Actualitate

❌
There are new articles available, click to refresh the page.
Ieri — 18 September 2021Dezvaluiri
 • Tulcea – Festivalul Multietnic de Folclor al Păstoritului, la a XVIII-a ediție
 •  

Tulcea – Festivalul Multietnic de Folclor al Păstoritului, la a XVIII-a ediție

Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a participat sâmbătă, 18 septembrie 2021, la Sarighiol de Deal, la deschiderea celei de a XVIII-a ediții a Festivalului Multietnic de Folclor al Păstoritului, organizat de Primăria și Consiliul Local al comunei Beidaud și Asociația Culturală Aromână „Dor“.

Desfășurat în perioada 17-19 septembrie 2021, Festivalul Multietnic de Folclor al Păstoritului are ca principal scop cunoașterea, conservarea și promovarea tradiției și creației culturale pastorale cu precădere din spațiul dobrogean, dar și din toate zonele folclorice ale țării.

„Festivalul Multietnic de folclor al păstoritului reprezintă singura manifestare de gen din județul nostru, care are în centrul său promovarea acestei îndeletniciri de milenii a locuitorilor din spațiul carpato-danubiano-pontic și din spațiul balcanic. 

De altfel, acest festival a pus pe harta culturală a județului localitatea Sarighiol de Deal, oferind unicitate și identitate zonei dumneavoastră.

Vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de voi la ceas de sărbătoare, chiar dacă în condiții speciale, dat fiind contextul sanitar pe care îl traversăm. Avem dreptul la relaxare, avem dreptul de a ne sărbători portul popular, identitatea, cultura și tradițiile strămoșești.  

Un gând bun din partea noastră către cei fără de care această manifestare nu ar fi fost posibilă, oameni care merită întreaga apreciere a locuitorilor localității Sarighiol de Deal și a comunei Beidaud. Domnule Primar, domnule profesor Caimacan, felicitări și sănătate!

Închei prin a-mi exprima respectul pentru toți oamenii care promovează cultura acestui județ: dumneavoastră sunteți cei care, prin eforturi nemăsurate, aduceți plus valoare fiecărui eveniment cultural din județul nostru“, a declarat președintele Horia Teodorescu.Tulcea Festivalul Multietnic de Folclor al Păstoritului la a XVIIIa ediție

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Mesaj de susținere pentru noua Lege a Pescuitului, din partea unei instituții europene
 •  

Mesaj de susținere pentru noua Lege a Pescuitului, din partea unei instituții europene

Mesaj de susținere pentru noua Lege a Pescuitului din partea unei instituții europene

Inițiatorul noii Legi a pescuitului, deputatul liberal Bogdan Bola, anunță că a primit o scrisoare de susținere pentru demersul său legislativ, din partea “Danube Sturgeon Task Force”, o platformă din care fac parte experți europeni din domeniile care se ocupă de sturioni, reprezentanți ai ONG-urilor de mediu și ai guvernelor țărilor riverane Dunării.

“Propunerea (Legea Pescuitului), dacă va fi adoptată și implementată, va ajuta la asigurarea României că poate implementa cerințele din PANEUAP – Pan European Action Plan for sturgeons”, se arată în scrisoare, unde se subliniază și că proiectul Legii Pescuitului include propuneri pentru „întărirea coordonării interministeriale a tuturor eforturilor și măsurilor ce contribuie la îmbunătățirea vieții pescarilor, un program multianual pentru refacerea și mărirea stocului, identificarea, conservarea și protejarea habitatelor esențiale de apă dulce și marine din România, dezvoltarea crescătoriilor de conservare din România”.

Autorii scrisorii, indică până și sursele bugetare care pot fi accesate de către România, pentru a sprijini proiectele pe care dorește să le implementeze prin Legea Pescuitului.

Redăm mai jos scrisoarea semnată de Peter Gammeltoft, președintele Danube Sturgeon Task Force:

“The Danube Sturgeon Task Force” (#DSTF) – Grupul Operativ Sturioni din Dunăre – a fost informat cu privire la propunerea legislativă din România privind legea cu privire la protecția, conservarea, administrarea, exploatarea, procesarea și comercializarea resurselor acvatice vii din habitatele naturale.

DSTF a luat la cunoștință cu interes de proiectul “Legii Pescuitului”, care printre altele ar introduce o serie de măsuri cu scopul de a îmbunătăți semnificativ protecția speciilor de sturion din Dunăre.

Ultima evaluare făcută de România cu privire la statutul populației de sturioni în conformitate cu Directiva Habitatelor UE, a evaluat statutul tuturor speciilor de sturion ca fiind «Rău nefavorabil/Unfavourable Bad (U2)» în întreaga sa gama. În conformitate cu evaluarea IUCN din 2010, una din cele 6 specii de sturion de Dunăre este deja dispărută, 4 specii sunt «în pericol critic» și una este «vulnerabilă».

Se așteaptă ca noua evaluare IUCN ce va fi disponbilă mai târziu în 2021 ne va arăta că statutul tuturor speciilor rămase continuă să se deterioreze. Astfel, există motive întemeiate pentru dublarea eforturilor de a îmbunătăți conservarea și protejarea speciilor de sturion.

Ca toate celelalte state din bazinul Dunării, România a aprobat Planul Pan-european de Acțiune cu privire la Conservarea Sturionului al Convenției de la Berna (PANEUAP). Planul include o serie de măsuri destinate conservării și refacerii populației de sturion din Europa, inclusiv în bazinul Dunării. Acestea includ măsuri esențiale în acest scop, precum controlul și punerea în aplicare a interdicțiilor pe termen lung a tuturor tipurilor de pescuit de sturion (inclusiv prinderea accidentală), conservarea și refacerea coridoarelor de migrare a sturionilor și a diferitelor habitate ale acestora (depunerea icrelor, creșterea, hrănirea), înființarea crescătoriilor de conservare (adică facilități ex-situ) și refacerea populațiilor de sturion și monitorizarea acestora.

În plus față de creerea de habitate proprii de sturioni și de rute de migrare, partea română a bazinului Dunării este poarta întregului bazin de Dunăre rămas pentru toate speciile anadroame de sturion ce migrează între Marea Neagră și părți diferite ale bazinului. Măsurile luate de România pentru a proteja și conserva sturionii sunt prin urmare deosebit de importante și cruciale pentru susținerea eforturilor în întregul bazin.

România a luat deja măsuri importante pentru a controla pescuitul de sturion în Dunăre și afluenții săi. Aplicarea corectă a acestor măsuri și penalizări de descurajare pentru încălcarea legii sunt esențiale pentru asigurarea eficacității lor. România participă activ la eforturile de restabilire a migrării peștilor de-a lungul barajelor de la Porțile de Fier, prin urmare reconectând Dunărea de Jos cu zonele din bazinul din amonte de Porțile de Fier. DSTF apreciază toate aceste eforturi.

DSTF apreciează și că Legea Pescuitului propusă include și propuneri pentru clarificarea statutului tuturor speciilor de sturion din Dunăre ca fiind specii protejate precum și măsurile pentru identificarea, conservarea și protejarea habitatelor esențiale de apă dulce și marine din România, dezvoltarea crescătoriilor de conservare din România și un program multianual pentru refacerea și marirea stocului, obligații suplimentare pentru raportarea și prevenția capturilor accidentale de sturion în pescuitul maritim, întărirea coordonării interministeriale a tuturor acestor eforturi și măsurile ce contribuie la îmbunătățirea vieții pescarilor.

Propunerea, dacă va fi adoptată și implementată, va ajuta la asigurarea României că poate implementa cerințele din PANEUAP. DSTF observă în special că o întărire a cooperării cu statele riverane la Marea Neagră va fi necesară pentru a se asigura că măsurile luate în zona maritimă sunt cât mai eficiente posibil.

DSTF mai observă necesitatea mobilizării finanțelor pentru susținerea activităților enumerate mai sus. Oportunitățile pentru a face aceasta, există printre altele în Programul EU Green Deal de la un număr de proiecte europene, inclusiv Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF, inclusiv proiectele sale operaționale), Fondul European pentru Pescuit Maritim și Acvacultură (EMFAF) și programul de mediu LIFE+.

„Scrisoarea vine în contextul în care tot felul de funcționărași din Ministerul Agriculturii și oameni de afaceri cu mari interese să nu se schimbe nimic în prăduirea apelor naționale ne amenință că Legea Pescuitului nu respectă prevederile europene.

Ar trebui ca cei responsabili din Ministerul Agriculturii să nu mai facă jocurile unor grupuri de interese și să își facă treaba pentru care sunt plătiți de noi toți!”, a concluzionat Bola.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
AlaltaieriDezvaluiri
 • Avarie RAJA pe bulevardul Tomis din municipiul Constanța
 •  

Avarie RAJA pe bulevardul Tomis din municipiul Constanța

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 500 mm, de pe bd. Tomis nr. 346 din municipiul Constanța, RAJA S.A. a întrerupt furnizarea apei potabile, astăzi – 17 septembrie 2021, în intervalul orar 09.40 – 13.00.

Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe bd. Tomis – tronsonul delimitat de aleea Hortensiei și strada Petru Vulcan, cei arondați punctelor termice 102, 104, 122, 123, precum și cei de pe străzile Poporului, Talazului și Farului .

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Atenție, se oprește apa pe mai multe străzi din localitatea Lumina!
 •  

Atenție, se oprește apa pe mai multe străzi din localitatea Lumina!

Joi – 16 septembrie 2021, în intervalul orar 09.00 – 17.00, RAJA S.A. vaîntrerupe furnizarea apei potabile, în vederea racordării la sistemul centralizat dedistribuție a noii conducte de alimentare cu apă, cu diametrul de 110 mm, de pe strada22 Decembrie 1989 din localitatea Lumina, județul Constanța.Investiția face parte din Contractul de lucrări CL7 – Rețele de apă și canalizareLumina, Corbu și Mihail Kogălniceanu, în valoare totală de aproximativ 24 milioanelei, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).Pe timpul desfășurării lucrărilor, se sistează furnizarea apei potabile peurmătoarele străzi din localitatea Lumina: 22 Decembrie 1989, Câmpului, Pelican,Rogozului, Liliacului, precum și pe cele adiacente acestora.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Tulcea – Simpozionul Internațional „Delte și Zone umede“, ajuns la cea de-a XXVIII-a ediție
 •  

Tulcea – Simpozionul Internațional „Delte și Zone umede“, ajuns la cea de-a XXVIII-a ediție

Tulcea Simpozionul Internațional Delte și Zone umede ajuns la cea dea XXVIIIa ediție

Organizat într-un context aniversar, la împlinirea a 50 de ani de la înființarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD), evenimentul a reunit nume de marcă ale cercetării românești și internaționale.

Dumitru Mergeani, administrator public al județului Tulcea, a participat marți, 14 septembrie 2021, începând cu ora 10.00, la deschiderea celei de-a XXVIII-a ediții a Simpozionului „Delte și Zone umede“, eveniment de renume în domeniul cercetării.

Discuțiile au fost deschise de directorul general INCDDD, Marian Tudor, care a vorbit despre evoluția acestui reputat centru de cercetare deschis în județul Tulcea în urmă cu jumătate de secol.

„Trecutul e important pentru a înțelege prezentul în care trăim, iar de aceea, în contextul aniversării a 50 de ani de la înființarea Institutului, este corect să ne amintim de înaintașii noștri și să trecem în revistă etapele care au condus la realizările de astăzi“, a spus Marian Tudor, care a vorbit despredezvoltarea Institutului, pornind chiar de la bazele puse aici, la Tulcea, prin realizarea unei „stațiuni de cercetare hidrobiologică“.

Dumitru Mergeani, administrator public al Județului Tulcea, a felicitat echipa Institutului de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării și a adus în discuție contribuția adusă de specialiștii tulceni în domeniul cercetării internaționale.

„Această structură axată pe efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului este un reper de profesionalism în domeniu, iar noi, tulcenii, suntem foarte mândri de faptul că județul nostru are un colectiv de specialiști de renume în cercetare.

În contextul actual, în care studiile specializate au condus la creșterea semnificativă a gradului de implicare a autorităților europene în soluții de protecție a mediului, relevanța activităţii institutului pentru problemele de dezvoltare ale mediului este evidentă.

Toată această activitate de cercetare este susţinută și încurajată de statutul Deltei Dunării ca arie protejată şi de programele şi convenţiile internaţionale la care România a aderat.Felicit întreaga echipă a INCDDD pentru performanțele realizate și pentru faptul că, prin activitatea lor, transformă județul nostru într-un exemplu de profesionalism în domeniul cercetării“, a transmis Dumitru Mergeani.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Avarie RAJA – Trafic îngreunat pe bd. Aurel Vlaicu din Constanța
 •  

Avarie RAJA – Trafic îngreunat pe bd. Aurel Vlaicu din Constanța

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 500 mm, de la intersecția bd. Tomis cu Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, echipele de intervenție RAJA SA au fost nevoite să restricționeze traficul auto pe benzile 2 și 3 de circulație de pe bd. Aurel Vlaicu (zona Penny), pe o porțiune de aproximativ 60 m pe sensul de mers către Oborul Vechi, astăzi – 14 septembrie 2021, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

În vederea desfășurării lucrărilor de reparații, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată Poliția Municipiului Constanța și Poliția Locală.

Abonaţii deserviţi nu sunt afectaţi de aceste lucrări, întrucât echipele de intervenţie încearcă să efectueze reparaţiile cu conducta sub presiune.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Avarie RAJA – Trafic îngreunat în zona Guliver din Constanța
 •  

Avarie RAJA – Trafic îngreunat în zona Guliver din Constanța

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 600 mm, de la intersecția bd. Tomis cu Al. Lăpușneanu din municipiul Constanța, echipele de intervenție RAJA S.A. au fost nevoite să restricționeze traficul auto pe prima bandă de circulație de pe bd. Tomis – cu sensul de mers către bd. Lăpușneanu (zona Guliver), pe o porțiune de 50 m, astăzi – 13 septembrie 2021, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

În vederea desfășurării lucrărilor de reparații, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată Poliția Municipiului Constanța și Poliția Locală.

Abonaţii deserviţi nu sunt afectaţi de aceste lucrări, întrucât echipele de intervenţie încearcă să efectueze reparaţiile cu conducta sub presiune.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Sărbătoarea borșului de pește din Delta Dunării, la a doua ediție
 •  

Sărbătoarea borșului de pește din Delta Dunării, la a doua ediție

Dumitru Mergeani, administrator public al județului Tulcea, a participat, vineri, 10 septembrie 2021, la cea de-a doua ediție a Sărbătorii borșului de pește din Delta Dunării, eveniment organizat de Primăria și Consiliul local Crișan.

Este una dintre cele mai frumoase tradiții locale, un eveniment care atrage anual foarte mulți turiști, interesați de comunitatea locală din satele aflate în inima Deltei Dunării. Festivalul organizat la Crișan reunește, în fiecare an, cei mai talentați bucătari din întreaga zonă deltaică.

„Pescaturismul reprezintă o reală oportunitate de promovare a micilor comunități din inima Deltei Dunării, iar în acest sens noi, cei din Consiliul Județean Tulcea, nu putem decât să felicitămadministrațiile locale care identifică soluțiile de creștere și de dezvoltare economică și care reușesc să facă pași în direcția potrivită“, a transmis Dumitru Mergeani, administrator public al județuluiTulcea.

Un model de interculturalitate, comuna Crișan are comunități semnificative de ucraineni și ruși lipoveni, ansamblurile lor fiind adevărate embleme ale minorităților care trăiesc în armonie în acestcolț al țării.

Pe lângă toate aceste elemente care identifică Crișanul în turismul românesc (și nu numai), pe lângă frumusețile naturale din această zonă, obiectivele turistice și tradițiile locale, Crișanul are și o remarcabilă tradiție gastronomică: aici vei putea servi tradiționalul borș de pește, dar și specialități precum raci umpluți, chifteluțe de pește, malasolcă, plachie, ardei umpluți cu pește, nalangâte, varenichi etc.Sărbătoarea borșului de pește din Delta Dunării la a doua ediție

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Atenție, se oprește apa în localitatea Topraisar!
 •  

Atenție, se oprește apa în localitatea Topraisar!

RAJA SA va sista furnizarea apei potabile în localitatea Topraisar, marți – 14 septembrie 2021, în intervalul orar 09.00 – 14.00, în vederea realizării operațiunilor periodice de întreținere a rezervoarelor destinate înmagazinării apei, de la nivelul Stației de Repompare Biruința din județul Constanța.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Avarie RAJA – Trafic îngreunat pe str. Dezrobirii din Constanța
 •  

Avarie RAJA – Trafic îngreunat pe str. Dezrobirii din Constanța

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de distribuție apă potabilă, cu diametrul de 800 mm, de pe strada Dezrobirii (bl. IS6) din municipiul Constanța, echipele de intervenție RAJA S.A. au fost nevoite să restricționeze traficul auto pe primele două benzi de circulație de pe această stradă, pe o porțiune de 100 m, cu sensul de mers către Cora Brătianu, astăzi – 10 septembrie  2021, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

În vederea desfășurării lucrărilor de reparații, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată Poliția Municipiului Constanța și Poliția Locală.

Abonaţii deserviţi nu sunt afectaţi de aceste lucrări, întrucât echipele de intervenţie încearcă să efectueze reparaţiile cu conducta sub presiune.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Avarie RAJA pe strada Ștefăniță Vodă din Constanța
 •  

Avarie RAJA pe strada Ștefăniță Vodă din Constanța

În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm de pe strada Ștefăniță Vodă din municipiul Constanța, RAJA SA sistează furnizarea apei potabile, astăzi – 09 septembrie 2021, în intervalul orar 13.45 – 17.00.

Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Semănătorului – Soveja – B.P. Hașdeu – Ștefăniță Vodă – Ghiocei – Semănătorului, precum și cei arondați punctelor termice din zonă.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Avarie RAJA pe bd. Al. Lăpușneanu din municipiul Constanța
 •  

Avarie RAJA pe bd. Al. Lăpușneanu din municipiul Constanța

Ca urmare a executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 160 mm, de pe bd. Alexandru Lăpușneanu (bl.T7) din municipiul Constanța, RAJA SA sistează furnizarea apei potabile, astăzi – 09 septembrie 2021, în intervalul orar 12.00 – 16.00.

Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Soveja – Adamclisi – Suceava – bd. Al. Lăpușneanu – Soveja, cu străzile adiacente, precum și cei arondați punctelor termice 122 și 123.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Programul Sărbătorii BORȘULUI de PEȘTE din Delta Dunării – Crișan‭, ediția a II-a‬
 •  

Programul Sărbătorii BORȘULUI de PEȘTE din Delta Dunării – Crișan‭, ediția a II-a‬

În perioada 10 – 11 septembrie, Primăria Comunei Crișan și Asociația Delta Dunării (AMDTDD) invită turiștii, localnicii și pe toți cei care îndrăgesc tradițiile culturale și gastronomia locală la Crișan, în inima Deltei, pentru a participa la Sărbătoarea Borșului de Pește din Delta Dunării – ediția a doua.

Localitățile comunei Crișan (Crișan, Caraorman și Mila 23) au o îndelungată tradiție în pescuit și pescaturism, fiind printre cele mai ofertante zone turistice din Delta Dunării. Turiștii sunt întâmpinați cu fiecare ocazie, cu ospitalitate de localnici și operatorii din turism, îmbiați cu produsele gastronomice locale, precum și cu vizitarea canalelor și lacurilor din Deltă, iar cazarea este asigurată în pensiuni și hoteluri de la o margaretă la 5 stele. Oferta de vizitare este una deosebită și ce poate fi mai frumos decât deplasarea cu caiacul sau o vizitare lentă, cu șalupa, a canalelor și lacurilor din împrejurimi, a dunelor de nisip sau a pădurii Caraorman cu al său Stejar Îngenunchiat sau Masa Tăcerii. Da, nu este o greșeală de geografie, Caraorman are propria Masă a Tăcerii.

Comuna Crișan mai este cunoscută și pentru faptul că de aici provin, nu mai puțin de 24 de medaliați olimpici, mondiali și europeni la caiac-canoe, fiind singura comună din România, din care au plecat atât de mulți campioni, printre care și marele campion Ivan Patzaichin.

Programul Sărbătorii BORȘULUI de PEȘTE din Delta Dunării Crișan ediția a IIa Programul Sărbătorii BORȘULUI de PEȘTE din Delta Dunării Crișan ediția a IIa

În cele două zile ale Sărbătorii Borșului de Pește din Delta Dunării vor avea loc prezentări gastronomice, concursuri de gătit pentru turiștii care decid să viziteze zona turistică Crișan și numeroase momente artistice susținute de grupurile foclorice aparținând etniilor care conviețuiesc în Delta Dunării. Capul de afiș al sărbătorii vor fi Elena Gheorghe, Plăieșii și Radu Captari.

„Așteptăm cu drag turiștii, localnicii și pe toți cei care iubesc Delta să se bucure alături de noi, în 10 și 11 septembrie, în Crișan la Sărbătoarea Borșului de Pește din Delta Dunării”, au transmis organizatorii.

Programul evenimentului

‭Vineri – 10.09.2021‬

🔹ora 12:00-deschiderea oficială a evenimentului, în prezența oficialităților🔹ora 12:15-Formația Euxinus Sulina🔹ora 13:15-muzica dj🔹ora 13:45-Solist vocal muzică populară – Apostol Irina-Elena🔹ora 14:05-muzica dj🔹ora ‭ ‬14:30‭-‬moment ‭ ‬artistic-cultural ‭ ‬– ‭ ‬Grup ‭ ‬vocal ‭ ‬ucrainean ‭ ‬Rebalka ‭ ‬Junior, Crișan🔹ora 15:00-muzică dj🔹ora 16:15-Ansamblul artistic – Asociația Femeilor din Delta Dunării -Rusalca🔹ora 17:00 Formația Euxinus Sulina🔹ora 18:30-Radu Captari🔹ora 19:00- Elena Gheorghe🔹ora 20:00- Sax Party cu Alexandru Triscariu – saxofon și Robert Barbu – dj🔹ora 20:30-Radu Captari🔹ora 21:00-Formația Euxinus Sulina🔹ora 22:00-Sax Party cu Alexandru Triscariu – saxofon și Robert Barbu – dj;🔹ora 22:30-Formația Euxinus Sulina

‭Sâmbătă – 11.09.2021‬

🔹ora 08:00 – plecare din Tulcea către Crișan – nava de pasageri Fregata de la Navrom Tulcea (vaefectua o cursa specială pe ruta Tulcea-Crișan și retur)🔹ora 10:00-muzică dj🔹ora 11:00 – sosire nava de pasageri Fregata la Crișan🔹ora 11:00- Ansamblul artistic Cununița din Sulina🔹ora 11:30- muzica dj🔹ora 12:00-Grup vocal ucrainean Veselka din Caraorman🔹ora 12:30-muzica dj🔹ora 13:00-Ansamblul CRL Sinicika din Mila 23🔹ora 13:30-Formația Euxinus Sulina🔹ora 14.00- Ansamblul artistic Dobrogeanca din Sulina🔹ora 15:00 – 15:30 – Grup vocal ucrainean Rebalka din Crișan🔹ora 15:30 muzica dj🔹ora 16:00 Ansamblul etnofolcloric “Plăieșii”🔹ora 17:30 – plecare navă de pasageri Fregata de la Crișan spre Tulcea;🔹ora 17:00-muzică dj🔹ora 18:00-Formația Euxinus Sulina🔹ora 21:30 – 23:00 – muzică dj

Programul Sărbătorii BORȘULUI de PEȘTE din Delta Dunării Crișan ediția a IIa

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Tulcea are de acum centru de angiografie: ARES, liderul cardiologiei intervenționale din România inaugurează un centru în Spitalul Județean de Urgență Tulcea
 •  

Tulcea are de acum centru de angiografie: ARES, liderul cardiologiei intervenționale din România inaugurează un centru în Spitalul Județean de Urgență Tulcea

Tulcea are de acum centru de angiografie ARES liderul cardiologiei intervenționale din România inaugurează un centru în Spitalul Județean de Urgență Tulcea

Pacienții tulceni vor avea de acum acces la tratamente moderne pentru afecțiunile cardiovasculare precum infarctul miocardic acut sau aritmiile cardiace, fără a mai fi nevoiți să călătorească în alt județ. ARES, liderul în cardiologia din România, lansează centrul de cardiologie și radiologie intervențională din Spitalul Județean de Urgență Tulcea.

În cadrul unui parteneriat public privat încheiat între ARES și Spitalul Județean de Urgență Tulcea, angiograful spitalului va fi operat de ARES, care aduce la Tulcea echipa sa de medici cu experiență, cu peste 10 premiere medicale naționale și internaționale la activ.

În cadrul ARES Tulcea, pacienții vor avea parte de soluții terapeutice inovatoare pentru diverse afecțiuni din sfera cardiacă și vasculară. Astfel, în acest centru vor fi tratați pacienții cu infarct miocardic acut, boală coronariană ischemică, boală arterială periferică și diverse aritmii cardiace.

Printre procedurile care vor fi accesibile pacienților tulceni se numără coronarografia, procedura de diagnostic pentru starea arterelor inimii, dilatarea vaselor de sânge cu balon și stent, implantarea de dispozitive cardiace precum stimulatorul cardiac sau defibrilatorul cardiac.

Tehnologia de care dispune noul centru de angiografie permite realizarea unor proceduri cu nivel mare de precizie și siguranță pentru pacient, cu expunere limitată la raze X și o cantitate mai mică de substanță de contrast pe bază de iod.

În cadrul ARES Tulcea vor lucra medici cardiologi intervenționiști și aritmologi cu experiență atât în spitalele mari din țară cât și în cele din străinătate: dr. Roberto Haret, dr. Denis Amet, dr. Ion Bostan și dr. Mustafa Adnan.

”Încă de când am fondat ARES, ne-am dorit să aducem medicina viitorului mai aproape de fiecare pacient. În România, asta înseamnă ca oamenii să nu mai fie nevoiți să călătorească în alt oraș sau chiar în alt județ pentru a beneficia de terapii moderne pentru afecțiunile de care suferă. Ne bucurăm că putem oferi pacienților din Tulcea, în sfârșit, proceduri sigure, fără tăieturi și cicatrice, pentru cele mai răspândite afecțiuni cardiovasculare. Într-o țară în care mortalitatea de cauză cardiovasculară este peste media europeană, să fim cât mai aproape de pacienți cu astfel de soluții este extrem deimportant” declară dr. Oren Iancovici, director medical și fondator ARES.”ARES are, la ora actuală, cea mai amplă expertiză în ceea ce privește managementul unui centru de angiografie. Avem cei mai buni și experimentați medici, fluxuri de lucru bine stabilite, materiale de calitate și consilieri medicali foarte bine pregătiți care pot ghida pacientul în tot procesul internării.Venim la Tulcea cu această experiență de peste 10 ani de pionierat în cardiologia  intervențională și vrem să aducem plus valoare Secției de cardiologie din Spitalul Județean, unde am găsit medici extraordinari și dedicați, cu care suntem convinși că vom face o echipă excelentă în beneficiul pacienților tulceni” a spus Iulian Pleșcan, directorul de dezvoltare ARES.

„Încă de la începutul primului meu mandat am făcut toate eforturile posibile pentru creșterea calitățiiserviciilor medicale din județul Tulcea, iar atragerea de medici specialiști, asigurarea unor echipamentemedicale performante și asigurarea unor condiții optime în Spitalul Județean de Urgență Tulcea sunt ceimai importanți pași pe care mi i-am asumat în beneficiul pacienților tulceni. Am adus aparatură vitalăpentru funcționarea spitalului în parametri normali, iar acest angiograf a completat lista echipamentelorcare vor duce la creșterea calității actului medical la nivelul spitalului. Acest centru de angiografieinaugurat astăzi la Tulcea asigură servicii moderne de tratament pentru afecțiunile cardiovasculare,sprijinind asfel tulcenii ce vor putea să se trateze la ei acasă, fără a mai fi nevoie să ajungă în alte zoneale țării. Sunt pași importanți pe care îi facem în asigurarea celor mai bune condiții pentru tulcenii careau nevoie de îngrijiri medicale și, alături de investiții de mare amploare, precum cele derulate cu fondurieuropene, credem că, într-un final, vom pune Tulcea pe harta centrelor medicale importante ale țării” adeclarat președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.ARES este prezent în spitale publice și private din București, Cluj-Napoca, Pitești și Constanța. LaConstanța, laboratorul de angiografie ARES din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Andreiera până în acest moment singurul centru pentru tratarea infarctului miocardic acut din Dobrogea. Înfiecare an, aici sunt salvați peste 1000 de pacienți cu infarct.Misiunea ARES în România este să asigure accesul unui număr cât mai mare de pacienți la tratamenteinovatoare care păstrează integritatea corporală. De-a lungul celor peste 9 ani de activitate, la ARESau avut loc 14 premiere naționale și internaționale.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • „Cupa Internațională Delta Dunării – înot sportiv, ediția a III-a“, conferință de final
 •  

„Cupa Internațională Delta Dunării – înot sportiv, ediția a III-a“, conferință de final

Cupa Internațională Delta Dunării înot sportiv ediția a IIIa conferință de final

Administratorul public al județului, Dumitru Mergeani a participat miercuri, 8 septembrie 2021,la conferința de închidere a proiectului „Cupa Internațională Delta Dunării – înot sportiv, ediția a III-a“, finanțat de Consiliul Județean Tulcea în baza Legii nr. 350/2005, cu suma de 35.000 lei.

După cum au declarat inițiatorii proiectului, respectiv coordonatorul Sorin Dan Bălan și responsabilul financiar Mihaela Kereszturi, obiectivele specifice ale proiectului au vizat dezvoltarea unor modalități utile pentru creșterea performanței sportive pentru 120 de tineri prin înot, dezvoltarea activității sportive pe plan local, formarea în rândul elevilor a unei atitudini pozitive de petrecere a timpului liber prin sport, promovarea valențelor educative ale sportului în rândul elevilor, respectiv organizarea Cupei Internaționale DeltaDunării – înot sportiv, ediția a III-a, care a avut loc în luna august, la BazinulDidactic Tulcea.

„În ultimii ani, acest sport, înotul, a luat un mare avânt pe raza județului Tulcea și am convingerea că județul nostru dispune de material uman de calitate, care poate excela și în practicarea acestui frumos sport.

Înotul este considerat un sport complex, singurul care angrenează și dezvoltă toate grupele de mușchi și, implicit, are drept efect o formă fizică optimă. Sper că, urmându-vă exemplul, mulți copii tulceni ai acestor vremuri vor începe să facă sport și să se dezvolte armonios!

Profit de ocazie pentru a vă reaminti că instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Tulcea, alocă anual fonduri nerambursabile pentru proiecte ce au drept scop promovarea sportului de performanță și promovarea sportului ca modalitate sănătoasă de petrecere a timpului liber.

În final, aș dori să vă asigur că, întotdeauna, tinerii și preocupările lor vor fi în centrul atenției noastre și vom susține toate demersurile menite să îi ajute să își atingă obiectivele de dezvoltare.

Felicitări organizatorilor, felicitări sportivilor, felicitări antrenorilor!“, a declarat  administratorul public Dumitru Mergeani.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • UNTOLD 2021- Cel mai sigur loc public din România
 •  

UNTOLD 2021- Cel mai sigur loc public din România

UNTOLD 2021 Cel mai sigur loc public din România

Mai sunt două zile până când tărâmul magic UNTOLD se redeschide pentru zecile de mii de fani, după aproape doi ani. Și în acest an, organizatorii și autoritățile au pregătit un amplu plan de măsuri astfel încât festivalul UNTOLD să fie cel mai sigur loc public din România.

Peste 2.000 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (Direcția Generală Management Operațional M.A.I, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Emigrări, Agenția Națională Antidrog, Biroul de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Cluj-Napoca) și ai Poliției Locale se vor asigura că sunt respectate măsurile de siguranță în toate cele 4 zile și 4 nopți de festival, la cea de-a șasea ediție UNTOLD. Acestora li se alătură și 700 de agenți de securitate privați.

De asemenea, în perimetrul festivalului vor fi amplasate și un spital de campanie SMURD și 5 puncte de prim ajutor. Toate măsurile de siguranță au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți reprezentanții UNTOLD, alături de comisarul șef de poliție Mircea Rus, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, colonelul Sebastian Clițan, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, Marcel Bonțidean, director general Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, inspector șef, general de brigadă Ion Moldovan, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj.

Organizatorii UNTOLD și-au reafirmat angajamentul de a face unul dintre cele mai sigure evenimente din Europa, care să devină un model global. Astfel, participanții se vor afla în cel mai sigur loc din România, în cele 4 zile de festival.

CENTRELE DE TESTARE RAPIDĂ PENTRU UNTOLD ÎN TOATĂ ROMÂNIA, TESTARE ȘI PENTRU COPIII DE PESTE 7 ANI

UNTOLD a pus la dispoziția celor care nu sunt vaccinați, trecuți prin boală, sau nu au test RT-PCR, posibilitatea să se testeze (antigen rapid) prin parteneriatele încheiate cu 5 furnizori medicali însumând 28 centre de testare în 7 orașe din țară, precum Cluj-Napoca, Florești, Otopeni, București, Constanța, Arad și Timișoara. Partener oficial medical al festivalului este rețeaua privată de sănătate Regina Maria.

O măsură suplimentară luată pentru siguranța participanților de către organizatorii UNTOLD este că minorii peste 7 ani vor parcurge același triaj epidemiologic, respectiv testare rapidă sau Certificatul Digital UE COVID-19.

În Cluj-Napoca sunt deschise, începând cu 07 septembrie, 14 centre de testare după cum urmează:

Regina Maria

– Str. Louis Pasteur, nr. 24/72, Cluj-Napoca

– Str. Sextil Puscariu, nr.2, Cluj-Napoca

– Str. Observatorului, nr. 1-3, Cluj-Napoca

– Ion Popescu Voitești, nr. 2-4, Cluj-Napoca

– Craiova, nr. 28-30, Cluj-Napoca

– Eroilor, nr. 25, Florești

– Teodor Mihali, nr. 42-44, Cluj-Napoca

– Parcare Hotel NAPOCA

Complet Medical

– Sala Sporturilor Horia Demian, Str. Splaiul Independenței, nr. 6, Cluj-Napoca

– Aeroport Cluj, Strada Traian Vuia, nr. 214, Cluj-Napoca 400397

Dom Vista Medical

– Sala Sporturilor Horia Demian, Str. Splaiul Independenței, nr. 6, Cluj-Napoca

SYNLAB

– Calea Turzii, nr. 101, Cluj-Napoca,

– Str. Fabricii, nr. 4, Cluj-Napoca,

– Str. Iuliu Hossu, nr. 57

Centrele și clinicile furnizorilor medicali autorizați sunt disponibile accesând link-ul https://untold.com/testing-centers.

Costul unul test variază între 40 și 70 de lei, în funcție de centrul ales. Pentru 16 centre de testare din 6 orașe este disponibilă programarea online. Cei interesați pot accesa link-ul https://www.calendis.ro/cluj-napoca/teste-antigen-acreditate-untold/b.

După testare, festivalierii vor primi la centrul unde s-au testat o brățară care atestă veridicitatea testului și rezultatul negativ. Aceștia nu trebuie să mai prezinte Certificatul Digital EU COVID-19 la intrarea în festival, dar trebuie să aibă la ei dovada rezultatului negativ al testului, în format fizic sau electronic, și actul de identitate pe toată durata evenimentului.

MĂSURI EXCEPȚIONALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNTOLD! ACCES EXCLUSIV CU CERTIFICATUL DIGITAL EU COVID-19 SAU CU TESTARE

La festival se va putea intra doar cu Certificatul Digital EU COVID-19 sau cu testare rapidă antigen. Toate certificatele vor fi scanate pentru a fi verificată veridicitatea lor, prin intermediul aplicației VACCIN.LIVE. Fanii festivalului trebuie să vină cu actul de identitate și Certificatul Digital EU COVID-19 (Green Pass), care să conțină:

 • fie dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile

de la finalizarea schemei complete de vaccinare cu un vaccin autorizat în România;

 • fie dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a și 180-a zi ulterioară confirmării

infectării cu virusul SARS-CoV-2;

 • fie dovada rezultatului negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore. 

Aplicația scanează codul QR al Certificatului Digital, verifică integritatea semnăturii digitale (care protejează certificatul împotriva falsificării) și afișează informațiile pe ecranul echipamentului de scanare. Persoana care prezintă codul QR în vederea scanării este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în acest cod. Datele nu sunt salvate pe dispozitivul de scanare. Aplicația VACCIN.LIVE poate verifica Certificate Digitale Europene COVID-19 emise de către toate statele membre UE + Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Vatican, Macedonia de Nord, Ucraina și Turcia.

Participanții sunt rugați să aibă pregătit Certificatul Digital European COVID-19 (care se poate descărca accesând portalul certificat-covid.gov.ro) în format electronic sau tipărit pe hârtie pentru a putea fi scanat la punctele de acces, împreună cu un act de identitate care să conțină cel puțin nume, prenume și data nașterii, pentru verificare.

De asemenea, în timpul show-urilor care vor avea loc în Sala Polivalentă, numărul participanților va fi scanat în timp real datorită tehnologiei pusă la dispoziție de Konica Minolta care va asigura monitorizarea evenimentului pe durata celor 4 zile, prin intermediul camerelor de supraveghere și soluțiilor software de analiză video avansată, împreună cu Metrici, brand românesc specializat în soluții software și aplicații bazate pe analiză video și Inteligență Artificială.

Pe toată durata festivalului, participanții vor fi informați asupra obligativității de a purta mască.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 9-12 septembrie.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Informare RAJA – Avarie la Stația de Tratare și Pompare Palas din Constanța
 •  

Informare RAJA – Avarie la Stația de Tratare și Pompare Palas din Constanța

RAJA S.A. a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile, astăzi– 06 septembrie 2021, începând cu ora 14.00,  în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 800 mm, de la nivelul Stației de Tratare și Pompare Palas.

Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din cartierele CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Brătianu, Km 4, Km 5, Poarta 6, Abator, Gară, ICIL, Casa de Cultură, Inel I și Inel II, Coiciu, precum și cei din localitățile: Ovidiu, Lumina, Năvodari (cu cartierul Peninsula) și Corbu.

Ținând cont de diametrul conductei, debitul mare de apă și lungimea rețelei, reluarea furnizării apei potabile se va realiza în mod progresiv în fiecare zonă afectată, estimând că până în jurul orei 20.00 se va asigura alimentarea cu apă la parametrii optimi către toți consumatorii afectați.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Avarie RAJA – Lipsă apă pe mai multe străzi din Constanța
 •  

Avarie RAJA – Lipsă apă pe mai multe străzi din Constanța

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm de la intersecția bd. Mamaia cu strada Aviator Vasile Craiu din municipiul Constanța, RAJA SA va sista furnizarea apei potabile, astăzi – 05 septembrie 2021, în intervalul orar 08.30 – 16.00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Chiliei – Soveja – bd. Mamaia – Petru Vulcan – Mircea cel Bătrân – Chiliei, precum și cei de pe străzile adiacente.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • La Cumpăna se lansează proiectul „Eficientizarea sistemului de colectare a deşeurilor”
 •  

La Cumpăna se lansează proiectul „Eficientizarea sistemului de colectare a deşeurilor”

La Cumpăna se lansează proiectul Eficientizarea sistemului de colectare a deşeurilor

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cumpăna organizează în data de 6 septembrie 2021, evenimentul de lansare a proiectului „Eficientizare sistem de colectare deşeuri în Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa”, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Apel nr.5, Măsura 1 – Sprijinirea activităţilor de pescuit şi  diversificarea acestora – cod 107 (în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup Local Dobrogea Sud – FLAG Dobrogea Sud)”.

În cadrul acestui proiect, Comuna Cumpăna beneficiază de finanțare prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, respectiv prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală pentru Pescuit fiind Autoritate de Management.

Bugetul proiectului este de 1.148.851,48 lei, din care 1.089.030,61 lei reprezintă valoareatotală eligibilă pentru finanţare prin POPAM 2014-2020, fiind valoare nerambursabilă in procent de 100%.  

Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor publice de colectare deşeuri şi implicit îmbunătăţirea factorilor de mediu din comuna Cumpăna, localitate situată în arealul Zonei Pescăreşti aferentă FLAG Dobrogea Sud, prin aplicarea unor măsuri combinate de investiţii (achiziţia a două autospeciale pentru colectare deşeuri) cu măsuri de informare (o campanie de conştientizare).

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
❌