Normal view

There are new articles available, click to refresh the page.
Ieri — 27 May 2023Deșteptarea

Dumnezeu, care iubește…

Reporter: Deșteptarea
27 May 2023 at 22:18
Dumnezeu care iubește

O Evanghelie de treisprezece versete (Ioan 17, 1-3) se face punte de înțelegere a modului în care Dumnezeu e viu în mijlocul nostru. Dar și a manierei în care sărbătorile prin care trăim această extraordinară pedagogie a prezenței Lui, Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt, ne invită a da glas bucuriei de veacuri a Bisericii: “Domnul S-a Înalțat la ceruri, ca să trimită lumii pe Mângâietorul. Cerurile au gatit scaunul Lui, norii, suirea Lui. Îngerii se minunează, văzând om mai presus de ei. Căci, Tatăl primește pe Cel pe Care îl are în sânuri de-a pururi, iar Duhul Sfânt poruncește îngerilor Săi: Ridicați, căpetenii, porțile voastre! Toate neamurile bateți din palme, căci, Domnul, S-a suit unde era mai înainte” (Stihirile Înălțării, gls. 6).Cuvintele ioaneice par esențiale în a răzbi spre taina Bisericii. Este important a încerca să trecem dincolo de simpla narațiune descriptivă a textului biblic. Avem de a face cu un dialog al Proslăvirii: Tatăl proslăvește pe Fiul și Fiul pe Tatăl, întru așteptarea Pogorârii Duhului Sfânt. Ni se deschide, astfel, putința cunoașterii Dumnezeului Treime: Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. Domnul ține a se ruga pentru ”ca toți să fie una”, cu o unitate ce-și are puterea și modelul în însăși unitatea Sfintei Treimi. Dăduse ucenicilor Săi cuvintele vieții veșnice. Dar, ucenicii trebuiau să lucreze și cunoașterea, în împreună lucrare cu El, Dumnezeul cel Adevărat. Nu este lipsită de sens pedagogia prezentării, în duminicile care au trecut, a femeii din Samaria și a orbului celui vindecat, cărora Hristos, Domnul, le răspunde prin aceste cuvinte: Eu sunt! Și li se descoperă… Pentru a face cunoscută Treimea.Suntem și în duminica ce face pomenirea părinților participanți la Sinodul I Ecumenic, de la Niceea (325). Cei care au combătut o erezie ticăloșită, împotriva Fiului lui Dumnezeu. Socotit de către Arie, asemeni multor vectori de imagine de astăzi, cel mult o icoană de moralitate și iubire. Un om special, dar nu Dumnezeu. Să luăm curaj din curajul sfinților! Căci, fără dumnezeirea Domnului Hristos, ne-am preface continuu că suntem oameni. Fără un destin și sens al împlinirii.

Inspector scolar,pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

† COBORÂREA DUHULUI SFÂNT (RUSALIILE)

Reporter: Deșteptarea
27 May 2023 at 22:17
 COBORÂREA DUHULUI SFÂNT RUSALIILE

În duminica care urmează, liturgia Bisericii celebrează Solemnitatea Rusaliilor cu care se încheie timpul pascal. Trimiterea Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Isus încheie acest timp bogat şi dă loc acţiunii Duhului în comunitate, în Biserică. De asemenea, în această duminică ne concentrăm asupra primei lecturi din liturgie şi nu asupra evangheliei. Textul biblic, la fel ca săptămâna trecută, este luat din cartea Faptele Apostolilor.„Toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească”. Atunci când Duhul Sfânt este revărsat asupra unor persoane, acestea încep să vorbească. Cui? Lui Dumnezeu, înainte de toate. Se vorbeşte cu Dumnezeu într-un mod surprinzător de nou: Duhul schimbă inima.

Toţi cei care îi ascultă, chiar dacă sunt de limbi şi culturi diferite, îi înţeleg. Motivul? Duhul Sfânt transformă raporturile dintre persoane. Acolo unde există iubire, acolo există profundă înţelegere, chiar dacă se vorbesc diferite limbi, pentru că Duhul îi învaţă pe toţi credincioşii acel unic limbaj care e înţeles de toţi, limbajul iubirii. Duhul Sfânt dăruieşte un mod nou de a trăi raportul cu Dumnezeu şi cu ceilalţi. Duhul Sfânt îl face pe om, în decursul istoriei, să simtă cât de plăcute sunt acele acte de iubire faţă de alţii, când s-a jertfit pentru binele altora depăşind interesele personale, când a reuşit să aducă bucurie la cât mai mulţi. Duhul Sfânt îl face pe om să simtă că acest eroism este venit din afara sa, este un dar ceresc. Din faptul că în atâtea greutăţi fizice şi morale, nici noi nu ne-am pierdut şi sperăm că nici nu ne vom pierde curajul, este dovada asistenţei de care ne bucurăm din partea Duhului Sfânt care vine în ajutorul slăbiciunii noastre.

Întreaga noastră viaţă creştină este, prin urmare, sub semnul Duhului Sfânt pe care l-am primit la Botez şi Sfântul Mir, care au constituit Rusaliile noastre şi pe care el le reînnoieşte ori de câte ori primim iertarea păcatelor, fiindcă ne redă roadele Duhului (Gal 5,22): iubirea, pacea, bucuria, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blândeţea și stăpânirea de sine.

Vino Duhule Sfânt! Pătrunde în adânc inimile credincioşilor tăi. Spală orice pată a sufletului, înlătură uscăciunea inimii, vindecă orice rană. Înmoaie inimile împietrite, încălzeşte-le pe cele reci şi întoarce-le pe cele rătăcite!

Pr. Richardo-Dominic Baciu

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

 Revedere după 60 de ani

Reporter: Deșteptarea
27 May 2023 at 22:00
Revedere după 60 de ani

Sâmbătă, 27 mai a.c., Restaurantul ,,Umbrela,’’ din Parcul Trandafirilor din Bacău, a fost o gazdă primitoare pentru cei 18 absolvenţi ai Liceului Vasile Alecsandri, promoţia 1963. Din cei 223 de absolvenţi de acum 60 de ani, au răspuns ,,prezent’’ la citirea catalogului doar 18 (la întâlnirea de 5o de ani de la absolvire au fost prezenţi cei mai mulţi-78).

Unii au decedat, alţii s-au stabilit în străinătate, iar multora, care sunt răspândiţi prin ţară, le-a venit greu să participe la această agapă, din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate. Mulţi dintre aceştia din urmă ne-au transmis mesaje de viaţă lungă şi ne-au rugat să le trimitem şi lor ,,Cufărul cu amintiri’’pe care l-am editat cu această ocazie.

  S-a ţinut un moment de reculegere în memoria colegilor şi profesorilor care nu mai sunt.

  Trebuie menţionat că, de această dată, ,,Cufărul cu amintiri’’ a fost conceput şi creat de colegul nostru Mircea Constantin Jurebie, un talentat poet care, acum, are 27 de volume de poezii tipărite. Cufărul cuprinde 60 de poezii care reflectă viaţa noastră de tineri liceeni, cu năzbâtiile noastre, cu iubirile noastre şi, în general, cu trăirile noastre din tinereţe.

 La acesta s-a ataşat şi CHEIA Cufărului cu amintiri, cu ea putându-se închide sau deschide Cufărul. Poezia ,,Iubirea din Liceu’’ care se consideră această ,,cheie’’a fost cântată de colegi pentru colegele lor, urmându-se linia melodică din frumoasa romanţă ,,Mândra mea de altădată.’’

  Salonul, unde am fost găzduiţi, a fost ornat şi cu picturile colegului nostru Romeo Coroi, un talentat pictor. Acesta a dăruit 10 picturi colegilor noştri, pe care îi consider norocoşi.

  De organizare s-au ocupat mai mulţi absolvenţi care trag şi ponoasele deoarece, vă daţi seama, că nu au scăpat de critica colegilor.

  Atmosfera a fost plăcută, s-au depănat amintiri, s-a semnat prezenţa în ,,Catalogul senectuţii,’’ am făcut fotografii. Ţin să menţionez că promoţia noastră s-a întâlnit, la începuturi, din 5 în 5 ani, iar după întâlnirea de 40 de ani s-a luat hotărârea să ne vedem anual, în ultima sâmbătă din luna Mai, singurele abateri de la regulă fiind în anii 2020 şi 2021, din cauza ,,pandemiei.’’

  Generaţia noastră a fost de excepţie, majoritatea absolvenţilor au studii Superioare (profesori, ingineri, arhitecţi, economişti, medici), specialişti de înaltă clasă în domeniile lor, cu care ne mîndrim.

  Ioan Enăşoae

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Un polițist băcăuan se duce la Mare pe bicicletă

Reporter: Deșteptarea
27 May 2023 at 15:53

“Mersul pe bicicletă reprezintă un exercițiu fizic care aduce nenumărate beneficii pentru sănătate, totodată fiind un mijloc de transport tot mai utilizat în orașele aglomerate, contribuindu-se astfel la protejarea mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe.”

Cu aceste rânduri, un polițist din cadrul I.P.J. Bacău, comisarul șef de poliție Laurențiu Paraschiv îndeamnă populația să utilizeze bicicleta ca mijloc de transport cât mai des, pentru un stil de viață sănătos și prietenos cu natura, respectându-se regulile de circulație pentru prevenirea accidentelor rutiere.

În zilele 27-28 mai a.c. are loc evenimentul ”Cu bicicleta la mare 2023” organizat de către Asociația ”Cu bicicleta departe” .

Cei 300 de kilometri ai maratonului de ciclism sunt parcurşi pe ruta București – Amara – Năvodari.

Comisar șef de poliție Laurențiu Paraschiv, împreună cu alți polițiști din țară participă la acest eveniment la care sunt angrenate aproximativ 250 de persoane.

Un polițist băcăuan se duce la Mare pe bicicletă

Un polițist băcăuan se duce la Mare pe bicicletă

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Au venit biletele la tratament balnear, pentru luna iunie

Reporter: Elena Țintaru
27 May 2023 at 09:40
Au venit biletele la tratament balnear pentru luna iunie

Zilele acestea, Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău a început distribuirea biletelor la tratament balnear către pensionarii și asigurații care și-au exprimat dorința din timp de a merge într-o stațiune în luna iunie.

Este vorba despre 87 bilete în stațiuni unde baza de tratament aparține Casei Naționale de Pensii Publice sau unor firme private. Așadar, locurile repartizate județului Bacău sunt în stațiunile 1 Mai, Amara, Bălțătești, Buziaș, Covasna, Lacu Sărat, Mangalia, Neptun, Nicolina, Pucioasa, Sarata Monteoru și Tîrgu Ocna. Cei 87 de beneficiari, cărora le-a fost alocat automat un bilet, se vor prezenta la CJP Bacău, pentru a-l cumpăra, până mâine, 26 mai, inclusiv. Ei vor avea asupra lor actul de identitate în original și recomandarea de la medicul de familie ori de la cel de specialitate pentru tratamentul balnear pe care îl vor urma.

În plus, persoanele cu dizabilități, pentru a beneficia de gratuitate, vor trebui să prezinte și certificatul de încadrare în grad de handicap, precum și ”Programul individual de reabilitare și integrare socială” (original și copie).

Acesta se obține de la Comisia Județeană de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte. Beneficiarii vor pleca la tratament balnear în ziua de 7, 8, 9 sau 10 iunie, data fiind diferită în funcție de hotelul în care vor fi cazați. Următoarea serie, a VIII-a din acest an, va debuta în 23, 24, 25 sau 26 iunie.

 

 

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

❌
❌