Normal view

There are new articles available, click to refresh the page.
AlaltaieriUltimele Stiri Online

Când trebuie schimbate anvelopele mașinii?

Reporter: Stiri
16 May 2023 at 08:25
Când trebuie schimbate anvelopele mașinii

Siguranța deplasării cu mașina depinde într-o bună măsură de calitatea și caracteristicile anvelopelor, motiv pentru care acestea trebuie să fie mereu în stare bună și adaptate condițiilor de drum.

Din păcate nu s-a inventat (încă) acel tip de anvelopă care să nu se uzeze și să poată fi folosită în orice condiții, așa că orice șofer este nevoit să schimbe din când în când aceste accesorii.

Din această necesitare a rezultat și o dilemă referitoare la momentul oportun pentru schimbarea anvelopelor. Pot fi date mai multe răspunsuri la această dilemă, în funcție de situație, iar în cele ce urmează îți vom arăta care sunt acestea.

Uzura avansată

Există diverse modele de anvelope pentru autoturisme, dar oricât de bune și performante ar fi, toate se uzează la un moment dat. Acest moment poate veni mai devreme sau mai târziu, în funcție de stilul de condus, viteza de deplasare, condițiile de drum, sau frecvența echilibrări și realizării geometriei roților.

În medie, o anvelopă nouă poate fi rulată circa 80.000 de kilometri, însă e recomandat să verifici gradul de uzură cel puțin o dată pe an. Se consideră că anvelopele sunt uzate când canelurile benzii de rulare au o adâncime mai mică de 1,6 milimetri, când există crăpături sau deformări vizibile, când apar pete ori decolorări, sau banda de rulare este tocită neuniform.

În astfel de situații, se impune înlocuirea anvelopelor uzate cu altele noi, fiind de preferat să fie folosit același model, de la același producător, pentru toate cele 4 roți ale mașinii.

Trecerea de la sezonul cald la sezonul rece și viceversa

Cel mai des anvelopele se schimbă odată cu sezonul, însă regula se aplică doar în cazul anvelopelor de vară și al celor de iarnă. Șoferii care folosesc anvelope all season sunt scutiți de acest efort, însă aceștia își vor schimba mai des anvelopele din cauza uzurii, dat fiind că le folosesc pe tot parcursul anului.

Schimbarea anvelopelor de vară cu cele de iarnă se face undeva pe la jumătatea lunii noiembrie, când temperaturile încep să coboare constant sub 7 grade Celsius. La temperaturi scăzute, anvelopele de vară devin mai rigide, iar astfel își pierd din aderență și se uzează mai ușor, chiar dacă asfaltul este perfect uscat.

De cealaltă parte, trecerea de la anvelopele de iarnă la cele de vară se face în ultimul trimestru din luna martie sau chiar mai târziu, dacă temperaturile nu se mențin constant peste 7 grade Celsius. Anvelopele de iarnă sunt confecționate dintr-un material mai moale, care se va înmuia și mai mult la căldură. Astfel, mașina va fi mai greu de controlat în viraje, iar motorul va „trage” mai tare, ceea ce va duce la un consum mai mare de combustibil.

Defecțiuni iremediabile

Un alt motiv bine întemeiat pentru înlocuirea anvelopelor îl constituia apariția unor defecțiuni care nu pot fi remediate la vulcanizare. De exemplu, când anvelopa este tăiată, pe suprafața sa au apărut crăpături sau a explodat în timpul deplasării cu mașina, nu se mai poate face nimic pentru a o recupera.

Chiar dacă vei încerca să o repari, riscul de a folosi în continuare o astfel de anvelopă este prea mare, astfel că cel mai bine este să o înlocuiești.

„Împlinirea” vârstei de 10 ani

Nu în ultimul rând, anvelopele este bine să fie schimbate după 10 ani de utilizare, chiar dacă au fost puțin rulate în această perioadă și arată ca noi. În realitate, anvelopele, se uzează și odată cu trecerea timpului, iar după 10 ani nu mai prezintă garanție. Materialul devine rigid, iar pe suprafața sa apar crăpături care determină scăderea frecventă presiunii și pot sta la baza unei explozii, care ar pune în pericol viața celor aflați în mașină, dar și a celorlalți participanți la trafic.

Sperăm că te-am ajutat să lămurești dilema de care aminteam mai devreme și că informațiile pe care ți le-am oferit îți vor fi utile pentru a avea  mai mult grijă de mașina ta.

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Leonardo Badea (BNR): Despre nevoia de a menține eforturile pentru susținerea dinamicii pozitive a productivității muncii

Reporter: Stiri
11 May 2023 at 10:07

Numeroasele provocări și crize cu care se confruntă economiile lumii în ultimii ani necesită un efort susținut de consolidare, de creștere a robusteții lor și de adaptare la noile condiții.

Creșterea competitivității este o componentă vitală a dezvoltării economice pe baze sustenabile pentru că susține exporturile și eficiența mecanismelor de piață interne, contribuie la stabilitatea prețurilor, îmbunătățește rezultatele financiare ale firmelor sporindu-le capacitatea de finanțare internă și de accesare a finanțării externe, iar pe termen lung, este o componentă în panelul larg de factori ce facilitează creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare a angajaților, susținând consumul acestora. În fapt, o creștere a productivității duce și la o creștere a competitivității economiei respective, cu impact important asupra echilibrelor macroeconomice.

Astfel se închide un cerc virtuos la nivelul întregii economii și la nivelul societății, deoarece creșterea economică antrenată de sporirea eficienței generează resurse suplimentare, atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. Acestea pot fi direcționate spre cercetare, educație, sănătate, cultură, siguranță publică, cu efect de creștere în continuare a nivelului capitalului tehnologic și a bunăstării salariaților, generând noi premise pentru sporirea în continuare a competitivității.

Productivitatea muncii este unul dintre determinanții importanți ai competitivității (alături de nivelul tehnologic, costul finanțării etc), acționând în principal asupra costurilor de producție, ceea ce permite companiilor să consolideze sau să câștige cotă de piață având produse mai ieftine la un nivel comparabil de calitate în raport cu concurența.

La nivel global și european se menține preocuparea pentru creșterea în continuare a productivității, inclusiv în țările avansate din punct de vedere economic și cu atât mai mult în economii aflate în dezvoltare, așa cum este și situația României, care, din această perspectivă, se plasează încă sub media UE, așa cum vom observa din datele prezentate în continuare. Totodată, stimularea productivității și dezvoltarea capitalului uman se numără printre obiectivele menționate de OECD în cadrul procesului de aderare a României la această organizație.

Pentru a declanșa și întreține o dinamică favorabilă a productivității muncii este necesar să vedem mai întâi de la ce nivel plecăm, ce eventuale bariere sunt de înlăturat și prin ce măsuri se poate întreține acest proces de acumulări graduale și consecvente pe parcursul unor orizonturi lungi de timp.

Datele Eurostat prelucrate și ilustrate în Figura 1 de mai jos arată că România avea în anul 1995 cel mai redus nivel al productivității orare în termeni nominali exprimate ca procent din media la nivelul Uniunii Europene, respectiv 23,7 la sută. Pe parcursul următorilor 6 ani, până în 2001, nivelul productivității orare în România raportate la media UE a înregistrat chiar o ușoară scădere, ajungând la circa 23,6 la sută.

Începând însă cu anul 2002 este vizibilă în date și pe graficul de mai jos o îmbunătățire în termeni relativi a productivității, probabil inclusiv ca efect al transformărilor economice susținute prin programele din perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană (PHARE, ISPA etc). Acestea, împreună cu consolidarea bazelor mecanismelor de piață, deschiderea economiei către investițiile străine, importul de tehnologie și numeroși alți factori au contribuit la declanșarea unui trend ascendent accelerat al productivității, care a continuat timp de două decenii. Astfel, în următorii 6 ani, productivitatea orară în România raportată la media blocului european s-a dublat, atingând 47,6 la sută în anul 2008 (la un an de la aderarea oficială la Uniunea Europeană). Totodată, pe un orizont de 20 de ani, productivitatea muncii raportată la media UE a crescut de 3 ori, situându-se la 71,7 la sută în anul 2022.

Tot în Figura 1 observăm că în 1995 și chiar până în 2001, decalajul în ceea ce privește nivelul productivității orare raportate la media UE dintre România pe de o parte și Bulgaria, Cehia, Ungaria și Polonia, pe de altă parte, era foarte mare. Din 2001, ritmul accelerat și consecvent al creșterii productivității înregistrat în România, coroborat și cu unele evoluții nefavorabile din anumite perioade consemnate de unii dintre vecinii noștri, a făcut ca în 2017 acest decalaj să fi fost deja recuperat în cea mai mare parte, iar performanța relativă mai bună a României a continuat și ulterior acestui an. Astfel, în 2022, nivelul de productivitate din România era superior celui din Bulgaria și Polonia, dar și față de Grecia, Croația, Letonia sau Portugalia, fiind totodată apropiat de cel al Ungariei, Lituaniei, Estoniei și Slovaciei.

Figura 1. Productivitatea orară în termeni nominali exprimată ca procent din media UE-27 (la paritatea puterii de cumpărare, perioada 1995 – 2022)

Leonardo Badea BNR Despre nevoia de a menține eforturile pentru susținerea dinamicii pozitive a productivității muncii

Sursa: Eurostat

Dinamica favorabilă a productivității muncii în România este evidențiată și de Figura 2 de mai jos, în care se observă că pe ansamblul celor 27 de ani pentru care Eurostat publică aceste informații, creșterea productivității medii orare în termeni reali în România a fost a doua cea mai rapidă din UE după cea a Letoniei, semnificativ mai mare decât a Poloniei și la distanță considerabilă de cele consemnate de Cehia, Ungaria sau Bulgaria.

Figura 2. Dinamica productivității orare în termeni reali (1995 = 100)

Leonardo Badea BNR Despre nevoia de a menține eforturile pentru susținerea dinamicii pozitive a productivității muncii

Sursa: Eurostat, calcule proprii

Observațiile de mai sus sunt confirmate și prin coroborare cu un alt indicator relevant pentru acest domeniu, respectiv productivitatea medie pe angajat, care a crescut în termeni reali în România cu circa 41 de procente pe parcursul ultimilor 10 ani (din 2012 până la finele anului trecut), cel mai rapid ritm dintre toate statele membre ale blocului economic european, cu excepția Irlandei. Un trend accelerat de creștere dar de o amploare mai redusă se observă și în Polonia (32,2 la sută), în vreme în Ungaria și Cehia creșterile au fost de 15,1 la sută.

Figura 3. Variația productivității medii pe angajat, în termeni reali, in ultimii zece ani (2022 vs 2012)

Leonardo Badea BNR Despre nevoia de a menține eforturile pentru susținerea dinamicii pozitive a productivității muncii

Sursa: Eurostat

În acest context, este interesant de observat că numărul mediu de ore lucrate în decurs de un an de către un salariat (1808,2 ore în anul 2022) nu a fluctuat foarte mult pe parcursul ultimilor 27 de ani și s-a menținut undeva la mijloc în plaja de valori consemnate pentru celelalte state din UE, având de exemplu ca reper nivelurile înregistrate anul trecut în cazul Poloniei (2032,9 ore) sau al Greciei (1989,9 ore), pe de o parte și, respectiv, al Cehiei (1754,1 ore), Ungariei (1699,5 ore) sau Bulgariei (1618,7 ore), pe de altă parte.

Figura 4. Numărul mediu de ore lucrate pe an de un salariat (1995 – 2022)

Leonardo Badea BNR Despre nevoia de a menține eforturile pentru susținerea dinamicii pozitive a productivității muncii

Sursa: Eurostat

Evoluțiile favorabile prezentate mai sus sunt remarcabile prin dinamica lor, chiar dacă se raportează la un nivel de bază inițial foarte redus. De fapt, este o performanță notabilă însuși faptul că pornind de la cel mai redus nivel din UE și de la un decalaj mare în raport cu economiile din regiune, productivitatea muncii în România este în prezent la circa 71% din media UE și se situează pe același palier sau chiar pe un palier superior în raport cu multe dintre țările din vecinătate cu care ne comparăm frecvent.

Personal, cred că această performanță este în cea mai mare parte meritul eforturilor sectorului privat în ansamblul său, precum și al programelor și politicilor de convergență legislativă, instituțională și economică dezvoltate în România în procesul de pre-aderare și ulterior dobândirii statului de stat membru al Uniunii Europene. Investițiile străine care au fost atrase de îmbunătățirea graduală a condițiilor de afaceri pe parcursul ultimilor 20 de ani au jucat de asemenea un rol important.

O analiză ulterioară detaliată a structurii pentru a învăța cât mai mult din acest succes și a-l perpetua în viitor, cred că și-ar dovedi cu prisosință utilitatea în cadrul strategiilor de țară care țintesc creșterea economică. Până să avem aceste date care să ne permită concluzii mai detaliate, cred că este benefic să încercăm să trecem în revistă la nivel principial diverse modalități de creștere a productivității, vizând deopotrivă acțiuni la nivel instituțional, dar și la nivelul economiei private.

Se pot identifica mai multe acțiuni pe care guvernele le pot întreprinde pentru a crește productivitatea:

 1. Investiții în educație și în dezvoltarea forței de muncă: sunt necesare în permanență programe de educație și de formare profesională care să ajute lucrătorii să dobândească noi competențe și să fie la curent cu tehnologiile în schimbare, pentru că realitățile economice și de la locurile de muncă sunt într-o continuă dinamică, iar fără un efort continuu de formare profesională și de adaptare a curriculelor acestor programe la tendințele cele mai recente, forța de muncă își pierde din productivitate și adaptabilitate.
 2. Promovarea inovării și a antreprenoriatului: cred că epoca stimulentelor fiscale este pe cale să apună pentru că există, pe bună dreptate, presiuni în creștere pentru o abordare echitabilă și un „level playing field” în cadrul ecosistemului economic. Așadar, stimularea domeniilor cheie nu mai trebuie să fie centrată pe facilități fiscale acordate companiilor sau angajaților, ci pe contribuția statului la dezvoltarea infrastructurii (transporturi, telecomunicații, sistemele energetice, rețele de apă și canalizare) pe care companiile o folosesc, pe finanțarea cercetării științifice de bază în domeniile prioritare, pe crearea și susținerea funcționării incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, sprijinirea accesului la finanțare, întărirea aplicării legilor privind protecția proprietății private și a proprietății intelectuale etc. Statele pot crea oportunități pentru ca întreprinderile, agențiile guvernamentale și instituțiile academice să colaboreze la proiecte de cercetare și dezvoltare care pot duce la inovații și la creșterea productivității. Prin toate acestea se ajunge la o înzestrare cu capital tehnologic de nivel superior, precum și la condiții mai bune de muncă, stimulând productivitatea.
 3. Actualizarea și simplificarea reglementărilor: este importantă consolidarea raportărilor efectuate de companii pentru eliminarea raportărilor redundante și împovărătoare, împreună cu simplificare prevederilor legislative care pot fi neclare sau contradictorii, ceea ce generează pentru companii costuri cu asistența juridică, dar și cu pierderile în urma proceselor. Reglementări care să sprijine o piață a muncii mai dinamică, dar echitabilă și inclusivă, coroborate cu o mai mare predictibilitatea și suplețe fiscală au un rol important în asigurarea de către companii a unei forțe de muncă adaptate nevoilor și pe care să o poată fideliza. Oferirea de către companii salariaților a unor pachete complexe de beneficii care să includă asigurări și pensii private, abonamente de sănătate, bonuri de masă sau alte beneficii cerute pe piața muncii nu trebuie să reprezinte o povară excesivă din punct de vedere legal, administrativ și fiscal. Cei mai mulți antreprenori insistă pe simplificarea cadrului fiscal și creșterea predictibilității, nu atât pe acordarea de facilități. Digitalizarea cât mai amplă a tuturor proceselor administrative (de la obținerea de avize și până la stabilirea și plata impozitelor) este de asemenea foarte importantă.

Din perspectiva sectorului privat, consider că libera inițiativa antreprenorială este în măsură să stimuleze în permanență identificarea, testarea și adoptarea de soluții pentru creșterea productivității muncii. Câteva direcții importante au fost evidențiate de practica de până acum:

 1. Tehnologia continuă să avanseze rapid, iar întreprinderile care țin pasul cu cele mai recente evoluții au mai multe șanse de a fi productive. De aceea, este importantă adoptarea automatizării, utilizarea serviciilor cloud sau implementarea inteligenței artificiale. Totodată, trebuie fructificate instrumentele informatice moderne de management și de decizie bazate pe analiza volumelor mari de date disponibile din surse publice sau profesionale, precum și de colectare și interpretare în timp real a datelor privind procesele tehnologice de producție pentru a identifica ariile în care acestea pot fi optimizate. Acest lucru poate implica urmărirea indicatorilor cheie de performanță, a feedback-ului clienților sau a altor seturi de date relevante.
 2. Revizuirea, simplificarea și optimizarea proceselor existente poate ajuta la identificarea ineficiențelor și la eficientizarea fluxurilor de lucru, având ca instrumente automatizarea sarcinilor, reducerea procedurilor administrative sau consolidarea etapelor unui proces.
 3. Investițiile în formarea angajaților sunt necesare pentru completarea pregătirii de bază pe care aceștia au dobândit-o prin programele publice, iar preocuparea pentru bunăstarea angajaților are impact pozitiv asupra productivității. Angajatorii pot investi în programe de wellness, aranjamente de lucru flexibile sau alte inițiative menționate anterior, atât timp cât din perspectivă fiscală și de reglementare acestea nu generează complicații suplimentare pentru companii.
 4. Rolul managementului și al unei organizări și comunicări eficiente între structurile companiei este crucial. Stabilirea unor obiective și așteptări clare și cuantificabile poate ajuta angajații să rămână concentrați și motivați, crescându-le productivitatea. Acest lucru poate implica stabilirea de obiective pentru angajații individuali sau pentru echipe și revizuirea periodică a progreselor înregistrate. Totodată, încurajarea colaborării și a muncii în echipă poate ajuta la stimularea ideilor noi și a inovației.

Productivitatea muncii rămâne un factor critic în stimularea creșterii economice și a competitivității în condițiile crizelor suprapuse și ale schimbărilor structurale pe care acestea le generează. Datele Eurostat arată că România s-a bucurat în ultimii 20 de ani de o dinamică remarcabilă a productivității muncii în termeni comparabili la nivel european și de o convergență consistentă către valorile medii ale acestei comunități economice din care face parte. Pe măsură ce continuăm să navigăm printre provocările actuale, este important să încercăm în permanență să identificăm soluții pentru a menține acest trend și pentru a progresa în continuare.

Această scurtă analiză ne arată că în ciuda dinamicii de creștere susținută, am reușit să ajungem la niveluri comparabile sau superioare doar în raport cu țările din regiune. Deși a crescut semnificativ, în România productivitatea se menține sub media Uniunii Europene și sub media OCDE. Acest decalaj arată că sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim pentru a avea o economie mai robustă, care să susțină un nivel superior de calitate a vieții și să continue convergența către media europeană. Provocarea de a îmbunătăți acest proces în continuare este importantă cu atât mai mult cu cât este firesc ca pe măsură ce creșterea de productivitate avansează, ritmul acesteia să se diminueze în raport cu perioada anterioară (de o manieră similară celei în care acționează legea randamentelor marginale descrescătoare). Din această perspectivă, constituirea Consiliului Național pentru Productivitate poate reprezenta un sprijin semnificativ în eforturile noastre conjugate pentru îmbunătățirea în continuare a productivității.

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Top 5 branduri de brățări pe care să le urmărești în acest an

Reporter: Stiri
10 May 2023 at 08:23
Top 5 branduri de brățări pe care să le urmărești în acest an

Descoperiți lumea fascinantă a brățărilor și a celor mai apreciate branduri din industrie în acest articol captivant. Veți afla despre cele mai râvnite nume precum Pandora, Swarovski, Thomas Sabo, Tiffany & Co. și Cartier, care domină scena bijuteriilor în prezent. Vă veți familiariza cu caracteristicile unice ale fiecărui brand, stilurile lor iconice și cele mai recente tendințe în materie de brățări. În plus, veți obține sfaturi prețioase despre cum să alegeți piesa perfectă pentru a vă completa colecția de bijuterii sau pentru a oferi un cadou de neuitat. Nu ratați ocazia de a vă delecta cu informații valoroase despre lumea brandurilor de brățări și asigurați-vă că explorați site-ul nostru pentru a descoperi alte articole și produse relevante care să vă inspire și să vă încânte!

Pandora

Pandora este un brand care a cucerit inimile pasionaților de bijuterii la nivel mondial, fiind cunoscut în special pentru brățările sale unice și personalizabile. Înființată în 1982 în Danemarca de către Per Enevoldsen și soția sa Winnie, compania și-a început expansiunea internațională în anii ’90, ajungând astăzi să aibă peste 7.400 de puncte de vânzare în peste 100 de țări. Popularitatea produselor Pandora a crescut constant de-a lungul timpului, datorită designului inovator și a calității materialelor folosite.

Designul unic al brățărilor Pandora constă în posibilitatea de a adăuga și înlocui margele și talismane, în funcție de stilul și preferințele fiecărui client. Materialele folosite pentru aceste margele variază de la argint și aur, până la sticla Murano, oferind o mare diversitate în ceea ce privește culorile și texturile. Astfel, brățările placate cu aur Pandora se pot adapta la orice ținută și ocazie, fiind un accesoriu versatil și elegant.

Colecțiile și colaborările Pandora sunt diverse și atrăgătoare, printre cele mai cunoscute numărându-se Moments, Disney și Harry Potter. Aceste colecții oferă o gamă largă de produse, precum brățări, coliere, inele și cercei, care se potrivesc diferitelor stiluri și preferințe. Pandora a colaborat de-a lungul timpului cu celebrități și organizații caritabile, arătând implicarea brandului în diverse cauze sociale și oferind produse cu un mesaj puternic.

Un aspect important al brandului Pandora este angajamentul său față de sustenabilitate și responsabilitatea socială. Compania a renunțat la utilizarea diamantelor extrase și a optat pentru diamantele produse în laborator, care sunt mai prietenoase cu mediul și cu drepturile omului. De asemenea, Pandora folosește materiale reciclate în producția sa, promovând astfel o abordare eco-friendly.

Pandora se implică activ în numeroase inițiative de responsabilitate socială corporativă și protecția mediului. Printre acestea se numără susținerea proiectelor de reducere a emisiilor de carbon, conservarea resurselor naturale și promovarea practicilor etice în lanțul de aprovizionare. Aceste angajamente demonstrează preocuparea brandului pentru impactul pe care îl are producția sa asupra mediului înconjurător și a comunităților în care își desfășoară activitatea.

Swarovski

Istoria brandului Swarovski începe în 1895, când Daniel Swarovski, un tânăr meșter din Boemia, a pus bazele companiei în Austria. De-a lungul anilor, Swarovski și-a consolidat poziția pe piața bijuteriilor și a cristalelor, fiind recunoscut pentru calitatea, inovația și designul produselor sale. Brandul a evoluat constant, adaptându-se la cerințele pieței și anticipând tendințele în modă și stil.

Brățările Swarovski se remarcă prin designul și stilul distinctiv, care reflectă rafinamentul și eleganța brandului. Utilizarea cristalelor de înaltă calitate și a metalelor prețioase conferă bijuteriilor o strălucire aparte și o durabilitate crescută. Swarovski oferă o gamă variată de modele, de la cele clasice și elegante, până la cele moderne și îndrăznețe, potrivite pentru diferite ocazii și stiluri personale.

De-a lungul timpului, Swarovski a colaborat cu numeroși designeri celebri și francize populare, precum Disney, pentru a crea colecții limitate și ediții speciale. Aceste colaborări subliniază diversitatea și adaptabilitatea stilului Swarovski, care reușește să se reinventeze constant și să surprindă publicul cu propuneri inedite.

Pentru a menține strălucirea și a asigura o durabilitate îndelungată a brățărilor Swarovski, este importantă îngrijirea și întreținerea corectă a acestora. Iată câteva recomandări:

– Curățați brățările cu o cârpă moale și uscată, pentru a îndepărta praful și impuritățile.– Evitați contactul cu produse chimice, precum parfumuri, produse cosmetice sau soluții de curățare.– Depozitați brățările în cutii sau pungi speciale, pentru a preveni zgârieturile și deteriorarea.

Swarovski este un brand apreciat în întreaga lume, atât pentru calitatea produselor sale, cât și pentru inovația și designul pe care le propune. Potrivit unui studiu realizat de Statista, Swarovski se află în topul celor mai cunoscute branduri de bijuterii, cu un nivel de conștientizare de peste 77% în rândul consumatorilor (sursa: Statista, 2021, https://www.statista.com/statistics/269889/most-valuable-jewelry-brands-worldwide/ ).

În concluzie, Swarovski reprezintă un nume de referință în domeniul brățărilor și bijuteriilor, datorită istoriei sale impresionante, designului distinctiv și colaborărilor de succes. Investind într-o brățară Swarovski, veți beneficia de calitate, eleganță și stil, într-un produs care va rămâne mereu la modă și care vă va completa perfect ținutele.

Thomas Sabo

Thomas Sabo este un brand recunoscut pe plan internațional pentru bijuteriile sale de calitate superioară, cu un stil aparte și inovator. Fondat în 1984 în Germania de Thomas Sabo, compania și-a construit reputația prin crearea unor piese de bijuterie inspirate din diferite culturi și tradiții, combinând elemente clasice și moderne într-un mod unic. Filosofia brandului pune accent pe autenticitate, calitate și inovație, punând la dispoziție o gamă largă de produse care să se potrivească stilului și personalității fiecărui client.

Colecțiile distinctive Thomas Sabo includ Charm Club, Karma Beads și Rebel at Heart. Charm Club este o colecție celebră de brățări și talismane care oferă o varietate de stiluri și tematici, de la cele mai clasice modele la cele mai moderne și îndrăznețe. Karma Beads, o colecție de mărgele și brățări inspirată din tradițiile orientale, se distinge prin simbolistica și spiritualitatea sa. Rebel at Heart, pe de altă parte, este o colecție cu o atitudine nonconformistă și un design inspirat din lumea rock and roll-ului, ce vizează un public tânăr și nonconformist.

Unul dintre principalele avantaje ale brățărilor Thomas Sabo este personalizarea și versatilitatea lor. Fiecare colecție oferă posibilitatea de a alege dintre diferite modele și dimensiuni de brățări, precum și o gamă largă de talismane, care pot fi adăugate și combinate în funcție de gusturile și stilul personal al fiecărui client. Astfel, brățările Thomas Sabo sunt perfecte pentru a crea un aspect unic și personal, care să se potrivească perfect cu personalitatea purtătorului.

Calitatea și durabilitatea produselor Thomas Sabo sunt garantate de materialele de înaltă calitate și metodele de fabricație utilizate în producerea brățărilor și talismanelor. Compania folosește argint de cea mai bună calitate, precum și o varietate de pietre prețioase și semiprețioase, pentru a crea piese de bijuterie durabile și atrăgătoare. Angajamentul brandului pentru durabilitate și responsabilitate socială se reflectă și în politica sa de a utiliza numai materiale provenite din surse etice și responsabile.

Câteva statistici relevante despre brandul Thomas Sabo includ:

– Prezența în peste 75 de țări, cu peste 300 de magazine proprii și peste 5.000 de parteneri de vânzare cu amănuntul (sursa: thomassabo.com)– Peste 2 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram și Twitter (sursa: thomassabo.com)

În concluzie, Thomas Sabo este un brand de bijuterii de top care se remarcă prin colecțiile sale distinctive, personalizarea și versatilitatea brățărilor, precum și calitatea și durabilitatea produselor sale. Cu o prezență puternică în piața internațională și o bază de fani în continuă creștere, Thomas Sabo este, fără îndoială, unul dintre cele mai apreciate branduri de brățări pe care să le urmărești în acest an.

Surse:– https://www.thomassabo.com/INT/en/home

Tiffany & Co.

Tiffany & Co. este unul dintre cele mai cunoscute și prestigioase branduri de bijuterii din lume, fondat în 1837 în New York. Compania a devenit celebră în special pentru bijuteriile sale de lux, designul elegant și atenția la detalii. De-a lungul anilor, Tiffany & Co. a reușit să se mențină în topul brandurilor de bijuterii prin inovație și creativitate, fiind alegerea favorită a multor celebrități și personalități importante.

Brățările Tiffany & Co. se remarcă prin calitatea materialelor folosite, cum ar fi aurul, argintul și platină, dar și prin varietatea modelelor și stilurilor. Printre cele mai populare colecții se numără Tiffany T, Tiffany HardWear și Return to Tiffany. Aceste colecții oferă o gamă largă de modele, de la brățări simple și elegante, până la cele mai sofisticate și opulente.

Un aspect important în filosofia Tiffany & Co. este responsabilitatea socială și de mediu. Compania se asigură că materialele folosite în producția bijuteriilor sunt obținute în mod etic și sustenabil, promovând transparența și urmărind să reducă impactul asupra mediului. Conform raportului de sustenabilitate al companiei, aproape 100% din aurul și argintul folosit provin din surse responsabile (sursa: Tiffany & Co. Sustainability Report 2019).

Experiența de cumpărare și serviciile personalizate sunt alte aspecte care diferentiază Tiffany & Co. de alte branduri de bijuterii. Magazinele Tiffany & Co. sunt frumos amenajate, oferind un ambient luxos și relaxant, în timp ce personalul este pregătit să ofere un serviciu impecabil și să răspundă tuturor nevoilor clienților.

De asemenea, Tiffany & Co. pune la dispoziție servicii de personalizare a bijuteriilor, cum ar fi gravarea sau alegerea pietrelor prețioase, pentru a crea piese unice și memorabile. Aceste servicii permit clienților să adauge o notă personală și să ofere cadouri cu adevărat speciale celor dragi.

Cartier

Cartier este un brand cu o istorie bogată și un prestigiu incontestabil în lumea bijuteriilor. Fondat în 1847 de către Louis-François Cartier în Paris, compania și-a consolidat rapid reputația drept unul dintre cele mai rafinate și luxoase branduri de bijuterii din lume. De-a lungul timpului, Cartier a avut colaborări importante și clienți celebri, printre care regalitatea și vedetele de la Hollywood, precum Prințul de Wales, care a numit Cartier „Joailler des Rois, Roi des Joailliers” (Bijutierul Regelui, Regele Bijutierilor).

Designul distinctiv și inovația sunt elemente definitorii pentru Cartier. Printre cele mai populare colecții se numără LOVE, care include inele și brățări cu un design minimalist și sofisticat, brățările Juste un Clou, care reflectă creativitatea și îndrăzneala brandului, și brățările Panthère, care evocă eleganța și grația unei pantere. Influentele Art Deco și designurile inovatoare care combină metale prețioase, pietre și alte materiale sunt, de asemenea, caracteristice brandului.

Calitatea și meșteșugul stau la baza succesului Cartier. Compania este renumită pentru atenția sa la detalii în fabricarea brățărilor și a altor bijuterii, proces care implică un nivel înalt de precizie și abilități tehnice. Produsele Cartier sunt considerate investiții valoroase pe termen lung, datorită calității și rezistenței lor.

Responsabilitatea socială și etica sunt, de asemenea, aspecte importante în politica brandului Cartier. Compania acordă o atenție deosebită practicilor etice și responsabile în ceea ce privește sursa materialelor și producția de bijuterii. Cartier se angajează să respecte standardele Kimberley Process Certification Scheme, care vizează combaterea comerțului cu diamante provenite din zone de conflict. De asemenea, Cartier își exprimă angajamentul față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin diverse inițiative și parteneriate.

Cartier nu se oprește doar la brățări, ci oferă o gamă variată de bijuterii și accesorii, precum ceasuri, inele, coliere, broșe și obiecte de lux. Toate aceste produse reflectă valorile și viziunea brandului, care se bazează pe tradiție, calitate, inovație și responsabilitate.

Cartier este un brand de bijuterii de renume mondial, care continuă să impresioneze și să atragă admiratori datorită istoriei sale bogate, designurilor inovatoare și angajamentului față de calitate și responsabilitate socială. Acesta rămâne unul dintre cele mai prestigioase și apreciate branduri de bijuterii din lume, oferind brățări și alte piese de lux care impresionează prin rafinament, stil și eleganță.

În concluzie, acest articol a explorat cinci dintre cele mai populare și apreciate branduri de brățări din acest an: Pandora, Swarovski, Thomas Sabo, Tiffany & Co. și Cartier. Fiecare dintre aceste mărci oferă un amestec unic de stil, calitate și preț, fiind perfecte pentru a-ți exprima personalitatea și a-ți îmbogăți colecția de bijuterii. Acum că ești familiarizat cu aceste branduri, nu ezita să explorezi mai multe opțiuni pe site-ul nostru pentru a găsi brățara care ți se potrivește cel mai bine. Descoperă colecțiile deosebite, compară produsele și lasă-te inspirat de frumusețea și rafinamentul acestor piese deosebite. Fii în pas cu tendințele și adaugă-ți în colecție un accesoriu de la unul dintre aceste branduri de top!

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Asigurarea de raspundere profesionala IT. Ce este si care sunt avantajele celor ce o detin.

Reporter: Stiri
9 May 2023 at 11:28
Asigurarea de raspundere profesionala IT Ce este si care sunt avantajele celor ce o detin

Orice activitate profesionala presupune o raspundere asupra muncii prestate fata de beneficiarul acesteia. Din acest motiv, asigurarea de raspundere profesionala nu este un produs care se adreseaza doar medicilor, avocatilor sau notarilor, asa cum multi dintre noi am putea crede.

Pentru specialistii din tehnologia informatiei, asigurarea de raspundere profesionala este o forma de protectie impotriva riscurilor specifice activitatii lor.

In randurile ce urmeaza te vom ajuta sa descoperi asigurarea de raspundere profesionala IT. Vom incerca sa explicam cat mai concis ce este, cui se adreseaza si de ce reprezinta un avantaj pentru cei ce o detin.

Ce este asigurarea de raspundere profesională IT?

O forma de protectie esentiala atunci cand, din cauza unei erori, omisiuni sau neglijenta in activitatea pe care o desfasori (tu, angajatul sau subcontractorul cu care lucrezi) produci eventuale prejudicii clientilor tai. Pentru aceste prejudicii, clientii afectati iti pot solicita compensatii financiare.

De exemplu, o eroare de DNS la o companie de gazduire web poate produce intreruperea functionarii site-ului, ceea ce poate atrage o pierdere de clienti, adica  pierderi financiare pentru clientul tau.

Vinovat sau nu, poti fi acuzat de neglijenta profesionala, si implicat astfel intr-un eventual proces costisitor. Asigurarea de raspundere profesionala IT poate acoperi costurile legate de proces

Atunci cand un designer web nu termina la timp un proiect sau un consultant SEO rateaza un termen limita foarte important pentru client, acesta poate actiona in instanta pentru a-si recupera pierderile financiare.

Polita de raspundere profesionala IT poate acoperi costurile unui proces in care se pretinde ca nu ai respectat termenul de finalizare a proiectului.

Uneori, din motive pe care nu le poti controla, te afli in situatia de a incalca un contract. De exemplu, un dezvoltator de aplicatii mobile paraseste compania in mijlocul unui proiect, astfel incat compania nu mai poate respecta termenul limita pentru acest proiect.

O asigurare de raspundere profesionala pentru specialistii din IT poate acoperi costurile cu avocatul, cheltuielile de judecata sau cele care sa conduca la o intelegere.

In exemplele de mai sus se vor regasi o mica parte din specialistii industriei, dar adresabilitatea acestei acoperiri este mult mai mare, pentru ca domeniul IT in sine este unul vast si cu specializari multiple si diverse.

Asigurarea de raspundere profesionala IT este un produs destinat (si necesar) celor care fac dezvoltare software, procesare date, consultanta IT, web design, hosting, management de proiect, analiza de date,  etc…si lucreaza pe baza de contract(PFA sau SRL), cu urmatoarele coduri CAEN:5821, 5829, 6201, 6209, 6311,6312.

De ce este asigurarea de raspundere profesionala IT o necesitate?

 • Pentru ca ai nevoie de o plasa de siguranta pentru tine si activitatea ta, atunci cand situatii neprevazute pot sa te afecteze financiar.
 • Exista si situatii in care ti se poate impune contractual de catre client sa detii o astfel de asigurare, cel mai adesea clientii externi obisnuiesc sa o faca.
 • Atunci cand detii o asigurare de raspundere profesionala IT si participi la un pitch, din ratiuni de incredere si siguranta, poate reprezenta un avantaj pentru tine in fata celorlati competitori.
 • Când lucrezi cu sisteme vulnerabile și ai responsabilitatea celor mai valoroase active online ale clienților tai, este vital să iei în considerare amenințarea criminalității cibernetice.

Dacă sistemul clientului tau este piratat în timp ce lucrezi la el, ai putea fi considerat responsabil, deci merită să știi că esti protejat.

Mai mult decat acoperire, Asigurarea de raspundere profesionala IT iti ofera access la echipe specializate de securitate cibernetica, avocati specializati, companii de comunicare in caz de criza(PR), in situatia de dauna.

Asigurarea de raspundere profesionala IT – o forma de protectie pentru tine si de garantare a sigurantei si increderii pentru clientii tai.

Indiferent daca lucrezi in front end sau back end, clientii au incredere in tine. In general, ei nu au cunostintele necesare pentru a intelege ceea ce faci, asa ca se bazeaza pe tine. Stiu ca esti obisnuit sa faci fata acestui nivel de responsabilitate, dar chiar si cei mai abili programatori pot face greseli.

In ce priveste datele confidentiale, sistemele complexe si platformele online, trebuie sa ai certitudinea ca esti protejat in cazul in care ceva nu merge bine.

Asigurarea de raspundere profesionala IT este un produs complex, care te protejeaza in situatii multiple: pierderi financiare datorate eventualelor erori sau omisiuni in activitatea ta, daune proprii provocate de un atac cibernetic sau daune provocate tertilor ca urmare a unui atac cibernetic asupra ta.

In afara de protectie, asa cum spuneam mai sus, faptul ca detii o astfel de polita iti confera incredere in fata unui potential client sau avantaj fata de competitori si iti poate aduce un contract cu acel client care iti va impune sa detii o astfel de asigurare.

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

Cum să îți păstrezi brățările în condiții bune

Reporter: Stiri
9 May 2023 at 09:45
Cum să îți păstrezi brățările în condiții bune

Brățara este una dintre accesoriile întotdeauna aflate în trend datorită ușurinței cu care o poți integra în orice outfit și eveniment! Atunci când optezi pentru un model original este foarte important să îl întreții corespunzător și, mai ales, să te asiguri că este păstrat la loc ferit de soare sau umiditate. De pildă, pentru modelele Pandora există câteva marcaje distinctive, precum ștanțe speciale cu diverse desene: litera O cu coroană în partea de sus, literele ALE, inscripția S925 pentru brățările din argint sau G585, G750 etc. pentru cele fabricate din aur.

Descoperă modelele de brățări Pandora originale și află din articolul prezent cum le păstrezi pe acestea în cele mai bune condiții!

Îngrijirea brățărilor de argint

Adori brățările de argint și nu numai? Vrei să te bucuri de un set elegant, deosebit de atrăgător și delicat în fiecare zi, însă ai tendința să-l păstrezi pe acesta doar pentru ocaziile speciale? Dacă ai răspuns cu „da” la întrebările anterioare, atunci iată cum poți scăpa de această frică! Află cum depozitezi argintul și cum îl îngrijești pe acesta ca tu să porți oricând brățările favorite!

Argintul, în cazul în care nu este îngrijit corespunzător, se oxidează; oferindu-i un look inestetic, vechi și înnegrit. Oxidarea apare atunci când brățara este supusă la umiditate crescută perioade îndelungate sau dacă este dată cu diferite creme de corp sau alte soluții de îngrijirea pielii, de exemplu. Așadar, pentru a proteja argintul, ferește-l de sesiunile de plajă, piscină sau de contactul direct cu soarele.

Mai mult, dacă știi că nu vei folosi brățara de argint pentru mai multe zile, asigură-te că o depozitezi corespunzător: folosește o cutie de bijuterii, astfel încât aerul să nu pătrundă în interior. Pune bijuteria într-un loc răcoros, uscat și întunecat și protejează fiecare bijuterie în parte cu ajutorul punguțelor speciale pentru astfel de accesorii sau cu șervețele textile și catifelate.

Îngrijirea brățărilor de aur

Deosebit de elegante, trendy și luxuri, brățările de aur au nevoie de o îngrijire riguroasă pentru a-și păstra proprietățile și aspectul impecabil pentru perioade îndelungate. Asemeni brățărilor de argint, nici acestea nu ar trebui să se afle în contact prelungit cu soarele sau păstrate într-o cameră cu umiditate ridicată.

Totodată, este important să aperi aurul de praf și de alte depuneri deoarece își poate pierde rapid din strălucire. Ferește brățările de aur de argint, cât și de alte materiale pentru ca accesoriile să nu se zgârie. Ține minte că brățările din aur, cât și celelalte podoabe, se curăță cu substanțe speciale.

Cum speli și dezinfectezi o brățară de aur sau argint?

Pentru curățarea periodică a brățărilor de aur sau de argint este indicat să le așezi pe acestea într-un vas cu apă călduță. Nu curăța aurul și argintul în același timp! Adaugă detergent de vase și așteaptă timp de 20 – 25 de minute. Ulterior, scoate bijuteriile din bol și curăță-le cu o cârpă moale sau cu o periuță cu peri foarte moi. Clătește-le cu apă călduță, apoi lasă-le să se usuce natural pe un șervețel de hârtie.

Alte sfaturi pentru păstrarea brățărilor în condiții bune

 • Nu purta brățara pe perioada nopții. Din cauza transpirației, aceasta se poate oxida. Totodată, este recomandat să lași pielea să respire și să se regenereze.
 • Păstrează întotdeauna brățările în cutii de bijuterii. Ferește-le de lumină puternică, umiditate sau de suprafețe tari care pot zgâria accesoriile.
 • Nu purta brățările pe perioada activităților casnice sau atunci când lucrezi cu substanțe chimice.
 • În cazul în care există pete dificile de curățat, s-au rupt sau ai pierdut piese din brățară, adresează-te unui bijutier calificat.

Ieși în evidență și bucură-te de complimentele oferite datorită unei brățări Pandora originale. Navighează întreaga colecție de accesorii și creează setul perfect, indiferent dacă-l oferi cadou sau îl vei purta chiar tu!

Pentru mai multe informatii puteti vizita sursa acestui articol de stiri.

❌
❌