Actualitate

❌
There are new articles available, click to refresh the page.
AlaltaieriOltenia Rurala
 • Fermierii din România lideri la producția de cereale și oleaginoase în anul 2021
 •  

Fermierii din România lideri la producția de cereale și oleaginoase în anul 2021

Fermierii din România lideri la producția de cereale și oleaginoase în anul 2021

Rating-ul „excepțional” pentru recolta agricolă din anul 2021 acordat României de către GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative) este confirmat de rezultatele obtinuțe de către fermierii români.

Până la această dată, culturile vedetă ale anului 2021 care plasează fermierii din România pe poziția de leader sunt: grâul, orzul și rapița.

Conform datelor operative din data de 16 august 2021, producția totală de grâu recoltată este de 11,33 milioane de tone, fiind cea mai mare producție înregistrată de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Producții medii situate peste media națională de 5.346 kg/ha s-au realizat în vestul țării în județele Satu Mare, Timiș, Bihor, Arad, dar si în județele Olt, Caraș Severin, Ialomița. Brăila și Botoșani.

Producția totală de orz se situează în anul 2021 la un nivel record de 1,88 milioane tone fiind de asemenea cea mai ridicată începând cu anul 2007.

Producția medie la hectar înregistrată până la data de 16 august este de 5.599 kg/ha, 13 județe depășind media națională (Bihor, Arad, Galați, Ialomița, Caraș Severin, Constanța, Brăila, Olt, Mureș, Călărași, Timiș, Dolj și Giurgiu).

Și la celelalte cereale: secară, triticale, orzoaică, ovăz, mei, hrișcă, etc., s-au obținut producții bune, astfel că producția totală de cereale până la această dată depășește 15 milioane tone.

La rapiță în anul 2021 s-a înregistrat cea mai mare producție medie la hectar (3.022 kg/ha) din 2007 și până în prezent, datorită soiurilor folosite, aplicării tehnologiei adecvate cât și a condițiilor agro-meteorologice favorabile.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Judetele Dolj si Olt acceseaza 40% din suma alocată programului legume în spații protejate
 •  

Judetele Dolj si Olt acceseaza 40% din suma alocată programului legume în spații protejate

Judetele Dolj si Olt acceseaza 40 din suma alocată programului legume în spații protejate

Ministerul Agriculturii a publicat datele privind numarul solicitarilor, dar si sumele alocate fiecarui judet in cadrul programului legume în spații protejate.  Astfel, ca si in cadrul programului tomata judetul Olt este campion, urmat de judetul Galati  si judetul Dolj.

In continuarea precizărilor făcute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 29 iulie 2021, privind formele de sprijin acordate cultivatorilor de legume, menționăm următoarele:

În ceea ce privește Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, aprobat prin HG nr. 651/2021, din suma alocată de 30,76 mil. euro, peste 9 milioane de euro vor fi încasați de cei 4.514 cultivatori din județul Olt.

Astfel, 29,3 % din suma alocată programului va fi accesată de județul Olt, urmat de județele Galați – 20,5 %, Dolj – 9,7 %, Giurgiu – 6,6 %, Buzău – 4,3 %.

Cele 5 județe însumează 10.824 cultivatori, reprezentând 75,8 % din totalul producătorilor, iar 70,3 % din suma alocată programului va fi destinată acestor județe.

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE – Top 5 județe

Nr. crt

Județ

Nr. beneficiari

% din total beneficiari

Suma cuvenită aferentă suprafeței (mil. euro)

% din totalul sumei alocate programului (euro)

1

Olt

4.514

31,6

9,03

29,3

2

Galați

3.153

22,1

6,31

20,5

3

Dolj

1.486

10,4

2,97

9,7

4

Giurgiu

1.011

7,1

2,02

6,6

5

Buzău

660

4,6

1,32

4,3

Total primele 5 județe

10.824

75,8

21.65

70,3

TOTAL PROGRAM

14.271

30,79

Programul de susținere a producției de usturoi, aprobat prin HG 108/2019, cu modificările și completările ulterioare

Din 1.016 cultivatori înscriși în programul de susținere a producției de usturoi, 549 de cultivatori (53,8 %) sunt din județele Buzău, Olt, Teleorman, Botoșani și Giurgiu. Suprafața totală cultivată este de 680,4 ha, însumând aproximativ 59% din total.

Din suma de 3.08 mil. euro, alocată programului, 1.82 mil. euro va reveni celor 5 județe menționate mai sus, reprezentând cca 59% din total.

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE USTUROI – Top 5 județe

Nr. crt

Județ

Nr. beneficiari

% din total beneficiari

Suma cuvenită aferentă suprafeței (mil. euro)

% din totalul sumei alocate programului (euro)

1

Buzău

146

14,3

0,66

21,5

2

Olt

140

13,7

0,38

12,2

3

Teleorman

107

10,5

0,33

10,8

4

Botoșani

106

10,4

0,26

8,6

5

Giurgiu

50

4,9

0,18

5,8

Total primele 5 județe

549

53,8

1,82

58,9

TOTAL PROGRAM

1.016

3,08

SPRIJINUL CUPLAT ÎN SECTORUL LEGUMICOL

Măsura: Tomate cultivate în câmp pentru industrializare – Top 5 județe

Nr. crt

Județ

Nr. beneficiari

Suprafața plătită

– ha –

Suma plătită

– mil euro –

1

Galați

41

122,54

0,23

2

Olt

25

29,72

0,06

3

Ialomița

15

118,73

0,23

4

Teleorman

11

29,24

0,06

5

Dolj

8

8,15

0,02

Total primele 5 județe

100

308,87

0,60

Total măsură

135

693,64

1,35

Din 135 de beneficiari, 100 sunt din județele Galați, Olt, Ialomița, Teleorman și Dolj, reprezentând 74% din totalul acestora. Suprafața plătită a fost de 308,87 ha, însumând 44,5%

din totalul suprafeței eligibile pentru această măsură. Suma plătită legumicultorilor din cele 5 județe a fost de 0,60 mil. euro reprezentând 44,32% din plafonul alocat măsurii.

Măsura: Castraveți cultivați în câmp pentru industrializare

Nr. crt

Județ

Nr. beneficiari

Suprafața plătită

– ha –

Suma plătită

– mil euro –

1.

Ialomița

3

14,8

0,05

2.

Dolj

1

0,8

0,003

TOTAL

4

15,6

0,05

Pentru măsura „Castraveți cultivați în câmp pentru industrializare” au aplicat doar 4 cultivatori din județele Ialomița și Dolj. Suma totală plătită pentru această măsură a fost de 0,05 mil. euro, pentru o suprafață de 15,6 ha.

Măsura: Legume cultivate în sere și solarii (tomate, castraveți, vinete, ardei, varză) – Top 5 județe

Nr. crt

Județ

Nr. beneficiari

% din total beneficiari

Suma plătită

– mil euro –

% din plafonul alocat

1

Olt

2.244

34,59

3,06

35,87

2

Galați

1.244

19,18

1,53

17,94

3

Dolj

1.179

18,17

1,08

12,66

4

Buzău

315

4,86

0,38

4,45

5

Arad

273

4,21

0,35

4,10

Total primele 5 județe

5.255

81,01

6,40

75,03

TOTAL

6.487

8,53

Din numărul total de 6.487 beneficiari, 5.255 sunt din județele Olt, Galați, Dolj, Buzău și Arad, reprezentând 81%. Suma plătită legumicultorilor a fost de 6,40 mil. euro, reprezentând 75 % din plafonul alocat măsurii.

Subliniem că au fost organizate frecvent întâlniri între asociațiile de legumicultori și retaileri privind condițiile de desfacere.

De asemenea, facem precizarea că de piața neagră, de fraude și etichetare incorectă se ocupă alte instituții ale statului român cu atribuții specifice, cu care suntem dispuși să colaborăm pentru eradicarea acestui fenomen.

Apreciem demersurile media și încurajăm o campanie susținută în acest sens. Totodată, asigurăm publicul larg că preocuparea constantă a MADR este de a promova consumul de

produse românești, fiind deschiși la propunerile venite din partea actorilor implicați în acest proces pentru a sprijini sectorul legumicol, astfel încât fermierii să poată desface pe piață producția obținută în condiții cât mai avantajoase.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Daniel Buda: Guvernul PNL condus de Florin Cîțu și Comisia Europeană susțin fermierii români!
 •  

Daniel Buda: Guvernul PNL condus de Florin Cîțu și Comisia Europeană susțin fermierii români!

Daniel Buda Guvernul PNL condus de Florin Cîțu și Comisia Europeană susțin fermierii români

”Începând cu data de 18 octombrie 2021, se va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70% în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Această măsură va sprijini și va spori fluxul de numerar al fermierilor afectați de criza provocată de pandemia de COVID-19 și de impactul condițiilor meteorologice nefavorabile din întreaga UE.

Unele regiuni au fost grav afectate, de exemplu, de inundații. Măsura le va permite statelor membre să le plătească fermierilor sprijin pentru venit și să aplice anumite scheme de dezvoltare rurală cu un nivel mai ridicat al avansurilor.

Până la data de 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele în teren, astfel încât APIA să poată efectua plata în avans pentru toți fermierii eligibili la plată. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură își propune în perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021-30 noiembrie 2021, să finanțeze fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) cât și pentru măsurile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).Plățile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Plățile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Guvernul condus de premierul Florin Cîțu și Comisia Europeană au oferit sprijin sectorului agroalimentar pe tot parcursul crizei provocate de pandemia de COVID-19 prin sporirea flexibilității și prin măsuri specifice de piață.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • APIA: Din 18 octombrie va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021
 •  

APIA: Din 18 octombrie va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021

APIA Din 18 octombrie va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 18 octombrie 2021 va demara Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Deoarece în acest an data de 16 octombrie 2021 coincide cu o zi nelucrătoare, autorizarea plăților în avans va demara în data de 18 octombrie 2021.

Totodată, precizăm faptul că până la data de 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele în teren, astfel încât APIA să poată efectua plata în avans pentru toţi fermierii eligibili la plată.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îşi propune în perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021 – 30 noiembrie 2021, să finanţeze  fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) cât şi pentru măsurile finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Precizăm că plăţile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/03.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Daniel Buda: Comisia Europeană a adoptat noua Strategie a UE pentru păduri pentru 2030, o inițiativă emblematică din cadrul Pactului verde european
 •  

Daniel Buda: Comisia Europeană a adoptat noua Strategie a UE pentru păduri pentru 2030, o inițiativă emblematică din cadrul Pactului verde european

Daniel Buda Comisia Europeană a adoptat noua Strategie a UE pentru păduri pentru 2030 o inițiativă emblematică din cadrul Pactului verde european

”Comisia Europeană a adoptat noua Strategie a UE pentru păduri pentru 2030, o inițiativă emblematică din cadrul Pactului verde european, care se bazează pe Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030!

Strategia contribuie la pachetul de măsuri propuse pentru atingerea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 și a neutralității climatice în UE până în 2050. Ea contribuie, de asemenea, la îndeplinirea angajamentului UE de a accelera eliminarea carbonului prin absorbanți naturali, așa cum prevede Legea climei. Prin abordarea în manieră integrată a aspectelor sociale, economice și de mediu, Strategia pentru păduri este menită să asigure multifuncționalitatea pădurilor din UE și pune în evidență rolul fundamental jucat de silvicultori.

Pădurile sunt aliați esențiali în lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. Ele au funcție de absorbanți de carbon și ne ajută să reducem impactul schimbărilor climatice, de pildă prin răcorirea orașelor, prin protejarea noastră împotriva inundațiilor puternice și prin reducerea impactului secetei. Din păcate, pădurile Europei suferă multe presiuni diferite, printre altele din cauza schimbărilor climatice.

Protejarea, refacerea și gestionarea durabilă a pădurilor

Strategia pentru păduri stabilește o viziune și acțiuni concrete pentru creșterea cantității și calității pădurilor din UE și pentru consolidarea protejării, refacerii și rezilienței lor. Acțiunile propuse vor mări sechestrarea carbonului prin îmbunătățirea absorbanților și a stocurilor, ceea ce va contribui la atenuarea schimbărilor climatice. Strategia se angajează să protejeze cu strictețe pădurile primare și seculare, să refacă pădurile degradate și să asigure gestionarea lor durabilă, într-un mod care să mențină serviciile ecosistemice vitale pe care le oferă pădurile și de care depinde societatea.

Strategia promovează practicile de gestionare a pădurilor cele mai prietenoase pentru climă și biodiversitate, reliefează necesitatea menținerii utilizării biomasei lemnoase în limite sustenabile și încurajează utilizarea eficientă a lemnului din punctul de vedere al resurselor, conform principiului utilizării în cascadă.

Asigurarea multifuncționalității pădurilor din UE

Strategia prevede, de asemenea, elaborarea unor scheme de plată destinate proprietarilor și administratorilor pădurilor care furnizează servicii ecosistemice alternative, de exemplu prin menținerea intactă a unor părți ale pădurilor. Noua politică agricolă comună (PAC) va reprezenta o ocazie, printre altele, de a oferi un sprijin mai bine direcționat pentru silvicultori și pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor. Noua structură de guvernanță pentru păduri va crea un spațiu mai incluziv pentru ca statele membre, proprietarii și administratorii de păduri, industria, mediul academic și societatea civilă să poată discuta despre viitorul pădurilor în UE și să ajute la păstrarea acestor bunuri valoroase pentru generațiile viitoare.

În sfârșit, Strategia pentru păduri anunță o propunere legislativă menită să intensifice monitorizarea, raportarea și colectarea de date în domeniul forestier în UE. Colectarea de date armonizată la nivelul UE, combinată cu planificarea strategică la nivelul statelor membre, va oferi o imagine cuprinzătoare a situației, a evoluției și a evoluțiilor viitoare preconizate ale pădurilor din UE. Acest lucru este esențial dacă dorim să ne asigurăm că pădurile își pot îndeplini multiplele funcții în domeniul climei, al biodiversității și al economiei.

Strategia este însoțită de o foaie de parcurs pentru plantarea a trei miliarde de copaci suplimentari în întreaga Europă până în 2030, cu respectarea deplină a principiilor ecologice – copacul potrivit la locul potrivit pentru scopul potrivit.”

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • ANSVSA nu interzice creșterea porcilor în gospodărie
 •  

ANSVSA nu interzice creșterea porcilor în gospodărie

ANSVSA nu interzice creșterea porcilor în gospodărie

”Ca urmare a informațiilor eronate apărute în presă, având ca scop denaturarea situației reale, precizăm următoarele:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) NU interzice și NU limitează creșterea porcinelor în gospodăriile populației din România.

În urma consultărilor cu crescătorii, asociațiile de fermieri și asociațiile procesatorilor de carne a rezultat un proiect de ordin comun (ANSVSA și MADR) în care s-au stabilit anumite reguli generale de biosecuritate.

În propria gospodărie, fiecare crescător poate crește câte porcine dorește și să facă sau nu reproducție. ANSVSA intenționează numai să stabilească măsurile de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație, nicidecum să interzică creșterea sau reproducția în gospodăriile populației. Astfel, cei care doresc să facă reproducție și să vândă suine, inclusiv ca persoană fizică, vor trebui să respecte câteva măsuri suplimentare de biosecuritate, față de ceilalți crescători, pe întreaga durată a evoluției pestei porcine africane în România.

Responsabilizarea deținătorilor de porcine din gospodăriile populației și verificarea respectării obligațiilor acestora privind sănătatea, bunăstarea, regulile minime de biosecuritate și mișcare a animalelor au un rol deosebit de important în vederea prevenirii evoluției pestei porcine africane.

Atâta timp cât pesta porcină africană evoluează pe teritoriul României, ANSVSA, instituția responsabilă pentru sănătatea și bunăstarea animalelor are rolul de prevenție și combatere a acestui virus prin aplicarea de măsuri specifice. Chiar în condițiile în care scăderea numărului de focare este semnificativă, de la 1.220 de focare active în septembrie 2019 la 236 în prezent, măsurile trebuie menținute și intensificate pentru că pericolul este permanent prezent. Ca dovadă în acest sens stă panta ascendentă pe care se află numărul de focare, odată cu încălzirea vremii. În ultima săptămână au fost înregistrate 70 de focare noi în 16 județe.

ANSVSA rămâne alături atât de crescătorii din fermele comerciale, cât și de cei din gospodărille populației în prevenirea și combaterea virusului PPA. Este esențial ca acesta să nu provoace pagube economice de o asemenea anvergură astfel încât să facă imposibil pentru statul român să asigure fondurile necesare pentru despăgubiri. În perioada în care virusul evoluează în jurul fermelor, activitatea acestora este blocată și sunt șanse foarte mari ca boala să afecteze animalele din aceste unități, ceea ce ar duce la o creștere exponențială a pagubelor pe întreg lanțul de producție. Din 2017 până în prezent, despăgubirile plătite propietarilor de animale afectate din România se ridică la peste 200 de milioane de euro.

Subliniem că responsabilitatea prevenirii și combaterii PPA revine tuturor instituțiilor din România, cu responsabilități în domeniu (ANSVSA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Autoritățile Publice Locale și nu în ultimul rând crescătorii de porcine), întrucât boala nu poate fi gestionată exclusiv de serviciile sanitare veterinare.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Judetul Olt, cele mai multe cereri pentru programul ,,Legume în spații protejate”
 •  

Judetul Olt, cele mai multe cereri pentru programul ,,Legume în spații protejate”

Judetul Olt cele mai multe cereri pentru programul Legume în spații protejate

Judetele Dolj si Olt se afla in primele trei judete din tara privind numarul mare de solicitari pentru programul susţinere a producției de legume în spații protejate.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face următoarele precizări cu privire la formele de sprijin pentru sectorul legumicol prevăzute pentru anul 2021:

 1. Programul de susţinere a producției de legume în spații protejate (HG nr.651/2021)

Pentru anul 2021 suma alocată este de 150.000 mii lei (30.785 mii euro)S-au depus 14.239 de cereri a căror eligibilitate va fi verificata de APIA și de Direcțiile Agricole Județene. Valoarea maximă a ajutorului este de 2.000 euro/cultură/1000 mp/beneficiar.

Top 10 județe – nr de beneficiari:

1. Olt          4500

6.

Prahova          663
2. Galați     3153

7.

Teleorman     448
3. Dolj         1485

8.

Arad                263
4. Giurgiu   1012

9.

Bihor               225
5. Buzău       660

10.

Dâmbovița     191
 1. Pentru prima dată în PNDR, pentru perioada de tranziție 2021-2022, am introdus o submăsură dedicată finanțării legumiculturii 100 mil. euro pentru construirea de sere și solarii și 50 mil. Euro pentru depozitare și procesare. Sunt încurajate cooperativele și membrii cooperatori care vor avea intensitate de sprijin mai mare, pentru a stimula organizarea legumicultorilor în conformitate cu cerințele pieței, pentru a le oferi posibilitatea de a avea o anumită cantitate, ritmicitate și standardizare care să le permită contractarea și comercializarea întregii producții, precum și un grad ridicat de sustenabilitate.
 1. Sprijin Cuplat Vegetal (SCV) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) după cum urmează:
   1. Sprijinul cuplat pentru tomate pentru industrializare – 2013,10 euro/ha
   2. Sprijinul cuplat pentru castraveții cultivați în câmp pentru industrializare – 3391,41 euro/ha
   3. Sprijinul cuplat pentru legumele cultivate în sere și solarii (tomate, castraveți, ardei, vinete, varza) – 4844,44 euro/ha
 2. Alte plăți:Plata unică pe suprafață (SAPS) – 98,74 euro/haPlata redistributivă:– 1-5 ha -5,00 euro/ha– 5-30 ha – 48,11 euro/ha

Plata pentru tinerii fermieri – 36,61 euro/haSubliniem că au fost organizate frecvent întâlniri între asociațiile de legumicultori și retaileri privind condițiile de desfacere.

De asemenea, facem precizarea că de piața neagră, de fraude și etichetare incorectă se ocupă alte instituții ale statului român cu atribuții specifice, cu care suntem dispuși să colaborăm pentru eradicarea acestui fenomen.

Apreciem demersurile media și încurajăm o campanie susținută în acest sens. Totodată, asigurăm publicul larg că preocuparea constantă a MADR este de a promova consumul de produse românești, fiind deschiși la propunerile venite din partea actorilor implicați în acest proces pentru a sprijini sectorul legumicol, astfel încât fermierii să poată desface pe piață producția obținută în condiții cât mai avantajoase.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • S-a încheiat campania de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate
 •  

S-a încheiat campania de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate

Sa încheiat campania de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 20 iulie 2021, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate, fiind depuse un număr de 14.239 cereri pentru o suprafață solicitată de 1532,28 hectare. (În Anexă regăsiți situația cererilor depuse pe fiecare județ în parte și suprafața solicitată).

Conform legislației în vigoare, după etapa de primire a cererilor, în vederea stabilirii eligibilității acestora, APIA realizează controale administrative pentru un procent de 100% din cererile depuse.

Conform HG nr.651/2021, pentru verificarea schemei de ajutor de minimis, după depunerea notificării cu 10 zile calendaristice înainte de începerea valorificării producției, APIA efectuează verificări pe teren privind existența suprafețelor și a culturilor declarate, iar reprezentanții Direcțiilor Agricole Județene realizează evaluarea producției de legume înainte de recoltare.

Valorificarea producției se va efectua în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021, iar documentele care atestă valorificarea producției și registrul de evidență a tratamentelor vizat de către autoritatea fitosanitară vor fi depuse până la data de 3 decembrie 2021, inclusiv.

În urma controalelor pe teren realizate, datele se introduc în sistemul informatic al APIA și în funcție de datele operate și verificate în aplicația informatică, sistemul calculează automat pentru fiecare beneficiar:suma la care are dreptul solicitantul având în vedere ajutoarele de minimis încasate;suma cuvenită, cu respectarea principalelor condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea ajutoarelor de minimis.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis /cultură /1.000 mp /beneficiar este de 2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr.323 din 1 octombrie 2020.

Mai multe informatii referitoare la criteriile de eligibilitate, termene și condiții se regăsesc în Hotararea de Guvern nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Respectarea măsurilor de biosecuritate – condiţie esenţială pentru combaterea pestei porcine africane
 •  

Respectarea măsurilor de biosecuritate – condiţie esenţială pentru combaterea pestei porcine africane

Respectarea măsurilor de biosecuritate condiţie esenţială pentru combaterea pestei porcine africane

Contextul actual al evoluţiei pestei porcine africane (PPA) în România impune urgent luarea de măsuri mai riguroase pentru combaterea acestei boli.

Pierderile economice generate de evoluţia PPA sunt extrem de mari, numai sumele pentru acordarea de despăgubirilor se ridică la aproape 50 de milioane de euro anual, la care se adaugă şi dezechilibrarea balanţei comerciale datorită blocării comerţului cu porci şi produse din carne pe piaţa europeană sau la export.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), instituţia responsabilă pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor îşi concentrează toate eforturile pentru a împiedica răspândirea acestei boli. Chiar în condiţiile în care scăderea numărului de focare este semnificativă, de la 1.220 de focare active în septembrie 2019 la 101 în prezent, măsurile trebuie menţinute şi intensificate pentru că pericolul este permanent prezent.

Pentru a îmbunătăţi controlul acestei boli, ANSVSA a iniţiat mai multe proiecte legislative la elaborarea cărora a colaborat şi s-a consultat cu toate entităţile implicate, instituţii, dar şi asociaţii de crescători, producători şi procesatori.

Ultimul dintre acestea, este un proiect de Ordonanţă de Urgenţă (OUG) pentru stabilirea unor măsuri privind creşterea porcinelor, pentru aprobarea Programului pentru supravegherea, prevenirea şi controlul pestei porcine africane în România, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Focarele de PPA pot fi controlate numai dacă sunt stabilite şi aplicate măsurile de biosecuritate pentru fiecare tip de exploataţie, iar atunci când acestea nu se respectă trebuie luate măsuri de sancţionare drastice. Aceasta, în condiţiile în care 50% din cele 4,1 milioane de capete de porci crescuţi pe teritoriul României se află în explotaţii non-profesionale.

Având în vedere specificul virusului pestei porcine africane, pentru care nu există vaccin, respectarea unor măsuri minime de biosecuritate este una dintre cele mai importante modalităţi de prevenire.

Deşi exploataţiile comerciale respectă cerinţele de trasabilitate şi biosecuritate, cele mai recente focare au apărut în cazul acestor unităţi atunci când se aflau în zona de restricţie, ca urmare a vecinătăţii lor cu focare din gospodăriile populaţiei.

Responsabilizarea deţinătorilor de porcine din gospodăriile populaţiei şi verificarea respectării obligaţiilor acestora privind sănătatea, bunăstarea, regulile minime de biosecuritate şi mişcare animalelor au un rol deosebit de important în vederea prevenirii evoluţiei pestei porcine africane.

În completarea măsurilor de prevenire a răspândirii bolii, se impune limitarea activităţilor de comercializare a porcinelor din exploataţiile noncomerciale. De asemenea, creşterea porcinelor în exploataţii în aer liber s-a dovedit a avea un înalt grad de risc de infectare din cauza contactului cu mediul silvatic, motiv pentru care e necesară interzicerea acestei forme de creştere a porcinelor în perioada în care pe teritoriul României evoluează focare de PPA.

Aplicarea prevederilor formei finale a actului normativ, după adoptare, va fi precedată de o campanie de informare şi de consiliere a crescătorilor de porcine privind importanţa aplicării şi respectării normelor minime de biosecuritate. Respectarea cerinţelor minime de biosecuritate îi va feri pe crescători de pătrunderea virusului în gospodărie, de îmbolnăvirea şi de pierderea animalelor.

Este important de subliniat că responsabilitatea combaterii PPA revine tuturor instituţiilor din România, cu responsabilităţi în domeniu (ANSVSA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Autorităţile Publice Locale şi nu în ultimul rând crescătorii de porcine), boala nu poate fi gestionată exclusiv de serviciile sanitare veterinare.

Menţionăm că acest proiect de act normativ se află în procedură de avizare interministerială şi poate suferi modificări.Textul proiectului de act normativ poate fi consultat aici.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • Adrian Oros, despre calitatea legumelor si fructelor: Au fost constatate reziduri, dar aceste reziduri nu au depasit limita maxima admisa
 •  

Adrian Oros, despre calitatea legumelor si fructelor: Au fost constatate reziduri, dar aceste reziduri nu au depasit limita maxima admisa

Adrian Oros despre calitatea legumelor si fructelor Au fost constatate reziduri dar aceste reziduri nu au depasit limita maxima admisa
Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca legumele si fructele aflate in piata nu sunt un pericol pentru sanatate, rezultatele analizelor arata ca rezidurile nu au depasit limita maxima admisa.

”As incepe cu acel program destinat tanarului fermier pentru diaspora, pe care l-am lansat anul trecut si am alocat o suma de 20 de milioane de euro, facand un program distinct pentru tinerii sub 40 de ani, care lucreaza in agricultura altor state si care ar vrea sa se instaleze ca tineri fermieri in Romania, preluand exploatatiile parintilor ori a le bunicilor.

In cele sase etape in care s-a desfasurat acest program, s-au depus 271 de cereri, din care au fost selectate 144, iar 71 sunt in analiza. Si in anii urmatori vom aloca o suma distincta pentru acest program de instalare al tinerilor fermieri.

Un alt subiect important in spatiul public il reprezinta calitatea legumelor si fructelor de pe piata romaneasca. Trebuie sa stiti ca noi am demarat, impreuna cu ANSVSA, un contriol comun, tocmai pentru a vedea care este calitatea acestor fructe si legume si prezenta substantelor si a rezidurilor de substante, atat in produsele romanesti, cat si la cele din import. Datele noastre, ale Ministterului Agriculturii, pe care le-am primit de la Autoritatea Fitosanitara sunt urmatoarele: au fost prelevate 112 probe, lucrate 110 probe si doua probe mai sunt in lucru- doar la 40 din aceste probe au fost constatate reziduri, dar aceste reziduri nu au depasit limita maxima admisa”, a declarat Adrian Oros, ministrul Agriculturii.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • APIA demarează controlul la fața locului pentru cererile extrase în eșantionul de control aferent Campaniei 2021
 •  

APIA demarează controlul la fața locului pentru cererile extrase în eșantionul de control aferent Campaniei 2021

APIA demarează controlul la fața locului pentru cererile extrase în eșantionul de control aferent Campaniei 2021
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de astăzi, 09.07.2021, inspectorii APIA și cei ai instituțiilor de specialitate delegate demarează controlul la fața locului pentru cererile extrase în eșantionul de control aferent Campaniei 2021.

Eșantionul de control extras din baza de date APIA, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și ecocondiționalitate din cererea unică de plată, conține un număr total de 55.844 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, după cum urmează:pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 13.035 fermieri;pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 39.016 fermieri;pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic – 3.793 fermieri.

Suprafaţa totală controlată este de 1.319.383,3 ha, respectiv:pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 748.797,54 ha;pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 570.585,76 ha.Facem precizarea că eșantionul de control aferent Campaniei 2021 este mai mic cu un număr de 649 de fermieri față de Campania 2020.

În conformitate cu Ordinul nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are obligația ca până la data de 15 octombrie 2021 să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent al unor obligații/cerințe specifice se va efectua, după caz, în iarna sau primăvara anului următor.

Ca în fiecare an, instituția noastră se bazează pe cooperarea și sprijinul fermierilor pentru ca această activitate să se desfășoare în mod corespunzător, ținând cont de situația specială și de normele de siguranță care trebuie respectate.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
 • APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor
 •  

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, informează că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2021, în sumă de 1.434.014,41 lei, pentru un număr de 27 solicitanți.

Suma autorizată la plată se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

articolul original.
COMENTATI ACEASTA STIRE PE FACEBOOK?
❌