Normal view

There are new articles available, click to refresh the page.
Ieri — 27 May 2023Jurnal Giurgiuvean

Federația „Solidaritatea Sanitară: ”Asistentele medicale au salariile reale mai mici cu până la 15% decât cele avute înaintea creșterilor salariale din 2018!”

Reporter: admin
27 May 2023 at 14:05

Federația Solidaritatea Sanitară Asistentele medicale au salariile reale mai mici cu până la 15 decât cele avute înaintea creșterilor salariale din 2018

În susținerea activităților de protest anunțate, Federația „Solidaritatea Sanitară” continuă prezentarea analitică a problemelor și nedreptăților cu care se confruntă profesioniștii din sănătate. După ce anterior am prezentat problemele cu care se confruntă medicii, tema acestui comunicat o constituie asistentele medicale. Prezentarea generală Asistentele medicale reprezintă la ora actuală 40,55% din angajații sistemului public de sănătate. Cca. 90% dintre ele lucrează în ture; în trei schimburi sau varianta 12/24. O asistentă medicală care lucrează în ture efectuează în medie 56 de ore de noapte (7 ture) și lucrează în medie 40 de ore (5 zile) în weekend sau în zilele de sărbători legale. Marea majoritate a asistentelor medicale își desfășoară activitatea în condiții de muncă ce fac parte din una din următoarele categorii (în unele cazuri din mai multe): grele, periculoase, deosebit de periculoase sau deosebite. Salariul total al asistentelor medicale include atât munca atipică desfășurată pentru asigurarea continuității serviciilor medicale, cât și activitatea desfășurată în diferite condiții de muncă. Pentru a asigura corecta înțelegere a problemelor din partea cetățenilor și, mai ales, a politicienilor, prezentăm în continuare o serie de aspecte extrem de relevante pentru inechitățile care afectează salarizarea asistentelor medicale. 1. Creșterea salariului de bază este mai mică decât inflația Conform datelor INS, în perioada ianuarie 2018- martie 2023 inflația a fost de 41,24%. În același interval creșterea netă a salariilor de bază a fost de:

 • 37% pentru asistentele medicale principale[1] cu studii postliceale (PL)
 • 26% pentru asistentele medicale principale cu studii superioare (S).

Consecința poate fi dedusă cu ușurință: la acest moment asistentele medicale principale cu PL au salariul real mai mic cu 4% față de cel avut înaintea creșterilor salariale introduse prin Legea nr. 153/2017 (față de 1 ianuarie 2018), iar asistentele medicale principale cu studii S au salariul real mai mic cu 15%. În concluzie la acest punct: asistentele medicale din sectorul public de sănătate au salariile reale mai mici cu până la 15% decât cele avute înaintea creșterilor salariale din 2018. Pentru mai multă claritate (derivată din agenda publică actuală) prezentăm în Anexa nr. 1 o comparație între situația asistentelor medicale cu grad principal și câteva funcții din Educație, având drept criteriu evoluția salariului real pentru perioada ianuarie 2018 – aprilie 2023. 2. Compararea coeficienților de ierarhizare evidențiază eroarea de ierarhizare Analiză comparativă dintre coeficientul de ierarhizare al asistentelor medicale principale cu postliceală (acestea reprezentând cca. 80% din totalul asistentelor medicale angajate în sistemul public de sănătate) și alte funcții din domeniul bugetar, arată că această categorie profesională are coeficientul de ierarhizare (și, în consecință, salariul de bază) mult mai mic decât o serie întreagă de funcții cu un nivel de studii mult mai redus (de regulă cu studii medii; în unele cazuri chiar cu studii generale). Această comparație evidențiază fără tăgadă marea eroare de ierarhizare a salariilor de bază cărora le-au căzut victimă asistentele medicale în legea salarizării. 3. Asistentele medicale debutante din Sănătate au salariu de bază mai mic decât debutanții din Educație Deoarece faptul că problema salarizării mult prea mici a debutanților din Educație este deja înțeleasă și acceptată ca una legitimă, o utilizăm drept criteriu de raportare pentru asistentele medicale debutante din Sănătate. Așa cum ne arată anexa nr. 3 la prezentul comunicat, în actuala lege a salarizării salariile de bază ale asistentelor medicale debutante sunt mai mici decât funcțiile debutante echivalente din educație cu 3,6% în cazul studiilor superioare, cu 3,9% în cazul studiilor superioare de scurtă durată și cu 6,4% în cazul studiilor postliceale (față de studiile medii din educație). Așadar, analiza comparativă ne arată că în actuala lege a salarizării nu doar că salariile debutanților din Educație se află la un nivel foarte mic și trebuie crescute, ci că problema este chiar mai gravă în cazul asistentelor medicale debutante din Sănătate. 4. Salariul mediu net al asistentelor medicale din unitățile publice este semnificativ mai mic decât cel pe economie, deși această categorie profesională își desfășoară activitatea în condiții de muncă ce ajung până la deosebit de periculoase și participă la asigurarea continuității serviciilor medicale Salariul mediu net al asistentelor medicale din sectorul public  este de 4285 lei/lună. El este în acest moment cu 269 lei mai mic decât salariul mediu de la nivel național (cel valabil pentru toți angajații din România), aflat în luna aprilie la valoarea de 4554 lei/lună. Trebuie reținută o diferență esențială care evidențiază nedreptatea cărora le cad victimă asistentele medicale: marea majoritate a asistentelor medicale lucrează în zilele libere și în turele de noapte (peste 40% din timpul de lucru fiind desfășurat în cadrul acestor programe de lucru atipice). Cu alte cuvinte, deși majoritatea asistentelor medicale asumă afectarea profundă a vieții de familie pentru asigurarea continuității actului medical, prin desfășurarea activității în cadrul unor programe atipice, la care se adaugă riscurile specifice locurilor de muncă, cu toate acestea nivelul veniturilor obținute nu reflectă acest tip de sacrificiu personal făcut în interes public, fiind sub nivelul salariului mediu la nivel național. Rămânerea în urmă a salarizării asistentelor medicale este generată de trei cauze:

 • Salariile de bază mult mai mici decât ale altor categorii profesionale (coeficienții de ierarhizare foarte mici).
 • Nivelul foarte redus al plății pentru plata continuității serviciilor medicale (pentru munca efectuată în zilele libere și în timpul nopții.)
 • Acoperirea realității de sloganul „în sănătate au crescut salariile”, care a funcționat în următoarele modalități:
  • Faptul că asistentele medicale au făcut parte (alături de medici) din categoria funcțiilor care au beneficiat încă din luna martie 2018 de salariile de bază prevăzute în legea salarizării pentru anul 2022 a ascuns problema. S-a ajuns la situația următoare: salarii de bază crescute foarte puțin, dar acordate într-o singură tranșă, care a generat iluzia unor creșteri foarte mari. Creșterea salariilor de bază pentru asistentele medicale pentru întreaga perioadă este egală cu creșterea anuală a salariilor de bază pentru multe profesii.
  • Prezentarea excepțiilor drept regulă, excepțiile fiind construite pe salariile brute totale.

5. Evoluția tarifelor orare suplimentare aferente condițiilor speciale de muncă și programului special de lucru reflectă reducerea veniturilor salariale. Cca. 90% dintre asistentele medicale din sectorul public participă la asigurarea continuității serviciilor medicale. Această situație face ca recompensele pentru contribuția la asigurarea continuității serviciilor medicale să reprezinte o pondere importantă din venitul salarial total. Dacă la 1 ianuarie 2018 recompensa cumulată pentru contribuția personală la asigurarea continuității serviciilor medicale (lucrul în timpul nopții/în ture și în timpul zilelor nelucrătoare) era de cca. 40% în plus la salariul de bază[5]. Dată fiind această pondere mare a activității atipice în sănătate și, în mod corespunzător, a ponderii recompenselor pentru această activitate din salariul total, raportat la alte sectoare de activitate, orice dezechilibrare a recompenselor are ca efect o afectare a veniturilor totale. Dezechilibrarea s-a produs, ea având o amploare semnificativă: la ora actuală recompensa cumulată pentru contribuția personală la asigurarea continuității serviciilor medicale reprezintă doar cca. 23%, suferind o diminuare de cca. 17 puncte procentuale față de ianuarie 2018. Această evoluție a fost generată de blocarea în fiecare an a aplicării prevederilor legii salarizării privind plata acestor forme de recompensă. Pentru a avea o imagine de ansamblu, luând în considerare categoria cu numărul cel mai mare, respectiv asistentele medicale principale absolvente de postliceală, putem constata că o astfel de asistentă medicală câștigă în plus, net, pentru orele de noapte 5,5 lei/oră. Dacă defalcăm calcul pe numărul de ore efectuate în ture (tura a doua și a treia) putem constata că aceeași asistentă medicală câștigă 2,7 lei/oră. Deficitul de personal Deficitul de asistente medicale în sectorul public de sănătate este la ora actuală de cca. 22,42%, nevoia unităților publice fiind de cca. 20.243 de asistente medicale în plus față de numărul actual. Asta înseamnă că fiecare asistentă medicală trebuie să lucreze în plus, în medie, cu cca. 25%. Acest procent se reflectă atât în creșterea atribuțiilor de serviciu, cât și în creșterea numărului de ore suplimentare (neplătite și nerecuperate). De asemenea, deficitul de personal ia forma unui număr mare de zile de concediu care nu pot fi luate, această situație accentuând epuizarea profesională a asistentelor medicale.

Creșterea continuă a atribuțiilor asistentelor medicale nu este dublată de creșterea veniturilor salariale (ba chiar, după cum am demonstrat la punctul 1, de o scădere a salariilor reale). Orele suplimentare efectuate nu sunt plătite (deoarece legiuitorul a interzis plata) și nu pot fi recuperate (din cauza deficitului de personal). Zilele de concediu de odihnă neefectuate în fiecare an nu pot fi plătite și nu pot fi efectuate ulterior.

Ce se solicită pentru asistentele medicale:

 1. Pe termen lung, aplicarea proiectului noii legi a salarizării, așa cum a fost stabilit cu MS
 2. Pe termen scurt:
  1. Plata corectă a continuității prin raportarea sporului de tură și a celui pentru lucrul în zile libere la salariul de bază în plată
  2. Valoarea coeficientului de ierarhizare: 3000 lei (nivelul salariului minim brut pe economie în plată)
  3. Reașezare coeficienților de ierarhizare
 3. Deblocarea angajărilor în sistemul public de sănătate și finanțarea acestora.
Toate aceste solicitări fac parte din revendicările pe care Federația „Solidaritatea Sanitară” le susține prin programul de proteste anunțat, ce poate culmina cu greva națională. Precizăm că în acest moment Federația „Solidaritatea Sanitară” a parcurs pașii legali necesari, deschizând conflictul colectiv de muncă. În consecință, am demarat culegerea semnăturilor pentru grevă, nivelul de referință fiind ca minim jumătate din sectorul public de sănătate să semneze pentru susținerea și participarea la grevă.

(Sursa: Federația sanitara din Romania)

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Dispărut de acasă, în data de 21 mai, un bărbat de 53 de ani, din Gostinu, a fost găsit decedat, ieri, în apropierea Dunării

Reporter: admin
27 May 2023 at 13:47

Dispărut de acasă în data de 21 mai un bărbat de 53 de ani din Gostinu a fost găsit decedat ieri în apropierea Dunării

  Pe data de 21 mai,  polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Giurgiu, au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, de 58 de ani, din municipiul București, cu privire la faptul că, fratele său, un bărbat, de 53 de ani, a plecat de la domiciliu, din localitatea Gostinu, județul Giurgiu, la data de 21 mai și nu a mai revenit.       Polițiştii s-au mobilizat şi au început căutările. Din păcate, vineri 26 mai, bărbatul a fost găsit decedat în apropiere de Dunăre:       „La data de 26 mai, fiind continuate activitățile de căutare, în vederea depistării acestuia, polițiștii au descoperit cadavrul bărbatului, în zona malului fluviului Dunărea, adiacent localității Gostinu, județul Giurgiu. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a produs”, se arată în comunicatul emis de IPJ Giurgiu în urmă cu puțin timp.       Trupul bărbatului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor morții. Surse din anchetă spun că pe trupul bărbatului nu erau urme vizibile de violență.

(Surse: IPJ Giurgiu)

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Șase mandate de percheziții, în județul Giurgiu, pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Patru persoane au fost aduse pentru audieri…

Reporter: admin
27 May 2023 at 13:34

Șase mandate de percheziții în județul Giurgiu pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată Patru persoane au fost aduse pentru audieri

      Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Giurgiu și municipiul București, la patru persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Șase mandate de percheziții în județul Giurgiu pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată Patru persoane au fost aduse pentru audieri

      Mascații au descins la un imobil din comuna Stăneşti, în trei locații din comuna Putineiu şi o locație din municipiul Giurgiu. La finalizarea perchezițiilor, oamenii legii au adus la sediu 4 persoane pentru audieri, iar în urma continuării cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, față de trei persoane, respectiv doi bărbați si o femeie, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.    Cei trei au fost prezentați magistraților pentru dispunerea unor măsuri preventive, iar în urma audierilor instanta a decis să-i plaseze pe toți trei sub control judiciar.       În urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că bănuiții, în perioada ianuarie – aprilie 2023, prin intermediul a două societăți comerciale pe care le-ar fi folosit drept case de expediții, ar fi plasat comenzi către diverse firme de transport. Ulterior, după ce ar fi primit banii de la beneficiarii transporturilor, aceștia i-ar fi oprit integral, fără a achita contravaloarea transportatorului.       De asemenea, cei în cauză, pentru a crea aparența achitării contravalorii transportului, ar fi îndrumat persoana vătămată să trimită documentele aferente la adresele fictive ale societăților comerciale, din județele Arad și Hunedoara, însă fără a fi ridicată corespondența. Prejudiciul creat se ridică la 8.000 de euro.      În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști sub coordonarea procurorului de caz.

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

AlaltaieriJurnal Giurgiuvean

Colegiul Prefectural Giurgiu: Despre pensiile giurgiuvenilor, statistici, legislație, noutăți și alte informații utile

Reporter: admin
26 May 2023 at 16:46

O nouă ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu s-a desfășurat joi, 25 mai 2023, prilej cu care a fost prezentă activitatea Casei Judeţene de Pensii Giurgiu în anul 2022.

Colegiul Prefectural Giurgiu Despre pensiile giurgiuvenilor statistici legislație noutăți și alte informații utile

În linii generale, statisticile arată numărul pensionarilor de stat a scăzut cu 1.224 de persoane, de la 52.932 la 31 decembrie 2021, la 51.708 la sfârşitul  lunii decembrie 2022. Reamintim că vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 este de 63 ani pentru femei şi 65 ani pentru bărbaţi, femeile ajungând la această vârstă eşalonat, până în anul 2030, iar bărbaţii ajungând în anul 2015. Pentru persoanele care au lucrat în agricultură, constituie stagiu de cotizare timpul util realizat de agricultori, respectiv perioada în care foştii cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole sau au achitat contribuţia minimă prevăzută de legislația în vigoare. Se constată o reducere a numărului de pensionari din agricultură de 854 de persoane, de la 5.375 la 31.12.2021, la 4.521 la 31.12.2022. Comparativ cu anul 2021, în anul 2022 numărul de pensionari decedați (inclusiv membri de familie ai acestora) a scăzut cu 828 de cazuri, de la 4.648 de cazuri, la 3.820 de cazuri. În ceea ce privește activitatea de expertiză medicală, de menționat este faptul că au dreptul la pensia de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, tuberculozei, bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca. Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, în funcţie de afecţiune, la intervale de 1 – 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare.  Numărul de pensionari de invaliditate a scăzut la 31 decembrie 2022 cu 439 cazuri faţă de 31 decembrie 2021. De menționat este și faptul că începând cu data de 28.09.2020 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 prin care a fost reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială, pentru o perioadă de maxim 6 ani . Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. În anul 2022, angajații Casei Județene de Pensii Giurgiu au continuat activitatea de activare a  conturilor on-line create de către cetăţeni, în vederea accesării platformei de servicii electronice.  Astfel, au fost activate 344 de conturi on-line. De asemenea, în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, Compartimentul Accidente de Muncă și Boli Profesionale a înregistrat 39 de dosare pentru accidentele de muncă și a decontat servicii medicale în valoare de 9.448,90 lei. Pentru refacerea sănătăţii asiguraţilor şi pensionarilor, anual, prin bugetul  asigurărilor sociale de stat, este subvenţionată o bună parte a cheltuielilor. Astfel, judeţului Giurgiu i-a fost repartizat  pentru anul 2022 un număr de 1.566 de locuri, în 19 serii a câte 16 zile fiecare, dintre care au fost valorificate 1.376 de bilete. La finalul ședinței menționate, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Giurgiu, Marian Cătălin Dumitru, a  precizat că în toată această perioadă instituția pe care o reprezintă a avut parte de un sprijin permanent şi autorizat al Instituţiei Prefectului și a colaborat în condiţii bune cu celelalte servicii deconcentrate.

Colegiul Prefectural Giurgiu Despre pensiile giurgiuvenilor statistici legislație noutăți și alte informații utile

Totodată, directorul C.J.P. Giurgiu transmite că salariații instituției vor rezolva în continuare problemele cetățenilor cu același grad de profesionalism și de operativitate. Anul acesta, C.J.P. Giurgiu s-a clasat pe locul 5 la nivel național în ceea ce privește indicatorii de performanță ai caselor județene de pensii. Nu în ultimul rând, prefectul județului Giurgiu, Florentina Stănculescu, a adresat felicitări întregii echipe a C.J.P. Giurgiu pentru activitatea prestată și le-a urat mult succes în continuare. (Jurnal)

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Ambulanta Privată Giurgiu a fost astăzi, 26 mai, în comuna Comana, asigurând servicii medicale locuitorilor locașității.

Reporter: admin
26 May 2023 at 16:30

Ambulanta Privată Giurgiu a fost astăzi 26 mai în comuna Comana asigurând servicii medicale locuitorilor locașității

Comunitatea rurală din județul Giurgiu se confruntă cu provocări în ceea ce privește accesul la servicii medicale de calitate. Toți locuitorii din mediul rural al județul Giurgiu, pot avea acum acces la servicii de consult medical la domiciliu, chiar la ei acasă, prin proiectul implementat cu fonduri nerambursabile de Ambulanța Privată Giurgiu Ei se pot înscrie GRATUIT, completând formularul de mai jos:                                 https://forms.gle/vwikR9ACtYtE9pr39 Proiectul continua săptamânal în alta comună din judetul Giurgiu, în baza hotararii de Consiliu Local din comuna respectiva. În data de 26 mai 2023 începând cu ora 11 vom fi în comuna Comana. Va multumim pentru implicare în cresterea calitatii vietii giurgiuvenilor din mediul rural! Împreuna suntem mai puternici și punem comunitatea pe primul loc prin servicii medicale complete!                     ( Adina Andreea Popa – Departament comunicare)

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

❌
❌