Actualitate

❌
There are new articles available, click to refresh the page.
 • Hublou: Tentații culturale
 •  

Hublou: Tentații culturale

Hublou Tentații culturale

Vă amintiți de lotogafii din „Odiseea”? Eu da, și întotdeauna m-am ferit de oamenii fără memorie. De cei care uită de unde se trag, ce-au trăit, cine le-a marcat devenirea, destinul. Pentru că memoria este cea mai importantă zonă a conştiinţei de sine, şi ea ne guvernează în taină, ne hotărăşte drumul în viaţă, ne determină reacţiile, alegerile făcute, configurând o proprie viziune asupra lucrurilor. Memoria ne construieşte în chip activ. De aceea suferim atât de mult la dispariţia persoanelor care ne-au fost dragi, care ne-au influenţat destinul, pentru că moartea acestora lasă în noi un gol, iar memoria vie nu ne mai este alimentată. E adevărat că e firesc să trăim în prezent, dar trecutul lucrează în noi prin aduceri aminte şi printr-o misterioasă forţă. Şi ne hrăneşte creativitatea, pentru că nostalgia nu e decât dorul de un paradis pierdut pe care fiecare dintre noi îl păstrează undeva, în adâncul fiinţei. Ce plăcut este să te laşi în voia aducerilor aminte în acele răgazuri lenevoase, când gândul îţi zboară aiurea!

Pentru că omul nu e făcut numai pentru efort, pentru trudă, ci şi pentru creaţie, joc, visare. De ce-ar trebui să ne câştigăm hrana cu sudoarea frunţii, cum spune Biblia, şi să simţim asta ca un blestem? Fruntea ar trebui să fie senină sau îngândurată, dar nu acoperită de sudoare. Şi capul să fie drept, să privească în sus, nu să fie plecat cu umilinţă. Cred că suntem cu adevărat oameni când ne depăşim condiţia naturală, când adăugăm ceva naturii prin forţe proprii şi înţelegem rostul frumuseţii în lume. Graba în care trăim, alergătura după minimul necesar existenţei ne îndepărtează, din nefericire, de lucrurile frumoase, de artă, de cultură. Iar spiritul, neîngrijit, nehrănit, se degradează tot mai mult.

Oamenii s-au înstrăinat, de pildă, de lectură, invocând lipsa de timp, de concentrare şi de dispoziţie pentru o astfel de ocupaţie căreia nu-i mai văd rostul. La ce bun să piardă timpul cu poveşti? Pentru mulţi, ele sunt inutile, iar cărţile nu conţin altceva decât bazaconii cu „flori pestriţe şi cai verzi pe pereţi”. Noroc însă că mai sunt şi oameni raţionali şi imaginativi, care se împotrivesc acestor dăunătoare clişee de gândire pedestră, căutând soluţii ingenioase pentru redeşteparea interesului faţă de cultura livrescă (aflată în evident declin în timpurile noastre). Mi-a plăcut, în acest sens, un foarte ironic slogan folosit, acum câțiva ani, de organizatorii Târgului de carte de la Leipzig pe panourile publicitare: „Vorsicht Buch! – Aveţi grijă: carte!” Foarte spirituali nemţii, aproape că nu mă aşteptam de la ei, mai greoi şi fără simţul umorului după cum îi ştiu. Apropo de memorie: am să ţin minte acest hazliu avertisment pentru a-l servi celor care fug de lectură ca de de dracul gol, dacă nu s-o fi îmbrăcat şi ăsta, între timp, de la Prada!

Acest weekend este plin de o mulțime de tentații culturale, care mai de care mai ofertante, oricine având de unde alege, chiar și cei mai pretențioși. Sunt expoziții interesante (organizate de Complexul Muzeal de Istorie și Artă Bacău), dedicate lui Bacovia, la 140 de ani de la naștere, se desfășoară manifestarea aniversară „Toamna bacoviană a scriitorilor”, cu lansări de carte, colocvii, întâlniri cu cititorii, recitaluri de muzică și poezie, momente de teatru, iar la Centrul de Cultură „George Apostu” va putea fi vizionat filmul „Solitar” al actorului Sorin Postelnicu, un sensibil omagiu adus operei bacoviene.Nu stați în case, așadar, veniți la aceste frumoase întâlniri cu artele!

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont
 •  

Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont

Sfintii Mucenici Trofim Savatie si Dorimedont

Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont (+278) au trăit pe când la Roma împărătea Probus împăratul (276-282), deci pe vremea când încă erau prigoniți creștinii, iar în Antiohia stăpânea dregătorul Eliodor.

Deci, pe când se săvârșea praznicul zeului Apolo, din părțile din afară de cetate, veniră în Antiohia doi oameni neștiuți, Trofim și Savatie, creștini dreptcredincioși și închinători și Dumnezeului celui adevărat. Și, văzând prăznuirea cea pierzătoare de suflete a păgânilor, n-au voit să intre și să se veselească cu dânșii, zicând: „Suntem creștini și nu se cade nouă a veni la ospețe păgânești”. Acestea auzindu-le Eliodor, îndată a poruncit ostașilor să-i prindă și în temniță să-i despartă unul de altul. Și, aducând întâi pe Trofim, l-a întrebat pe el de nume, de viață și de credință.

Deci, mărturisind el cu îndrăzneală credință în Hristos, dregătorul s-a umplut de mânie, văzând atâta tărie de credință la un tânăr ca dânsul, și dezbrăcându-l, a poruncit să fie bătut fără milă cu toiege, cât s-a roșit pământul de sângele lui, apoi, cu unelte ascuțite strujindu-i trupul până la oase, l-au aruncat în temniță. A fost adus, apoi, fericitul Savatie, care, după mărturisirea credinței înaintea dregătorului, a fost spânzurat și strujit cu unghii de fier atât de mult, încât, pe când îl aduceau înapoi în temniță, și-a dat duhul. Rămas singur, Trofim a fost trimis să îndure mucenicia în câmpul Sinadelor, din Frigia, la sărbătoarea păgână a dioscurilor.

Deci, fiind în temniță și așteptând sărbătoarea, a cunoscut pe un tânăr bărbat creștin, din sfatul cetății, care în taină cercetă pe cei răniți pentru credință, în închisoare, Dorimedont cu numele.

Dar fapta lui nu s-a putut tăinui multă vreme. Întrebat pe crudul dregător al Sinadelor, Dionisie, Dorimedont a mărturisind, fără ocol, credința lui în Hristos. Deci, nesporind nimic, l-au dat la chinuri. I-au rupt față cu unghii de fier, i-au dezrădăcinat dinții, l-au ars cu foc, iar lui Trofim i-au scos ochii, cu țepușe înfocate. La urmă, i-au osândit pe amândoi să-i dea spre mâncare fiarelor, în priveliște, unde era mult popor. Dar o ursoaică, un pardos și un leu se purtau cu ei ca niște animale de casă, uitând năravul lor de fiare.

Numindu-i fermecători, dregătorul i-a osândit să li se taie capetele cu sabia. Și așa, Sfinții Mucenici Trofim și Dorimedont, după multe și amare chinuri, cu ucidere de sabie au murit, iar acum, împreună cu Savație, în ceruri neîncetat măresc pe Preasfânta Treime.

basilica.ro

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • „Ce-a fost şi Bacovia decât un nume prin univers…”
 •  

„Ce-a fost şi Bacovia decât un nume prin univers…”

Cea fost şi Bacovia decât un nume prin univers

Voce străină?

Nu, e chiar vorba poetului, rostită în (auto)răspăr cu un an înainte de a trece în nemurire. Că e un nume de aur, o ştim cu toţii. L-a rechemat în secolul acesta Matei Vişniec: „Nu știu de ce au căzut doi meteoriți exact aici, la Bacău”. Mai precis: „Sunt două tezaure Bacovia și Alecsandri” (14 septembrie 2019, grădina Casei Memoriale „George Bacovia”). Mai au şi similitudini cifrice: 1818 (anul naşterii lui Alecsandri), 1881 (17 sept., Bacovia).

Bacăul, în „Divagaţii utile”

„Când spui Bacovia, spui Bacău, iar când spui Bacău, spui Bacovia”, îşi începea cel mai adesea cuvântul pentru public Gabriel, fiul poetului. Am deschis însemnările postume, curios să aflu de câte ori apare numele urbei natale, şi am găsit notaţii datate 1956, despre sine, desigur: „Am venit bătrân şi trist pe acest pământ ca să văd Luceafărul de la Bacău…”, de la care a împrumutat mitologia: „Ca şi legenda Bacăului, am şi eu legenda mea”, dar şi atmosfera: „Erau scântei galbene în Bacău… Adio… în noapte meditez şi tac…” Din Capitală vechiul târg primeşte aură divină: „Bacău, adio, pământ cult… Sunt în Bucureşti…”, iar fiul, o mărturisire: „Gabriel, eu am cunoscut Bacăul în anii de demult ai tinereţelor plecate…” Despărţirea de spaţiul cu care s-a identificat în totalitate îl preocupă şi în anul trecerii în eternitate: „Când am plecat din Bacău, plângea grădina publică cu stropi de ploaie, iar eu de atunci plecat am fost, plecat voi fi mereu… (1957).

„Prin măhălăli mai neagră noaptea pare…”

Este un vers din „Sonet” şi o probă de percepţie autentică a aşezării moldave din secolul al XIX-lea. Încă de la prima mahala atestată (1810 – cea „care duce la Gârlă”), avem – conform „Tezaurului toponimic al României. Moldova” (1991, pp. 24-25) – o imagine documentară a Bacăului de atunci. De la 1774 (ad quem pentru atestarea Bacăului prin recensământ) până în 1810, Târgul Bacăului nu includea şi mahalalele, pentru ca în tot cuprinsul secolului al XIX-lea să asistăm la asumarea acestor mărginimi. Le-am grupat pe o posibilă tematică: socioprofesională (Mahalaua Boierească, ~ Calicimii  şi ~ Negustorească, din 1850; ~ Tăbăcarilor, 1853, ~ Harabagiilor, 1857), religioasă (Mahalaua Sfântului Nicolae, 1842; ~ Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, 1857), etnică (mahalaua Ţigănimea, după 1820; ~ Ungurimii, 1854; ~ Armenească, 1861), de geografie locală (~ Târgul de Jos, 1822; ~ Vitelor, 1835; ~ Şindrilita, 1848; ~ Poştei, 1854; ~ dinspre Mărgineni, 1855; ~ din Sus; ~ Romanului, 1897; ~ Giosănii) sau hidrografice (Mahalaua care duce la Gârlă, 1810; ~ ce duce la Bistriţa; ~ de la malul Bistriţei) ş.a.

Acum 100 de ani

„În 1921 – notează Agatha Grigorescu-Bacovia în iunie 1960 –, [Bacovia] s-a retras la Bacău, la părinţii săi, demoralizat, copleşit de o grea abulie. În acel timp aproape nu a mai scris versuri. A scris o serie de poeme în proză, o parte publicate în 1926, sub titlul Bucăţi de noapte.”

„Demult, într-o toamnă…”

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
Ieri — 18 September 2021Deșteptarea
 • † DUMINICA a 25-a de peste an
 •  

† DUMINICA a 25-a de peste an

 DUMINICA a 25a de peste an

Tematica lecturilor pe care Sfânta Biserică le propune este specifică moralei creştine. Prin conţinutul lor, toate lecturile fac referinţă la relaţiile interpersonale cu fraţii noştri întru Cristos.

În centrul învăţăturii lui Isus se află fraza: Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor! O astfel de învăţătură care se prezintă ca răspuns la întrebarea „cine este cel mai mare?”, iar cel mai mare este, pentru Isus, acela care în societate prin importanţa pe care şi-o dă şi prin categoriile de persoane cărora este dispus să slujească, ocupă ultimul loc.

Dacă Isus dă, în acest sens, exemplul unui copil, el o face tocmai pentru că în societatea timpului său copilul se bucura de foarte puţină atenţie din partea adulţilor, ocupând pe scara socială rangul cel mai de jos, echivalentul sclavilor. Prin urmare, a fi slujitorul tuturor înseamnă să-i primeşti cu dragoste pe aceia pe care societatea îi neglijează. Această primire implică o răsturnare a valorilor stabilite şi acceptate de societate. În felul acesta se stabileşte un raport destul de complex: mai întâi, Isus este cel care primeşte (şi slujeşte) pentru ca mai apoi el devine cel primit în persoana copilului, căci copilul îl reprezintă.

Această răsturnare de valori pe care o afirmă în cuvinte şi o dovedeşte în fapte, Isus ne-o propune ca regulă fundamentală de viaţă creştină atât în societate, cât şi în Biserică. Orice altă logică este generatoare de tensiuni aducătoare de suferinţe fără număr.Imitarea lui Cristos, care este principala datorie a creştinului, nu trebuie să se limiteze doar la a-i învăţa pe alţii, ci, în primul rând, trebuie să imităm slujirea lui. În această societate, în contextul actual, învăţătura pe care Cristos ne-o transmite este mai actuală ca niciodată. Trebuie să încercăm, noi, ca şi creştini, să implementăm aceste valori în mijlocul societăţii, la locul de muncă şi acolo unde ne aflăm. Dacă primii vom fi mereu doar noi, nu-i vom putea vedea pe ceilalţi, cei ce sunt în spatele nostru.

Pr. Richardo-Dominic Baciu

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • ,,La apa Vavilonului”… contemporan
 •  

,,La apa Vavilonului”… contemporan

La apa Vavilonului contemporan

Cu volumul ,,La apa Vavilonului” (Bacău, Editura Ateneul scriitorilor, 2021) – lansat recent în cadrul ,,Întâlnirilor de la Văratec”, manifestare gestionată de Revista 13 PLUS, Biblioteca ,,George Bacovia” Buhuși și Asociația ,,Renaşterea” Buhuși – Ion Dinvale reconfirmă discursul său poematic tulburător desprins din vigoarea clasică și contemporană a unei cugetări metafizice seducătoare… Ascultați: ,,Leru-i ler, și iarăşi ler/ Dumnezeu, distant, sever,/ Ori destinul pișicher,/ Apatrid și pauper/ – fără cal și dromader – /În acest ținut berber…” (,,Cântec”)…

Criticul și istoricul literar Petre Isachi a trimis interesante accente către valoarea scriiturii: ,,Mitologia volumului La apa Vavilonului nu e o relicvă a preistoriei, arheologiei etc., ci este mai curând înrudită cu psihanaliza jungiană, cu sociologia noologică, cu mitogonia, și firesc în cazul lui I. D., cu filosofia sfârșitului de secol XX. O conștiință apocaliptică, «un plâns încremenit», o dureroasă și «ancestrală neputință» bântuie întreaga scriptura. Revelator în acest sens este și poemul care dă titlul volumului. «Apa neagră, putred curgătoare» — arhetipul tuturor legăturilor, e liantul universal al temelor și motivelor transfigurate.

Desigur, neagra apă rămâne un simbol etern al inconstanței, neputinței, perisabilității omului și disoluției lumii”. Scriitorul Mihai Botez-Stîncaru a continuat în aceeaşi notă: ,,Titlul acestui recent volum de poeme anticipă o coordonată majoră a substanței poematice cu care ne-a obișnuit deja, prin precedentele șase volume, autorul buhușean […]. Este vorba, în principal, de o «jeremiadă» modernă, după modelul biblic al evreilor aflați în cea de-a doua robie antică, babilonică, după cea din Egipt […]. Mintea exersată cultural și filosofic a autorului percepe ecourile funeste ale unei jelanii de odinioară, proiectate la starea unei întregi populații jecmănită de libertate și bunuri naționale, și identifică similitudini cu starea postmodernă a unui stat precum România”. Scriitoarea Cristina Ștefan a deschis alte perspective generoase: ,,Poezia domnului Dinvale este uneori elegiacă, într-adevăr, dar conține și umor englezesc urzicător, ironie, autoironie, alteori revolta […]. Reperele mitologice folosite, în multe dintre poezii, nu calchiază o etapă istorică neapărat, ci aș zice că sunt incluse polemic, metodă clar postmodernistă. Ion Dinvale este poetul generației revoltate”.

Universitarul Ștefan Munteanu a nuanțat: ,,Poezia lui Ion Dinvale […] pare o încercare de a ne păcăli. Ni se spune că vine «din vale», dar în realitate vine «din deal», adică din maturitatea unui om inteligent şi sensibil, care a urcat dealul vieţii într-un mod sisific. Ajuns în deal, învingător, dar cu zgârcenie, începe să ne povestească în legătură cu pericolele care îi urmăresc pe muritori. Înţelept fiind, ne povesteşte nu numai despre obstacole, ci şi despre idealurile uşor mişcătoare în care ne scăldăm […]. Am impresia că este foarte aproape de gândul meu, acela că nu există poezie autentică fără filosofie”. Poetul Theodor George Calcan, prefațatorul volumului, a trimis către esența beckettiană a poemelor, spre un autor ,,esențialmente tragic […], pentru că privește omul alienat de o anumită ideologie care simplifică și amputează în același timp și realitatea istorică, dar și pe cea metafizică”.

Ascultați din nou: ,,De mii de ani șezum și plânsum/ Pe malurile-acestui râu/ Cu apă neagră, putred curgătoare…/ De zeci de veacuri, multele blesteme/ Făcut-au să exale din adâncuri/ Miasme grele, bolgii cătrănite…” (,,La apa Vavilonului”)… Poemele lui Ion Dinvale îți vindecă vânătăile sufletului cu miracole evadate din mitologie și psihanaliza modernă, cu esențe croite din plămada unei scriituri pe care o afli doar în imperiul său ideatic.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Toamna bacoviană, ziua a II-a: Vibrația Bacovia
 •  

Toamna bacoviană, ziua a II-a: Vibrația Bacovia

Toamna bacoviană ziua a IIa Vibrația Bacovia

Voi începe cronica evenimentelor din ziua a doua a „Toamnei bacoviene” cu o știre: La împlinirea a 140 de ani de la nașterea celui mai mare poet băcăuan, unul dintre cei mai importanți poeți ai României, considerat de critici ca al doilea după Mihai Eminescu, nu a participat, nu a fost prezenti, nu a trecut pe acolo, niciun reprezentant al vreunei instituții administrative sau politice din județul Bacău. Nu au reușit să ajungă să adreseze un salut, o mulțumire celor peste 50 de poeți, romancieri, dramaturgi, eseiști, critici literari, directori de reviste, editori veniți din toată țara pentru a-l sărbători pe Bacovia. Ca un gest de politețe și apreciere. M-au întrebat mulți cunoscuți, prieteni dacă suntem orfani, lăsați de izbeliște de primar, viceprimari, prefect și subprefecți, de președinte și vicepreședinți, de consilieri, reprezentanți ai guvernului în teritoriu, că pe la ei nu se întâmplă…N-am avut răspuns. Nu întotdeauna este suficient să dai niște bani! Unde mai pui, că una dintre manifestări a avut loc chiar în sediul Prefecturii. Și iar îmi amintesc de anul 1971, cum și-au amintit și alți invitați la „Toamna bacoviană”.

Premiile…Toamnei

Și, acum, să trecem la ale noastre. Vineri, 17 septembrie, data de naștere a poetului simbolist, a marelui Poet George Bacovia, seara târziu, la încheierea manifestărilor, în Sala ATENEU, a avut loc decernarea Premiilor Naționale „George Bacovia”. Juriul a stabilit următoarele premii:

Premiul Național „George Bacovia”, pentru Debut în Dramaturgie – Violeta Savu (redactor Revista ATENEU).Premiul Național pentru Critică literară – Adrian Dinu Racheru (Timișoara).Premiul Național pentru Proză: Varujan Vosganian (București).Premiul Național pentru Poezie – Cristina Ștefan (Bacău).Premiul Național „George Bacovia” pentru întreaga operă – Eugen Uricaru, născut la Buhuși, fost redactor al Revistei ATENEU, fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România, diplomat, scenarist, a publicat peste 20 de volume, premiat de două ori de Academia Română și de două ori de Uniunea Scriitorilor din România.

Toamna bacoviană ziua a IIa Vibrația Bacovia

Tot în același cadru, au fost acordate și și Premiile Speciale ale Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor: Premiul „Octavian Voicu” – Ștefania Oproescu; Premiul „George Bălăiță” – Ecaterina Petrescu Botoncea; Premiul „Nicolae Dabija” – Victoria Fonari (Chișinău); Premiul Special „Tristan Tzara” – Cristine Bernadette Rousseau; Premiul „Solomon Marcus” – Mihai Botez, Premiul Special „Alexandru Piru” – Liviu Chiscop.

Toamna bacoviană ziua a IIa Vibrația Bacovia

Ziare, cărți, reviste

Ziua a doua a „Toamnei bacoviene” s-a deschis însă, de la ora 10.00, în Sala de festivități a Consiliului Județean, cu o sesiune de lansare de carte, reviste și alte publicații, din tot arealul cultural, de la Galați, la Suceava, dar și din Chișinău și București. Bacăul se prezintă bine la acest capitol, fiind prezentate colegilor din țară, Revista ATENEU, Revista Bacoviana, Revista Plumb și Cadran Cultural, dar și „13 Plus”. S-a adus în discuție, la fel ca și anii trecuți, starea precară a distribuției presei, a tirajelor, cât și al finanțării. Un aspect de remarcat este că multe reviste, din toate județele particiapnte, sunt finanțate, realizate și tipărite de asociații și persoane private! Printre cărțile lansate cu această ocazie am remarcat volumul „Poetul Bacovia – eseuri analitice”, Editura „Contexte” 2012, semnat de prof. Liviu Chiscop. De altfel, au fost evidențiate preocupările redactorilor, patronilor, oamenilor de cultură pentru promovrea literaturii de calitate, un rol important fiind acordat poetului George Bacovia și operei sale. A fost un schimb de experiență, de idei, propuneri, interesant.

„I-auzi corbii” – expoziție de fotografie

Manifestările, unele în premieră, inedite, au continuat cu cele organizate de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. La Muzeul de Artă, a avut loc vernisajul expoziției de fotografie „I-auzi corbii”, a artistului viziual Ovidiu Ungureanu, membru al UAP, Fliala Bacău. Tema este un leit-motiv al unei poezii a lui George Bacovia, pusă în operă de un artist consacrat, fotografia lui Ovidiu Ungureanu are forța persuasiunii, are elocvență, are putere magnetică, are idei, sentimente, care se împletesc într-o compoziție care transmite mesaj și impresionează privitorul. Au vorbit despre artist, despre expoziție, Mariana Popa, manager al Complexului Muzeal, Tincuța Horonceanu Bernevic, poet, custode al Casei Memoriale „George Bacovia”, Viorel Cojan, artist vizual, membru al UAP. Expoziția rămâne deshisă pentru public 30 de zile. De altfel, Ovidiu Ungureanu nu este la prima întâlnire cu Bacovia, în 2016, a realizat filmul docuemtar „Casa Memorială George Bavcovia, în colaborare cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și Facultatea de Arte Vizuale Iași, tot în 2016, la redeschiderea Casei Memoriale a poetului, a realizat și prezentat unui numeros public un video meeting „Bacovia”.

BACOVIA – portret, expoziție unicat

O inițiativă și o realizare extraordinară, unicat în România și în Europa am consemnat-o la Galeriile de Artă ALFA: Expoziția de pictură, sculptură, grafică și caricatură „Bacovia – portret”. Autorul acestei magnifice expoziții este Victor Eugen Mihai (VEM), artist, caricaturist de mare forță și talent, participant și premiat la numeroase saloane de caricatură din întrega lume. Ce a putut să ralizeze VEM, în colaborare cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” (care a pus la dispoziție spațiul și a achitat afișele – 500 de lei), cu Dionis Pușcuță, pictor, șeful Secție Artă, cu muzeografii de la Galeria ALFA, este o poveste despre Bacovia, o poveste care trebuie spusă și scrisă. A reușit să aducă în Bacău 250 de artiști, din 52 de țări, de pe șase continente, la care se adaugă lucrări de artă contemporană, ale unor artiști băcăunai, cât și lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Bacău. unt pe simeze 177 de lucrări (o selecție extrem de riguroasă), din cele peste 500 sosite din întreaga lume, semnate de cei mai buni caricatuiști din țara lor. Este un alt Bacovia, eliberat de canoanele de care suferă artiștii români, un Bacovia ALTFEL, în zeci de ipostaze și viziuni. Expoziția este unicat, nu doar prin reunirea în aceeași expoziție a tuturor genurilor artistice, dar și prin faptul că a fost deschisă concomitent în alte 14 orașe din 13 județe, cum ar fi Iași, Suceava, București, Călărași, Tg. Mureș, Brăila, Focșani, Vaslui, Deva, Reșița, dar și în Buhuși.De remarcat că în Buhuși, vernisajul, expoziția a fost prezentată publicului de un critic literar – Petre Isachi și de doi scriitori – Ion Fercu și Ion Dinvale, onorând cu prezența și primarul orașului Vasile Zaharia, consilieri locali, șefi ai unor instituții pulbice, tineri.

Nu-i lipsit de interes, cred, reporterul este obligat să o facă, să consemnăm că expoziția a fost realizată cu bani din buzunarul propriu al acestui extraordinar artist și om – VEM, care, la vernisaj, a spus doar „Bine ați venit!”.Asupra acestei expoziții, ziarul nostru va reveni și în edițiile următoare, să mai spunem că vernisajul în sine a fost un spectacol de zile mari, cu particparea actorului Bogdan Matei, a criticului literar Adrian Jicu și a tânărului Cosmin Șipoș, violonist, fiecare, cu arta lor, ne-au adus în față un Bacovia profesor de desen, de muzică, poet, om al urbei, cetățean, dialogurile fiind și un pamflet cu subiecte cotidiene, mai ales politice.

George are o…agată

În după-amiaza zilei de vineri, la Sala Ateneu, USR a invitat oaspeții din țară la un moment…dramatic. A fost pusă în scenă o bijuterie, un moment dramatic, un omagiu adus poetei și soției de poet – Agatha Grigorescu – Bacovia, în regia și scenariul poetei Cecilia Moldovan, cu particparea extraordinară a actorilor Noemi Eliza Judeu și Ștefan Hagimă, coregrafia fiind semnată de Tudor Mancaș – Colegiul Național de Artă Bacău.

A fost cea de-a 50-a ediție a Toamnei bacoviene, după unii, a fost doar ediția cu numărul 10, după alții. Indiferent cum s-au chemat și câte au fost, niciodată nu este și nu va fi prea mult ceea ce reușim să facem pentru Poetul nostru Bacovia. Invit băcăuanii să viziteze cele douî expoziții, care vor rămâne deschise 30 de zile. Vor fi întâlniri memorabile.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Doi câini au atacat un câine de companie. Polițiștii au amendat atât proprietarul câinilor agresori cât și proprietarul câinelui atacat
 •  

Doi câini au atacat un câine de companie. Polițiștii au amendat atât proprietarul câinilor agresori cât și proprietarul câinelui atacat

Doi câini au atacat un câine de companie Polițiștii au amendat atât proprietarul câinilor agresori cât și proprietarul câinelui atacat

La data de 09 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău- Biroul pentru Protecția Animalelor, s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video apărute în spațiul public din care rezulta că doi câini de talie mare s-au încăierat cu un altul.

Din verificările polițiștilor a rezultat că, cei doi câini aparțin unei tinere de 22 de ani, din comuna Dofteana.

Totodată, s-a efectuat un control cu privire la condițiile de deținere a câinilor aparținând tinerei, precum și verificarea respectarării legislației în vigoare referitoare la deținerea de exemplare canine din rase încadrate în O.U.G 55/2002 în categoria de câini periculoși.

Cu această ocazie s-a constatat că proprietara celor două exemplare canine nu a depus la sediul poliției documentele prevăzute la art. 4 din OUG 55/2002. De asemenea la domiciliul verificat s-a identificat încă un exemplar canin, de rasă comună, care nu avea carnet de sănătate, nu era identificat prin microcipare și nu era vaccinat antirabic.

Proprietara celor doi câini agresivi și al exemplarului de rasă comună identificat, a fost sancționată cu privire la nerespectarea prevederilor din OUG 55/2002 privind regimul câinilor periculoși sau agresivi și pentru nerespectarea prevederilor din OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

De asemenea, a fost identificată și proprietara câinelui de talie mică atacat de ceilalți doi care a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Urs mort la Bijghir, la 8 km de Centrul Bacăului
 •  

Urs mort la Bijghir, la 8 km de Centrul Bacăului

Urs mort la Bijghir la 8 km de Centrul Bacăului

Astăzi a fost găsit un urs prin in laț in Bijghir, comuna Buhoci. Acesta era mort”, a informat consilierul județean Adrian Nistor.

“Este un moment pentru a trage un semnal de alarmă față de faptul că numărul acestora s-a înmulțit foarte mult și că aceștia au ajuns și in pădurile din zona de deal.

Mare atenție pentru cei care umblă după ciuperci sau fac plimbări. Ursul este un animal periculos și este de preferat ca ieșirile la pădure să fie făcute in grup, în condiții de siguranță!

P.S. Poate și angajații AJVPS Bacău își fac timp pentru a înlătura zecile sau chiar sutele de lațuri din fondurile de vânătoare !”, a mai sps acesta.

Urs mort la Bijghir la 8 km de Centrul Bacăului

Localitatea Bijghir se află la 8,4 km în linie dreapta de centrul municipiului Bacău.

Aceasta este prima confirmare a prezenței ursului în partea stângă a Siretului, după ce, în vară, mai multe comune au anunțat distrugeri ce ar fi putut să fi fost provocate de urși.

Atunci s-a replicat că ar fi imposibil pentru aceste animale să treacă Siretul.

Cert este că sătenii și-au pierdut răbdarea și nu mai așteapta să le fie distruse culturile de urși, în vreme ce autoritățile discută dacă și cum să intervină în această problemă.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Polițiștii de vorbă cu cetățenii în târgul săptămânal din Dărmănești
 •  

Polițiștii de vorbă cu cetățenii în târgul săptămânal din Dărmănești

Polițiștii de vorbă cu cetățenii în târgul săptămânal din Dărmănești

La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din Dărmăneşti, împreună cu cei din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, au desfăşurat activităţi de prevenire a comiterii infracţiunilor contra patrimoniului şi a unor fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială.

Astfel, polițiști de investigații criminale, proximiști și polițiști de prevenire au fost prezenți în mijlocul comunității din Dărmănești, în cadrul târgului săptămânal.Activităţile s-au concretizat în discuţii cu cetăţenii, distribuirea unui număr de 670 pliante pe linia prevenirii furturilor de animale şi a 500 de pliante pentru prevenirea furturilor din locuinţă.

Recomandările polițiștilor pentru prevenirea furturilor de animale:

 Cetăţenii, mai ales cei care locuiesc în zonele mărginaşe şi izolate, trebuie să-şi împrejmuiască curţile cu garduri solide, iar porţile atât de acces cât şi cele din interiorul curţii, să le asigure cu încuietori sigure (zăvoare sau lanţuri cu lacăte).

 Noaptea în curte, în apropierea anexelor unde sunt adăpostite animale şi păsări, lăsaţi un bec aprins pentru a avea posibilitatea să observaţi din locuinţă, eventualii hoţi şi nu ei pe dumneavoastră, când ieşiţi din casă.

 Asiguraţi corespunzător uşile grajdurilor!

 Un câine „bun”, liber prin curte în timpul nopţii, este un motiv în plus ca hoţii să renunţe la intenţiile lor.

 Nu invitaţi şi nu primiţi în curte persoane străine, care, sub pretextul că vând mărfuri ori cumpără animale sau cereale, vă vor cunoaşte curtea, împrejurimile şi obiceiurile dumneavoastră.

 Nu lăsaţi animalele nesupravegheate pe izlaz, câmp sau alte locuri!

 Nu amplasaţi grajduri, adăposturi, stâne la distanţe mari de localităţi, fără să fie păzite de cel puţin doi paznici, dotaţi cu telefoane mobile şi instruiţi cum să acţioneze în caz de urgenţă.

 În cazul în care constataţi că în curte se află un hoţ, nu uitaţi că cea mai bună armă este strigătul, alarmarea vecinilor şi, nu în ultimul rând, sunaţi la Poliţie – Apel de urgenţă 112, dar cu condiţia să vă declinaţi identitatea.

Atunci când aveţi animale pe care le oferiţi spre vânzare, identificaţi persoanele care se prezintă pentru a cumpăra şi reţineţi numărul de înmatriculare al autovehiculului.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Mihaela Craiu a dus, din Bacău la Iași, Culorile Orientului
 •  

Mihaela Craiu a dus, din Bacău la Iași, Culorile Orientului

Mihaela Craiu a dus din Bacău la Iași Culorile Orientului

„Culorile Orientului” au strălucit, pentru zece zile, pe simezele pe simezele Galeriei de Artă „Victoria”, din Iași, unde au fost aduse de pictorița Mihaela Craiu din Bacău într-o expoziție care a purtat chiar acest titlu.

 „Am expus 31 de lucrări, decorative, cu tematică orientală, una din pasiunile mele fiind Orientul – a declarat presei Mihaela Craiu. Ca tematică, în expoziția mea am preferat să merg pe arabescurile Orientului Mijlociu, pe arta Marocului. Arta islamică a cunoscut cea mai frumoasă perioadă de înflorire în a doua jumătate a secolului al VII-lea, după moartea profetului Mohamed. Islamul este leagănul unei culturi distincte, cu o perspectivă unică asupra artei religioase și nu numai”.

În lucrările sale, pictorița a folosit sfoara, fiind încredințată că îmbinarea a două sau mai multe fire de acest fel răsucite la nesfârșit reprezintă împărțirea forțelor în bine și rău, în viață și moarte. „Întotdeauna am crezut că se pot face compoziții interesante cu o bucățică de sfoară, așa că pur și simplu le-am lipit ca într-un joc” – a mai spus pictorița.

Prof. univ. dr. Constantin Tofan, care a vorbit, la vernisaj, despre această expoziție a considerat prezența Mihaelei Craiu cu tablourile sale la Iași un eveniment. „O expoziție care este inspirată cumva din arta orientală, din arabescul acestei arte și de ce nu, din unele semne din culoare – a spus Constantin Tofan, care a fost și profesorul studentei Mihaela craiu la cursurile de artă murală. O expoziție plină de semne și simboluri pe care ni le propune pictorița ne duce cu gândul și la vacanță, la căldură și la poveștile care ne-au fermecat încă de când eram copii, la Șeherezada și altele. În unele chiar apar mici trimiteri care par figurative, dar ele se duc până-n abstract”.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
AlaltaieriDeșteptarea
 • A început din nou nebunia! Restricții în șase comune băcăuane
 •  

A început din nou nebunia! Restricții în șase comune băcăuane

A început din nou nebunia Restricții în șase comune băcăuane

Vineri, 17 septembrie 2021, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău (C.J.S.U. Bacău), în sistem audio-conferinţă, condusă de subprefectul cu atribuţii de prefect, doamna Tudoriţa Lungu, în care a fost analizată situaţia privind incidenţa cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localităţile din judeţul Bacău.

De asemenea, în cadrul şedinţei au fost aprobate scenariile privind desfăşurarea activităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, conform propunerilor consiliilor de administraţie ale acestora, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Direcţia de Sănătate Publică Bacău.

 În urma reevaluării şi analizei cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori, prin Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 92 din 17.09.2021, se constată încadrarea Unităţilor Administrativ Teritoriale în limitele incidenţei cumulate la 14 zile astfel:

  în localitatea Parava se aplică măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori. Situaţia în această localitate va fi reevaluată la data de 30.09.2021;

  în localitatea Strugari se aplică măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1000 de locuitori. Situaţia în această localitate va fi reevaluată la data de 27.09.2021;

  localităţile Luizi-Călugăra, Palanca, Margineni şi Roşiori vor aplică măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 2 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. Situaţia din localitatea Luizi-Călugăra va fi reevaluată la data de 19.09.2021, iar din localitatea Palanca la data de 27.09.2021. Situaţia epidemiologică din localităţile Margineni şi Roşiori va fi reevaluată la data de 30.09.2021.

 Prin Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 93 din 17.09.2021, elevii vor participa la ore după scenariul verde, respectiv prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

             Scenariile se aplică de luni, 20 septembrie 2021 și se vor actualiza ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Cercetat de polițiști după ce ar fi sustras un moped și l-ar fi condus băut și fără permis
 •  

Cercetat de polițiști după ce ar fi sustras un moped și l-ar fi condus băut și fără permis

Cercetat de polițiști după ce ar fi sustras un moped și lar fi condus băut și fără permis

La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 23:15, polițiștii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către un bărbat, din comuna Valea Seacă, cu privire la faptul că în seara aceleiaşi zile, în jurul orelor 23.00, persoane necunoscute au pătruns fără drept în curtea locuinţei sale de unde i-au sustras acestuia un moped.

Polițiștii s-au deplasat la faţa locului și au efectuat căutări pe raza comunelor Valea Seacă şi Orbeni.

În localitatea Orbeni, pe DJ 119 D, a fost depistat un tânăr de 17 ani din comuna Valea Seacă, în timp ce conducea mopedul păgubitului.

Conducătorul mopedului a fost verificat în bazele de date, ocazie cu care s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal, cercetările efectuându-se sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influenţa alcoolului.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Polițiștii prezenți în școlile din Dărmănești
 •  

Polițiștii prezenți în școlile din Dărmănești

Polițiștii prezenți în școlile din Dărmănești

  La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliţiei oraşului Dărmăneşti, împreună cu cei din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Biroului Siguranţă Şcolară au desfăşurat activităţi de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi activităţi de educaţie rutieră.

  În cadrul a două unităţi de învăţământ de pe raza oraşului Dărmăneşti, în prezența cadrelor didactice, circa 90 elevi au primit orare și sfaturi preventive.

  Copiilor li s-a vorbit despre comportamentul preventiv acasă, pe stradă, în trafic, interacțiunea cu persoanele necunoscute, grupuri de prieteni, anturaje, bullying și consecințele acestuia precum și despre accesarea în siguranță a rețelelor de socializare sau utilizarea internetului.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • EUGEN VERMAN: PLECAREA FĂRĂ DE ÎNTOARCERE
 •  

EUGEN VERMAN: PLECAREA FĂRĂ DE ÎNTOARCERE

EUGEN VERMAN PLECAREA FĂRĂ DE ÎNTOARCERE

13 Decembrie 1937 – 16 Septembrie 2021

Și-a luat rămas bun de la viață și a plecat să se întâlnească cu veșnicia. Mare iubitor al filosofiei existențiale, a știut tot timpul că viața nu este altceva decât o alergare spre moarte. Dar și că moare doar timpul, pentru că omul va trăi în continuare. Convingeri temeinice care i-au dat tăria de a-și privi cu seninătate destinul implacabil ce-l tot apropia de marea călătorie spre infinit. Care, iată, s-a împlinit în acest mijloc de septembrie cu adieri de veșnicie.

Ne despărțim, acum, de unul dintre condeierii de excepție ai jurnalismului băcăuan din ultimele șase decenii. Un gazetar care lasă posterității un inestimabil tezaur de mărturii turnate în tiparul literelor de plumb și, deopotrivă, în memoria electronică a prezentului. A fost, și a rămas până în ultimele clipe ale vieții sale, un cronicar fervent al memoriei clipei consemnate pentru totdeauna în istoria acestor ținuturi.

Eugen Verman și-a început aventura vieții în urmă cu aproape 83 de ani, la Piatra Neamț, având ca părinți și mentori doi oameni simpli, muncitori dăruiți cu harul înțelepciunii care au știut să-l îndrume spre devenirea de mai târziu. Și-a însușit, la rându-i, înțelepciunea vieții, și i-a aflat adevărurile, lucrând ca zilier în diferite locuri ale orașului, biserica și cimitirul din dealul Borzoghianului fiindu-i cea dintâi universitate. După absolvirea cursurilor liceale s-a angajat ca lucrător necalificat la una din fabricile de cherestea ale orașului, dar spiritul său întreprinzător i-a îndrumat pașii spre ziarul local „Flacăra”, al cărui corespondent-colaborator a devenit în scurtă vreme. A fost pasul spre devenirea definitorie a vieții, cea de gazetar, în vara anului 1960 fiind selectat pentru frecventarea cursurilor de ziaristică, de doi ani, din cadrul Universității București. Condeier fervent, s-a făcut remarcat și aici, imediat după absolvire fiind promovat redactor șef al ziarului „Oneștiul Nou”, pentru ca după numai doi ani, în 1964, să fie transferat la ziarul „Steagul roșu” din Bacău, unde i s-a încredințat responsabilitatea rubricilor de viață politică. A fost, se poate spune, pasul spre marea devenire, susținut și prin obținerea, în 1967, a unei burse de stat care i-a permis frecventarea cursurilor facultății de Filosofie-Sociologie, după absolvire reîntorcându-se ca șef de secție la ziarul băcăcuan. Au urmat alți aproape 50 de ani de consacrare și afirmare în jurnalism, articolele sale de sinteză, cele de opinie, reportajele, consemnările „de spirit” constituindu-se în autentice documente pentru mai târziu, cât și în mostre ale unui condei bine stăpânit cu arta descrierii și a prezentării. Zecile de colegi pe care i-a avut pe parcursul celor peste 60 de ani de „prășit” pe ogorul literelor la „Steagul roșu” și, mai apoi, la „Deșteptarea” având în el nu doar un prieten și un sprijinitor sincer în însușirea și rostirea profesiei, ci și un dascăl animat de cele mai adevărate sentimente. De numele său se leagă, de asemenea, momentul crucial din 22 decembrie 1989, când alături de ceilalți 8 colegi ai fostei publicații băcăuane și-a asumat responsabilitatea „întoarcerii armelor” prin transformarea acestuia în cel dintâi ziar județean al revoluței române.

A fost, de asemenea, un soț exemplar și un tată iubitor pentru cele trei fete ale sale – Margareta, Georgeta și Lucica, alături de care a împlinit o familie demnă de tot respectul din partea tuturor celor care i-au cunoscut.

Condeiul său efervescent, plin de savoarea fantezistei creatoare, a continuat să fie la fel de activ și după pensionare, atât ca ziarist-colaborator al tuturor publicațiilor apărute după revoluție în spațiul mediatic băcăuan, dar mai ales ca reporter-narativ și scriitor de talent, fiind autorul a nu mai puțin de 10 cărți cu tentă de mărturisire a acelor trăiri, fapte și întâmplări care i-au marcat existența. Dar, mai bine să-i lăsăm faptele să vorbească despre cine și ce a fost Eugen Verman, trecătorul-biruitor și pilduitor prin această lume, care a știut foarte bine, și a acceptat-o ca pe un destin, anume că „De mult timp de când a apărut viaţa, omul s-a obişnuit să moară: totul moare, cu excepţia vieţii care vine după moarte”.

Se cuvine, credem, ca păstrându-i vie memoria și iubirea în inimile noastre, să ne oprim pentru o clipă și la cuvintele răscolitoare ale părintelui Arsenie Boca, cel care ne spune tot despre rostul nostru prin această lume: „Toţi suntem condamnaţi la moarte şi mai nimeni nu crede că va muri; vorbesc de o credinţă care să-ţi transforme viaţa din vederea morţii, în vederea vieţii. Toţi suntem chemaţi la Viaţă şi mai nimeni nu trăieşte viaţa aceasta după aceea la care suntem chemaţi. Trăim omorând această chemare”.

Iar tot ce vom rosti noi după aceste cuvinte, nu vor fi altceva decât simple păreri.

La revedere, stimatul și dragul nostru coleg și prieten. Ne vom revedea, cândva, în lumea spre care ai pornit astăzi.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate, din partea tuturor colegilor alături de care ți-ai rostit condeiul în cei aproape șase luștri de slujire a cuvântului.

 

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • ”Începe școala în siguranță!”
 •  

”Începe școala în siguranță!”

Începe școala în siguranță

”Începe școala în siguranță!” este titlul campaniei ce se va derula în județul Bacău, odată cu începerea anului școlar 2021-2022.

Campania este inițiată de polițiștii Biroului de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și se va derula în perioada septembrie 2021 – februarie 2022, în colaborare cu polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău și Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Bacău.

Astfel, într-un efort conjugat, se vor derula activități specifice de informare și educativ-preventive în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău.

Campania a debutat cu activități desfășurate la Colegiul Național Catolic ”Sfântul Iosif” Bacău și la trei școli gimnaziale din orașul Dărmănești. Peste 500 de copii și cadre didactice au primit informații din partea polițiștilor din sfera prevenirii delincvenței juvenile și a victimizării minorilor – siguranța rutieră, violența în școli, bullyingul, răspunderea legală, reducerea comportamentelor de risc.

Asigurarea unui mediu școlar, protejat de diferitele forme de manifestare a criminalității este și va rămâne o prioritate a Poliției Române, mai ales că siguranța școlară constituie una din principalele condiții pentru existența unui învățământ preuniversitar de calitate.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 •  Ținute pentru întoarcerea la birou
 •  

 Ținute pentru întoarcerea la birou

Ținute pentru întoarcerea la birou

După o perioadă în care puteai participa la ședințe de pe canapeaua de acasă, în pantaloni de trening și cămașă, a venit vremea să te gândești la noi ținute pentru birou.

Vei reintra în ritmul alert al dimineților aglomerate, așa că, pregătește-ți din timp câteva ținute pentru a fi gata de plecare mai repede.

Nu trebuie să înlocuiești toată garderoba. Adaugă câteva piese noi și combină creativ lucrurile pe care le ai deja.

Am pregătit o listă cu câteva lucruri esențiale pentru această toamnă:

 Pantalonii chinos și jeanșii

 Păstrează pantalonii de trening pentru zilele în care poți lucra de acasă. Înlocuiește-i cu o pereche de blugi sau cu o pereche de pantaloni chinos. Poți obține cu aceștia ținute perfecte pentru birou, lejere sau elegante.

Pentru întâlnirile de afaceri, combină-i cu o cămașă și cu un sacou, iar în zilele obișnuite poartă-i cu un tricou polo sau cu un pulover subțire.

 Cămășile

 Cămășile sunt nelipsite din garderoba de toamnă, indiferent de stilul tău.

 Poartă o cămașă cu nasturii desfăcuți și cu un tricou pe dedesubt pentru o ținută relaxată sau o cămașă elegantă în zilele cu întâlniri importante. Alege modele potrivite de camasi barbati pentru fiecare activitate.

 Cămașa de blugi este o piesă importantă pentru garderoba de toamnă. Este versatilă și poți obține ținute potrivite pentru orice moment al zilei. O poți purta simplu, cu sacou sau cu un pulover.

 Sacourile

 Sacourile te vor proteja de frig și îți vor oferi un aspect modern și elegant.

Poartă-le pe cele din lână, colorate sau în carouri pentru obține ținute de zi și pe cele clasice, elegante, la evenimentele speciale sau la întâlnirile de afaceri.

 Gecile și hainele subțiri

 Pentru zilele răcoroase, gecile din material subțire sunt alegerea perfectă. Alege materiale de calitate, modele care să se potrivească ținutelor tale și care să fie ușor de combinat.

Mizează pe culori neutre și modele simple pentru a le putea purta mai multe sezoane. Geaca din piele este una din piesele pe care te poți baza în fiecare an. Cu un model clasic poți obține diverse tipuri de ținute moderne.

Pentru ținute elegante, alege haine de lungime medie, fără imprimeuri și accesorii adăugate.

Gecile impermeabile, de ploaie sunt perfecte pentru zilele de toamnă. Modelele de lungime medie, cu glugă, pot fi purtate și cu o ținută elegantă și cu una sport.

 Pantofii din piele

 Unele zile de toamnă sunt ploioase. În astfel de zile, va trebui să înlocuiești pantofii din material textil cu cei din piele. Fie că preferi modelele clasice sau pe cele sport, alege materiale impermeabile care să te protejeze de umezeală.

Poți păstra tenișii pentru zilele însorite, cu siguranță vei avea parte și de soare în această toamnă.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • 414 elevi au fost trecuți online la câteva zile dupa începerea școlii
 •  

414 elevi au fost trecuți online la câteva zile dupa începerea școlii

414 elevi au fost trecuți online la câteva zile dupa începerea școlii

În perioada 14- 16 septembrie au fost înregistrați, în total, 15 elevi din 15 clase și două cadre didactice cu test pozitiv Sars-Cov2, de la 13 unități de învățământ.

Acestea sunt Școală Gimnazială Mihail Sadoveanu Bacău, Școală Gimnazială Miron Costin Bacău, Școală Gimnazială Ștefan Luchian Moinești, Școală Gimnazială George Călinescu Onești, precum și Colegiile Mihai Eminescu Bacău, Gheorghe Asachi Onești, N.V.Karpen Bacău, Gheorghe Vrânceanu Bacău, Ferdinand I Bacău, Grigore Moisil Onești, Economic Ion Ghica Bacău, Liceul cu program sportiv Nadia Comăneci Onești, Liceul teoretic Henri Coandă Bacău.

Astfel, sunt 15 clase care desfășoară orele în scenariu on line, cu 414 elevi.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Surprize la început de an școlar pentru elevii de la „Karpen”
 •  

Surprize la început de an școlar pentru elevii de la „Karpen”

Surprize la început de an școlar pentru elevii de la Karpen

Prima zi de școală reprezintă un moment de emoție și bucurie atât pentru elevi, cât și pentru profesori, părinți și toți cei implicați în actul educațional. Însemnătatea acestei zile a fost marcată la Colegiul Karpen prin festivitatea de deschidere, oficiată de directorul instituției, prof. Emanoil Remus Cazacu, alături de directorii adjuncți, prof. Simona Lăcătușu și prof. Diana Craiu. La această festivitate au participat elevii aflați la început de ciclu de învățământ, însoțiți de învățătoarele sau diriginții care le vor călăuzi pașii în următorii ani. Alături de direcțiune, s-au aflat și doi reprezentanți ai Delgaz Grid Bacău (partener al școlii în ceea ce privește efectuarea stagiilor de practică), precum și reprezentatul comitetului de părinți, Monica Mocanu și reprezentatul Jandarmeriei Bacău, Ionuț Cora.

La finalul festivității de deschidere, elevii au fost conduși de învățătoare și de diriginți în sălile de clasă, unde au desfășurat activități specifice prin care au marcat începutul de an școlar. Emoțiile însă au continuat în campusul școlar, pentru că, în acest an, prima zi de școală a însemnat și inaugurarea a două obiective realizate de către echipa colegiului Karpen: parcul de gimnastică GymParKarpen, precum și finalizarea restaurării avionului „Șoimul” și expunerea acestuia în campusul colegiului.

Astfel, pentru a promova ideea unei minți sănătoase într-un corp sănătos, elevii colegiului Karpen se pot bucura, începând cu acest an școlar, de parcul de gimnastică Gym ParKarpen. Acesta a fost realizat de echipa de muncitori și tehnicieni ai colegiului, pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a petrece în mod activ pauzele școlare sau pentru a diversifica activitățile sportive, fie în cadrul orelor de educație fizică, fie în timpul liber. Sistemele de bare permit efectuarea de exerciții pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare. Finanțarea cheltuielilor pentru achiziționarea materialelor necesare lucrării (3000 euro) s-a realizat din veniturile proprii ale școlii.

Mai mult decât atât, membrii comunității școlii au fost întâmpinați de avionul Șoimul, expus în campusul școlar ca un simbol al noilor calificări promovate de Colegiul „N.V. Karpen, în colaborare cu Aerostar S.A. Bacău (domeniul: aparatură de bord – aeronave).Prezența la festivitatea de deschidere și vizita reprezentanților companiei Delgaz Grid Bacău, a reprezentat o surpriză plăcută pentru elevii clasei a X-a L, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune, învățământ profesional dual și cei care au efectuat stagiile de practică la această companie. Aceștia au primit din partea Delgaz Grid câte un rucsac echipat cu rechizite școlare.

„Mulțumim, pe această cale, companiei DelGaz Grid pentru darurile către elevi, dar și pentru implicarea activă în viața școlii. Mulțumirile noastre se îndreaptă, de altfel, către toți agenții economici care ne sunt parteneri de încredere în ceea ce privește facilitarea efectuării de către elevi a stagiilor de pregătire practică, acele firme care au înțeles importanța formării unei punți de legătură între școală și viața economică, prin integrarea elevilor pe piața muncii și facilitarea tranziției către aceasta”, a transmis conducerea colegiului printr-un comunicat.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Sportivii bacăuani campioni la lupte…tătărăști
 •  

Sportivii bacăuani campioni la lupte…tătărăști

Sportivii bacăuani campioni la luptetătărăști

În perioada 11-12 septembrie, în stațiunea Venus de pe litoralul românesc, s-a desfășurat Cupa Mondială de Kureș (lupte tătărăști), unde au participat sportivi din peste 32 de țări veniți din toate colțurile lumii.

Competiția a fost organizată de Federația Română de Kureș în colaborare cu D.J.T.S. Constanța și Federația Mondială Qazac Kures care au pus la bătaie , premii în joc de 10.000 de dolari, pentru două stiluri de luptă.

Federația Română de Hand to Hand Fighting, reprezentată prin vicepreședintele federației Mihai Gosav, a participat la acest eveniment de mare amploare cu trei sportive din Bacău. Primul care a intrat pe tatami, Alban Dragoș cat. +100 de kg, după ce a câștigat primul meci prin K.O. tehnic, a avut neșansa să îl intâlnescă pe favoritul turneului Daniel Natea, prospăt vicecampion mondial de sambo care a confirmat și de data această, câștigând medalia de argint și premiul pus în joc de 2000 de dolari.

La categoria 82 kg, sportivul băcăuan Tamba Cosmin a câștigat medalia de bronz învingândul prin k.o. pe reprezentantul din Kazastan. Și nu în ultimul rând, Mario Ioniță, fost component al lotului național de judo, a reușit să cucerească medalia de argint la cat .74 de kg și premiul de 300 de dolari oferit de organizatori.

„Vreau să mulțumim, pe acestă cale domnului prof. Aurel Chelaru , unul din veteranii judoului din județul Bacău. Dumnealui i-a descoperit și pregătit de-a lungul anilor pe cei trei sportivi. Eu doar am reușit să-i conving să participe la acest mare eveniment sportiv și să îi pun în valoare. Îi felicit pe organizatori și ne pregătim pentru Campionatul Mondial de Unifght, care va avea loc în Ucraina în luna noiembrie anul acesta”, a declarat Mihai Gosav, antrenorul lotului României la acestă competiție.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
❌