizați permanent pentru a interveni în sprijinul semenilor și pentru gestionarea operativă a tuturor situațiilor de urgență.

„La Mulţi Ani!”, tuturor pompierilor militari şi civili din judeţ şi din ţară, pentru activitatea depusă şi rezultatele profesionale obţinute, alături de sincere urări de sănătate, fericire şi împliniri în plan personal și profesional!

13 SEPTEMBRIE ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Pieton accidentat de o ambulanță privată
 •  

Pieton accidentat de o ambulanță privată

În această seară, în jurul orei 18:30, DN 2A, în interiorul localității Malu s-a produs un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Pieton accidentat de o ambulanță privatăDin verificările efectuate a reieșit că, în timp ce un bărbat în vârstă de 48 de ani, din comuna Buiești, conducea o ambulanță privată pe raza localității Malu, a lovit un pieton, un bărbat în vârstă de 53 de ani.

Victima a fost transportată la o unitate medicală din București.

Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscop, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. IPJ Ialomița

Pieton accidentat de o ambulanță privată

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
❌